Politická kaviareň
Diskusia 696 Krajina kabelárov Väčší formát

Systémové alternatívy kapitalizmu

Vo svojom poslednom videoblogu v rámci Politickej kaviarne som avizoval zaujímavú konferenciu o systémových alternatívach kapitalizmu, na ktorú som bol pozvaný. Dnes uverejňujem záznam zo svojho piatkového vystúpenia. Podkladom pre konferenciu bolo dielo Davida Schweickarta. V úvode svojho vystúpenia som si dovolil so základnými tézami Schweickartovho myslenia polemizovať. V diskusii som sa ďalej vymedzil proti téze o konci dejín a pokúsil som sa o skeč niekoľkých fáz moderných dejín, ktoré samozrejme budú pokračovať. Za reálny a v istom zmysle žiaduci model som označil istú mieru deglobalizácie sveta, v ktorom budú musieť národné štáty (alebo iné politicko-administratívne útvary) znovu formulovať priemyselné politiky.

YouTube Preview Image
Share |

Komentáre (58)

Pridaj komentár