Politická kaviareň
Diskusia 2 113 Krajina kabelárov Väčší formát

Dopady krize v postkomunistických zemích

Čtenáře Kriteka by mohla zaujmout analýza dopadů ekonomické krize ve střední a východní Evropě, Rusku, a střední Asii, tedy v tzv. transformačních ekonomikách (transition economies), kterou jsme právě zveřejnili na Social Science Research Network.

Kvalitativně odlišné dopady krize vztahujeme k různým formám integrace do světové ekonomiky, které charakterizují jednotlivé země. Rozlišujeme dvě formy integrace – prostřednictvím různých struktur vývozu a prostřednictvím závislosti na jiných zdrojích devizových příjmů.

Krize se šířila přes tyto dva kanály, jednotlivé země tak zasahovala diferencovaně. Ekonomiky příliš závislé na přítoku financí, které pak poskytovaly formou půjček banky – čili ekonomiky financializované – byly zasaženy především skrze finanční sektor. Jiné ekonomiky utrpěly hlavně kvůli propadu exportu a také dalších příjmů.

Světová ekonomická krize tak poukázala na slabá místa transformačních ekonomik. Jestli krize nastavila transformaci a transformačním strategiím zrcadlo, pak lze jen zkonstatovat, že výsledný obraz není nikterak oslnivý.

Výsledek by se však měl brát také jako varování před jednoznačnými teoretickými rámci a jejich předpověďmi. Krizi v analyzovaném regionu totiž nelze vidět jako čistě finanční v tom smyslu, že by se její šíření odráželo pouze na finančním účtu platební bilance. Výsledek rovněž svědčí proti názoru, podle kterého jsou všechny transformační ekonomiky podobné a podle kterého možno transformaci hodnotit na základě ukazovatelů míry liberalizace či privatizace. Nakonec, rezultát poukazuje, že formy mezinárodní integrace jednotlivých postkomunistických zemí nelze interpretovat na základě jejich periferní pozice či statusu závislosti.

Share |

Komentáre (109)

Pridaj komentár