Politická kaviareň
Diskusia 1 403 Krajina kabelárov Väčší formát

Rodová perspektíva v ekonómii

Nedávno sme na blogu publikovali recenziu na publikáciu vydavateľstva ASPEKT o rodových dôsledkoch krízy. Jedna z autoriek pre nás na základe svojej kapitoly napísala zaujímavý článok o politických diskurzoch. No a dnes by som rád upriamil pozornosť čitateliek a čitateľov na ďalšiu publikáciu z dielne vydavateľstva, na ktorej som mal dokonca tú česť podieľať sa.

Rodová perspektíva v ekonómii je knižkou, ktorá prináša v písanej podobe príspevky z rovnomenného seminára. Nebudem na publikáciu písať recenziu – kto má záujem, môže sa v stručnosti s publikáciou oboznámiť napríklad tu. Namiesto toho som sa rozhodol v celom rozsahu uverejniť tú časť knihy, ktorá dostala trefné pomenovanie „namiesto záveru“.

Táto časť vznikla prepisom rozhovoru, ktorý viedla Jana Cviková s Ľubou Kobovou a mnou. Istá neformálnosť (a za seba musím povedať, že, žiaľ, aj nepresnosť) rozhovoru vyplýva z toho, že pôvodne mal slúžiť ako základ pre napísanie záverečnej kapitoly. Nakoniec sme však s editorkou usúdili, že je ťažké nárokovať si na záver v tejto problematike, a že preto bude lepšie, keď tento „záver“ bude zároveň začiatkom a výzvou do ďalšej diskusie. Z tohto dôvodu ostal rozhovor v takmer pôvodnej podobe a ja dúfam, že táto autentická podoba bude (napriek už spomínaným nepresnostiam) aj čitateľsky lákavejšia.

Nech sa páči, rozhovor si môžete prečítať tu.

Share |

Komentáre (1)

Pridaj komentár