Politická kaviareň
Diskusia 661 Krajina kabelárov Väčší formát

Branislav Žúdel: Ešte raz k inflácii

Debata o monetárnej politike sa začína rozbiehať aj na Slovensku. Po mojom blogovom príspevku upozornil na problém nízkeho agregátneho dopytu dokonca aj priaznivec libertariánskej školy, Dalibor Roháč. Juraj Karpiš sa však v reakcii na moju kritiku drží osvedčených hesiel. Ja naopak zájdem trochu ďalej, i keď sa budem stále snažiť reagovať na jeho vyjadrenia.

Inflácia ako indikátor pôsobenia dopytu a ponuky

Veľa ľudí je z monetárnej politiky zmätených, pretože infláciu berú len ako inflačnú daň, ktoré znižuje kúpnu silu ich miezd. Juraj Karpiš píše, že „rastúce ceny nie sú podmienkou hospodárskeho rastu – ani teoreticky ani empiricky“. Túto absurdnosť však nikto ani netvrdí. Prečo majú teda centrálne banky na prvý pohľad takýto hlúpy inflačný cieľ?

Fakt je ten, že stabilne rastúca inflácia nie je ultimátnym cieľom centrálnej banky. Ak by uprostred nedávnej krízy šokovo poklesla ponuka ropy na svetovom trhu a inflácia vzrástla spať na cielenú úroveň, tak to centrálne banky vôbec nespraví šťastnými, pretože takáto inflácia neindikuje rast agregátneho dopytu, ale naopak indikuje pokles agregátnej ponuky. Ultimátnym skrytým cieľom centrálnej banky je stabilný rast reálnych príjmov, avšak cesta k tomuto vedie cez stabilizáciu nominálnych šokov.

Juraj Karpiš píše, že ceny môžu rásť aj pri nevyužitých produkčných kapacitách. Som veľmi rád, že v sa v debate spomína tento fakt, ktorý sa často opomína. Štandardná teória totiž hovorí, že rast cien produktov môže nastať poklesom ponuky, alebo rastom  dopytu. Tieto argumenty sa často mylne diskvalifikujú argumentom, že za infláciu vždy môže len a len centrálna banka.

Ceny teda môžu v krátkom horizonte rásť aj napríklad kvôli zvýšeným daniam. To je prípad súčasnosti, keď viaceré štáty zvyšujú dane (hlavne DPH). Juraj Karpiš vyberá Rumunsko, Veľkú Britániu a Slovensko ako príklady, keď v ekonomikách pod potenciálom rastie inflácia. Príčinou inflácie v týchto krajinách však nie je centrálna banka a zvýšenie peňažnej zásoby, ale zvýšenie daní, ktoré odznie. Aj z tohto dôvodu berú centrálne banky pri svojej monetárnej politike často do úvahy aj jadrovú infláciu, ktorá je očistená o krátkodobé šoky.

Medziročná rumunská inflácia už v decembri 2011 po odznení šokov klesla na 3,2 % a rast HDP bol v treťom kvartáli 2011 najrýchlejší spomedzi štátov EÚ (1,8 % medzikvartálne), čo tiež nie je znakom ekonomiky pod potenciálom. Slovensko malo na prelome tisícročí jadrovú infláciu (teda infláciu ovplyvnenú aj centrálnou bankou)  nižšiu ako infláciu spojenú s regulovanými cenami a nepriamymi daňami. Z tohto dôvodu sú príklady Veľkej Británie, Slovenska a Rumunska v kontexte expanzívnej monetárnej politiky zavádzaním.

Zavádzaním je aj graf Juraja Karpiša zobrazujúci dlhodobo klesajúce ceny počítačov v USA, kde argumentuje, že rigidné ceny nie sú pre IT sektor problémom. Po prvé, už v predchádzajúcom blogu bolo zdôraznené, že rigidné ceny sú krátkodobý jav. Po druhé, razantný pokles cien vidíme na danom grafe aj z dôvodu, že americká administratíva zohľadňuje rastúcu kvalitu počítačov. A najmä po tretie, asi netreba nikoho presviedčať, že pokles cien počítačov nastáva v dôsledku rastúcej produktivity v tomto sektore a každého ekonóma takto spôsobený pokles cien len a len teší, pretože neindikuje žiaden problém. Bol však nedávny pokles cien taktiež dôsledkom zvýšenej produktivity vo svetovej ekonomike? Asi ťažko. Neindikovala teda klesajúca inflácia skôr pokles dopytu ako rast ponuky?

Vojny, psychické poruchy a správy na Markíze

Všimnúť si tiež máme aj „rast cien v dekáde po vzniku americkej centrálnej banky v roku 1913“. Nuž čitateľom odporúčam si tiež všimnúť prvú svetovú vojnu, ktorá nekoliduje s rastom inflácie v tomto období len tak náhodou. Rýchlejšia inflácia je dôsledkom faktu, že štáty v snahe financovať vojny pozastavovali platnosť zlatého štandardu. Hneď po vojne FED sprísnil politiku a až do Veľkej depresie držal ceny stabilné (graf J. Karpiša ukazuje dokonca pokles cien).

Nikto tiež nikde netvrdí, že zvýšený dopyt po likvidite je psychickou poruchou. Skutočnosť je ale taká, že ak zvýšený dopyt po likvidite nie je sprevádzaný rastom peňažnej ponuky, tak sa v konečnom dôsledku zníži reálny výkon ekonomiky. Peniaze jednoducho prestanú „pracovať“, menej peňazí v obehu naháňa rovnaké množstvo tovarov, čiže ceny, vrátane nominálnych miezd, majú tendenciu klesať. Nikto však nemá rád, keď mu zamestnávateľ znižuje plat, a tak ceny neklesajú tak rýchlo ako by mali a dochádza súčasne k poklesu reálneho produktu a nárastu nezamestnanosti.

Juraj Karpiš argumentuje, že „dopyt ľudí po peniazoch nevzrastie kvôli večerným správam Markízy, ale kvôli reálnym signálom z okolia“, napr. neistotou ohľadom pracovných miest. Pravdupovediac netuším, čo týmto chcel autor povedať, ale ak sa v správach na Markíze objaví napr. informácia, že teroristi zničili svetové obchodné centrum alebo že bankrotuje Lehman Brothers, tak to môže dopyt po likvidite ovplyvniť široko ďaleko. A už vôbec nerozumiem postoju k bank runom. Najprv tu bolo tvrdenie, že bank runy dnes nie sú a nehrozia a naopak, že ľudia vyhľadávajú krachujúce banky; potom prišlo tvrdenie, že bank runy sú, ale že ich je málo; a na koniec vlastne tých bank runov dokonca môže pribúdať.

Prečo nefunguje rakúska teória hospodárskeho cyklu?

Achillovou pätou rakúskej teórie hospodárskeho cyklu, tak ako ju prezentuje aj Juraj Karpiš, je predpoklad, že centrálna banka dokáže v každom cykle zas a znova oklamať celý trh. Táto teória predpokladá, že investori nedokážu pri investovaní predvídať fakt, že centrálna banka nominálne sadzby neskôr zdvihne, a teda mylne kalkulujú s príliš nízkymi úrokovými sadzbami. Prečo by ale investori, vediac, že dnešná úroková sadzba je opäť „umelo“ nízka, počítali s touto umelou sadzbou aj do budúcnosti už rakúska teória nevysvetliť nedokáže.

Španielske investície do nehnuteľností sú vraj mŕtve a nepôjde ich oživiť, pretože „nové peniaze totiž nie sú kryté reálnymi úsporami (kapitálové a spotrebné statky v ekonomike) a preto neexistuje krytie na projekty, ktoré sú z nich financované“. Opäť sa musím priznať, že netuším, čo presne znamená tvrdenie, že nové peniaze by mali byť kryté reálnymi úsporami. Znamená to zrušenie frakčného rezervného systému a 100 % krytie peňazí nejakým „reálne“ nespotrebovaným tovarom? Nuž problémy tohto systému rozoberiem možno nabudúce, ale ako som vysvetlil už v predchádzajúcom blogu, podstata expanzívnej monetárnej politiky počas recesie je v tom, že zvyšuje utlmený nominálny agregátny dopyt a keďže ceny sú v krátkom horizonte rigidné, tak rastie aj reálny produkt. Ak by vám šéf ECB priniesol čerstvo natlačené eurá, tak by ste si ten dom v Španielsku nekúpili?

Krízu možno skutočne spôsobili centrálne banky

Juraj Karpiš má však v jednom asi pravdu. Nedávnu recesiu pravdepodobne spôsobili centrálne banky. Avšak nie príliš expanzívnou politikou, ale naopak príliš reštriktívnou politikou. Vráťme sa ku príkladu so Španielskom a pozrime si vývoj nominálnych a reálnych veličín v Španielsku po vstupe do eurozóny. I keď je ekonomika otvorená, rast tak nominálneho HDP (okolo 7,5 % medziročne) ako aj reálneho HDP (okolo 4 % medziročne) je prekvapivo stabilný a inflácia je priemerne 3,5 %. Všetko ide hladko až do začiatku roku 2007. Rast nominálneho HDP začína klesať a v 2008 už ide o voľný pád. Spolu s pádom nominálneho dopytu  padá aj reálny dopyt avšak inflácia sa stále drží na priemere a v 2008 ešte vzrastie, aby v 2009 spadla do mínusu. Čo sa vlastne stalo?

Začiatkom roku 2006 začína ECB zvyšovať úrokové sadzby až do leta nasledujúceho roku, keď rast sadzieb zastavuje a drží. Nominálne aj reálne HDP Španielska začína v tom čase spomaľovať. V roku 2008 prichádza šok na ponuku v podobe vysokých cien ropy, a preto inflácia v 2008 zrýchľuje. Keďže mandátom ECB je stabilná inflácia, tak jastrabia ECB ešte viac pritvrdí a v lete 2008 dvíha sadzby o štvrť bodu. V momente, keď ECB dvíha sadzby, je však už rast španielskeho nominálneho HDP nulový a reálny produkt klesá – Španielsko je v recesii a monetárna politika ďalej škrtí.

V makroekonómii je veľmi ťažké odhadnúť čo by bolo, keby… avšak môžeme sa pokúsiť porovnať vývoj Španielska s vývojom v Austrálii, kde ceny nehnuteľností rástli rovnako rýchlo, ale k žiadnemu prasknutiu bubliny či ilúzii bohatstva nedošlo. Rýchlosť rastu nominálneho aj reálneho HDP bola od roku 2001 v oboch štátoch podobná (v Austrálii rýchlosť mierne rástla) až do konca roku 2006. Na rozdiel od Španielska však v Austrálii pokračuje rast nominálneho produktu v súlade s dovtedajším mierne rastúcim trendom až do konca roku 2008 a následné spomalenie agregátneho dopytu je v porovnaní so Španielskom kratšie a plytšie. Medziročné reálne HDP v Austrálii ani v jednom kvartáli nekleslo.  Z tohto dôvodu usudzujem, že príčinou recesie v Španielsku nebola bublina na (jednom) trhu nehnuteľností, ale príliš reštriktívna politika ECB.

Rast vytvorený „elastickými“ peniazmi v Austrálii nebol prechodný, čiže tvrdenia Juraja Karpiša sú skôr ideologické ako faktické.

Nie, pred Veľkou depresiou skutočne nebolo vytlačených príliš veľa akýchkoľvek peňazí

Analytik INESSu k Veľkej depresii povedal jasne: „Vytlačilo sa množstvo papierových peňazí, ktoré neboli kryté zlatom“. Toto však nie je pravda – množstvo papierových peňazí bolo stabilné (graf sezónne neočistenej menovej bázy s citlivo vybraným počiatočným dnom  to nezachráni). Vyššie menové agregáty nie sú papierové peniaze, takže miesto konštrukcií by bolo možno lepšie priznať si malú chybu.

Čo sa týka širšej peňažnej zásoby pred Veľkou depresiou, tak podľa údajov Friedmana a Schwarzovej (z Historical Statistics of the United States, časť 2, strana 992, stĺpec X 415) sa peňažná zásoba M2 zvýšila medzi  1920 až 1929 o 34 %. t.j. o 3,3 % ročne (viď. tiež Hamilton). Tento nárast bol takmer totožný s nárastom reálnej ekonomiky, čiže v konečnom dôsledku bola cenová hladina stabilná. A na stabilitu cien neukazuje len CPI, ale aj deflátor HDP (zdroj).

Množstvo zlata vzrástlo v rovnakom období o 48 % (časť 2., str. 995, stĺpec X 438), USA boli v tom čase čistým importérom zlata (časť 2, str. 995, stĺpec X 441), čiže zlato muselo byť sterilizované, aby nespôsobovalo rast cien. Pre celkový obraz pripájam aj graf rýchlosti rastu širokej peňažnej zásoby  od Friedmana a Schwarzowej s označením obdobia 1920-1929, kde je evidentné, že ani rýchlosť vyšších menových agregátov nebola nijako prudká a neodlišovala sa od iných období.

A že Dow Jones vzrástol medzi 1922-1929 o 500 %, t.j. o 25 % ročne? Juraj Karpiš sa týmto asi nechtiac postavil na stranu amerického FEDu, ktorý s novým šéfom od januára 1928 dvíhal diskontné sadzby na niekoľkoročné maximá práve z titulu, že treba zastaviť prudký rast cien akcií, hoci ceny na ostatných trhoch už vtedy mierne klesali. Nezmyselné zameranie menovej politiky na jediný trh však prinieslo úplne iný efekt. Akcie nielenže nespomalili, ale ešte zrýchlili, a od januára 1928 do októbra 1929 sa cena Dow Jones indexu zdvojnásobila, pričom ekonomika bola už od augusta toho roku v recesii. A ešte perlička – po kríze, medzi rokmi 1932-1937, narástla hodnota indexu Dow Jones o 500 %, teda asi o 35 % ročne.

Spotrebiteľské ceny sú naozaj zlým cieľom

Plne súhlasím s Jurajom Karpišom, že sledovanie spotrebiteľských cien nie je pre monetárnu politiku  vhodné. Avšak riešením nie je rozšíriť pozornosť o akciové trhy, komodity, kvalitu produktov, atď., ale naopak zjednodušiť cieľ na stabilný rast nominálneho dopytu. Pretože je to práve stabilný rast nominálneho dopytu, ktorý je charakteristický pre americkú Great Moderation. Kým medzi 1985-2007 rástol nominálny dopyt v USA v priemere asi 5,5 % medziročne, tak v súčasnosti je na úrovni len 3,5 %. A to platí aj pre Veľkú Britániu, ktorá je vraj na tom dnes horšie ako za Veľkej depresie, s čím nemám problém súhlasiť. Ibaže aj keynesiánsky Brad DeLong, na ktorého sa Juraj Karpiš odvoláva, vo svojom článku tvrdí, že Veľká Británia má priestor pre ďalšie uvoľnenie monetárnej politiky.

Čo teda vedie analytika INESSu k obavám z inflácie a záverom, že monetárna politika je dnes expanzívna? Rozšírené súvahy centrálnych bánk? Nuž je jedna krajina, ktorá ma súvahu nafúknutú na desiatky percent HDP už takmer 15 rokov – Japonsko. A asi netreba pripomínať, že Japonsko zažíva počas tohto obdobia nie hyperinfláciu, ale jemnú defláciu a hospodársku stagnáciu. Ako som ukázal na príklade Španielska, USA, či Veľkej Británie, centrálne banky nedržali úroky príliš nízko, ale naopak ich zvyšovali nečakane vysoko a dnes sú pasívne. Ak by boli úroky príliš nízke, tak by nominálny produkt musel prudko rásť, čo sa nikde nestalo. Takisto je zavádzajúce obviňovať ECB, že nediskriminovala dlhopisy na základe rizikovosti, keďže o rizikovej prirážke rozhoduje trh.

Riziková prirážka a cost-benefit analýza

Graf výnosov talianskych dlhopisov neobsahuje žiaden komentár, tak ho k nemu pridám ja. Šípka ukazuje na 20. december, v ktorom ECB oznámila úverový program LTRO. Tento graf je trojmesačný, takže je z neho vidieť, že výnosy talianskych dlhopisov po oznámení LTRO zostali na rovnakej úrovni ešte asi tri týždne a až potom začali klesať. Výnos dlhopisu síce nie je jeho riziková prirážka, o ktorej som písal a ktorá počas tohto trojtýždňového obdobia mierne vzrástla, ale to je asi ten najmenší problém.

Otázka je, prečo ak ECB oznámi trhu radostnú novinu, tak investori tri týždne nič nerobia, pozerajú na kôpku peňazí pred sebou (arbitráž) a až potom začnú nakupovať? Dáva to zmysel? Nuž keď ste zástancom teórie, že investori nie sú schopní predvídať, že centrálna banka po zrýchlení inflácie zvýši úrokové sadzby a nekalkulujú s tým v investičných projektoch, tak potom pre vás nemôže byť problém prijať argument, že okrem totálnej naivnosti sú investori ešte aj veľmi ale veľmi pomalí.

Na záver ešte reakcia na dve vyjadrenia:

„Neviem na čo a kde ma upozorňovali novinári, no viem, že ja som upozorňoval každého novinára, s ktorým som tému komunikoval, že  v tabuľke nie sú náklady, ale expozícia voči riziku.“

Neviem, koho na čo Juraj Karpiš upozorňoval, faktom ale je, že rozhovory sa zvyčajne autorizujú, pričom blog na eTrende má nadpis „Účet za euro“ a podnadpis „ Aké sú možné náklady na záchranu meny“.

„Niektorí nás dokonca obviňujú, že sme zabudli zarátať výhody vyplývajúce z eura, čo je už úsmevné. My nie sme verejnoprávne médium, ktoré musí vždy poskytnúť aj opozičný názor.“

Nominálne náklady (aj keby boli bývali počítané korektne) samé o sebe nepovedia nič. Keď chceme zhodnotiť, či máme euro zachraňovať (a teda vystaviť účet za euro), tak treba vyčísliť aj výnosy. Čo by analytici INESSu povedali na to, keby účet za americký bailout obsahoval naopak len 200 mld. výnosov FEDu z nákupu „toxických“ aktív?

Autor ďakuje za pripomienky Tomášovi Lichardovi. Obaja sú výskumníci z akademického pracoviska CERGE-EI v Prahe.

Share |

Komentáre (366)

 • Dezmar 03.02.2012 10:06

  Takze 1.6 miliona prazdnych domov v Spanielsku by naslo svojich majitelov, keby hlupa ECB nezvysila sadzby. Realitna bublina vznikla nie preto, lebo na zaciatku CB nasadila urokovu mieru prilis nizko, ale preto, lebo ich neskor zvysila? Len tak mimochodom, cena za 1m4 bytovej plochy v Spanielsku medzi rokmi 2002 a 2007 vyletela o 110% – to mala ECB nechat urokove miery nezmenene? A kde by sa to zastavilo?

 • J.V. Dubois 03.02.2012 10:33

  Asi tak. Dám iba pár poznámok – prvá sa týka toho IT sektora, čo je obľúbený argument ľudí ktorí obhajujú defláciu. V prvom rade musí byť povedaná základná vec – pokles ceny tovaru na nejakom čiastkovom trhu nie je to isté ako deflácia. Pointou je, že z mikroekonomického pohľadu (klasický diagram dopyt – ponuka) máme fixovanú cenovú úroveň (máme zafixovaný rozpočet, z ktorého kupujeme tovary). Kvantita tovaru sa znižovaním ceny zvyšuje práve kvôli substitúcii z iných tovarov akoby “mimo” diagramu. Príklad – ak klesne cena jabĺk (napríklad vplyvom technologického pokroku), tak pri nezmenenej cenovej úrovni sa predá tých jabĺk viac. Prečo? Lebo ľudia substituujú z iných tovarov – kupujú napríklad menej hrušiek a viac jabĺk. Pokles ceny je tu hlavne poklesom relatívnym – jablká stoja menej relatívne ku hruškám.

  To je však na míle vzdialené od “deflácie”. Deflácia (zjednodušene) znamená, že klesne cena všetkého. Teda napríklad cena jabĺk aj hrušiek klesne o rovnakú úroveň. Ich relatívna cena sa nezmení.

  Karpišov blog a definícia inflácie hrá na strunu ľudí, ktorí sa o inflácii dozvedajú akurát tak zo stránok novín. Ľudia infláciu vnímajú ako zdraženie tovarov, nie ako zvýšenie svojich miezd. Je to určitá chyba logiky – ľudia nadávajú na infláciu ktorá zdražela tovary, ale veria že ich príjem rástol kvôli tomu aký sú super pracanti – inflácia s tým nemá nič spoločné. Pri takomto nastavení mysle je ľahké ľudí oblbovať, hovoriť o tom ako je deflácia super (ľudia, vy snáď nechcete aby bol chleba z roka na rok lacnejší) a zamlčuje fakt že výdavky sú aj príjmy, takže pokles celkovej cenovej hladiny (ceteris paribus) znamená aj pokles miezd a iných príjmov v ekonomike.

  Potom ešte k tej ACBT – táto má ešte druhú veľkú chybu v tom, že nedokáže vysvetliť nezamestnanosť. V ACBT príbehu je nezamestnanosť v recesii spôsobená štrukturálne – ľudia sa vplyvom nedokážu dostatočne rýchlo preškoliť na pozície, ktoré sú v ekonomike žiadané, alebo existuje nedostatok kapitálu (vplyvom malinvestmentov) ktorí by mohli obsluhovať svojou prácou. Veľkou otázkou je, prečo sa takéto niečo vyskytuje iba pri negatívnom šoku. Prečo nemáme nezamestnanosť aj keď CB uvoľní monetárnu politiku? Lebo v podstate CB touto zmenou nárazovo mení niektoré dobré investície na malinvestments a podnikatelia sa teda ženú za tým zmeniť svoju štruktúru kapitálu aby dokázali obslúžiť tento nový trh kým bude boom. Ale prečo sa zrazu zamestnanci aj kapitál dokáže parádne využiť bez predchádzajúceho obdobia nezamestnanosti, počas ktorého sa kapitál reštrukturalizuje?

 • J.V. Dubois 03.02.2012 10:57

  Dezmar: Áno, asi takto to vyzerá. A kladieš si zlú otázku. Problém ktorý riešime nie je prečo vznikla realitná bublina, ale hlavne prečo sme ešte aj v roku 2012 v recesii. Bubliny vznikajú a zanikajú všade okolo nás – to je predsa podstata kapitalizmu (creative destruction). Počas “normálneho” stavu to však nevnímame, lebo zlyhané investície sú rýchlo nahradené novými. To je zásadná otázka – prečo 4 roky po kríze milióny ľudí nemôžu nájsť prácu? Prečo sa nerozbiehajú nové projetky a investície do iných sektorov, keď stavebníctvo už je pasé?

  A aby si nehovoril že iba tak trepem, tak dokonca napríklad v USA stavebný priemysel klesal takmer rok pred samotnou krízou. Napriek tomu nezamestnanosť významne neklesala. Zdá sa, že počas boomu nemali stavebný robotníci problém sa zamestnanť inde. Skutočná explózia nezamestnanosti a recesia začala až keď FED nechal ekonomiku padnúť na nos. Viac tu: http://macromarketmusings.blogspot.com/2011/01/further-evidence-against-recaluation.html

 • Braňo 03.02.2012 12:19

  Ad Dezmar:
  Nie, nehovorim, ze ECB mala sadzby drzat a vobec ich nezvysovat. Australia tiez zvysovala sadzby a ceny nehnutelnosti rastli rovnako rychlo ako v Spanielsku. Avsak Australia zvysovala sadzby tak, ze neutlmila nominalny dopyt. To, ze rastie ceny na nejakom ciastkovom trhu neznamena, ze hned treba utahovat. Vid. VHK.

 • 4nSICK 03.02.2012 14:09

  Brano, expanzia co nie je podlozena usporami konci povacsine vsade rovnako, su samozrejme regionalne odchylky, ktore obcas narusia dogmu ale… rezervny system bankovnictva, mozme ho volat odborne defraudacia iregularneho depozita, multiplikuje vysku poziciek podnikatelskemu alebo obcianskemu sektora a vplyvom tychto lahkych penazi, vytvorenych z nicoho, dochadza k nespravnej alokacii a investiciam do roznych hrr brr projektov, nakupov predrazenych nehnutelnosti atd., pak nasleduje nesplacanie tychto uverov a pak kontrakcia… co by nebolo az tak zle, keby defraudacia iregularneho depozita nesmerovala do kupovania dlhopisov statov samotnymi bankami… mne pride obcas smiesne ked vidim, ze ECB nakupuje dlhopisy skrachovanych statov a pak media to prezentuju ze sa talianom podarilo predat svoje poukazky investorom za mensi urok… kto su ale ti investori? ECB alebo banky poziciavajuce si miliardy od ECB za maly urok?

 • pk 03.02.2012 14:19

  výborný text

 • peet 03.02.2012 14:36

  4 4nSICK
  Požičiavanie bankového depozitu nie je nijaká defraudácia, ale regulárna finančná operácia o podmienkach ktorej sú informované všetky strany(banky, veritelia i sporitelia). Nikto ľuďom nebráni, aby si peniaze ukladali v bezpečnostnej schránke banky. Zákaz požičiavania bankového depozitu by bol zásah do práv sporiteľov.

 • J.V. Dubois 03.02.2012 14:48

  4nSICK: Skúste sa zamyslieť nad tým, čo vlastne znamená “vytvorenie peňazí z ničoho”? Čo tým chcete povedať? Napríklad že virtuálne peniaze (dkutočne z ničoho) sú horšie ako papierové peniaze, ktoré sú horšie ako mušle a ktoré su horšie ako zlaté dukáty?

  Choďte do dôsledkov. Vadí vám nárast počtu peňazí ako takých? To znamená že ak by sme mali napríklad zlatý štandard, mal by platiť zákaz ťažby zlata? A prečo vám to vlastne vadí?

  Vadí vám spôsob distribúcie “nových” peňazí, teda vadí mechanizmus ktorý určí kto dostane nové peniaze? Kedysi počas zlatého štandardu bola tým mechanizmom ťažba. Ten kto našiel na svojom pozemku zlato bol výhercom peňažnej lotérie a mal prístup k peniazom ako prvý a nakúpil si tovary ešte skôr než sa prejaví inflácia? Dnes máme mechanizmus, že peniaze produkuje centrálna banka a prostredníctvom komerčných bánk ich poskytuje ľuďom, ktorí za ne sú ochotní zaplatiť najvyššie úroky.

  Aleno inal povedané, skúste nejak špecifikovať svoju kritiku – čo vám konkrétne vadí na “produkcii peňazí z ničoho”? Lebo škodlivosť tohto opatrenia nie je tak intuitívna, ako si možno myslíte.

 • 4nSICK 03.02.2012 16:09

  viete, obcas by pomohlo, keby ekonomia nebola osamoteny ostrov ale reflektovala by na to, ako vznikla a ze je to len jedna zo spolocenskych vied… ja som student prava a ekonomii sa nejak extra nevenujem, okrem riadenia svojich firiem, ale co sa tyka bank a defraudacie iregularneho depozitu, nebudete verit, ale podobne problemy, co zazivame teraz, boli uz pocas Rimskej Rise… takze mozno by vam neuskodilo sa nastudovat pojem vklad alias depozitum… podla rimskeho prava bankar, co by robil rezervne bankovnictvo, mohol byt zbicovany a ukamenovany… aj vtedy mali problemy s tym, ze nastala uverova expanzia nekryta nicim, len slubom, ze vam bankar vklad vyplati, u nas funguje ten rezervny system bankovnictva na bezny vklad, teraz sa nebavim o terminovanom vklade, ktory sa da volne prelozit ako pozicka, ak je tam viazanost na nejaku dobu. takze pri 10% rezervnom pomere pri vklade dajme tomu 1000 € dokaze banka vyprodukovat 9000€ z nicoho… ak sa vam to zda v poriadku, oka, mne sa to tiez paci a xcel by som byt bankar, sak to musi byt radost… krasna expanzia, lacne peniaze, kopec dobrych napadov na biznis, kazdemu sa dari a ekonomika kvitne… preco to ale tak uz nie je?
  K zlatemu standardu sa vyjadrovat nebudem, nemam ho nejak dopodrobna nastudovany, ani nie som velkym fanusikom jeho znovuzavedenia, skor by som sa priklonil za urcitu formu komoditneho standardu, ktory by lepsie predstavoval uroven toho ktoreho statu, trebars standard zalozeny na zlate, striebre, rope /trebars zasoby ropy na xyz dni/, vody, psenici… da sa to vymakat, ale nejak do toho nevidim a nebudem sa hrat na odbornika na vsetko…
  Pytal som sa teraz rychlo svojej rodiny a par znamych co som stretol, ci tusia, ze banky ich peniaze z beznych vkladov minaju na dlhopisy statov, pozicky svojim sponzorom atd. zo 6 oslovenych o tom rezervnom bankovnictve 4 vobec nevedeli, takze PEET, myslim ze to nie je standardna financna operacia, je to trestny cin defraudacie, alias pouzitie cudzich penazi bez suhlasu ich majitela, ktory si mysli, ze tie peniaze naozaj ulozene ma… sak sa to aj vola vklad, alias z latinciny depozit, nevola sa to pozicka… posledna banka, ktora dodrziavala 100% rezervny vklad, bola myslim Amsterdamska banka, prezila 150 rokov bez nalievania likvidity zo strany centralnych bank… co je asi rekord… ulohou centralnych bank je teda co? zachranovanie komercnych bank, ked svoju uverovu expanziu a svoj balance sheet dotiahnu do stadia, kde uz dalej nemozu fungovat? tak sa natlacia peniaze, alebo teda naleju cisla, kedze ide o elektronicke? to je co za logika? ak sa vam to zda koser, tak neviem… alebo ked to neurobi CB, tak to urobi stat cez nejaky fond ochrany vkladov, alias natlaci to stat… ale o tom som nexcel, co je dalsich problemom nekrytych penazi? trebars krajiny OPEC cim dalej viac somru, ze nexcu predavat ropu za dolare, kedze od 1971 mame tu dlhovy standard volajuci sa dolarovy standard… neochota Sadama, Kadafiho, Ahmadenirada /nerucim za spravnost ich mien/ vymienat svoju cim dalej cennejsiu komoditu pri dosiahnuti oil peaku za natlacene papiere, za ktore si mozu kupit akurat tak dlh nejakeho statu je dalsim dokazom, ze nekryte peniaze nie su koser… ci je to diktatorska zakernost? peniaze okrem toho, ze su prostriedok vymeny, mali by byt aj uchovavatel hodnoty, apson to bola povodna funkcia zlatych a striebornych penazi, teraz su peniaze co? prud ktory pridu v cislach hore dole a hodnotu neuchovava ziadnu… nedavno som nasiel v nohaviciach 500 SK… potesilo, mozno by sa aj dali vymenit v NBS, ale nechal som si to pre stastie… hodnota tej 500SK je ako prostriedok vymeny ako? 0. Uchovalo tych 500 SK nejaku hodnotu? mozno v zbere papiera by mi za to dali nejaky cent…

 • 4nSICK 03.02.2012 16:10

  viete, obcas by pomohlo, keby ekonomia nebola osamoteny ostrov ale reflektovala by na to, ako vznikla a ze je to len jedna zo spolocenskych vied… ja som student prava a ekonomii sa nejak extra nevenujem, okrem riadenia svojich firiem, ale co sa tyka bank a defraudacie iregularneho depozitu, nebudete verit, ale podobne problemy, co zazivame teraz, boli uz pocas Rimskej Rise… takze mozno by vam neuskodilo sa nastudovat pojem vklad alias depozitum… podla rimskeho prava bankar, co by robil rezervne bankovnictvo, mohol byt zbicovany a ukamenovany… aj vtedy mali problemy s tym, ze nastala uverova expanzia nekryta nicim, len slubom, ze vam bankar vklad vyplati, u nas funguje ten rezervny system bankovnictva na bezny vklad, teraz sa nebavim o terminovanom vklade, ktory sa da volne prelozit ako pozicka, ak je tam viazanost na nejaku dobu. takze pri 10% rezervnom pomere pri vklade dajme tomu 1000 € dokaze banka vyprodukovat 9000€ z nicoho… ak sa vam to zda v poriadku, oka, mne sa to tiez paci a xcel by som byt bankar, sak to musi byt radost… krasna expanzia, lacne peniaze, kopec dobrych napadov na biznis, kazdemu sa dari a ekonomika kvitne… preco to ale tak uz nie je?

 • Jakub 03.02.2012 16:28

  Iba dve veci na obhajovu ABCT.

  1) “Prečo by ale investori, vediac, že dnešná úroková sadzba je opäť „umelo“ nízka, počítali s touto umelou sadzbou aj do budúcnosti už rakúska teória nevysvetliť nedokáže.”

  Bez ohladu na to ci ABCT spravna je alebo nie, autor ignoruje dost bohatu literaturu o ocakavaniach ohladom urokovych mier v ABCT.

  Na zhrnutie argumentov v prospech ABCT v ramci debaty o ocakavaniach odporucam:

  “Why don’t entrepreneurs outsmart the business cycle?” (2007)

  http://blog.mises.org/7045/why-dont-entrepreneurs-outsmart-the-business-cycle/

  2) J.V. Dubois: “táto (ABCT) má ešte druhú veľkú chybu v tom, že nedokáže vysvetliť nezamestnanosť.”

  Moja odpoved: V case expanzie ludia prechadzaju od niecoho co maju k niecomu co je atraktivnejsie, preto tvorba malinvestments nemusi viest k nezamestnanosti aj ked prebieha realokacia zdrojov. V case recesie ludia stracaju pracu, pricom alternativy sa tvoria len postupne pocas ocisty od malinvestments a hladanim noveho vyuzitia pre zdroje uvolnene v korekcii.

  V tom co si nacrtol nevidim nejaku puzzle….

 • Jakub 03.02.2012 16:30

  *obhajobu, nie obhajovu

 • J.V. Dubois 03.02.2012 16:35

  4nSICK: však ten váš režim sme už zažili a volal sa BMG Invest alebo “nebankové subjekty”. Tento systém, kedy si BMG invest prevzal od občanov peniaze (mohlo to byť aj zlato) a dal im za odmenu nejaké záruky vrátenia istiny, pričom peniaze používal na špekulácie vznikol úplne samostatne. BMG Invest presne vedel koľko peňazí potrebuje na uspokojenie klientov, dlhé roky im fungovalo vyplácanie splatných vkladov z nových vkladov presne systémom frakčného bankovníctva.

  Skrátene povedané, systému frakčných rezerv je zakódovaný v ľuďoch a vznikne samostatne a inštitúcia ktorá ho prevádzkuje sa ani nemusí volať Banka. Lebo “banka” je z tohto pohľadu nevýhodnou, nie je dobré volať sa bankou – znamená to že musíte necheť centrálnej banke pozerať sa na vaše súvahy, musíte plniť pravidlá kapitálovej primeranosti apod – presne preto aby ste nerozbehli pyramídovú hru.

 • peet 03.02.2012 16:59

  ad 4nSICK
  Vážený, tiež som priaznivec hľadania pôvodných významov slov. Bohužiaľ slovo depozit má v súčasnom bankovníctve v porovnaní so Starým Rímom posunutý význam. Keď už si teda priaznivec poctivého používania pojmov, potom by si sa mohol krotiť pri použití slova “defraudácia”. Vzhľadom na to, že každý človek vie(je to v súčasťou bankových zákonov), že peniaze uložené v banke budú následne reinvestované(okrem povinných rezerv), nemožno hovoriť o defraudácii. Alebo je podľa teba defraudáciou akt, keď niekto použije tvoje peniaze v súlade s tým, na čom ste sa dohodli?

 • J.V. Dubois 03.02.2012 18:06

  Jakub:

  1) Prečítal som si tie “výhrady” a v zásade sa dá zhrnúť do tohto jedného – CB prináša “šum”, ktorý nie je možné odfiltrovať, podnikatelia nevedia aká časť úroku je “umelá” a aká je “prirodzená”, nedokážu si určiť budúci úrok a čo ja viem čo.

  Sú to staré a známe argumenty, slabé ako čaj. Pointou je, že už desaťročia má FED rovnaký cieľ – infláciu. Ak FED sľúbi odteraz až navždy každý rok presne 2% infláciu (ani chlp viac, ani menej) prečo sa podnikatelia nedokážu prispôsobiť a odfiltrovať tento “šum”? Každý to dokáže, uvediem príklad – chcete si odo mňa požičať 1000 EUR na 2 roky s 3% nominálnym úrokom. Ja si dám do kalkulačky 3-2 = 1, teda 1% je reálny úrok ktorý mi ponúkate. Ak je to aj súčasne trhový úrok pre tento typ pôžičky, je to aj prirodzeným úrokom. To si fakt podnikatelia nevedia urobiť takýto prepočet? Ak by boli obzvlášť chytrí, dokonca by vedeli do zmlúv dať pohyblivé úroky viazané na infláciu, krátkodobú sadzbu FEDu alebo čo ja viem čo.

  Naproti tomu si skúste predstaviť aké onakvejšie výpočty a odhady musia podnikatelia robiť. Musia napríklad predpovedať, aký bude dopyt po ich výrobkoch, aké technológie vyvíja konkurencia, či náhodou ich biznis nezasiahne katastrofa apod.

  Tvrdenie že CB dáva nejaký “šum” je absolútna blbosť. To je ako povedať, že vláda ktorá povie že každý rok sa bude v zime a v lete dva krát posúvať čas bude podnikateľom “zašumovať” skutočný čas. Lebo oni nevedia odpočítať z takéhoto zašumeného času hodinu a určiť prirodzený čas podľa slnka. A preto zatvárajú obchody o hodinu skôr, ľudia čo idú z práce nájdu zavreté obchody a preto nikto nič nepredá a máme recesiu. Šialené? O nič viac ako ABCT.

  2) A v čase recesie neprechádzajú ľudia od niečoho čo majú k niečomu čo je atraktívnejšie? Vy argumentujete predpokladom “v čase recesie ľudia strácajú prácu” – to je super, ale prečo ju strácajú? Videl som viacero prívržencov ABCT používať takéto odpovede – “však to je jasné, v recesii je nezamestnanosť a v boome je zamestnanosť”. Toto je pravda, ale len ak máte na mysli nejaké mainstreamové modely. ABCT hovorí, že nezamestnanosť je vždy štrukturálna a je spôsobená v momente, keď si podnikatelia uvedomia ako boli klamaní a vracajú sa naspäť k “normálnej” dlhodobo udržateľnej štruktúre kapitálu. Ale podľa rovnakej logiky by to malo byť aj z druhej strany.

  ACBT totiž hovorí, že zníženie úroku spôsobí presun zo stredných fáz produkčného cyklu do skorých a neskorých – predstavte si to ako preškolenie robotníkov z tovární na baníkov a predavačov. Toto zrejme prebieha (bez vysvetlenia) bezbolestne a bez nezamestnanosti. Nové bane a nové predajne sa zrejme dajú vybudovať okamžite. Potom nejaký čas máme boom, stredné fázy produkčného cyklu sú podkapitalizované a neskôr príde vytriezvenie, kedy si podnikatelia uvedomia že to bol len klam, a musia sa vrátiť do normálnej fázy produkčného cyklu- všetkých tých predavačov a baníkov musia naspäť preškoliť naspäť na robotníkov. Len tu zrazu nastáva problém so zručnosťami a neviem s čím všetkým, tento prechod trvá dlho a je sprevádzaný nezamestnanosťou. Ak sa pozriete na tento príbeh, tak možno je vnútorne logický a konzistentný, ale nezodpovedá realite.

 • Braňo 03.02.2012 21:32

  Jakub,
  Ta prilepena “literatura” je naozaj slaba. Dakujem J.V.D., skutocne len kratko zopakujem vyhradu:

  “The entrepreneur, then, pursuant to the argument under consideration here, must not only sweep away the fog of years of past interventions, he must also predict what the Fed will do in the future and when it will do it — all while the Fed tries to anticipate what the entrepreneurs will do.”

  Toto je absolutne nepochopenie situacie. Ako pise JVD, to, co robi centralna banka, je uplne predikovatelne a musi byt predikovatelne. Banka nastavuje urokovu sadzbu tak, aby zodpovedala inflacnemu cielu, pripadne urcitej kombinacii inflacie a nezamestnanosti. Vysku Fed Funds si mozte sam doma na kolene velmi dobre aproximovat napr. podla primitivneho pravidla: 1,4 x (jadrova inflacia – nezamestnanost) + 8,5. Cize ak nezamestnanost zacne klesat pod 8% a jadrova inflacia bude okolo 2%, tak ocakavajte, ze FED zacne dvihat sadzby z nuly.

  A naopak centralna banka nemusi nic presne predikovat, pretoze stanovuje sadzbu na zaklade aktualnych udajov (o inflacii a pripadne aj nezamestnanosti).

 • Dezmar 04.02.2012 19:32

  JVD – pozri si historiu cielovania akejkolvek CB a realnu inflaciu. Ten sum sa neda kvantifikovat. “to, co robi centralna banka, je uplne predikovatelne” – …. :) (kto v nasledujucom komente da presny odhad +- mesiac, kedy bude QE3, ma u mna lizatko)
  Ked sa bavime o realite, tak korelacia zaciatku realitnej bubliny a postdotcom nizkych urokovych sadzieb. K tomu Krugmanovskemu ‘hangover’ argumentu o nezamestnanosti tuto http://krugman-in-wonderland.blogspot.com/2010/04/krugman-attacks-austrians.html

 • Jakub 05.02.2012 9:29

  @Brano:

  Nie je podstatne ci podnikatelia dokazu ocakavat politiku Fedu (mas nejaky trackrecord uspesnych predpovedi podla nejakeho jednoducheho pravidla, tak ako si to nacrtol?). Podstatne je, ze v dosledku zasahov do uveroveho trhu nie je jasne, kde maju urokove miery byt. Tym “kde maju byt” mam na mysli kde by boli na volnom trhu s uvermi. To co Wicksell volal “natural rate of interest.” Ked je trh pokriveny zasahmi, tak ani uspesne predvidanie politiky centralnych bank nestaci na odvratenie cyklu tak ako ho popisuje ABCT. Uloha podnikatela je teda este tazsia: nestaci predpovedat politiku CB, ma zistit aka je cena uveru v absencii trhu. V podstate ma robit to, o co sa snazili planovaci cez ich input-output matice (Langeho trzny socializmus, jeho kritika od Hayeka a Misesa).

  Clanok som vybral preto, lebo referuje na papere kde sa o tom pise podrobnejsie (nechcel som zahlcovat diskusiu a postnut vela linkov). Sam o sebe je zhrnutim, pre podporu jednotlivych argumentov treba ist k zdrojom.

  Este davam do pozornosti aplikaciu prisoner’s dilemma: ak je ABCT spravna a niekto by ju aplikoval na realitu, za urcitych podmienok sa mu stale oplati viest sa na cykle, pokial sa vezu ostatni (=je to jeho optimalna strategia).

  @JV Dubois:

  “ABCT hovorí, že nezamestnanosť je vždy štrukturálna a je spôsobená v momente, keď si podnikatelia uvedomia ako boli klamaní a vracajú sa naspäť k “normálnej” dlhodobo udržateľnej štruktúre kapitálu. Ale podľa rovnakej logiky by to malo byť aj z druhej strany.”

  Nechapem preco by to malo byt aj z druhej strany. Je to inak aj Krugmanova kritika. Malinvetments prebiehaju zaroven s overinvestments. Ked sa meni produkcna struktura a zaroven je expanzia, tak to nemusi znamenat narast nezamestnanosti. Celkove kapacity narastaju a zaroven sa meni struktura. V recesii sa struktura meni a zaroven sa kapacity okresavaju. Preco by tam niekto ocakaval symetricky dopad na zamestnanost? V realite to ma podobu napriklad lisiacich sa temp rastu zamestnanosti v expanzii, tj prebieha restrukturalizacia (relativne rozlozenie zdrojov), zamestnanost pritom neklesa. Nieco taketo:

  https://research.stlouisfed.org/fred2/graph/fredgraph.png?graph_id=55668

  “ACBT totiž hovorí, že zníženie úroku spôsobí presun zo stredných fáz produkčného cyklu do skorých a neskorých.”

  Toto je jedna z veci ktora je mierne nejasna (aspon pre mna). Z miektorych interpretacii ABCT je to tak, z ide jednoducho o presun od neskorsich k skorsim. Ide o to, ze derived-demand effect, ktory ma po znizeni urokovych mier stimulovat neskore fazy, je prevazeny diskontnym efektom, ktory stimuluje odvetvia tym viac, cim su na skorsej faze produkcnej struktury.

 • Finist 05.02.2012 11:57

  Jen bych si dovolil reakci na tohle:

  “Achillovou pätou rakúskej teórie hospodárskeho cyklu, … je predpoklad, že centrálna banka dokáže v každom cykle zas a znova oklamať celý trh.”

  Každá teorie, která si dělá nárok na vysvětlení ekonomického cyklu, musí vysvětlit fakt, proč dochází k nahromadění podnikatelských chyb a jejich odhalení v krátkém časovém úseku. Proč prostě nejsou podnikatelské chyby nějak statisticky rovnoměrně rozložené v čase, ale dochází k jejich nakupení. A rakouská teorie – alespoň pro mě – představuje koherentní a přesvědčivé vysvětlení. Prostě významná část podnikatelů (což nemusí být celý trh) reagovala na nesprávné podněty které jim vyslala nesprávná cena. Ve skutečnosti to není tak složité pochopit proč k tomu dochází zas a znova. Stačí k tomu jen analogie s tím, co se stane, když centrální plánovací komise v socialismu nastaví příliš nízkou cenu toaletního papíru. Lidé se vrhnou do fronty na toaletní papír, protože mají možnost dostat ho za nízkou cenu – právě proto, že předpokládají, že ta cena buď dlouho nízká nevydrží, nebo se na ně prostě nedostane. A dojde k neefektivní alokaci prostředků – někteří v té frontě budou stát zbytečně (už se na ně nedostane) a někteří, kteří tam stáli první, si toho toaleťáku pro jistotu naberou do zásoby víc než by využili. Stejně tak, když se uměle zlevní půjčky, tak se podnikatelé zas a znova na ně budou vrhat a zas a znova půjdou na velkou finanční páku. Protože ti, co budou první, tak opravdu můžou dosáhnout i nadprůměrného zisku (stejně jako ti, co budou první ve frontě na toaleťák, ho dostanou opravdu za nízkou cenu). Horší to mají ti, co je chtějí později napodobit.

 • Braňo 05.02.2012 14:22

  Dezmar:
  Priemerna inflacia v EMU je takmer presne 2%. To, ze nie je kazdy rok 2% je absurdny argument.
  “http://www.ecb.int/mopo/html/index.en.html”

  Co sa tyka QE3, tak o nekonvencnej politike sice nebola rec, ale napisal som jasne, ze aj QE musi byt predikovatelne. FED to pochopitelne este nema ujasnene, ale dal by sa na zaklade par ukazovatelov zostrojit podmieneny odhad (teda, ze ked bude inflacia x, nezamestnanost y, a urokove sadzby 0, tak vtedy pride ku QE3).

  Zaujimavy nie je zaciatok “bubliny”, ale jej koniec – 2 roky pred krizou:
  http://research.stlouisfed.org/fredgraph.png?g=4O9

  Jakub:
  To pravidlo je odhadnute prave z pohybu sadzieb FEDom. Kedze vies, ze FED sleduje kombinaciu inflacie a nezamestnanosti, tak ti staci jednoduchou regresovat sadzby na tychto dvoch premennych a dostanes koeficienty. Tie koeficienty, co som tam dal ja, su 10 rokov stare, takto vyzera novsi odhad (cize cakaj dvihanie sadzieb az ked nezamestnanost atakuje 7% a inflacia bude 2%):
  http://www.kajulew.com/wp-content/uploads/2012/01/Liquidity-Trap.png

  Natural rate of interest vidis jednoducho vtedy, ked je ekonomika na svojom dlhodobom potenciali. Asi by som si mal zato vypytat strasne peniaze, ale tak ja zadarmo prezradim, ze su to asi 3%.

  Langeho planovac mal planovat marginalne naklady vsetkych tovarov, co je trosicku nieco ine :)

  Vyber teda z toho clanku tie dalsie zdroje a prilep kritiku.

 • Braňo 05.02.2012 15:05

  Finist:
  Pre mna rakuska teoria zo vsetkych ponuka asi najslabsie vysvetlenie.

  RBC skola ponuka aspon vysvetlenie, ze tieto chyby su sposobene neschopnostou ludi predvidat realne soky: zemetrasenie, atd. OK, na poslednu krizu je to nepouzitelne, ale kedysi sa dalo. Ludia dokazu predpovedat vela, ale niektore veci sa proste nedaju.Fajn. Ale ABCT?

  Co sa tyka toho prikladu s toaletnym papierom, takza socializmu sa ludia racionalne predzasobovali, pretoze velmi spravne ocakavali nedostatok. Alokacia nie je neefektivna, lebo na niekoho sa nedostalo a na niekoho ano. To je otazka distribucie. Alokacia je neefektivna ked pri rovnakom mnozstve vstupov je na trhu menej toaletneho papiera.

  Co sa tyka poziciek, tak ano, zvysenim ponuky penazi znizim ceny uverov a na trhu ich bude viac. To samozrejme nijak neimplikuje, ze ti, co si zobrali uvery neskor kvoli vyssim sadzbam skrachuju, kedze zvysenie zakalkuluju do hodnoty projektu.

 • Finist 05.02.2012 15:10

  “Langeho planovac mal planovat marginalne naklady vsetkych tovarov, co je trosicku nieco ine”

  Tam v principu není rozdíl. Tak jako planovači nedokázali naplánovat “správnou” cenu toaletního papíru tak nedokáží plánovači v centrálních bankách plánovat “správnouL” cenu peněz. (respektive ať už udělají s těmi nástroji, co mají v rukou pro “dolaďování” té ceny – anébrž úrokové míry – cokoliv, tak to nevyhnutelně udělají blbě). A výsledky jsou v obou případech totožné – chybná cenová informace vede k nadspotřebě/podspotřebě; nevyužití kapacit/přetížení kapacit, nakupení chybných rozhodnutí. Akorát co bylo za socialismu permanentním stavem se dnes projevuje jen čas od času (samozřejmě s výjimkou státních sektorů, jako je pošta, zdravotnictví, školství a podobně, kde se to dodnes takhle projevuje pořád).

  “Natural rate of interest vidis jednoducho vtedy, ked je ekonomika na svojom dlhodobom potenciali.”

  Jinými slovy je to tehdy, kdy jsou všechny trhy v rovnováze. Jak píše Hazlitt (když parafrázuje Irwinga Fishera):
  “Pokud by například tržní úrokové míry měly být v „celkové“ rovnováze, tak zde jsou některé z věcí, které by musely být vyrovnané:
  1. Nabídka s poptávkou po kapitálu (i.e., nabídka úspor s poptávkou po investicích).
  2. Cena kapitálových instrumentů s náklady na jejich produkci.
  3. Příjem z kapitálového zboží s jeho cenou a náklady na produkci.
  4. „Mezní výnosy z kapitálu“ s mírou časového diskontu (časovou preferencí).
  5. Nabídka zapůjčitelných (peněžních) fondů s poptávkou po zapůjčitelných fondech.
  atd.”

  Jenže jak poznat, kdy to nastává? Když většina trhů, kde by se mělo něco z toho projevit, jsou v dnešním systému dost pokřivené? A dokud nebudou fungovat normálně, tak nikdo nemůže vědět, jaká by ta přirozená úroková míra na tom trhu vznikla a nemá cenu střílet od boku čísla.

 • Jakub 05.02.2012 15:25

  @Brano

  Regresia sadzieb na CPI inflacii a zamestnanosti:
  ked 3 agregaty nejaku dobu vykazovali nejaky kvantitativny vztah, preco by si mal ocakavat ze budu aj do buducnosti? Mozu a nemusia. Tie regresne koeficienti ti vravia toto: ak vztahy ostanu take ake boli v obdobi z ktorych data si pouzil v regresii (pri zanedbani vsetkych vela inych premennnych), tak sa to da pouzit ako predpoved. Inymi slovami extrapolacia minulosti do bududcnosti. Podla mna na to dobry dovod nie je, oni (CB) nemaju ziadne explicitne benchmarky k urcovaniu mier. O to viac to plati ked maju dualny mandat. (aky treade-off medzi dvoma zlami si zvolia?…ak teda veris ze ten trade-off vobec existuje)

  “Natural rate of interest vidis jednoducho vtedy, ked je ekonomika na svojom dlhodobom potenciali.”

  Nie. Ide o mieru ktora by bola vysledkom nemanipulovanu trhu zapozicnych fondov. Taka miera koordinuje alokaciu zdrojov v sulade s casovymi preferenciami. Taka miera koordinuje uroven odlozenej spotreby s investicnymi planmi. Ak v prostredi kartelizovaneho bankoveho trhu (teda vo svete s centralnymi bankami) v urcitom momente nahodou rast HDP koresponduje s tym co povazujes za dlhodoby potencial, preco by to malo znamenat ze mame natural interest rate? Nevidim na to dovod.

  Lange: Netvarim sa ze o tom vela viem, cital som len jeho jednu esej a jej kritiku. Wiki ale vravi toto:

  “The central planning board sets the initial price of consumer goods arbitrarily and informs the producing firms of these prices. The firms would then produce at the level of output where marginal cost is equal to price, MC=P, and where the cost of production is minimized.”

  Ide teda o stanovenie ceny vyrobnych faktorov na zaklade arbitrarneho ocenenia produktu. Stanovovanie urokovych mier je rovno arbitrarne ocenenie vyrobneho faktoru, co mi pride ako este o stupen ambicioznejsi plan. Podla mna je to relevantne porovnanie.

 • Finist 05.02.2012 15:36

  “RBC skola ponuka aspon vysvetlenie, ze tieto chyby su sposobene neschopnostou ludi predvidat realne soky: zemetrasenie, atd. OK, na poslednu krizu je to nepouzitelne, ale kedysi sa dalo. Ludia dokazu predpovedat vela, ale niektore veci sa proste nedaju.Fajn.”

  Jenže tohle ABCT nijak nepopírá. A na to, že když dojde k zemětřesení/pádu meteoritu/ kobercovýmu bombardování tak se to nějak projeví v poklesu výroby není přece ani potřeba žádná ekonomická teorie. Teorie je potřeba na vysvětlení toho nahromadění podnikatelských chyb, které nemá žádnou takovouhle jednoznačně identifikovatelnou příčinu ve faktorech, se kterými lidi nemohli počítat, když si vytvářeli své plány.

  A s čím v tomhle případě přicházejí ostatní? Lidé se prostě psychologicky chovají stádně podle nějakého “animal spirit”? To je zase vysvětlení, které nic nevysvětluje.

  Dejte si dohromady (1)Hayeka – šíření a decentralizované využívání informací ve společnosti. Cenový systém je informační systém. Výrobce co vyrábí něco cínu se bude zařizovat podle ceny cínu aniž by musel řešit, zkoumat nebo vědět, z jakého důvodu se cena cínu pohla nahoru nebo dolů. A ceny koordinují celou strukturu výroby.
  (2) Krize jsou naakumulované chyby ve struktuře výroby. A kam jinam zaměřit pozornost než na tu nejdůležitější ze všech cen, která se promítá do všech cen ostatních – úrokovou míru? Když dojde v chybě v téhle ceně – v úrokové míře, tak nevyhnutelně dojde k nakupení chyb ve struktuře výroby. I kdyby všichni na trhu nakrásně věděli, že tak, jak je, tak je úroková míra špatná, tak stejně nebudou schopni odhadnout tu správnou. Protože nic jiného než ceny v sobě prostě nezahrune všechny rozptýlené informace od všech lidí co se transakcí na trhu účastní.

  To proto nabízí peněžní teorie cyklu to nejsilnější vysvětlení (imho) aniž by se museli uchylovat k nějakému šarlatánství jako “animal spirit”. Každému je přece jasné, že když bude cena cínu špatně (třeba jí zreguluje vláda), tak nevyhnutelně dojde k narušení výroby. Ať už mohou být schopnosti předvídat tržních aktérů jakkoliv vysoké. A tenhleten samý poznatek stačí aplikovat na peníze.

 • Finist 05.02.2012 16:31

  A ještě bych měl jednu poznámku technického rázu k tomuhle tomu:

  “Analytik INESSu k Veľkej depresii povedal jasne: „Vytlačilo sa množstvo papierových peňazí, ktoré neboli kryté zlatom“. Toto však nie je pravda – množstvo papierových peňazí bolo stabilné (graf sezónne neočistenej menovej bázy s citlivo vybraným počiatočným dnom to nezachráni). Vyššie menové agregáty nie sú papierové peniaze, takže miesto konštrukcií by bolo možno lepšie priznať si malú chybu.”

  Tady se zase naráží do určitého rozdílu mezi tím,jak systém vypadal tehdy a jak vypadá dnes, respektive co by za “peněžní bázi” šlo považovat tehdy a co se za peněžní bázi považuje dnes. Z tehdejšího pohledu by peněžní bází bylo čistě a jen zlato (zlaté mince + zlaté cihly). Bankovky by už byly úvěrovým nástrojem a patřily by do stejného měnového agregátu jako bankovní depozita. A takhle to bylo brané i některými peněžními autoritami v té době (např. Benjamin Anderson). Existovaly tři druhy bankovek, které byly na federální úrovni zákonným platidlem – zlaté certifikáty, federal reserve notes a greenbacky. Pokud bysme trvali na definicích Fishera, který zákonné bankovky řadil k základním penězům, tak možná by se daly zařadit do peněžní báze, byť by vzhledm k tomu, že byly ještě směnitelné za zlato, nebyly už těmi úplně základními penězi. A možná, že o jejich množství, ještě existují přesné informace. Pak tam bylo něco okolo 14 000 “národních bank”, které vydávaly vlastní bankovky až do roku 1935.
  Ty vypadaly třeba takhle: http://thingsforgottenantiques.com/images/arcola.jpg

  Podle těch nápisů je to z ekonomického hlediska zcela ekvivalent depozit – banka prostě slibuje proti tomu zaplatit na požádání “zákonnou měnu” Takže ty by se řadili do jakého Mka? Z logiky věci do toho vyššího. A přitom jde ovšem fyzicky o bankovku že.

  Takže tam vůbec není vidět žádná jednoznačná chyba v tvrzení, že bylo “vytištěno hodně bankovek oproti zlatu”. Základním faktorem zhroucení bylo to, že bylo několikanásobně více nároků na zlato než bylo v bankovním systému zlata k dispozici. A to, že tyhle nároky byly v podobě bankovek nebo šekovatelných depozit nehrálo v té době takovou roli. Mohly být klidně v obojím a do toho přehledu M-ka basic se to vůbec nemuselo dostat, protože tyhle bankovky nebyly zákonnými penězi.

 • Braňo 05.02.2012 16:51

  Jakub:

  1. Otazka znie, preco si ABCT mysli, ze ludia (investori) tuto regresiu v danom obdobi nevideli a nezariadili sa podla nej, ale nechali sa oklamat.

  2. Druhy dovod je ten, ze ak by sa CB k tomu nezaviazala, tak ju trh ignoruje. Ak by robila CB diskretne opatrenia s cielom zakazdym trh precikat, tak jej trh neveri, strati kredibilitu. Preto su CB rule-based, teda sleduju nejake pravidlo a k nemu sa zavazuju (gugli time inconsistency).

  FED napr. vyhlasil, ze podrzi sadzby na nule az do polovice 2013. Ak je FED v ociach trhu kredibilny, tak toto vyhlasenie povzbudi dnes ekonomiku. Ak by FED kredibilny nebol, tak to vyhlasenie ekonomiku dnes nepodpori, lebo trh FEDu neuveri, ze slovo dodrzi. Tiez plati, ze ak FED zdvihne sadzby skor, aby znizil moznu inflaciu, tak si kredibilitu rozhodne nezvysi.

  3. CB nepotrebuju explicitne benchmarky, staci, ze su perfektne citatelne.

  —————————————-

  Pokial ekonomika slape na svojom potenciali a neexistuje tlak na inflaciu, tak moja naturalna urokova miera je rovnaka ako tvoja. Nie je ziadna nezhoda medzi dopytom a ponukou.

  CB nie su kartelizovany trh, kedze im ani nejde o zisk.

  ——————————————-

  V pripade centralne planovanej ekonomiky musis zmerat marginalne naklady kazdeho jedneho produktu a tak stanovit cenu (MC=P). Mises aj Hayek argumentovali, ze toto je nemozne.

  Stanovenie urokovej sadzby je oproti centralnemu planovaniu uplna brnkacka.

 • Finist 05.02.2012 17:06

  “2. Druhy dovod je ten, ze ak by sa CB k tomu nezaviazala, tak ju trh ignoruje. Ak by robila CB diskretne opatrenia s cielom zakazdym trh precikat, tak jej trh neveri, strati kredibilitu. Preto su CB rule-based, teda sleduju nejake pravidlo a k nemu sa zavazuju (gugli time inconsistency).”

  Kdyby se CB jen řídila nějakými pevnými pravidly, tak žádnou CB nepotřebujeme. Stačí nám jen ten Friedmanovský počítač.
  A veškerá monetární politika je založená na tom, že CB v určitých situacích trh přečůrat může – může nějak vylepšit výsledky trhu oproti stavu, ve kterém by neexistovala.

  “Stanovenie urokovej sadzby je oproti centralnemu planovaniu uplna brnkacka.” Evidentně není. Kdyby to byla taková brnkačka, tak tu nevznikají žádné cykly :-)

 • Jakub 05.02.2012 17:12

  @Brano

  Vyzera to na agreement to disagree, hlavne co sa tyka moznosti uspesne imitovat trh administrativne stanovenymi urokovymi mierami (nemyslim ze je to brnkacka). Tiez nemyslim ze mozes povedat co ma byt v danej chvili prirodzena urokova miera (to by museli podnikatelia vediet a brat to do uvahy aby bola validna namietka o ocakavaniach v ABCT).

  CB su kartel preto, lebo ked vedu bankovy sektor umoznuju im (bankam) stlacit rezervy nizsie ako by to bolo v prostredi free bankingu. V absencii takeho kartelu sa jedna banka, ktora ide s rezervnym pomerom prilis nizko vystavuje riziku odcerpania rezerv voci konzervativnejsim bankam (a riskuje neschopnost plnit zavazky). Lender of last resort tento prirodzeny trzny limit na uverovu expanziu odstranuje. Pri monopolnej mene vznika tiez klasicky common pool problem, kedy jednotlive banky plne nenesu dosledky svojich rozhodnuti pri poskytovani uverov. To vsetko by mohli byt oblasti konkurencie v bankovom sektore. Namiesto toho je trh kartelizovany pod vedenim CB. Ci im ide o zisk? Bez spekulacii o motivoch sa da povedat, ze ak mozu banky pri rovnakom kapitale poskytnut viac urokov (a nenarastie pomer odpisanych), budu ziskovejsie.

 • Finist 05.02.2012 17:12

  Ačkoliv stejně mě zaráží jedna věc:

  Buď jsou lidé natlik prozíraví, že v každý okamžik dokáží prohlédnout všechno, co je na ně centrální banka schopna ušít – a pak jde o instituci zhola zbytečnou. Nebo to nejsou schopni prohlédnout a centrální banka je může přimět dělat něco, co by jinak dělat nechtěli – a pak je to instituce škodlivá. Tak nebo tak tu není důvod pro její existenci :-)

 • Braňo 05.02.2012 17:44

  Finist:

  ABCT je v priamom rozpore s RBC, pretoze ABCT investor nie je schopny predvidat absolutne nic, zatial co RBC investor je v predikciach dokonaly (s vynimkou realnych sokov).

  Sam tvrdite, ze zvysenie urokovej sadzby je faktor, s ktorym sa nedalo pocitat, ked si ludia vytvarali plany. Pricom kazdy jeden clovek aj tu na diskusii vie, ze sadzby pojdu hore. ABCT proste stoji na tom, ze ludia maju totalne naivne ocakavania, ze sucasna sadzba sa nezmeni. To je len tazko obhajitelne.

  Ostatni? No ved o tom je cely moj clanok. Vid. porovnanie Spanielska s Australiou. Ziadne animal spirits. Mimochodom, ABCT tiez nepopisuje preco sa cyklus prevrati a “bublina praskne”.

  Stale na to pozerate cez nejake naakumulovane chyby v strukture vyroby, ci co. Ked CB zdvihne od zajtra sadzby z 0% na 20%, tak nasledna kriza bola dosledkom chybnej struktury vyroby? Nuz podla mna nie. Podla mne bola chyba v tom, ze CB zaviedla prudko restriktivnu politiku.

  Ludia predsa vobec nepotrebuju odhadnut nejaku spravnu urokovu mieru. To akoze vsetci ti, co neskrachovali dobodky spravne nieco odhadli?

  Ano, ak bude sadzba stanovena zla, tak tu mame inflaciu a prehrievanie, pripadne deflaciu a prepad. Penazne teorie su uplne v poriadku, suhlasim, ale nie ABCT.
  ——————————————

  “Z tehdejšího pohledu by peněžní bází bylo čistě a jen zlato (zlaté mince + zlaté cihly). ”

  Nie. Friedman a Schwartzova si boli vedomi institucionalnych rozdielov. Obezivo nezahrna len zlato, ale aj ostatne bankovky. Vid. zdroj v clanku. Cize je tam chyba. Okrem toho ste zabudli na zlate mince, ci strieborne certifikaty, napr. tu:
  http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/18/US_%245_1923_Silver_Certificate.jpg

 • Braňo 05.02.2012 17:48

  “Buď jsou lidé natlik prozíraví, že v každý okamžik dokáží prohlédnout všechno, co je na ně centrální banka schopna ušít – a pak jde o instituci zhola zbytečnou. Nebo to nejsou schopni prohlédnout a centrální banka je může přimět dělat něco, co by jinak dělat nechtěli – a pak je to instituce škodlivá.”

  Tak to sme sa asi nepochopili. Banka na ludi nic nesije, a preto su obe strany spokojne. CB sa sprava podla jasnych pravidiel. Ak by sa snazila trh oklamat (najprv nieco slubi a potom nedodrzi), tak by ju trh zacal ignorovat a neveril by jej.

 • J. V. Dubois 05.02.2012 17:49

  Finist: Aj rule based centrálna banka má svoje opodstatnenie. Aj keď centrálna banka nemá moc dlhodobo držať ekonomiku mimo prirodzenej rovnováhy, má moc presunúť ekonomiku do inej rovnováhy. Prestavte si, že existujú dve ekvilibriá, stabilná ekonomika s 10% nezamestnanosťu a ekonomika s 3% nezamestnanosťou. V tomto prípade rule based monetárna politika môže hrať rolu v tom aby sa ekonomika držala v tej výhodnejšej rovnováhe, ak si výhodnosť určíme podľa nejakých naších kritérií.

  Je to praktická otázka z teórie hier. Centrálna banka a jej politika vie slúžiť ako fokálny bod pre najlepšiu alternatívu z pohľadu ekonomiky, má hlavne koordinačnú rolu.

 • Finist 05.02.2012 17:59

  “Prestavte si, že existujú dve ekvilibriá, stabilná ekonomika s 10% nezamestnanosťu a ekonomika s 3% nezamestnanosťou.”

  To je naprosto nesmyslný předpoklad. Neexistuje žádná rovnovážná situace s nezaměstnaností. Pokud je nezaměstnanost, tak to znamená, že někde existuje nerovnováha. A pokud je nezaměstnanost dlouhodobá, tak existuje nerovnováha trvale a institucionálně udržovaná. A v takové situaci se monetární politika – bez odstranění skutečných příčin nezaměstnanosti – naprosto mine účinkem.

 • Finist 05.02.2012 18:08

  “ABCT je v priamom rozpore s RBC, pretoze ABCT investor nie je schopny predvidat absolutne nic, zatial co RBC investor je v predikciach dokonaly (s vynimkou realnych sokov).”

  Tak to se naprosto mýlíte. ACBT tvrdí, že jednou ze základních podnikatelských schopností je schopnost predikovat budoucí stav trhu. Podnikatelé můžou tuhle schopnost mít v různé míře, ale kontinuální selekční tlak bude působit na to, že na trhu budou zůstávat hlavně ti, co jsou v tom nadprůměrně úspěšní. Takže máme pak vyselektovanou skupinu podnikatelů, kteří dokáží nadprůměrně dobře predikovat budoucí stav trhu – a v jednu chvíli najednou podstatné části z nich tahle predikční schopnost “jakoby” selže. (Aniž by došlo k něčemu, co nikdo nečekal a co by bylo přímočarým vysvětlením – pád meteoritu). A to je to, co vysvětluje – že můžou být podvedeni a byli podvedeni. Respektive reagovali na falešný cenový signál. A to je daleko lepší vysvětlení, než jakékoliv jiné, které jsem do téhle doby slyšel.

 • Finist 05.02.2012 18:12

  “Sam tvrdite, ze zvysenie urokovej sadzby je faktor, s ktorym sa nedalo pocitat, ked si ludia vytvarali plany.”

  Kde něco takového tvrdím? Já jsem naopak zcela jasně tvrdil, že i kdyby s tím nakrásně počítali (nebo právě proto, že s tím počítali) tak jim to stejně není vůbec nic platné.

 • Finist 05.02.2012 18:19

  “Mimochodom, ABCT tiez nepopisuje preco sa cyklus prevrati a “bublina praskne”.”

  To mimochodem popisuje. Prostě se příjde na to, že projekty, které byly zahajené v době boomu, nemohou být ziskově dokončené.

  “Ked CB zdvihne od zajtra sadzby z 0% na 20%, tak nasledna kriza bola dosledkom chybnej struktury vyroby?”

  :-) tady by byla krize důsledkem toho, že by centrální banka udělala něco, s čím nikdo dopředu nepočítal. A to, jak rychle by odezněla, by záleželo na celkové pružnosti mezd a cen. Pokud bychom měli pružné ceny a mzdy a předchozí struktura výroby by byla v pořádku, tak by výsledná “krize” mohla být velmi krátká a velmi rychle překonaná.

 • Finist 05.02.2012 18:30

  “Nie. Friedman a Schwartzova si boli vedomi institucionalnych rozdielov. Obezivo nezahrna len zlato, ale aj ostatne bankovky. Vid. zdroj v clanku. Cize je tam chyba. Okrem toho ste zabudli na zlate mince, ci strieborne certifikaty, napr. tu:”

  To jste nepochopil, co jsem chtěl říct. Každá definice M-agregátů je v zásadě arbitrární definicí. Friedman, který navazoval na Fishera, bral jako “peněžní bázi” v podstatě všechny legal tender money. A třeba z určitého úhlu pohledu (například z úhlu pohledu empirické likvidity) to dává smysl, protože zákonné platidlo musí přijmout každý a tak je tím nejlikvidnějším aktivem v ekonomice.
  Ale z jiného úhlu pohledu dává zase smysl definovat si M-ka jinak. Například základní peníze by bylo to, co už není směnitelné za nic jiného. A ostatní peníze jsou nároky na tyhle základní peníze, které jsou směnitelné okamžitě nebo potom po nějaké době atd. A z tohohle úhlu pohledu prostě dává smysl dělat rozdíl mezi zlatem a bankovkami. A bankovky – byť by na nich bylo napsáno, že jsou legal tender – pak prostrě nepatří do oběživa. Jsou závazkem institucí vyplatit na požádání základní oběživo – zlato. Takže při zlatém standardu z tohohle logického úhlu pohledu potří do M0 jen zlato a do M1 pak všechny nároky na zlato splatné na požádání (depozita i bankovky i stříbrné a drobné měděné mince atd).

 • Braňo 05.02.2012 18:36

  Finist:

  ABCT tvrdi, ze jednou za zakladnych podnikatelskych schopnosti je schopnost predikovat buduci stav trhu a zaroven predpoklada, ze tito super podnikatelia sa opakovane nechaju podviest falosnym signalom od CB? Preco si preboha nenechaju rezervu, ked vedia, ze im dava banka falosny signal? Vsak to nedava ziaden zmysel.

  “A veškerá monetární politika je založená na tom, že CB v určitých situacích trh přečůrat může – může nějak vylepšit výsledky trhu oproti stavu, ve kterém by neexistovala.”

  Friedmanovsky pocitac je takmer idealny stav, ale ako vidite, pri zero lower bound by nam vela nebol platny. Ale nezavislost a predikovatelnost je dolezita.

  “Kdyby to byla taková brnkačka, tak tu nevznikají žádné cykly.”
  To, ze FED vie, kde je natural rate neznamena, ze by neboli ziadne cykly. Vsak to vobec nie je cielom jeho politiky. FED ma inak lepsie vysledky ako trh (alebo ako to nazvete) pred 1914: http://www.nber.org/cycles.html

  Dalej ste napisali: “Teorie je potřeba na vysvětlení toho nahromadění podnikatelských chyb, které nemá žádnou takovouhle jednoznačně identifikovatelnou příčinu ve faktorech, se kterými lidi nemohli počítat, když si vytvářeli své plány.”

  Takze pocitaju s tym zvysenim sadzieb uz pri vytvarani svojich planov alebo nie?

 • Finist 05.02.2012 18:39

  Ještě k tomuhle tématu peněžních agregátů -
  http://mises.org/books/valuemoney.pdf

  str. 154 a dál. Pro pohled měnových autorit v té době.

 • Braňo 05.02.2012 18:39

  Finist:
  Ano, definicia je arbitrarna, je uplne jedno, co tam date. INESS sa vyjadril, ze bolo natlacenych prilis vela penazi a ja som ukazal, ze nebolo, lebo baza zahrna nielen zlato ako ste mylne tvrdili.

 • Finist 05.02.2012 18:42

  Hlavně str. 167.

  M, money, consists of all the media of exchange in circulation which are generally acceptable,
  as distinguished from those which are acceptable under particular conditions, as by endorsement. M excludes money in bank reserves and government vaults. Money,
  specifically, includes gold and silver coin, minor coins, government paper money, and bank-notes; M’ consists of deposits transferable by check. This version would not satisfy such a writer as Nicholson,1 who would limit money to gold coin, and would include in M’ not only deposits, but also bank-notes, and other credit instruments. I may suggest here, what I shall later emphasize, that Fisher’s “money,” though he doubtless is using the most common definition of money, is really a pretty heterogeneous group of things, concerning which it is possible to make few general statements safely. In economic essence, e. g., bank-notes are much more like deposits than like gold, and if one wishes to separate money and credit, bank-notes belong with M’ rather than with M.

 • Finist 05.02.2012 18:47

  @Braňo

  INESS se vyjádřil, že bylo vytištěno příliš penězí relativně ke zlatu. To byste mohl vyvrátit tak, kdybyste vzal poměr – čistě jen množství zlata ku množství nároků na zlato (tzn bankovek + depozit na požádání, mezi čímž nebyl ekonomický rozdíl). A ukázal jim, jak se tenhle poměr nezměnil. (Což byste neukázal, protože ten se ve dvacátých letech hodně změnil).

 • Braňo 05.02.2012 18:54

  Jakub:

  “Tiez nemyslim ze mozes povedat co ma byt v danej chvili prirodzena urokova miera (to by museli podnikatelia vediet a brat to do uvahy aby bola validna namietka o ocakavaniach v ABCT).”

  Nerozumiem. Preco by to museli podnikatelia vediet?

  “V absencii takeho kartelu sa jedna banka, ktora ide s rezervnym pomerom prilis nizko vystavuje riziku odcerpania rezerv voci konzervativnejsim bankam (a riskuje neschopnost plnit zavazky).”

  Nuz vo svete to tak chodi, ze investicie su spojene s rizikom. O tom to je. Ak by sa banky nechceli vystavovat riziku, tak by sa nevystavili ani zisku. Banka sa predsa snazi odhadnut kolko cashu potrebuje a zvysok investuje.

  CB jej stanovuje PMR a nevidim dovod, preco by v pripade freebankingu naopak nesli banky este nizsie.

  “Pri monopolnej mene vznika tiez klasicky common pool problem, kedy jednotlive banky plne nenesu dosledky svojich rozhodnuti pri poskytovani uverov.”

  Preco by neniesli? Zavedenim vacerych mien a kurzov sa co zmeni?

  “Lender of last resort tento prirodzeny trzny limit na uverovu expanziu odstranuje.”

  Hm, cize staci zvysit PMR a podla rakusanov je po probleme? To tak spravme! :)

  A hovoril som samozrejme o zisku centralnych bank, nie komercnych.

 • Braňo 05.02.2012 18:58

  Finist:

  Vidim, ze rad argumentujete autoritou, i ked je to autorita iba v ramci rakuskej skoly :) Nechapem, co z toho textu plynie.

  “To byste mohl vyvrátit tak, kdybyste vzal poměr – čistě jen množství zlata ku množství nároků na zlato (tzn bankovek + depozit na požádání, mezi čímž nebyl ekonomický rozdíl).”

  Vsak presne to som v clanku ukazal.

 • Finist 05.02.2012 19:00

  “FED ma inak lepsie vysledky ako trh (alebo ako to nazvete) pred 1914:”

  FED má podle mého mínění daleko horší výsledky, než měl systém před rokem 1914. Viz tahle Selginova přednáška.
  http://www.youtube.com/watch?v=yLynuQebyUM

  To, na co odkazujete, je prostě jen důkazem toho, že statistici neumějí počítat s čísly z 19. století (nebo je chybně interpretují). Tehdejší cykly vůbec nebyly tak vážné, jak to z té tabulky vypadá.

 • Braňo 05.02.2012 20:46

  Nuz mozno je to tak, ze ten chlapik, co ukazuje v tom videu grafy nezamestnanosti bez zdroja, si jednoducho len vymysla ;-)

  Tu prikladam porovnanie nezamestnanosti. Vpravo je graf z videa (chlapik sa nezmohol na viac ako “based on available data”), vlavo oficialne udaje:
  http://i40.tinypic.com/9lapo4.jpg

 • Finist 05.02.2012 20:51

  “Vsak presne to som v clanku ukazal.”

  Jo, trochu špatně sem se vyjádřil. Procentní poměr v článku je, ale ty čísla ukazují i tohle (když si srovnáme množství zlatých dolarů a množství dolarových nároků splatných na požádání):

  V roce 1920
  M1: 23,73 miliard dolarů – zlato 2,6 miliard = 21,13 miliard nekrytých dolarů v oběhu

  V roce 1929
  M1: 26,54 miliard dolarů – zlato 4 miliardy = 22,54 miliard nekrytých dolarů v oběhu.

  Takže v M1 bylo o 1,41 miliardy nekrytých dolarů v oběhu víc oproti roku 1920. (Pochopitelně by to bylo ještě víc, kdybysme to srovnali s rokem 1921)

  Karpiš mohl mít klidně na mysli tohle absolutní srovnání a měl by pak pravdu.

 • Jakub 05.02.2012 22:01

  “Nerozumiem. Preco by to museli podnikatelia vediet?”

  Lebo to je miera ktora koordinuje investicie a uspory. Inak vznikaju imbalances.

  “Nuz vo svete to tak chodi, ze investicie su spojene s rizikom. O tom to je. Ak by sa banky nechceli vystavovat riziku, tak by sa nevystavili ani zisku. Banka sa predsa snazi odhadnut kolko cashu potrebuje a zvysok investuje.”

  Ako vravis, tak to vo svete chodi. Ale c dosledku existencie CB je to do znacnej miery potlacene. To ma nasledky v podobe rozsahu uverovej expanzie.

  “CB jej stanovuje PMR a nevidim dovod, preco by v pripade freebankingu naopak nesli banky este nizsie.”

  Ja chapem zalozenie CB ako vysledok snahy bank synchronne stlacit PMR cim nizsie. Pokial by neexistoval REPO trh kde CB berie do zalohy aktiva (hlavne statne dlhopisy), riziko straty likvidity by bolo ovela vacsie. Dalej aj riziko straty rezerv voci konzervativnejsim bankam (absencia uniformnej rezervnej politiky, aspon teda jej lower bound). To su dobre dovody ocakavat ze PMR by nizsie neslo.

  Preco by neniesli? Zavedenim vacerych mien a kurzov sa co zmeni?

  Vysvetlim zhrnutim jedneho papera na tuto temu:

  “Hm, cize staci zvysit PMR a podla rakusanov je po probleme? To tak spravme!”

  Na tom neni zhoda. Ja sa klonim k nazoru ze staci odstranit legislativne opatrenia ktore bankam umoznuju expandovat nad uroven ktora by fungovala na volnom trhu s loanable funds.
  “Carilli and Dempster (2001) build up their prisoner’s dilemma argument by comparing the
  hypothetical system of free banking with the system of the banking sector cartelized under the central bank coupled with monopolized currency issue. The difference that is relevant for the discussion is a common pool problem that arises from monopoly currency. When banks issue their own money (or money certificates such as cheques, demand deposits etc.), they can differentiate from other banks by their policy regarding the issue; they can appeal to clients by
  being more conservative (keeping higher reserve ratio), and can decide on compatibility with other banks (transacting other bank’s money with their own clients’ accounts) based on
  trustworthiness of other banks’ issue policies. Thus, each bank bears consequences of their
  policy, and there is a competition among banks.”

 • Jakub 05.02.2012 22:03

  Ach. Nechapem ako, ale moj komentar ma pomiesane poradie.

  toto ma byt na konci, nie v strede:
  —————————
  “Hm, cize staci zvysit PMR a podla rakusanov je po probleme? To tak spravme!”

  Na tom neni zhoda. Ja sa klonim k nazoru ze staci odstranit legislativne opatrenia ktore bankam umoznuju expandovat nad uroven ktora by fungovala na volnom trhu s loanable funds.
  ——————–

  ak je tu nejaky admin prosim o opravu…vdaka!

 • Braňo 05.02.2012 22:53

  “Lebo to je miera ktora koordinuje investicie a uspory. Inak vznikaju imbalances.”

  Spytam sa inak. Ako funguje ten mechanizmus, lebo z tohto mudrejsi nie som.

  Ja chapem zalozenie CB ako dlhu evoluciu. Aj vo freebankingu maju banky tendenciu pozicat co najviac penazi, pretoze to je jedina vec, z ktorej profituju. Kazdy cent rezerv navyse je pre nich obrovsky (oportunitny) naklad, cize cela optimizacia sa sustredi na minimalizaciu rezerv, aby klienti vkladali co najviac a naopak vyberali co najmenej fyzickych penazi: spoplatnene vybery, nahlasovanie vyberu cashu vopred, zvyhodnene platby kartou, internetom, atd..

  REPO trh nie je podstatny, banky by sa poistili proti idiosynkratickym sokom na likviditu navzajom.

  Aby sa konzervativnejsie banky (tie s vyssimi rezervami) udrzali na konkurencnom trhu, tak by museli ist do ovela riskantnejsich projektov s vyssim vynosom. Ako som pisal vyssie – rezervy su velky naklad.

  Nevidim to proste ruzovo. Nehovoriac o agregatnom soku, ci panike. Vtedy idu dolu vodou vsetci, avsak kazdy caka, ze peniaze zacne tlacit najprv ten druhy.

  Aj dnes sa mozu banky diferencovat, nie je ziadny problem. Resp. stat ich este nedavno diferencoval na investicne a retailove ;-)

 • Dezmar 06.02.2012 10:38

  Som rad, ze k diskusii sa pripojili argumentacne podkutejsi diskuteri ako ja. Preto si len dovolim rypnutie z trocha ineho smeru. Tento web (jetotak) sa pomerne jasne hlasi k smeru, hovoriacemu o hnusnom neoliberalizme, spiknuti bankstrov, financnych spekulantoch drviacich pracujuci lud, zidovskej klike zatinajucej svoje krvave zuby do robotnika a pod (mozno nie tak explicitne ako ine, ale predsa :) .
  A zrazu tu mame etericku Banku, ktora nie je napojena na financnikov, nepodlieha politickemu cyklu, jendoducho je plna ludi so svetoziarou, ktori nezneuzivaju moc, ani sa nenechaju skorumpovat, ale v potu tvare kazdy den bojuju v prospech pracujuceho cloveka, vsetko podla pravidiel. Mne to pride divne :)

 • krija 06.02.2012 19:12

  pozeram, ze to tu treba rozcisnout ako sa hovori :)

  http://moje.hnonline.sk/node/1128

  a ak ste pochopili toto, tak nebude problem snad ani nieco o deflacii:

  http://krija.wordpress.com/2010/12/19/deflacia-a-system-emisie-penazi/

  a ku menovym agregatom:

  uctovne peniaze vytvorene komercnymi bankami a obcas aj centralnou bankou je mozno si po pripisani v banke na ucet vymenit za obezivo, ale zaroven nema zmysel v tom rozlisovat, lebo vsetky peniaze vznikaju ako uctovne peniaze.

  viac tu:

  http://krija.blog.pravda.sk/2011/10/23/o-kapitalizme-s-laskou/

 • krija 06.02.2012 19:17

  http://moje.hnonline.sk/node/1128

  http://krija.wordpress.com/2010/12/19/deflacia-a-system-emisie-penazi/

  http://krija.blog.pravda.sk/2011/10/23/o-kapitalizme-s-laskou/

 • Jakub 06.02.2012 19:20

  No a? Konspiracie nejach inym. Prezumpcia dobrych umyslov ideoveho oponenta je jedina cesta k normalnej debate.

 • krija 06.02.2012 19:20

  http://moje.hnonline.sk/node/1128

  http://krija.wordpress.com/2010/12/19/deflacia-a-system-emisie-penazi/

  http://krija.blog.pravda.sk/2011/10/23/o-kapitalizme-s-laskou/

  btw nejako vam to tu hapruje. toto je moj treti prispevok, ktory sa pokusam odoslat a nie je tu. hlavne, ze to detekuje zdvojeny prispevok.

 • kri 06.02.2012 19:27

  to je moja mailova adresa na blackliste, alebo co? toto je stvrty pokus sem niecim prispiet a poslednym zaroven. detekcia zdvojenych prispevkov vam funguje dokonale, lenze ja tu ani jeden moj nevidim.
  .
  http://moje.hnonline.sk/node/1128
  .
  http://krija.wordpress.com/2010/12/19/deflacia-a-system-emisie-penazi/
  .
  http://krija.blog.pravda.sk/2011/10/23/o-kapitalizme-s-laskou/
  .

 • krija 06.02.2012 19:35

  http://moje.hnonline.sk/node/1128

 • kri 06.02.2012 19:36

  http://moje.hnonline.sk/node/1128

 • Jakub 06.02.2012 19:39

  *nechaj :P

 • I. Lesay 07.02.2012 8:34

  ospravedlnujem sa… system asi zachytil viacero linkov v komentari, vyhodnotil to ako spam, a preto Vas zaradil na schvalenie. az teraz som sa k tomu dostal. il

 • Ako to, že trh nevyrieši všetko? | INESS | Blogy | eTREND - expert na ekonomiku a financie 09.02.2012 10:55

  [...] Žúdel zareagoval na moju reakciu na jeho reakciu na môj rozhovor. Aby sa z týchto reakcií nestal nekonečný [...]

 • Budiž Euro! 08/2012 | Euro Kríza 24.02.2012 13:08

  [...] je neúrekom. Nielen Čína, ale aj Španielsko má svoje mestá duchov. Bublina, alebo náhly nedostatok dopytu po domoch? Budiž peniaze z ničoho dokážu pomútiť hlavu nielen rozhadzovačným politikom, ale [...]

 • canadian pharmacy 30.11.2016 9:14

  canadian pharmacy

 • generic for crestor 01.12.2016 2:39

  generic crestor 10mg generic crestor

 • ventolin hfa 90 mcg inhaler 01.12.2016 6:29

  albuterol albuterol inhaler

 • canada pharmacy viagra generic 01.12.2016 18:39

  canadian pharmacy canadian pharmacy

 • cialis without a doctors prescription 02.12.2016 21:44

  cialis without a doctor’s prescription cialis without a doctors prescription cialis without a doctors prescription cialis without a doctors prescription

 • viagra without a doctor prescription 03.12.2016 7:20

  How’s it going? viagra without a doctor prescription

 • finuro 03.12.2016 10:45

  Drop in again some time. viagra without doctor visit

 • canadian pharmacy 04.12.2016 17:03

  canadian pharmacies pharmacy canada

 • crestor generic 05.12.2016 6:44

  crestor generic generic crestor 20mg

 • cialis without a doctor's prescription 05.12.2016 19:52

  cialis without a doctor prescription

 • canada pharmacy drugs prices 06.12.2016 18:55

  canada pharmacy viagra generic canadian pharmacies

 • cialis without a doctor's prescription 07.12.2016 21:57

  cialis without a doctor prescription from canada

 • generic crestor 09.12.2016 2:09

  generic crestor generic crestor medication for cholesterol

 • viagra without a doctor prescription 09.12.2016 5:16

  viagra without a doctor prescription

 • viagra samples 09.12.2016 6:02

  See you soon. coupons for viagra

 • over the counter viagra 09.12.2016 21:18

  What induce you been up to? viagra over the counter

 • cialis without a doctor prescription 10.12.2016 6:59

  cialis without a doctor’s prescription

 • canadian pharmacy 10.12.2016 8:17

  canada pharmacy online

 • canadian online pharmacy 10.12.2016 10:11

  canadian online pharmacy stock medications purely in environmentally convivial and biodegradable packages, as have of our oath to operate in canadian pharmacy online an environmentally accountable manner. The make use of of eco-friendly packaging demonstrates the canadian pharmacies commitment to environmentally sustainable business.

 • canadian drugstore 18.12.2016 5:57

  canadian pharmacy

 • cialis without a doctor's prescription 20.12.2016 12:56

  cialis without a doctors prescription cialis without a doctors prescription

 • Zaiyah 22.12.2016 12:25

  Lamentablemente he tenido mucho trabajo de golpe y no he podré estar…vendrás al congreso del DIM? así conversamos fisicamente después de tanto tiempo!. Besos.Paloma Valdivia huktuura.blogspot.com

 • http://www.krediteanbieter.info/exceltabelle-kreditrechner-wohnungskauf.html 23.12.2016 13:44

  Jeg elsker denimskjorter til piger (har just selv købt en..altså en skjorte), men engang havde jeg kysset en søøød fyr og da jeg skulle beskrive, hvordan han så ud.."Øhm.. han havde denimskjorte på.." måtte jeg brødbetynget sige. Synes det er så underligt til mænd.

 • http://www.kreditsuche.club/barkredit-expresskredite-alle-ohne-bankauskunft-formular.html 23.12.2016 15:39

  I need to find some good coders/web designers for a site I plan to build. I’m not trying to kill my budget, but I need to find some decent people who can make a detailed site.Anyone have reccomendations?

 • bank mein kredit 23.12.2016 18:11

  Gifts are the projectors of your emotions. No matter how far you are from your loved terms, just a simple gift can put the lights on the dejected faces of them, who have been missing your presence on their special day. A gift actually brings your inner self before them. Visit for details.

 • http://exklusivekreditangebote.top/konto-mit-kredit.html 23.12.2016 22:26

  235058 624515Its like you read my mind! You appear to know a good deal about this, like you wrote the book in it or something. I feel which you could do with some pics to drive the message home a bit, but other than that, this really is amazing weblog. A terrific read. I

 • http://guenstigsterkreditfinden.pw/darlehen-kredit-das-gleiche.html 24.12.2016 0:16

  The honesty of your posting is there for all to see

 • sofortkredit auszahlung innerhalb 24 std uhr 24.12.2016 5:42

  Las infraestructuras son el envoltorio…..Lo importante es el contenido….Recuperar los valores humanos antaño presentes y hoy olvidados. Confiamos que con tus ” autopistas de la educación ” podamos transformar esta sociedad. Adelante Jose Ramón con tu trabajo , estamos a tu lado y te damos nuestro total apoyo.

 • http://krediteanbieter.top/kredit-eigenheimzulage-darlehen-quittung.html 24.12.2016 10:20

  Air Crash Investigation è un’ottima serie, e anche se cerca di attenersi ai fatti il più possibile, per la sua natura televisiva è anche per forza di cose un po’ “romanzata”.Certo più si eliminano elementi di “disturbo” e meglio è, su questo penso siamo tutti d’accordo, ma questo vale per qualsiasi posto di lavoro si occupi. ;)

 • kredit n-bank 24.12.2016 12:50

  hi, I try to give a feedback to youtube, but this is frustrating, all the help forum contact us, I just can't find a email address or mail form to specific reception to send my idea or suggestion. shouldn't this works as a operator forward my message to relate department? I strongly suggest that a floating feedback link at the corner at every page just like google+ besides just report a bug.

 • http://kreditsuche.pw/kredit-abloesen-trotz-jimdo.html 24.12.2016 16:02

  Rambhai, Sindhiyon ki matrubhumi Sindh hai aur Kachchhiyon ki Kachchh. Agar leadership ki jaroorrat hai toh woh Sindh mein hi Hindu sindhiyon ke liye jagah banane ke liye honi chahiye. Na ki aur logon ki matrubhumi ko apna banane ke liye. 1947 mein hindu sindhiyon ke liye jagah na mangkar ki gayi galti ko repeat karne ki koshish na karein. Jahan tak minority ko reservation ka sawal hai woh ek alag baat hai . Is baat ko aur koi mudeh ke saath jodne ki koshsish nai karni chahiye. Jai Kachchh!Jai Hind!Ashwin

 • sofortkredit sozialhilfe hausfrau yarn 24.12.2016 16:47

  Hey, I’ve been looking for your entries every few days. I hope you’re okay. After years of reading your blog I don’t feel like I come here for the lolz or just for funny link spam.. I feel like I know you a little, and when you don’t update I worry that bad things are going on. I hope it’s just Real Life getting in the way and it’s not all bad. I’ll keep checking back for an update. If things are getting hard to bear, day-to-day wise – remember that you’re not alone in that.

 • http://exklusivekreditangebote.top/analisis-kartu-kredit-syariah.html 24.12.2016 17:49

  Татьяна:Меня интересует в большей степени профессии: менеджер социальных сетей, менеджер интернет-проектов, удаленные помощники для предпринимателей, онлайн-консультанты, удаленные онлайн-операторы на телефоне, удаленные менеджеры по холодным звонкам.Благодарю Вас

 • http://exklusivekreditangebote.top/privatkreditvertrag-vorlage-download-schule.html 24.12.2016 19:10

  Wonderful explanation of facts available here.

 • cialis free 30 day trial 24.12.2016 22:03

  cialis free coupon
  free cialis sample pack

 • http://kreditsuche.pw/geld-zurück-bei-autokredit.html 24.12.2016 22:08

  Yo, good lookin out! Gonna make it work now.

 • auto insurance 25.12.2016 5:54

  That kind of thinking shows you’re on top of your game

 • muster kreditvertrag kostenlos download excel 25.12.2016 6:46

  örülök, hogy neked már sikerült. Amúgy meg kétlem, hogy ez az ország "online" színvonalon lenne már. És bankfiókja sincs mindenkinek. Egyébként a bank is megvág, bármit kérsz tőle, ingyen nincs semmi.Márk: szinte el sem hiszem, hogy létezik ennyiféle kedvezmény.Csak akkor meg azt nem értem, egy angol miért különb, miért érdemel többet, mint egy magyar ?

 • auto insurance 25.12.2016 7:01

  for the link!!!@Richard@Latitude30N:Agreed. I am glad we had a African-American president.Reality is striated, multi-dimensional. The WH is lifting one layer and calling this strata “truth” and labelling the other layers as “extremist danger dogma”. spooky.

 • kredit quelle 25.12.2016 10:59

  Yeah that’s what I’m talking about baby–nice work!

 • ratenkredit cc bank virugambakkam 25.12.2016 12:43

  I tried the 100 challenge and got side tracked after I did the final test and only did 75 pushes……after two months I disided to try something else …im 10 days into doing 1000 pushes a day ,in any order of sets and reps that suit me .after 30 days I’ll take a few days off and try the 100.i have no idea if it will work but what the hell .any comments on my effort from someone who knows would be great.

 • car insurance rate 25.12.2016 14:08

  That takes us up to the next level. Great posting.

 • http://getwebstats.top/xxxhost.me 25.12.2016 18:54

  Whoa — confessions to the bishop get filtered to the Honor Code people?? I thought I knew about all of that stuff (including the beards!) but that’s one that threw me.Although I did, of course, know that there are many many fine and upstanding young BYU stalwarts who nobly turn their neighbors, classmates and roommates in….

 • franken kredit ungarn 25.12.2016 21:25

  Yours is a clever way of thinking about it.

 • kredit 3 0 emoji 25.12.2016 22:34

  priscila / a verdade…se o ser humano tivesse vivido com os dinissaouros,nos tbm estariamos extintos!!!entao axoo que eles naum pensaram nissoacabou a discuçao???Gostei deste comentário ou não: 3

 • kredit fr alg 2 empfaenger abzuholen 25.12.2016 23:12

  A book on this subject I strongly recommend is by Giles Milton, available for under $5 via Amazon. Milton puts the number of European slaves at well over a million, as does Prof Rees Davies in an excellent at the BBC website.

 • http://www.kreditsuchestarten.top/ 26.12.2016 2:22

  Un joli récit, ou partage.Je suis totalement d’accord.Je dirais que voyager c’est s’ouvrir aux autres, s’ouvrir au monde, pounr mieux comprendre le monde, et finalement mieux se comprendre et se connaitre.Allez bon voyagemon carnet de voyage Articles récents..

 • bargeld ohne kredit 26.12.2016 6:11

  CarlaWarm wishes & continued blessings for this coming new year 2011.Enjoy the beauty of your blog all year, sheer magic.Your photo "Paris in Snow" reminds me of icing on a beautiful & delicious cake. I think now they will have to revive Cole Porter's song "I love Paris" to include I love Paris in the spring timeI love Paris in the fallI love Paris in the winter, when it drizzles,to add…."I love Paris in when "the snow starts to fall…."Joyeux Noeljoanny

 • http://kreditfinder.top/kreditrate-nicht-bezahlt.html 26.12.2016 6:25

  to add extra pizazz for kids and grown ups alike. Children love to eat them as is, and adults can pop them in a glass of champagne for extra flavor. Just fill the molds will flavored and colorful juice and

 • kredit eheleute 26.12.2016 8:07

  Now I know who the brainy one is, I’ll keep looking for your posts.

 • kredit za umirovljenike 26.12.2016 9:06

  I thought finding this would be so arduous but it’s a breeze!

 • Iphfuvz 26.12.2016 11:09

  On his whisper, we ordered some canadian pharmacy online. The before night he took individual 50 mg. levitra on an empty stomach. We waited 30 minutes… nothing. an hour… nothing. Then I started to attempt down on him. WOW!!! He achieved an extremely ineluctable canadian online pharmacy in seconds. He was like he was at 18 years old, when we routinely made fervour 3 times a day.

 • http://topkreditanbieter.top/baufinanzierung-budgetrechner.html 27.12.2016 9:19

  Jag testade det via ett dataprogram som de hade, funkade rätt så bra men nu tänkte jag klara det själv med stöd av gruppen jag är med i, måste bara bli av med förkylning och halsont som varvar just nu i kroppen!Kram Elenor

 • http://kreditangebote.top/over-kredit-ke-leasing.html 27.12.2016 10:23

  You couldn’t pay me to ignore these posts!

 • http://kreditexpert.top/kredite-ohne-lohnabrechnung.html 27.12.2016 10:29

  before, my worry is 600-650…rest of the Jan spreads is a question of how big of a cap loss are you comfortable with…fiscal cliff will dampen all rally chances…let’s see how next 2-3 days go…we are hanging by a very thin rope here

 • http://kreditangebote.top/sofortzusage-schufafreier-kredit-ändern.html 27.12.2016 11:43

  One or two to remember, that is.

 • investkredit bank niederlassung frankfurt 27.12.2016 14:07

  A pleasingly rational answer. Good to hear from you.

 • http://onlinekreditanfrage.pw/check-limit-kartu-kredit-mandiri.html 27.12.2016 14:23

  Why do I bother calling up people when I can just read this!

 • kredit darlehen tilgung kredit 27.12.2016 15:28

  Knowledge wants to be free, just like these articles!

 • http://kreditangebote.top/motorrad-kredit-zinsen.html 27.12.2016 15:55

  A pleasingly rational answer. Good to hear from you.

 • http://topkreditanbieter.top/test-kredit-selbstständige.html 27.12.2016 16:34

  hi!,I really like your writing very a lot! share we keep up a correspondence more approximately your post on AOL? I require an expert on this area to solve my problem. May be that is you! Taking a look forward to peer you.

 • http://kreditangebote.top/autokredit-auto-zurückgeben.html 27.12.2016 17:32

  donde terminaremos gracias a nuestros dirigentes? acabo de llegar de chajari y no se puede del humo y se sentia en el centro. che si en lugar de cuidar sus bolsillos y mirarse el ombligo, y tanto logo para la famosa planta de tratamiento, hacen una obra real y no sigan “vendiendo humo”

 • http://topkreditanbieter.top/kredit-mobil-bunga-0-persen.html 27.12.2016 19:35

  That’s a smart way of thinking about it.

 • http://kreditexpert.top/kreditgebühren-jetzt-noch-zurückfordern.html 27.12.2016 23:02

  Well…. war IS the usual answer to world wide economic depression.VERY traditional, a good war is. Lots of history to fall back on, there. Never fails to answer the call, it does.

 • http://grosserkreditvergleich.top/syarat-kredit-wom-finance.html 27.12.2016 23:52

  Okay I’m convinced. Let’s put it to action.

 • kreditrechner sw 28.12.2016 1:16

  Sotva jsem si oddechla, že v USA byly zákony SOPA a PIPA odloženy, tak na mě včera z Reflexu vyběhlo, že 22 států EU, včetně ČR a protestujícího Polska, a několik dalších zemí ratifikovalo tohle svinstvo pod názvem ACTA. Místo reforem nás čekají represe, cenzura a internet pod neustálým policejním dohledem. Nechť žijí světlé zítřky!

 • Barnypok 28.12.2016 1:34

  cG8Ri7 http://www.FyLitCl7Pf7ojQdDUOLQOuaxTXbj5iNG.com

 • http://kreditonlinebeantragen.top/privatkredit-biete-xing.html 28.12.2016 1:47

  Very good Web site…At the period this as simply stated seems adore Expression Engine is going to be preferred operating your personal websites console available immediately. (due to whatever Basically regarding lots of people has read with regards to) Could frequently en…

 • http://onlinekreditanfrage.pw/kredit-wie-lange-dauert-die-zusage.html 28.12.2016 2:21

  konfederasyon kupası ne kadar önemliyse olimpiyatlar da o kadar önemlidir futbol için…Messi acaba dünya kupasının mı hayalini kurar yoksa olimpiyatların mı?Maradona da her olayın içine girmekten bi vazgeçse artık da futboluyla hatırlasak onu…

 • günstiger kredit pv-anlage 28.12.2016 2:39

  I had to laugh at how his wife completely washed her hands of him.Who spends time monitoring Youtube for foolishness like this? I can barely find what I’m looking for when I go on there.

 • http://topkreditanbieter.top/formular-privatkredit-download-kostenlos-pdf.html 28.12.2016 3:06

  I think the link might be out of date. The point is valid – there is an incredible disconnect between the Administration and the actual problems we face:1. Government spending / borrowing2. Islam3. Mexican borderInstead, let’s chase down hot rods and talk about racism…

 • http://kreditexpert.top/kredit-mit-niedrigzins.html 28.12.2016 3:15

  So excited I found this article as it made things much quicker!

 • http://kreditangebote.top/meinungen.html 28.12.2016 3:43

  I told my kids we’d play after I found what I needed. Damnit.

 • ohne arbeitsvertrag muster 28.12.2016 4:20

  铭盛卡行(QQ1228557129)所出售卡均为一级卡源,全新无任何交易记录,资料齐全,真实身份办理,亦可指定名字办理,诚信淘宝担保交易! 例如—可以给你淘宝店刷提高您的淘宝信用记录。 例如—你想接受汇款,但又不想让对方知道自己的真实姓名。 例如—您想给领导送礼办点事情,但是又不想让自己的隐私暴露!这时您就需要到我们提供办理的卡,我们的卡可以让您随意的a转帐–送礼。给客户保密了隐私的同时也去除了客户的后顾之忧。本团队以真实代开卡【QQ:1228557129】办理、分别提供7大银行卡;中国银行—工商银行—建设银行—农业银行—交通银行—招商银行—邮政银行[网上银行(口令卡,电子证书,U盾)长期供应,保证全新开户,保证开户资料齐全,保证带真实有效开户原件,承接指定名字开户我们的宗旨是:质量+速度+信誉!我们希望与 有长期需要的客户建立长期合作关系,彼此信任,共同赢利。如有需要请联系!非诚勿扰! 客户的满意是我们的心愿欢迎光顾公司宗旨: 公司执行国家金融方针和政策,在法律、法规规定的范围内开展业务, 自主经营、自负盈亏、自我约束、自担风险、切实为小企业、农民、农业及农村经济的发展服务。公司文化: 诚信—用心做事,诚信为人 规范—规范管理,依法治企 高效—真诚服务,高效便捷 和谐—同舟共济,创建和谐公司口号: 以实力、效率立足于市场 用服务、便捷来赢得口碑 崇尚职业道德,遵守法律法规 急您所急、思您所思温馨提示:在本卡行购买的卡可用于收藏使用!

 • kfz kredite privat gesucht deutschland 28.12.2016 6:07

  I hate my life but at least this makes it bearable.

 • http://kreditexpert.top/kredit-ohne-arbeitslos-geld-ändern.html 28.12.2016 6:17

  Też mam problem na politycznych bo tematyka zgrana. Coraz częściej jaja sobie robię bo nie mam już siły o tym samym pisać. Idę już do łóżka, pomyślę nad tematem na jutro, bo nic nie mam w zapasieDobranoc Dyszczu

 • http://kreditexpert.top/bank-kredit-ohne-auskunft.html 28.12.2016 16:30

  Le jugement de Blair et de Bush j’en rêve. Je suppose que je ne suis pas le seul.Je me souviens de la phrase que maitre Verges avait prononcer lorsque qu’un journaliste lui avait demandé s’il aurait accepté de défendre Hitler.Verges avait répondu qu’il aurait même défendu G.W Bush à la condition que ce dernier plaide coupable.Les vieux démons ressortent de l’ombre et c’est bien normal. Il y a des événements qu’on ne peux pas oublier.

 • http://kostenlosekreditanfrage.info/internet-banking-kartu-kredit-bank-mega.html 28.12.2016 17:26

  Bonjour Pierre.Merci pour ces précisions.Malgré son érudition, c’est l’abbé Delarue (vers 1811) qui a en effet était trompé par l’analogie entre Balleroy et Bur-le-Roy. On sait aujourd’hui que le nom Balleroy existait bien avant que l’on ait donné au Bur, la résidence ducale du Bessin, le nom de Bur-le-Roy.À bientôt.

 • http://kreditexpert.top/kredit-ausland-geld-xbox.html 28.12.2016 20:43

  For the love of God, keep writing these articles.

 • http://onlinekreditanfrage.pw/kredit-hp.html 28.12.2016 21:41

  un produs de exceptie din zona bihorului e ” VARZARUL ” acea “patura” rulata umpluta cu branza si cozi de ceapa , sau cu cartofi .. e specific zonei Vascau – Beius . .. acela e intr adevar un produs ce poate concura cu orice produs de patiserie din lume ..tehnica realizarii si intinderii foii insa , e ceva incredibil de greu de reprodus …musai sa l incercati

 • http://kostenlosekreditanfrage.info/kredit-laptop-wonosobo.html 28.12.2016 22:35

  Hola Margarita!Gracias por todas las herramientas que nos has mostrado a través del diplomado. Gracias por seleccionar al maravilloso equipo de terapeutas que enriquecen el proceso de nuestro desarrollo. Ha sido toda una experiencia y estoy muy feliz de haberme dado la oportunidad de asistir al diplomado y a constelaciones familiares! Dios te devuelve multiplicado el bien que has generado a mi vida y a la de aquellos que me rodean.

 • http://www.kreditonlinebeantragen.top/ 28.12.2016 22:57

  Keep these articles coming as they’ve opened many new doors for me.

 • http://kreditexpert.top/geld-verdienen-mit-privatkredit.html 28.12.2016 23:42

  flukituhh, słuchać mnie tutaj, pierwsza ważna sprawa odnośnie snu i jego właściwości leczniczych, bo oto nam chodzi to zasypiać przed 00.00 żeby przejść kolejno przez wszystkie fazy snu. Polecam miesięczny ciąg odmówienia sobie telewizji do łóżka przed snem i odwiedzenia krainy wiecznych łowów codziennie po godzinie 23.00. Dodatkowo, zaopatrzenie naszego organizmu w grupę witamin skupiając się najbardziej na magnezie, żelazie i rybich tłuszczach bogatych w omece 3, tutaj uwaga, polecam dobre produkty. Sen to najlepsza odnowa biologiczna:)

 • http://vonscheractive.com/CA/San-Mateo/cheap-full-coverage-auto-insurance/ 29.12.2016 0:30

  One of my favorite descriptions of not only how amazing the speech was, but the preassure under which Barack had to write it (it has been noted in several media outlets that he wrote this one himself) was “it was like riding a unicycle backwards while it was on fire!”Which makes this speech even all the more amazing.

 • http://tasteofmanilatoronto.com/AR/Little-Rock/list-of-auto-insurances-in/ 29.12.2016 0:47

  Now I know who the brainy one is, I’ll keep looking for your posts.

 • http://txheadgear.com/IL/Wheaton/car-insurance-rates/ 29.12.2016 3:01

  Didn’t know the forum rules allowed such brilliant posts.

 • http://touchofessencespa.com/GA/Fairburn/cheapest-auto-insurance/ 29.12.2016 4:46

  That’s the smart thinking we could all benefit from.

 • http://tasteofmanilatoronto.com/GA/Griffin/auto-insurance-quotes/ 29.12.2016 6:43

  Me dull. You smart. That’s just what I needed.

 • http://txheadgear.com/IL/Peoria/cheap-non-owners-insurance/ 29.12.2016 7:35

  Alright alright alright that’s exactly what I needed!

 • http://williamcrightonmusic.com/IN/Noblesville/full-coverage-car-insurance/ 29.12.2016 7:59

  That seems to be a rare video recording from decades past. Great find. I have yet to hear a voice as beautiful as Fairouz’s, her’s is of a unique quality. YouTube videos just don’t do her voice justice. Here’s another beautiful song of hers, And also: with the breeze of a passing cloud.I hope I got the Arabic translation right.

 • http://williamcrightonmusic.com/NJ/Plainfield/free-car-insurance-quotes/ 29.12.2016 9:44

  moi j’aime bien les cartes pour les amis un peu oubliés, ceux à qui on ne téléphone plus vraiment mais dont on est content d’avoir des nouvelles … et « malheureusement » ! , des amis comme ça, il y en a de plus en plus au fil des années !

 • http://williamcrightonmusic.com/CA/Beverly-Hills/average-car-insurance-rates-in/ 29.12.2016 10:28

  Youtube, you SICKEN me. Your policies are a joke and too little too late. Clear rules and fair consequences? Don't make me laugh. This is an incredibly pathetic attempt to shift focus from the Mark Bunker disaster. We need a statement that addresses the issue directly. Don't try and shift blame to viacom either. This is your mess. Absolutely disgusting.

 • http://xcknights.com/FL/Hialeah/Payless-auto-insurance/ 29.12.2016 11:34

  I’m impressed! You’ve managed the almost impossible.

 • http://shanksponyband.com/FL/Pinellas-Park/cheap-SR22-insurance/ 29.12.2016 13:50

  Super excited to see more of this kind of stuff online.

 • http://xcknights.com/GA/Loganville/cheap-car-insurance/ 29.12.2016 14:47

  I thought it showed no mercy anyway OoBurn it. Burn it with fire, I say! (But fire against a water monster?) Burn it to steam!…That’s my policy. I’m always a terrible hero in any game I play because I love destroying stuff.

 • http://zaidalivideos.com/AZ/Gilbert/low-income-auto-insurance/ 29.12.2016 17:14

  you get there try not to focus too much on the weight. The true goal is to be in shape and muscle weighs more than fat so you could have an awesome shapely figure but be classed as heavy for your hieght.Another good tool for assesing fitness is your resting heart rate.

 • http://williamcrightonmusic.com/GA/Carrollton/Direct-auto-insurance/ 29.12.2016 18:09

  , “fathers… are responsible to provide the necessities of life” and “Mothers are primarily responsible for the nurture of their children.” What it could be interpreted as saying is that fathers are responsible to make sure that providing is done. It could easily have said that they are to provide directly, but is does not say that. This strikes me as unlikely to be accidental.

 • http://txheadgear.com/SC/Conway/no-down-payment-car-insurance-in/ 29.12.2016 18:57

  Hey you,I LOVED Knight by Kristen Ashley–I will be interested to see what you think of it!!I also bought but haven’t read yet: Easy, Noah and The Marriage Bargain. I have Thoughtless in my TBR pile. And I seriously need to catch up with Stacia Kane–I am behind in that series. <3 Terrible <3 LOL.. Have a great rest of the weekend!!

 • http://shanksponyband.com/PA/Mechanicsburg/car-insurance-in/ 29.12.2016 20:21

  It’s a sin when I come across nice blogs lsuch as this one and and there are hundreds of just spam comments. I’m sure as the site admin it’s tough to stay on top of and be next to impossible to stay on top of it all aside from stopping commenting on your postsjust shutting down comments all together, of course it’s not fair to those folks who want to be involved in a convesation about your content.

 • http://vonscheractive.com/TX/Frisco/free-car-insurance-quotes/ 29.12.2016 22:03

  Hey, can anyone give me a link to the original Eyeless Jack story? I really find him intriguing…MUST. DO. RESEARCH. I’d really appreciate some good links to Eyeless Jack stories.Thnx~A regular reader.VA:F [1.9.21_1169](from 3 votes)

 • http://touchofessencespa.com/FL/Cape-Coral/non-owners-auto-insurance-quotes/ 29.12.2016 22:21

  You’re welcome! And I agree as well. Someone with over a thousand followers, probably should be listed more than 20 times. Also, I’ve been looking out for the 10% thing now that you’ve put it in my head.

 • http://tasteofmanilatoronto.com/DE/auto-insurance-quotes/ 29.12.2016 23:33

  I’m so glad I found my solution online.

 • http://touchofessencespa.com/DE/Wilmington/cheap-non-owners-insurance/ 29.12.2016 23:52

  As long as they stay in that section over there, they can duke it out until the cows come home. Sounds cold, but you can only beat a dead horse until it pulverizes to dust!

 • Cialis 20 mg bästa pris 30.12.2016 20:59

  I just discovered I have a Martin 3 probably bought in Hawaii in 1930-31 in excellent condition. In original case with blue felt lining. Where do I start to get this appraised/sold? Live in the Chicagoland area.

 • cialis generika online kaufen Erfahrungen 31.12.2016 1:25

  If time is money you’ve made me a wealthier woman.

 • brand cialis online usa 31.12.2016 2:12

  ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ Celisa gostamos muito de vc e sempre iremos defendê-la pq vc nos ajuda muito com seu blog. Vc é querida e atenciosa com todos e isso é o que importa para todas nós é por isso que estamos aqui. Todas as meninas são muito queridas. Beijocas a todas. Amo♥ esse blog. ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

 • cialis gennemsnitlige pris 31.12.2016 2:13

  Yeah, that’s the ticket, sir or ma’am

 • http://www.cialiscosto.top/ 31.12.2016 8:05

  Sono d'accordo con Valeria :"Certi" nel senso di alcuni, pazzi, sono come dei precursori. Sono gli esclusi, quelli che non sono riusciti ad adattarsi al nostro modo di vedere la realtà.Ma sono anche coloro che probabilmente saranno i sopravvissuti. Quelli che genereranno un'altro modo di vedere la società.

 • rx online cialis 31.12.2016 11:08

  fantastic work… Excellent weblog here! Also your internet internet site a good deal up fast! What web host are you the usage of? Can I get your associate link on your host? I want my site loaded up as rapidly as yours lol…

 • http://www./ 31.12.2016 11:39

  I never thought I would find such an everyday topic so enthralling!

 • http://www.cialismedicin.top/ 31.12.2016 12:36

  Which came first, the problem or the solution? Luckily it doesn’t matter.

 • order cialis online 31.12.2016 20:46

  Your honesty is like a beacon

 • kjøpe Cialis tabletter 31.12.2016 21:49

  Out of your blog, I am cheering for Nadal and Portugal and Brazil. Argentina lost. Too bad. Sigh~ They played well in the first half, and then just left to defending in the second. Sigh~[]

 • http://www./ 31.12.2016 23:01

  I was struck by the honesty of your posting

 • http://www.cialiscosto.top/ 01.01.2017 0:19

  I am also not agreed with your point that expensive writter written content is more valuable and socially priced. I guess our own emotions in the content make it more valuable and socially rich.

 • cialis online pharmacy uk 01.01.2017 2:38

  hej!ihhh første indlæg gik der koks i! nå men det er heller ik noget jeg selv ville rende rundt i MEN derfor kan det altså godt se pænt ud til nogen. Det kommer an på hvordan man ser ud, hvem man er og hvad du sætter det sammen med Det er vel ligesom så meget andet tøj, nogle kan have det andre kan bare ik

 • http://www.hvordanfacialis.top/ 01.01.2017 4:53

  It’s posts like this that make surfing so much pleasure

 • dove ordinare cialis sicuro 01.01.2017 9:30

  Of the known 5 MPPs who attended the Kingston 2008 June meeting where the Green Energy Act was hatched, 3 are no longer in office. Had the other 2 been from rural ridings they likely would have been out as well

 • ostaa cialis montreal 01.01.2017 10:25

  Ryan,The photo called “Rolling through the Desert at dusk” reminds me of Nevada desserts – the Red Rock Mountains. Have you been there before? Anyway, what camera did you use to take those wonderful pictures?Welcome to LA!AndrewAndrew Walker’s latest post …

 • 20 mg di tadalafil in vendita 01.01.2017 10:55

  Adorei o post!!! vc falou tudo!!! Look do dia hoje não é real! Não coisa do dia a dia! Para mim virou só Jabá! As “brrooguetes” estão muito iguais…. ainda mais naquele Fhits…sério, parei de acessar pq dá enjoo! Tudo igual…nada criativo…poxa, vestir marca é fácil…. até eu visto bem montada em grife…quero a vida como ela é!

 • Barnypok 01.01.2017 11:58

  ux4ozl http://www.FyLitCl7Pf7ojQdDUOLQOuaxTXbj5iNG.com

 • http://www.achetezcialisenligne.info/ 01.01.2017 13:10

  Артём:Код для вставкиЯ думаю что если бы у нас жило столько же народу как в Китае то нас бы боялись больше.

 • cialis eczane sipariş 01.01.2017 16:52

  Jaja Espero que el labio hinchado no dure tanto!!! Y lamentablemente, nada de alcohol, aún estando en estas ciudades llenas de bares! Pero bueh, ya casi recuperado, falta poco y estaré brindando yo también!!Abrazo grande por allá!

 • http://www.achetezcialisenligne.info/ 01.01.2017 18:04

  Liebe Frau Härter,Sie faszinieren mich! Ich hatte nicht erwartet, dass mich Ihr(e) Blog(s) dauerhaft ansprechen. Als Internet-Nutzerin bin ich nicht lange treu. Oft fehlt mir – nach dem ersten Flirt – der anhaltende Nutzen für meine junge Kommunikationsberatung. Bei Ihren Angeboten ist das anders und das freut mich sehr.Viele Grüße, Dr. Sandra Müller

 • köpa 5 mg tadalafil 01.01.2017 18:58

  / What a wonderful worldview looking forward each day to playing in anothers excrement and defacation. Homosexuals are depraved and degenerate and have made a choice to die in their sexual perversion

 • är Cialis säkert att köpa på nätet 01.01.2017 22:27

  I’ve been looking for a post like this for an age

 • dove acquistare 5 mg cialis 01.01.2017 23:33

  When milk is homogenised the fat proteins are broken down to create a more consistent colour to the milk. This creates a protein structure that the body no longer recognises and therefore finds it hard to digest. It is becoming increasingly more and more difficult to find un homogenised milk, please leave yours Au naturale.

 • cialis online holland 02.01.2017 1:46

  The comparison between SWPLs and southern Whites is apt, but many of the toughest White dudes I've met have been from dense northern urban centers. On the other hand, the most violent guy I know is your typical Scots-Irish from Tennessee; maybe I'm just using the wrong southern Whites (lowland/coastal) for a baseline.

 • http://www.cialiscosto.top/ 02.01.2017 1:58

  An intelligent answer – no BS – which makes a pleasant change

 • http://www.achetezcialisenligne.info/ 02.01.2017 3:36

  Love all of these outfits. Especially the one featuring the All Saints pants – so nice. Also, in the Nicole Farhi coat picture, you're standing infront of a brick that was written on by Mark Wallingher (I went to an art gallery type place the other week and learnt about him). Noticing it made me feel like somewhat of a nerd – I like it. Haha. http://www.lifeasadaydreamer.blogspot.com-Emily.

 • http://www.achetezcialisenligne.info/ 02.01.2017 5:27

  That’s an astute answer to a tricky question

 • cialis en gång om dagen köpa 02.01.2017 10:00

  The display problems that MSN still has comfort me. Heck, if even a technology behemoth like microsoft – with virtually limitless resources – still has trouble wrestling CSS to get their appearance correct, I don’t feel so bad about my own struggles with CSS layout anymore. Of course, then you look at sites like Stopdesign and many others, and you start feeling inferior again….

 • cialis online shopping 02.01.2017 12:30

  You could certainly see your skills in the work you write. The arena hopes for more passionate writers such as you who are not afraid to say how they believe. All the time go after your heart.

 • http://www.eradt.com/auto-versicherung-vergleich.html 02.01.2017 14:46

  Klasse Artikel. Besonders gut finde ich den Tipp “Auch mal nein sagen”. Das musste ich auch erst lernen. Ist aber wichtig.

 • http://www.spice-south.com/kredit-online.html 02.01.2017 16:36

  es sieht wirklich alles ganz wunderwunderwundervoll aus!Hihi, hab aber doch eine kleine Anmerkung:Obwohl ich diesen Kinofilm SEHR geliebt habe, heiße ich doch Glasgeflüster und nicht Grasgeflüster :-) Jaja, Korinthenshieter, ick weeß :-) Ganz liebe Grüße und ein traumhaftes Wochenende!

 • http://www.katjakrizan.com/günstige-kfz-versicherung.html 02.01.2017 17:25

  That’s an astute answer to a tricky question

 • http://www.perezgraphics.com/kredit-günstig.html 02.01.2017 17:34

  That’s more than sensible! That’s a great post!

 • http://www.tobiyield.com/kredit-vergleich.html 02.01.2017 18:24

  och 30 andra bloggerskor har skrivit om just detta halsband, trÃ¥kigt att ingen har sin egen stil utan alla mÃ¥ste ta efter varandra för att känna sig “inne”.

 • http://www.tobiyield.com/kredit-vergleich.html 02.01.2017 20:34

  Olá Filipe, tam­bém vivo em Gent (9 anos).…Para o ano quero fazer uma via­gem (longa) pela india, nepal, tai­lan­dia..Quero fazer 10 dias de vipas­sana (medi­ta­çao) no nepal… e con­ti­nuar via­gem.. des­co­brindo, viven­ci­ando, procurando..

 • http://www.eradt.com/auto-versicherung-vergleich.html 02.01.2017 21:52

  Aw, this was a really nice post. In idea I wish to put in writing like this additionally – taking time and actual effort to make a very good article… but what can I say… I procrastinate alot and in no way seem to get something done.

 • http://www.eradt.com/auto-versicherung-vergleich.html 02.01.2017 22:04

  chi (151)-I just loves that he clearly relishes the fact that people are praying for his death.I like the mean SOB, even though the real heavy lifting hasn’t started yet.

 • http://www.tobiyield.com/kredit-vergleich.html 02.01.2017 22:34

  I had this page saved a while previously but my computer crashed. I have since gotten a new one and it took me a while to find this! I also really like the template though.

 • http://www.tobiyield.com/kredit-vergleich.html 03.01.2017 0:09

  Hi Lisa, oooh the bats WERE MOVING… flyign around all nilly willy like ‘what r u people doing in my home’. And this one easily modeled for my photoshoot haha.

 • http://www.katjakrizan.com/günstige-kfz-versicherung.html 03.01.2017 1:02

  They waited until the season was over? As opposed to what, quitting in October and walking on to Ohio State and playing the next week?You act like you know specifics so cough them up or we will pay you no mind.

 • http://www.spice-south.com/kredit-online.html 03.01.2017 2:44

  Oh my gosh I love these.. there are a plenty in Agdao Public Market here in Davao, I only cook this on sundays .. my kids don;t like it..ako lang..lol. :) Dropping by :)

 • http://www.eradt.com/auto-versicherung-vergleich.html 03.01.2017 7:16

  Is this update no longer available? I have been putting off installing it because 3.1.0.2 has been working great for me and I havent touched it since I upgraded. Im tired of the voicemail notification though, and I want it gone. This update is not showing up on the theme server though, and I wonder if there is anywhere I can obtain this from please?

 • http://www.tobiyield.com/kredit-vergleich.html 03.01.2017 8:31

  Hear Hear!I won't add anything except to say, what if it had been a 13 year old boy? Would that bring into perspective that a 13 year old can't consent?

 • direct general insurance number 03.01.2017 15:40

  I’m impressed you should think of something like that

 • insurance deposit 03.01.2017 16:55

  We’ve arrived at the end of the line and I have what I need!

 • cheap auto insurance new york city 03.01.2017 17:01

  I’m grateful you made the post. It’s cleared the air for me.

 • how to get auto insurance quotes 03.01.2017 18:08

  Hah, kenapa musti nunggu beberapa minggu?Film nya lumayan bagus.Kurang lebih sama dengan film 007 sebelum-sebelumnya Jangan lupa perhatikan si Silva, salah sedikit bisa jadi suka sama dia.

 • liberty mutual auto insurance rochester ny 03.01.2017 21:01

  What a pleasure to meet someone who thinks so clearly

 • individual car insurance 03.01.2017 23:07

  Good luck with this event sorors!I am happy to see you holding up the light of Zeta and getting the community involved in our Founder’s Day Celebration.Happy Founders Day before the day!Z-PHI

 • la insurance redford mi 03.01.2017 23:40

  That’s an astute answer to a tricky question

 • can i get car insurance without a license 04.01.2017 0:02

  ゆひみさんは何年も我慢しているのですね。確かに窓を閉めないで演奏するのは、配慮に欠けていて、相手の常識を疑いたくなるのもわかります。普通の感覚なら「考えたらわかるでしょう?」です。また、ピアノ教室について許可はいらなくとも、隣人にはじめますのでお願いします、とひとことあるとうれしかったですよね。私の場合は相手を特定できなかった件で、自宅に張り紙をしてもなおらなかったので、町内会に相談し回覧板でまわしてもらいました。おかげで行為はとまりましたが、該当者と思われる人や関連した人からはいい顔されず、影でなにか言われてたように思います。でもストレスのもとが無くなったので、精神的にはラクになりましたし、時間が経過したら特に何かを言われている気配は感じなくなりました。反対に、そんなことがあって大変だったね、実はうちもだったの、と同情してくる人もいました。ほとんど近所付き合いがなく、あそこの家はうるさい、という印象を近隣に与えてしまったと思いますが、今後何か起きることはないだろうと前向きにとらえています。どちらを優先させたほうが自分達にとって良いのか、そういう選択肢の中から選んだ結果です。先日、女優の方がマンション自宅で発声練習していたら、ある日、お菓子とともに手紙がノブにかけられていて、中にお願いの手紙が入っていたそうです。長年していたのですが、隣に新しく引っ越してきた人に言われてはじめて迷惑をかけていたことに気がついたそうです。申し訳ないと思って、外で練習するようになったと。隣人の方が配慮に欠けるとはいえ、言えば理解してくれる相手なのか、そうでないのか、そこらへんがポイントですよね。もしかしたら、音楽が好きな人は、音楽だったら聞こえても苦にならないと思っているのかも。私だったら、お手紙ではなく見かけたときに、ちょっとすみません、、、とその場で、窓を閉めて欲しい事、21時以降はヘッドホンをつけて演奏して欲しいことなど思い切ってお願いするかな。う~、勇気がいりますけど!なるべく明るい態度で。それで何か問題が起きたら、町内会に相談に行きますけど、そこまでの心配はいらないように感じます。

 • can you get insurance on a car for a week 04.01.2017 0:27

  Awesome! If you haven’t already, I highly recommend you check out etsy.com where you can find those little handmade jewels from all over, or location search for just what’s local to you. I’m sure that there are lots of beautiful things in Orlando that I wish I could get my hands on One of these days I plan on taking an epic road trip to all of the states I’ve not been to.

 • royal and sunalliance car insurance quote 04.01.2017 2:37

  Time to face the music armed with this great information.

 • cheap auto insurance in los angeles california 04.01.2017 5:39

  Now I know who the brainy one is, I’ll keep looking for your posts.

 • accurate insurance 04.01.2017 6:18

  GlennJuly 17, 2011 at 1:41 amJust want to give a heads up that news has broken in Costa Rica that Joel Campbell is signing with Arsenal tomorrow morning. The deal so far is worth $1.5 million up front

 • infinity low cost auto insurance 04.01.2017 6:25

  After looking into a number of the articles on your web page, I really like your technique of writing a blog. I saved as a favorite it to my bookmark webpage list and will be checking back soon. Please visit my web site too and let me know how you feel.

 • california insurance license training 04.01.2017 6:51

  Es gibt schon coole Sachen, aber wo findest du den Kram immer? Die Utilities zum zünden finde ich spitze, aber ich stehe immer noch auf garen über Glut, oder auf dem offenen Feuer:-)Gruß M

 • car insurance do i need personal injury protection 04.01.2017 10:29

  Reading this makes my decisions easier than taking candy from a baby.

 • online car insurance saudi arabia 04.01.2017 11:31

  Sicuramente i dati e i numeri sull’argomento sono svariati; qui si cita un’indagine precisa su un determinato campione, senza pretese di “universalità”. Nell’articolo si sottolinea chiaramente come i grandi numeri siano ancora quelli dei libri cartacei e delle librerie fisiche; è indubbio tuttavia che in un mercato con il segno meno, quello degli e-book sia un segmento in crescita.

 • car insurance in hershey pa 04.01.2017 11:45

  Angekommen Immer noch wenig im Blog bin ich aber nun auch hier angekommen Danke Moni, für deinen schönen Beitrag. Das Libellchen mag ich besonders Mit herzlichen Grüßen Barbara

 • high risk auto insurance companies ny 04.01.2017 12:53

  The EIA is reporting the ACTUAL prices paid for natural gas by residential consumers, which have gone DOWN by 18% on average between 2008 and 2011, see chart and the link to the EIA data. I have reported on Carpe Diem many utility companies that have LOWERED prices to residential consumers over the last year or so, including Consumers Energy recently in Michigan.

 • dethloff insurance 04.01.2017 16:03

  Back in school, I’m doing so much learning.

 • get business insurance online 04.01.2017 18:16

  Short, sweet, to the point, FREE-exactly as information should be!

 • business car insurance under 21 04.01.2017 19:06

  هلا فيكفاهم عليكما مرت علي اضافة تسوي كذالكن هنا بالمدونة فية اضافة تخفي لك الرابط و ما تظهره الا لمن يسجل اعجابة بالتدوينة

 • insurance comparisons for cars 04.01.2017 19:17

  air travelhas become the new bus travel, they have made it as horrible as possible to where people would rather just rent a damn car and drive then board a plane and get frisked, cornholed, nuked and then get your pocket cleaned out by tacked on fees.Who cares to put up with this crap anymore? So much for the jetset lifestyle.

 • short term vehicle insurance usa 04.01.2017 20:22

  dit :Vous voulez un vrai scoop? Moi aussi je m’en fiche éperdument de qui urine sur qui, ou de savoir si la fille avait 17 et demi ou 18.Ça on l’avait déjà compris…

 • yetter insurance 04.01.2017 20:52

  If you would like to get a good deal from this article then you haveto apply these techniques to your won blog.embroidery and corporate gifts East Rand recently posted..

 • kredit hypothekenzins voltmannstraße 04.01.2017 21:37

  Wow, your post makes mine look feeble. More power to you!

 • kredit ohne ksv eintrag verjährung 04.01.2017 22:39

  Knocked my socks off with knowledge!

 • kredit laptop fif jakarta 05.01.2017 0:21

  OMG I feel your pain!! My two and four year olds BOTH get up in the middle of the night every night! And my oldest fights sleep so hard it literally takes me almost three hours after laying her down to get her to sleep. Frustrating!! Nothing has worked for me so I don’t have any tips except to get used to it lolAlexa recently posted..

 • bonitätsprüfung kreditkarte 05.01.2017 1:22

  Your posting lays bare the truth

 • cortal dispokredit 05.01.2017 5:07

  l’exemple de l’instinctothérapie est un bon exemple. Pseudo-Science rejeté par toutes les grandes académies pour ses dérives. Wikipedia en a rejeté les plus fanatiques sectaires.

 • kredit berechnung zins tilgung 05.01.2017 6:02

  That’s a shrewd answer to a tricky question

 • kredit hausbau ausland 05.01.2017 6:06

  Amoklauf – Was tun wir? Schulische Pädagogik wird angefragt…Schüler und Lehrer sind geschockt und äußern Angst. Reflexartig werden Schuldige gesucht. – Wie kann Schule menschlicher gestaltet und Schüler und Lehrkräfte entlastet werden?…

 • kleinkredit 2000 euro ohne jimdo 05.01.2017 6:28

  You’ve got it in one. Couldn’t have put it better.

 • kredit abloesung negativ jimdo 05.01.2017 7:03

  OK Baron, point taken. I wasn’t trying to say that people who believe in God are stupid or anything… sorry if I gave that impression.I still disagree with most of the interpretations here of Pat Condell’s videos, but I will say that the vast majority of commenters (that is, everyone with the exception of the annoying trolls we sometimes get) here at Gates of Vienna are very intelligent.

 • kredit deutsch bank ohne prüfung 05.01.2017 7:33

  Obawiam się, że w Waszyngtonie nikt nie ma pojęcia kto to jest ten Sikorski. Obama, gdyby mu przypomnieć akie nazwisko pomyślałby pewnie, że chodzi o jakiegoś zawodnika grającego w baseball. To Sikorskiemu się wydaje, że jest wysłannikiem Waszyngtonu. Myślę także, że to nie ostatnia projekcja.

 • leasing kredit mobil yang bagus 05.01.2017 8:09

  The accident of finding this post has brightened my day

 • Anonym 05.01.2017 8:35

  Really extremely interesting website. Quite great in the direction of go through and Pretty considerably interesting material. Surely season contains not yet occur again and greet.

 • student ratenkredit online 05.01.2017 10:43

  É obra, 130 vezes na Carris, parabéns e espero que vás mais 130 pois eu quero te acompanhar muitas mais vezes e ouvir mais alguns dos segredos que todo aquele local esconde. Mais uma vez muitos parabéns pelo trabalho feito e até sábado.Saudações MontanheirasPaulo

 • laufzeit bei kredit 05.01.2017 12:08

  You are a glorious creature. I fricking LOVE this outfit!My body acceptance is an ongoing battle. I'm working on it still – but I AM actively working on it. You and lots of other wonderful women are a big help. :)

 • http://floydsantiques.com/car-insurance-quotes-credit-check.html 05.01.2017 19:04

  Streetcar operates just fine on two lanes streets in NW on Northrup and Lovejoy; there is no technical reason to not call a two lane street “streetcar ready.” Operationally, the same concerns about being able to pass apply to any of the three lane cross sections.But this doesn’t only apply to streetcar. Because the original plan also called for transit curb extensions, the issue of transit standing the the lane during loading is guaranteed to come up at the meeting.

 • http://mirasierrakhaoyai.com/comprehensive-car-insurance-what-does-it-cover.html 05.01.2017 19:06

  Dalton disse:Patriota,continue sendo patriota, apenas fiz um comentario de como matematicamente chegou-se ao PIB PPP que o Bonifácio apresentou, ou seja o PIB multiplicado por 1000, dividido pela populaçao em milhoes de habitantes.abraços meu caro!

 • http://wendyandrobbie.com/definition-insurance.html 05.01.2017 19:13

  Oh, j’ai oublié un truc super important: je viens de finir Ta Diablada, Georges.J’ai beaucoup aimé. Comme je l’ai dit sur le Forum à vos plumes, je trouve que tu possède une grande maîtrise de l’art de la nouvelle mais aussi que tu es un vrai raconteur d’histoires. Pas d’impression de déjà-vu où déjà-lu… Des ambiances et des personnages bien posés, bien racontés. J’ai dévoré ces nouvelles sans voir passer les pages! Bravo à toi pour ce livre!

 • http://mirasierrakhaoyai.com/car-insurance-huntsville-al.html 05.01.2017 19:37

  You really make it seem so easy with your presentation but I find this matter to be actually something that I think I would never understand. It seems too complex and extremely broad for me. I’m looking forward for your next post, I’ll try to get the hang of it!

 • http://mfoxpaint.com/cheap-family-health-insurance-indiana.html 05.01.2017 19:41

  Great post with lots of important stuff.

 • http://mirasierrakhaoyai.com/hornady-lock-n-load-auto-progressive-press-for-sale.html 05.01.2017 19:58

  Kyllä. Kokoomus haluaa kieltää köyhät lailla , koska EUn talos menee alas. Äärioikeisto eli rkp+kok haluaa kieltää myös seksin myynnin suomessa ja lopettaa palvelut ja kunnat ja tuoda somalian maahan.

 • http://wendyandrobbie.com/does-ecar-insurance-cover-impounded-cars.html 05.01.2017 20:02

  These topics are so confusing but this helped me get the job done.

 • http://freshpours-bartending.com/la-insurance-howell-mi.html 05.01.2017 20:22

  I just hope whoever writes these keeps writing more!

 • http://floydsantiques.com/credit-card-vehicle-insurance.html 05.01.2017 21:12

  Hey Johnny,No doubt Vunak can handle himself just fine and I don’t mean this as a critique of him. However, what he demonstrated in the video is in my opinion a poor way to train. It may very well work against the average opponent, but not against a person with decent boxing skills. Vunak has many excellent videos demonstrating all three phases of the blast that can be used against nearly any opponent. If you’re going to train entering against someone who is jabbing, you might as well do it in the most effective way possible.

 • http://lareddelgolfo.org/what-is-proof-of-auto-insurance.html 05.01.2017 21:22

  Sounds wonderful and inspiring, Liss! Just make sure to take care of yourself. Keep up with tae kwon do, and make sure to give yourself time to breathe. How long is your commute? I know I bring sock knitting along while I’m going out to various places to teach, and find it makes commuting far more enjoyable.

 • http://espacioapr.org/jd-power-car-insurance.html 05.01.2017 21:44

  Yo, that’s what’s up truthfully.

 • http://mfoxpaint.com/assigned-risk.html 05.01.2017 22:13

  Well I guess I don’t have to spend the weekend figuring this one out!

 • http://freshpours-bartending.com/direct-to-insure.html 06.01.2017 0:24

  That’s a smart answer to a difficult question.

 • http://dougmacdonaldband.com/car-insurance-for-fiat-500-pop.html 06.01.2017 1:06

  This is a really intelligent way to answer the question.

 • http://floydsantiques.com/car-insurance-chester-va.html 06.01.2017 3:54

  This is the perfect way to break down this information.

 • http://espacioapr.org/insurance-center-of-williamsburg.html 06.01.2017 5:10

  None can doubt the veracity of this article.

 • http://floydsantiques.com/life-assurance-jobs.html 06.01.2017 6:18

  We need a lot more insights like this!

 • http://mirasierrakhaoyai.com/kennesaw-auto-insurance.html 06.01.2017 8:14

  Life is short, and this article saved valuable time on this Earth.

 • Barnypok 06.01.2017 8:33

  mcQV1e http://www.FyLitCl7Pf7ojQdDUOLQOuaxTXbj5iNG.com

 • http://mirasierrakhaoyai.com/insurance-winchester-va.html 06.01.2017 9:25

  “Traian Basescu si Dosarul Flota funny photo”eu verificam ultima postare dupa titlu si nimic mai mult.acum dupa google cu aceeasi cautare am ajuns aici.poti verifica postarea este funny.

 • http://kreditrechner.pw/unterschied-autokredit-und-ratenkredit.html 06.01.2017 17:05

  Taliah – Shannon- My GAD- seriously.How raw,edgy yet delicately delicious!! Im in love with ashtons sesh. I want her to be my lover.(asap) Please fwd that info to her. These are beautiful. complaints? photoshopping the nips out – bahahaa!! I love you! phenomenal talented woman.

 • http://topkreditangebote.org/autokredit-wechseln.html 06.01.2017 18:56

  Well, I can only compare M 8, M 9 and now M. The M 9 at top ISO and full crop show significant noise, the M none. Colors and contrast are subjective.I am sure Leica will show some color pictures in the next few days, which will support my statement

 • http://kreditvergleichstarten.info/online-kredit-ohne-anzahlung.html 06.01.2017 20:36

  Dá dó de quem fez o concurso e passou na raça. Mas é só a promotora olhar certinho que descobre quem foi ajudado. Teve muita gente que fez o concurso antigo e ficou na posição 400, 500. E teve gente que ficou em 40, 50. Alguns estudaram e passaram. Outros que ficaram em 500 antes mal sabem escrever o nome e passaram em primeiro lugar, ai fica difícil. É bom pegar um por um e fazer uma entrevista, ai dá pra ver. Parabéns com ressalvas a Dr. Kelly.

 • http://kostenloserkreditvergleich.pw/ist-zu-empfehlen.html 06.01.2017 23:23

  / The recipe i have is basically pastry, then the lemon filling has lemon, cornflour, water, butter, caster sugar and egg yolks. The meringue topping is egg whites and caster sugar. I need to change some things and I’ve had one idea which is to add lemon juice or zest to the pastry to add more flavour, but what else could i adapt?.

 • http://exklusiverkreditefinder.org/kuendigung-kredit-hypo-online.html 07.01.2017 2:17

  I was looking everywhere and this popped up like nothing!

 • http://kreditrechner.pw/formel-kredit-zinsen.html 07.01.2017 2:50

  What about the magnification effect that naked swaps allow for? The fact that their mere existence means that there’s more insurance on a particular object of supposed value than actually exists. It’s just a game of musical chairs with one chair and a huge number of competitors.How is that anything other than pointless gambling? How does it contribute anything useful at all to the economy at large? Why does it even need to exist?

 • http://kreditrechner.pw/kredit-mobil-bekas-tahun-2005.html 07.01.2017 2:59

  The voice of rationality! Good to hear from you.

 • http://kreditvergleichstarten.info/hamburger-sofortkredit-ohne-gehaltsnachweis-arbeitslos-ist.html 07.01.2017 4:05

  If we were able to choose lolacly, I would love to see a contribution to our local food shelf. Everybody works so hard, one can or box at a time to keep our less fortunate neighbors fed. In small town, USA, we see those who have been impacted severely by the poor economy. At the National level, I choose the Feeding America Organization, (feedingamerica.org)

 • http://topkreditangebote.pw/unterschied-zwischen-kredit-und-ratenkredit.html 07.01.2017 5:46

  That’s not just logic. That’s really sensible.

 • http://kostenloserkreditvergleich.pw/autokredit-pausieren.html 07.01.2017 7:13

  Mari disse:Poxa, o guia do vere3o este1 em franceas e sou leiga nessa ledngua Estarei em Paris entre os dias 3 e 10 de julho com minha me3e.. algum show ou alguma festa para ir? c9 nossa priiemra vez na Frane7a Obrigada.

 • http://topkreditangebote.pw/aktuelle-zinssätze-für-baukredit.html 07.01.2017 9:18

  Subhanallah……………..indahnya coretan Puan kali ini. Terasa saya ada bersama dalam kumpulan Melayu.Itulah pengelaman yang saya lalui .di Raudhah kita sebaiknya melangkah dengan sabar dan tenang berbanding kali pertama saya masuk dengan debaran yang kencang. Insyaallah boleh solat dan doa ketika sujud sehingga hati berkata “jangan tamak”.Kepada Puan sekeluarga saya doakan selamat kembali ke Malaysia tanahair tercinta dengan dipermudahkan segala urusan.

 • Barnypok 07.01.2017 9:24

  xyP3lp http://www.FyLitCl7Pf7ojQdDUOLQOuaxTXbj5iNG.com

 • http://topkreditangebote.pw/privatkredit-wien-geld-machen.html 07.01.2017 11:08

  There's the implicit (Sunday Sun) and the explicit (What I Believe). While stylistically I prefer the former (in its simplicity), I see the appeal of both implicit&explicit (and narrative&allegory).

 • http://exklusiverkreditefinder.org/kredit-ohne-einkommensnachweis-pdf.html 07.01.2017 16:05

  Interesting blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere? A design like yours with a few simple tweeks would really make my blog shine. Please let me know where you got your theme. Kudos

 • http://kostenloserkreditvergleich.pw/schufafrei-kredit-sofortiger-auszahlung-ändern.html 07.01.2017 16:12

  Well, things are getting shaken up and folks are starting to get more into the picture which is very good, if only the other city fathers would get with it like Kerry is doing, whenever I see them on the tube I get the feeling of dispair and them rendering a decision on the arena is not going to be good for the city residents, oh well at least I have a better feeling about the whole thing now and if Kerry keeps up what he is doing it bodes well.

 • http://topkreditangebote.pw/privatkredit-filiale.html 07.01.2017 16:41

  Touchdown! That’s a really cool way of putting it!

 • aarp car rental 07.01.2017 22:14

  This was so helpful and easy! Do you have any articles on rehab?

 • http://jamielynnevents.com/movie-costs.html 07.01.2017 22:37

  That’s an ingenious way of thinking about it.

 • Barnypok 08.01.2017 0:18

  VsMeLl http://www.FyLitCl7Pf7ojQdDUOLQOuaxTXbj5iNG.com

 • http://palmettofoodsafety.com/how-to-file-a-auto-insurance-claim.html 08.01.2017 0:22

  Skulle vara bra med lite info om var man kan hitta ex. Zeunerts julmust i Stockholmstrakten.Så att man själv kan övertyga sig om Zeunertz förträffliga smak.Har sökt i ett antal butiker utan resultat.

 • cheapest car for insurance and road tax 08.01.2017 1:02

  Kjenner meg igjen her ja…Men du, kan hende fÃ¥r du besøk av ein vaksen ung mann om ei stund! Ein som bÃ¥de kan lage mat og styre penger, heheDessutan kjem han sikkert heim til mor til jul, trur du ikkje?Nei, eg skal ikkje tulle, trur dette er noko alle “mammer” tar tungt eg…Hos meg har dei eldste flytta langt, eg lengtar ofte ennÃ¥ eg…

 • cheap car insurance decatur il 08.01.2017 4:32

  Geoo0oo / 24. Oktober 2011Jo für Anfänger , Anfänger heißt das man das zum ersten mal mache un du labberst schon wie ein Profi als würd das ein Anfänger blicken -.-Antworten

 • http://eddybogaert.com/new-hampshire-employers-insurance-company.html 08.01.2017 5:36

  Finalmente um C.T a altura do nosso poderoso Timão. Agora estou ansioso para ver o estádio.. Parabéns Andres, há alguns anos atrás com MSI, Dualib, Kia era dificil acreditar em alguma coisa. Vejo honestidade no nosso presidente. Vai Corinthians!

 • onebeacon technology insurance 08.01.2017 6:53

  Estoy muy de acuerdo, deben prohibir estos matrimonios que no significan nada si no una afrenta a Dios, porque son ilicitos aunque el mundo los quiera aprobar y todo lo ilicito trae sus consecuencias. Jamás podrán ser normales, jamas, jamás hay en la atmosfera inconsciente una condenación inhata a este tipo de cosas y aunque los leyes lo aprueben siempre el mismo sistema creado por Dios juzgará con Ira este tipo de union.

 • vermont car insurance 08.01.2017 7:36

  Hello!A leírások alapján tökéletes lett a magyarítás,melyet nagyon köszönök.(már nagyon vártam)Ettől függetlenül lett egy gondom: a könyvek olvasásánál alul csak a % állapota látható,az oldalszám eltűnt:-(( pl: Pozíció 83/14587 ) Mi az oka s ez javítható-e azzal,ha a 3.1 firware-t ismét feltelepítem (a jelenlegit felül írva)Esetleges választ előre is köszönöm:Petra

 • business insurance hawaii 08.01.2017 8:17

  That’s a crackerjack answer to an interesting question

 • http://jamielynnevents.com/bg-car-insurance.html 08.01.2017 12:02

  This was so helpful and easy! Do you have any articles on rehab?

 • http://eddybogaert.com/cheap-pay-as-u-go-insurance.html 08.01.2017 13:15

  Anything? This happened to me too. I can not charge any CC anymore bec of this PayPal error. PayPal changed something that comersus needs to update and help us out with it.[]

 • does car insurance help your credit 08.01.2017 15:04

  No. The air conditioner removes the heat from an area but must send the resulting hot air out somewhere. Maybe you can get a window fan and put it in the window but then hide the hot-air discharge hose behind it. When anyone looks up from outside they will think all you have is the fan.

 • can you have car insurance without a car 09.01.2017 16:29

  None can doubt the veracity of this article.

 • http://association-artisans-sud-touraine.com/rbc-insurance-auto-home.html 09.01.2017 17:53

  Ribadisco, anch’io, professore del vesuviano, ho sempre trovato interessante questa lettura proprio perché si delinea la figura dell’uomo Cutolo. Io volevo solo rettificare una notizia. Casillo fu ucciso dal clan Alfieri-Galasso e non su ordine di Cutolo, per amore di verità storica. Ritornando al libro l’ho letto e riletto con piacere. Le vorrei chiedere di precisare cosa intende lei con Cutolo vittima di Cutolo.

 • http://swimexperience.net/car-insurance-north-carolina-average.html 09.01.2017 18:42

  This paring knife is the prettiest thing I have ever seen. Available in 6 attractive colors. The knife’s non-stick surface coating is a clever idea. Why they have not think of it before? It helps to make the blade to glide with less effort. Perfect size for peeling fruits.It comes with its own sheath that is very useful when you bring the knife with you. Kuhn Rikon is a Switzerland brand, the knife is made in China. Still, this is my favorite knife that I bring with me at work.

 • http://association-artisans-sud-touraine.com/cheap-auto-insurance-medford-oregon.html 09.01.2017 18:47

  It’s a joy to find someone who can think like that

 • auto insurance for permit drivers 09.01.2017 19:39

  I read and loved all those wonderful children’s books you mention and I loved everything by Lloyd Alexander. What a fabulous coat you’ve made! I love it.

 • http://liganacionalfem.com/aviva-car-ins.html 09.01.2017 20:23

  Hi Vicki, what a stunning card – such FUN, your colour scheme is fabulous and you have certainly given Riley an amazing outfit – it brings me back in the 80's – I'm redy to dance!!!hugsHeather xx

 • auto insurance companies in arizona 09.01.2017 20:44

  Good morning FOD! Yet another wonderful post for today. That megaphone video (GAHHH! Who DOES that!!) brings to mind a thought…..perhaps a voting much like was done for the virtue concert only compiling the top ….say, 100 (or 1,000 hahahaa)DA moments caught on video….what FUN that would be for 2013! That megaphone video is definitely one, that’s fer sure. Marcella’s video is just beautiful.David Archuleta = My own personal “Person of the Year”

 • http://liganacionalfem.com/car-insurance-companies-in-lawton-ok.html 09.01.2017 22:17

  So that’s the case? Quite a revelation that is.

 • http://globalcodefest.org/just-cars-insurance-number.html 09.01.2017 23:14

  Good to see a talent at work. I can’t match that.

 • http://globalcodefest.org/does-car-insurance-go-up-for-a-parking-ticket.html 09.01.2017 23:55

  Back in school, I’m doing so much learning.

 • cheap health insurance that covers pregnancy 10.01.2017 1:16

  Woah! I’m really digging the template/theme of this website. It’s simple, yet effective. A lot of times it’s challenging to get that “perfect balance” between usability and appearance. I must say that you’ve done a amazing job with this. In addition, the blog loads extremely quick for me on Chrome. Exceptional Blog!

 • who does cheap car insurance for new drivers 10.01.2017 1:21

  That’s really thinking at a high level

 • rent a car insurance do you need it 10.01.2017 2:06

  « Tout ce qui se passe aux US finit un jour par arriver en France »Ha? Des sources? Parce que je vois toujours de très fortes différences.A moins que ça ne soit une grossière analyse de comptoir mais je n’ose l’imaginer…

 • cheap insurance kcmo 10.01.2017 4:22

  Elève à l’école de puériculture rue Hullos, j’ai assisté à la présentation de votre second livre de nouvelle. Je l’ai très apprécié pour le suspens de chaque texte.bien à vousMyriam Spelters

 • http://cozziescreations.com/motor-vehicle-insurance-thailand.html 10.01.2017 7:11

  Hejsan.Har ni hunnit testat DGX chippet ? va ja har läst så behöver man enbart denna produkt för att kunna läsa ur sin nyckel och nand ? MVH GOD JUL!!

 • what insurance group is the cheapest 10.01.2017 7:22

  I tuoi titoli sono fantastici ma pochi li capiscono….. troppo sottili e a volte ficcanti. Poi il tuo umorismo è troppo English L’importante che non vengo “kazziato” per il contenuto visto che come tuo adepto ho ancora tanto, forse troppo, da fa imparare

 • http://navigatorlacrosse.com/auto-insurance-quotes-florida-cheap.html 10.01.2017 9:20

  I'm pretty sure I could write a blog post about some of the "interesting" neighbors we've had. It's a nightmare sometimes. I don't understand why people can't realize that there are people nearby who might not appreciate them as much as they appreciate themselves.

 • specialist car insurance for young drivers 10.01.2017 10:37

  This is what we need – an insight to make everyone think

 • good car insurance nj 10.01.2017 11:07

  Information is power and now I’m a !@#$ing dictator.

 • car insurance reston va 10.01.2017 13:50

  Ich mache mir zwischendurch schon ganz gerne Notizen. Da wäre es natürlich praktisch, wenn ich die gleich an Ort und Stelle festhalten könnte und nicht noch ein Notizbuch oder das BlackBerry parat liegen müssten. Ich denke aber, ich werde das einfach mal austesten. Vielleicht finde ich mich ja schnell rein. Immerhin ist der Kindle ohne Tastatur ja auch kleiner.

 • gcwruu 10.01.2017 17:45

  e13hL1 eolnwxunxxrw, [url=http://jfwqjmrrdsbe.com/]jfwqjmrrdsbe[/url], [link=http://oizqnjvdxtgi.com/]oizqnjvdxtgi[/link], http://lztkrormrztr.com/

 • http://www.dondecomprarcialis.top/ 10.01.2017 19:29

  I will be putting this dazzling insight to good use in no time.

 • http://dondecomprarcialis.top/cialis-pills-para-la-venta.html 10.01.2017 20:16

  Marketing Plans The Old Days Of Church Marketing Church Marketing For 2013 and Beyond Church Marketing: Getting Started Church Marketing: Developing Your

 • cialis farmacia en línea canadiense 11.01.2017 0:31

  facebook. com/ImpeachTheGovernment/Brand new page hit it up and like it, sifting through all the bullshit so you don’t have to!!!/Important news reposted all in one place!!!

 • http://www.cialiskosten.top/ 11.01.2017 1:02

  I was drawn by the honesty of what you write

 • http://www.dondecomprarcialis.top/ 11.01.2017 2:46

  Oh yeah, fabulous stuff there you!

 • kneqonb 11.01.2017 5:00

  Ezc2ij ooniohlogzpg, [url=http://qjzabbchrvmo.com/]qjzabbchrvmo[/url], [link=http://tndamgrpyume.com/]tndamgrpyume[/link], http://vbffinofjtrz.com/

 • wdeexjgzt 11.01.2017 9:23

  L0vUae ecimkdgdlgiz, [url=http://ipgtoemttgsh.com/]ipgtoemttgsh[/url], [link=http://fpleapwwjfji.com/]fpleapwwjfji[/link], http://sptvzavvtbcb.com/

 • gaaulffjot 11.01.2017 21:13

  GjK9dm nzmnotfoiibm, [url=http://iqyawfhkgikp.com/]iqyawfhkgikp[/url], [link=http://gwmobohqqmrn.com/]gwmobohqqmrn[/link], http://snfxemizconp.com/

 • vncjbfzur 11.01.2017 22:10

  Qo1Te2 joxafsjxckus, [url=http://phjinjenmkoi.com/]phjinjenmkoi[/url], [link=http://whcjypaifsrk.com/]whcjypaifsrk[/link], http://svcgygzavstq.com/

 • canadian pharmacy 15.01.2017 12:23

  canadian pharmacies
  canadian pharmacy

 • cialis without a doctor's prescription 19.01.2017 0:52

  cialis without a doctor’s prescription

 • free cialis voucher for 30 days free pills 20.01.2017 4:37

  cialis samples

 • canadian pharmacy 25.01.2017 17:03

  canadian pharmacy

 • npkenekyaz 28.01.2017 7:53

  SKCxlY kqvzoxtbfkih, [url=http://qqggmbclmlao.com/]qqggmbclmlao[/url], [link=http://nhbzpikfkztt.com/]nhbzpikfkztt[/link], http://ufebczhggbot.com/

 • ihlcdcv 28.01.2017 17:51

  AO8uYS zpbluqnvowyt, [url=http://nlhnxhmpwacy.com/]nlhnxhmpwacy[/url], [link=http://hyggiocmacdr.com/]hyggiocmacdr[/link], http://hbvkejgvhjfb.com/

 • azezcbpck 28.01.2017 22:07

  nwIJrZ ysmaismmbdtu, [url=http://cxrboiavqbyk.com/]cxrboiavqbyk[/url], [link=http://byzsndbketqp.com/]byzsndbketqp[/link], http://awgtclxtzjnj.com/

 • pqwvzh 28.01.2017 23:18

  Decide after yourself what you imagine around the new salubriousness care law, cost of cialis at walmart pharmacy based on the facts and not the talking points.
  WARNING: We strongly set forward enrolling in coverage infrequently account the invalidation prepare has cialis at walmart begun. Available enrollment ends January 31st, 2017. In a worst case layout, this could be the matrix moment to enroll in coverage with cialis over the counter at walmart sell for succour until an ObamaCare replacement plan is in place. Pattern half a mo shoppers may not pick up an extent this year.

 • agqzqx 29.01.2017 8:20

  XWeEgI zvffxsmrfldt, [url=http://kemgulggociq.com/]kemgulggociq[/url], [link=http://tabsumjqvaoe.com/]tabsumjqvaoe[/link], http://smjtyiirorda.com/

 • xzzfejiq 29.01.2017 9:04

  uPj8v2 dijgheneiahu, [url=http://clxvxyilqtic.com/]clxvxyilqtic[/url], [link=http://fuiwxkplwolo.com/]fuiwxkplwolo[/link], http://dbylkugbkyqz.com/

 • cialis without a doctor's prescription 31.01.2017 2:33

  cialis without a doctor prescription

 • uskfbi 31.01.2017 3:01

  According to the CDC and discount pharmacy figures, for the first three months of 2016 the uninsured value was 8.6% down from 9.2% last year, and from 15.7% in advance of the Affordable Love Act was signed into law metronidazole. Instead of perfectly the 18 -64 demographic the selfsame burn the midnight oil shows the uninsured evaluate at 11.9%, canadian online pharmacy down from 13% in 2015, down from 22.3% in 2010 when the ACA was signed into law. These set oneself forth the lowest mexican pharmacies uninsured rates in over 50 years according to the studies (which are all based on census materials).

 • tadalafil 31.01.2017 6:39

  tadalafil

 • gordon 31.01.2017 15:48

  RI3Bzx http://www.y7YwKx7Pm6OnyJvolbcwrWdoEnRF29pb.com

 • cialis over the counter at walmart 01.02.2017 11:58

  cialis over the counter

 • bvodhyl 01.02.2017 23:33

  8khzTI owkaieptfnoq, [url=http://ipggcckvfiit.com/]ipggcckvfiit[/url], [link=http://xhejumsiiatw.com/]xhejumsiiatw[/link], http://wysbyggpaccg.com/

 • Jose 05.02.2017 17:57

  Will I get travelling expenses? zyprexa discontinuation symptoms Treatment for depression involves either medication or psychotherapy – and often a combination of both. Yet as things stand, as many as half of patients fail to recover on their first medication, and around a third find no lasting benefit from any medication or talking therapy currently available.
  kamagra gel oral precio The other iPhone which will join the league of iPhone series, is the upcoming iPhone 5S. There are rumours stating that Apple will launch the fingerprint sensor in its upcoming iPhone, which would help the user to protect their personal data on the phone and this feature might be added to the budgetary iPhones as well.
  pediatric ibuprofen dosage chart FILE – This Jan. 3, 2009 file photo shows a person with diabetes testing his blood sugar level in Kamen, Germany. New research published in the Thursday, Aug. 8, 2013 New England Journal of Medicine suggests a possible way to help prevent Alzheimer’s disease
  cytoxan taxotere breast cancer In this Wednesday, Feb. 13, 2013 photo, tourists visit St. Catherine’s Monastery, located at the foot of Mount Sinai, Egypt, said to be where Moses received the stone tablets with the Ten Commandments. (Ahmed Gomaa / AP)
  side effects if stop taking paxil He is one of the senior White House officials who have worked closely for years with former NEC Director Lawrence Summers. Their connection has led to speculation that Mr. Furman could advocate within the White House for Mr. Obama to nominate Mr. Summers as the next Federal Reserve chairman, but Mr. Furman hasn’t said anything publicly on the matter.
  what is the difference between oxazepam and valium Ping An Bank’s net interest margin fell to 2.37 percent lastyear, below the China bank median of 3.4 percent. Ping An saidthis was due to the central bank’s lower interest rate policyand to more interbank business.
  magna rx in the philippines Under certain circumstances, if Kroger were to walk away from the deal it would have to pay a breakup fee of $200 million to Harris Teeter. Harris Teeter could be required to pay a breakup fee of $75 million to Kroger.
  docetaxel order set Cornelis van de Velde, an oncologist at Leiden University Medical Centre in the Netherlands and president of the European Cancer Organisation, said Soria’s was an extremely important study for NSCLC patients, who currently have very few treatment options that make much impact on their disease.
  what medicine can you not take with ambien Lakeland apologised to its customers for any inconvenience caused by the security flap, which only affects its online punters and not its store or mail order clients. Its statement goes on to blame the hack on a sophisticated assault against a “recently identified flaw” in an unspecified system.
  kamagra te koop eindhoven `”It has to be a great time for my son. I can’t miss him. If I miss him, I will be of no use to you,’” Bullock recalled telling Cuaron and producers. `”You know, he’s just learning how to walk. So guess what’s going to happen? I have to go! He’s taking steps!’ But they made it so (nice for Louis). It was a family film. Everyone had kids. So everyone knew the value of that. So they said, `If we make it amazing for him right where you are, will you be OK?’ And I said, `yeah.’”
  dapoxetine sur ordonnance It is understood that the attack was in response to Hizbollah’s involvement in the war in neighbouring Syria, where its fighters are battling against Sunni Muslim rebels trying to topple President Bashar al-Assad.

 • Fabian 05.02.2017 19:02

  I saw your advert in the paper order extenze “The big question for me is why does one study show a seven-year reduction versus this one that shows only a three-year reduction?” he asks. “Studies like this are based on opinions, which can vary depending on the rater. Also, this study looked at the results of just one surgeon. If that surgeon was conservative then this could show in the results.”
  ambien urine testing Edward Heath, the former DEA regional director for Mexico at the time of the Camarena killing who was present during the identification of the agent’s body from dental records, said the release reflected a broader lack of cooperation with the U.S. from the new Mexican government, a contrast to the policy of former President Felipe Calderon.
  force factor test x180 ignite side effects When U.S. President Barack Obama began stopping the deportations last year of some young immigrants living in the country illegally, Adriana Gil Diaz realized that she had just made the biggest mistake of her life by returning to Mexico.
  is aviane and alesse the same thing Michele has only broken her silence in the wake of her beau’s death through her rep, however,  the brunette starlet opened up to Marie Claire magazine about her relationship with him just a month before he passed away.
  40 mg adderall price
  President Barack Obama met with Republican and Democraticleaders in Congress late Wednesday to try to break the budgetdeadlock that has shut down wide swaths of the government, butthere was no breakthrough and both sides blamed each other.Obama’s healthcare law was at the center of the impasse.
  cialis tabletas precio The number of people who would be cleared to possess the level of detail that identified a particular conference call as the relevant SIGINT activity is tiny. It is one thing to say broadly that U.S. officials overheard “discussions,” because someone planning an attack probably discusses it in some way many times. Even then, though, you could imagine a mad scramble by jihadists for new communication safe zones.
  l arginine capsules in pakistan Just four days after the queen’s would-be speech, President Ronald Reagan dubbed Moscow the “evil empire.” And just a few weeks later, he asked the scientific community to create a “Star Wars” ballistic missile shield to make Soviet weapons “impotent and obsolete.”
  tissue magic yogyakarta Guardian Media Limited reserves the right to remove, to edit or to censor any comments. Any content which is considered unsuitable, unlawful or offensive, includes personal details, advertises or promotes products, services or websites or repeats previous comments will be removed.
  zyprexa injection cost The British territory has claimed the recent tough measures on the border by its northern neighbour was because of the creation of an unpopular artificial reef to stimulate marine life off the coast of Gibraltar.
  ron havana club 7 aos precio colombia That process has, over the years, been made impossible by the fact that purportedly enlightened governments and corporations across the European continent have blithely channeled millions to groups committed to Israel’s destruction.
  ambien dose colors “It’s not surprising my members say they feel bullied and brassed off due to the pressure they are getting from above but that is because the schools are under so much pressure to do well in their Ofsted reports,” he said. “The goalposts have changed which is why outstanding schools are now suddenly being classed as inadequate.”
  can you trip off trazodone The outcry intensified two days after the verdict when a literary agency announced it was working with one of the jurors, identified only as juror B-37, on a book about her experiences on the jury. The plans for the book were scrapped later that day.

 • Gilberto 05.02.2017 21:01

  I’d like to pay this in, please l-arginina 500 y 1000 mg Jacobs has yet to respond to those pleas. But on a conference call with reporters, Giants coach Tom Coughlin said he was “concerned” about something that has “no business or no place in professional athletics, amateur athletics, or whatever.
  phentermine phuket “Well, I’m not much into All Hallows’ Eve, or Halloween as they call it,” explained Phil. “Pagan holidays, not my particular cup of tea. But throw a bunch of cup cakes into the mix, and hey–I can suffer through it for a day or two. But trust me–I’m not into it.”
  alli tablets cheap A company spokesperson said: “Due to widely reported issues in the business outwith our control, we lost valuable trading time in the market during 2012 and earlier this year, which is reflected in these recent results.
  benzo ambien cross tolerance After the interview spread on the Internet, her comments were criticized by the White House, the White House Correspondents’ Association, the co-author of one of her books and the agency that handled her speaking engagements, among others. Shortly after, she announced her retirement, two months short of her 90th birthday.
  erektilna disfunkcija forum.hr It’s common in the city to find blocks in which there are more cars with placards than without. Stroll by a parking meter and you will see the placards through the windshields of both beaters and BMWs.
  cytotec pastillas precio peru Abbey Protection is an integrated specialist insurance and consultancy group focused on the underwriting and sale of insurance products to UK SMEs and affinity groups providing protection against legal expenses and professional fees incurred as a result of legal actions and HMRC investigations.
  comprar cialis soft online The company posted a 13.2 percent drop in profit before tax and net finance costs to $167.2 million in the first half of the year versus the year-earlier period due to a lower realised oil price, higher depletion costs and a one-off cost at another field. ($1 = 0.6460 British pounds)
  cheap phentermine china But they failed to announce any concrete measures to advance peace talks that have been slow to recover since 2008 when Pakistan-based militants attacked India’s financial centre Mumbai for three days and killed 166 people.
  order bimatoprost cod saturday night “After the storm, I visited PS 38 in Staten Island and met a lot of the kids who were displaced and impacted by Sandy,” Wright said. “It was heartbreaking. New York is my second home, a city that’s been very good to me, and so when I visited some of the neighborhoods that were destroyed by Sandy, my heart went out to these people.”
  ibuprofen sirup bez recepta Yes there are a number of options available, you can set your browser either to reject all cookies, to allow only “trusted” sites to set them, or to only accept them from the site you are currently on.
  generique revia As the campaign picked up steam, management fired back. Alexis said that workers involved in the campaign were moved to different departments, forced to work alone in the stock room and had their hours cut.

 • Bryant 06.02.2017 0:53

  Could you transfer $1000 from my current account to my deposit account? is meloxicam 15 mg a muscle relaxer Stockton officials have defended the city’s pension programas necessary for retaining and recruiting employees afterslashing the city’s workforce in the run-up to filing forbankruptcy while revenue was plunging due to the recession and acrash in the local housing market.
  ambien how many to get high It is strange that France, Germany, Italy & Spain invested in a HS rail network but we think it right not to do so. We should have started to build two decades ago. Instead, we wasted billions on achieving little on the West Coast main line. A proper HS network would have avoided the need for extra airport runways and terminals but lets cover the country with tarmac instead. It’s what we deserve.
  tretinoin cream .1 cost “Additional responsibilities on controlling shareholders are likely to be helpful in focusing their attention on the disclosure and nature of their relationships with the company and minority shareholders,” it said.
  fluticasone propionate nasal spray how long to use The 23-year-old, who finished off Weiner’s mayoral run with her public revelations that he had sent lewd messages to her and was “clingy,” tells Confidenti@l she’s in talks with execs at SiriusXM satellite radio to have her own talk show.
  paxil 25 mg Harvey, who joined David Wright, Zack Wheeler and Mets COO Jeff Wilpon at a midtown firehouse to commemorate the 9/11 anniversary, said he had not yet had a second MRI on the elbow. He said the discomfort disappeared about two days after he was shut down on Aug. 26 and that he has been receiving treatments and doing conditioning work as he waits for the inflammation to go down.
  quanto costa l esame dell estradiolo Asked why she thought the head of a prominent football program would be interviewing potential recruiting hostesses, Ferguson says that Miles “just wanted to know our personalities.” Similarly, Kennedy Lewellen got an audience with Gundy before joining the organization in 2008. She recalls his asking her, “What would I say about OSU to try and make recruits come here?” (Lewellen, like Ferguson, told SI she never had sex with recruits.)
  wellbutrin increased dosage side effects However, please note – if you block/delete all cookies, some features of our websites, such as remembering your login details, or the site branding for your local newspaper may not function as a result.
  tretinoin microsphere gel uses * Onyx Pharmaceuticals Inc is close to sellingitself to larger rival Amgen Inc as the cancerdrugmaker’s high stock price has discouraged other companiesfrom making a counteroffer so far, according to three peoplefamiliar with the matter.
  isotretinoin causes weight loss The new system means patients have 10 minutes to drop off a patient before being fined, and while blue badge holders can park for free, they will only be exempt from a fine if they have have put their vehicle registration into a computer system. But some patients say the signs informing them about this are too confusing.
  celebrex celecoxib side effects Monteith admitted himself to a treatment facility in April for substance addiction and asked for privacy as he took steps toward recovery, a representative said at the time. Michele told People magazine that she loved and supported him and was proud he was seeking help. It was not Monteith’s first time in rehab. He also received treatment when he was 19.
  600 mg gabapentin for dogs So yes, Ed, people are feeling the squeeze but they understand that this squeeze is the inevitable consequence of the trashing of our public finances by the government of which you were a member.
  cipro used for bronchitis With Nadal, Novak Djokovic and Andy Murray all displaying better form and consistency, McEnroe expects tough decisions ahead for Federer, especially if he remains well behind those three in the rankings.
  acheter malegra fxt
  A photo of the corner balcony of the apartment where Rosoff lived shows the top two metal railings bent down in a V-shape. Buildings officials took part of the broken railing to examine how it could have given way and plan to determine whether the other balconies are structurally sound.

 • JasonIrobe 07.02.2017 5:31

  check to this [url=http://onlinecasino-xx.com]online casino[/url] where you can win real notes with the usurp of this lightPlaying [url=http://onlinecasinos-x.com/free-casino-bonus.html]no deposit bonus[/url]

 • Jamison 07.02.2017 6:51

  I’m doing an internship modafinil vaistai That said, no graduate institution is perfect. As you become part of your institutional community, you will most likely encounter some less-than-thrilling experiences and notice some rough spots that could or should be addressed.
  fentanyl transdermal system recreational The jury of eight men and four women approached the judge twice. They asked whether any of Bulger’s alleged crimes were committed too far in the past for him to be held accountable, and whether jurors needed to be unanimous on his alleged acts of racketeering for a finding.
  super kamagra opiniones “It gets us back to the lineup we played for most of the year,” Dodgers manager Don Mattingly said. “We’re comfortable enough. He really had to tell us he was comfortable he could make all of the plays. He had to have confidence in that.”
  ambien muscle tightness
  In addition to the plants, LWC will have other items available including butterfly rearing cages; the book “How to Raise Monarch Butterflies,” and LWC’s Monarch campaign t-shirt. Visitors can also sign up for the Audubon at Home program and have an Audubon Ambassador visit your property for free gardening for wildlife advice.
  what is v-tada 20
  German medical equipment provider B. Braun received approvalfrom Germany’s federal cartel office to raise its stake inhospital operator Rhoen-Klinikum to 25 percent and above and haspetitioned a court to appoint its two nominees to thesupervisory board.
  can you give a child ibuprofen and tylenol together
  No biggie, according to the show’s director Jack O’Brien. “When the play was first produced, and for decades and decades afterward, there were no women in the theater, so of course, the roles were played by men,” he says.
  mejor precio ginseng coreano After Tuesday’s initial round, Iranian Deputy ForeignMinister Abbas Araqchi suggested Tehran was prepared to addresslong-standing calls for the U.N. nuclear watchdog to have widerand more intrusive inspection powers.
  vigorelle how to use
  Video subscription service Netflix Inc warned of afurther rise in content costs as competitors bid fordistribution rights to television and feature film programming,sending its shares tumbling by nearly 6 percent on Mondaydespite a higher-than-expected profit.
  comprar etoricoxib International investors such as Cerberus Capital Management, Lone Star and Centerbridge Partners are among those interested in assets as they start building up businesses to manage soured loans and real estate in Spain.
  does cephalexin cover strep throat
  “The most important driver in everything we did then wascuriosity,” Carpenter told the Orange County Register in 2009.”It’s revelatory. Addictive. Beautiful beyond description. Tohave been in space is very satisfying of one’s curiosity. It’sinstructive. It’s marvelous.”
  staxyn 10 mg cost As is the case at some other similar programs, advisors toData Elite’s start-ups will have a financial interest in itscompanies. Advisors include Ken Rudin, Facebook’s head ofanalytics, and Jeff Mangusson, manager of data science platformarchitecture at Netflix.
  drug testing how long does valium stay in your system “The Conservatives have simply shown that they have noethical boundaries of any kind … this a huge mistake,” headded, saying there was clear evidence CSEC had been complicitin industrial espionage.
  deer antler spray what does it do “This senseless attack on an innocent expression of young love in a country notorious for the domestic abuse of women is a sick and twisted mirror image of what the Moroccan government should be focusing on instead,” read a press release issued by the Anons involved. 
  diprolene fiyat “It was enraging to watch neoconservatives, liberals and even some actual racists speculate about what I believe, based on what they were eager to portray me as believing. Not surprisingly, their speculations almost always suited their own political purposes,” Hunter told Antle. “The neoconservatives, who first ran and promoted this story, would much rather argue about the Civil War than the Iraq War.”

 • Jamar 07.02.2017 9:01

  Can I take your number? bactrim 960 tabletki cena Most people find they can’t do a full minute of press-ups without their muscles giving in to begin with. If your muscles fail on you, don’t think of it as a point of no return. Instead, take a moment to rest and continue with the exercise for as long as possible, just as you did the abdominal plank. Bit by bit, you’ll find your press-up stamina improving.
  precio disulfiram chile Bold geometric prints have been on our trend radar for a little while now, after we fell in love with them at the catwalk shows of Louis Vuitton and Prada last year. But they are still going strong and are set to stick around for the coming season too.
  moment ibuprofene prezzo It was fun seeing the scheming mind of Marc Trestman at work in the offense. Receivers got open, runs were well blocked and well executed, mismatches were exploited – it was good stuff. Can’t wait to see it against Cincinnati, against a much better team.
  zyprexa bipolar forum If a whistleblower is compelled by his conscience to report on wrongdoings, can he stay mum? If Snowden chooses to prize safety over integrity, would that not go against everything he has done and said thus far?
  when not to take levitra And Larry David is also onboard. I can’t emphasize that enough. Larry David, one of comedy’s most influential writers and performers of the past few decades, plays the lead character in “Clear History.” And ultimately, little else matters. All of the other performers in this project almost disappear behind the vastness of Larry David’s overwhelming Larry Davidness. So if you don’t like the guy or his bellowing kvetches — he also co-wrote the film — you have no business here.
  what does 20 mg adderall look like
  “We’ve got to be accountable for what we put up at Lord’s, which was totally unacceptable for an Australian team. We must present ourselves properly to get a good result and get back into the series.”
  high on promethazine dm syrup “Brightmoor is arguably one of the most blighted areas in Detroit, which makes it one of the most blighted areas in the country,” said Kirk Mayes, executive director of community group the Brightmoor Alliance. “If you can tackle blight in Brightmoor, you can do it anywhere.”
  atrovent nebuliser side effects “As difficult as this news is for me today, I am hopeful that no other performers have been affected,” Bay said in a statement. “I plan on doing everything possible to assist the medical professionals and my fellow performers.”
  montelukast bustine prezzo A tearful Simpson said: “I would like to make it clear that we are not blaming anyone. We were asked if we were taking any new supplements and we told the authorities where we got it from.”
  7 mg ativan high The team has a whole host of experts with skills you have yet to discover. Respect that. Your experience, knowledge and capabilities will have the opportunity to shine in the future, but don’t force it early on.
  trileptal price Data on Wednesday is expected to show the euro zone economygrew 0.2 percent in the second quarter. That would be good newsfor Germany, Europe’s largest economy, which sends some 40percent of its exports to the single currency bloc.
  forms of zolpidem Mr Borel, who has launched similar campaigns in France and Belgium, argues that the current VAT regime is unfair as supermarkets do not charge VAT on food because it is taken and consumed off the premises.
  motilium 1 mg ml suspension oral On the first night, they searched abandoned trailers in the hills around town in the pitch dark. In later days, Berning went from her 10-hour shift at the local casino to pass out flyers into the wee hours.
  plavix cena u srbiji
  All the other narcissistic nonsense aside, A-Rod loved to talk about all things baseball, as they applied to the Yankees and teams around the league as well. Similarly, he watches game around the league at home, and couldn’t fathom it to find out years ago that Derek Jeter doesn’t have the MLB package in his house.

 • Giuseppe 07.02.2017 10:03

  A pension scheme hotel barato havana cuba The next night, they met at the same bus stop, and she again accepted a ride. First, she said, they stopped for 10-cent beers. She developed a headache, and Naso forced her to take at least one pill, she said.
  potenzmittel cialis billig kaufen Eighty-one percent offered some form of developmental screening, but just 29 percent offered autism screening in Spanish, according to the American Academy of Pediatrics guidelines. Only 10 percent offered general developmental and autism screenings in Spanish.
  high dose of adderall effects The specialty insurer appointed Anthony Osborn as managingdirector to strengthen engagement with art collectors, museums,institutions, artists and galleries across Asia. Osborn has heldvarious strategy and development roles across AXA Group’sbusinesses, most recently as interim chief executive of AXA ArtInsurance U.K. operations.
  tetracycline fish treatment Many women experience uncomfortable symptoms as they approach menopause. The hallmark symptom is the hot flash (also called the hot flush). This sudden feeling of intense warmth in your face and chest is followed by skin redness (flushing) and heavy sweating. Then it ends with a cold, clammy feeling. Some women may also have fast heartbeats (palpitations), a feeling of pressure in the head, dizziness, faintness or weakness.
  cymbalta ultram interaction What seemed at first sight a small show of six artists becomes a rich and complex conversation between and with remarkable artists who clearly affirm that the old art historical story of an all-male canon of abstract greats is rather old hat and that the current story that abstraction is a dead-end is equally nonsense. I have to confess that apart from Agnes Martin and Aurelie Nemours, I knew none of the artists in the show. James Mayor has made the gift to us of bringing these artists together in a show that allows each her unique individuality within the finely woven web of connections and interrelations that makes the exhibition as a whole hold together as a bigger statement about abstraction and nature.
  metformin hydrochloride tablets ip 250 mg The governors of Louisiana, Mississippi, Florida and Alabamadeclared states of emergency to speed storm preparations and theFederal Emergency Management Agency recalled some furloughedworkers to assist.
  precio minoxidil vias 2013 Though American is arguably facing tough times as it emerges from bankruptcy, the government’s suit argues that the company is “fully capable of emerging from bankruptcy proceedings on its own,” and that the revitalized American would potentially create competitive forces in the airline market. Likewise, the government argues that U.S. Airways is earning record profits and points out in the suit that “[e]xecutives of both airlines have repeatedly stated that they do not need this merger to succeed.”
  corega barato This comes from our ad serving technology and is used to track how many times you have seen a particular ad on our sites, so that you don’t just see one advert but an even spread. This information is not used by us for any other type of audience recording or monitoring.
  amoxicillin dosage for cystic acne The confirmation, which came in a confidential bulletin sent to U.S. officials across the country obtained by ABC News, said that the website defacement included pictures of people wearing U.S. military uniforms holding signs in front of their faces with short declarations like “I didn’t join the Marine Corps to Fight for al Qaeda in a Syrian civil war.”
  wellbutrin cena w polsce A-Rod arrived at the Yankees’ minor-league complex around 11:15 a.m. Wednesday in a champagne-colored Chevy Tahoe SUV driven by his girlfriend, Torrie Wilson. He was wearing a blue shirt and waved to reporters on the way in.

 • Jerry 07.02.2017 22:15

  I’m sorry, she’s prezzo cialis in spagna The bottle only traveled a mile or two westward from where it was likely deposited to the location where parks workers found it. It was intermingled with broken docks, boating gear and a spectrum of sea trash.
  emg valium “This year my 10th-grade daughter is taking Chemistry and Spanish 3 at a co-op, Geometry at home using a video program, world history and world literature at home with various resources,” Kelley said. “The flexibility allows her to also work at our local county parks and recreation teaching gymnastics while competing with a year-round gymnastics team.”
  does bactrim make acne worse before it gets better Alex Rodriguez’s 20-day rehab assignment ends on July 22, and it is unclear where A-Rod will go after that, but according to a source, Yankee officials sent him a notification Saturday telling him that he is obligated to inform them in advance of any absence.
  cheap max stamina pills The team said the government has incomplete information about the design of the electrical system that could pose new problems if settings need to change on circuit breakers. The report concluded that efforts to “fast track” the Utah project bypassed regular quality controls in design and construction.
  yohimbine dosage for men for ed as needed I remember a meeting with the Burberry senior management team at its Haymarket headquarters soon after she took the helm in 2006. In retrospect I think I was probably expecting something from the Devil Wears Prada. Miles of marble, lashings of luxury, oodles of opulence. Not a bit of it.
  mg genf20 plus SAN FRANCISCO – Entrepreneur Nicole O’Rourke has a novel idea for raising cash that would have been illegal until this week: smacking a “fund me” sticker on every bottle or can of hair products from her start-up business, Rock Your Hair.
  prostate relief medication In the UK, an iPhone 5c will set you back about £30 a month over a two-year contract, plus a one-off fee, depending on the network – or £469 and upwards for an unlocked handset. The higher-end 5s will set you back between £549 for the 16GB device and £709 for the 64GB version. In the States, a 5c will cost from $99, plus a monthly payment to your network carrier, or from $199 for the 5s, again on top of a mobile service subscription. ®
  valium en gotas “In addition to the ‘accidental exercise’ I get throughout the day with activities like gardening and walking, my favorite workout is lifting weights. I began many years ago, and I’ve always enjoyed it. I like feeling strong. I can literally feel the improvement after each workout, and I know that at a minimum I’m increasing my strength and my bone mass, and maintaining my weight. I also do yoga two to three times a week, particularly around lunchtime. In just 45 minutes, I can do a routine that gives me flexibility, balance and peace of mind.”
  pristiq or lexapro weight gain Legg Mason still plans to expand businesses that invest in international equities, Athridge said. She said Legg Mason will provide details on a possible financial impact of Esemplia’s closure on the parent.
  is there a substitute for benicar hct After Harvey threw a career-high-tying 121 pitches Monday night, Collins and pitching coach Dan Warthen would probably keep him on a lower pitch count in his next start anyway. It just works out that a shorter outing Saturday would leave Harvey strong to throw a few innings on Tuesday, which would be his normal day to throw between starts.
  tofranil for adhd Across New York’s Republican enclave of Howard Beach, a middle-class neighborhood of low-rise homes on the marshy edges of Jamaica Bay in Queens, Lhota won only lukewarm endorsements from Republican voters.

 • eieyfgqkt 07.02.2017 23:52

  fofAQV ecbxrqswgtcx, [url=http://qprbvfdenlsn.com/]qprbvfdenlsn[/url], [link=http://syslncrrkfjn.com/]syslncrrkfjn[/link], http://pxinqlvovzyd.com/

 • Russel 08.02.2017 11:43

  I like it a lot kamagra 100 suhagra 100 There’s also a certain sense not only of preserving a way of life, but turning against more recent trends. “Where I live, in south east London and around Kent, there’s been more brew pubs opening,” Lorraine says. “It’s a backlash to the big brewpubs. The microbreweries, you are all there because you love ale, and it’s more like the ethos of what the pub was years ago.”
  nexium 40 mg pret dona While the disappointing U.S. jobs report pushed up mostmarkets, in anticipation that the U.S. Federal Reserve will notbe able to taper its stimulus soon, in Korea the data didn’thave a sustained impact.
  betnovate capilar precio argentina In one key transaction, General Electric boughtindustrial powerhouse Avio for $4.3 billion in December. Smallerdeals include the sale of a 21 percent stake in refining groupSaras to Russia’s Rosneft by Italy’s influentialMoratti family, which may also soon sell its soccer club InterMilan to an Indonesian tycoon.
  avanafil acquisto I tire of comments, such as the one posted by Arch Hughes, where he points out that guns are illegal in San Francisco.  Everyone understands that local laws do not prevent access to weapons that can be purchased, or stolen, outside of the local jurisdiction. 
  super tadapox Darius McCollum, 48 — arrested for multiple mass transit-related incidents since age 15 — was facing 15 years in prison for stealing a bus in 2010. McCollum, who has been diagnosed with Asperger's syndrome, caught a break in court Thursday.
  valacyclovir (valtrex) The staff, however, said it needed more information aboutair quality and greenhouse gases, biological resources, culturalresources, traffic and transportation, waste management, workersafety and other things. It will make a final determination onthe proposed project when all information is provided.
  longinexx vs phgh Rusbridger’s revelations about the phone calls from the heart of government and the destruction of data have amplified a controversy over the detention at London’s Heathrow airport on Sunday of David Miranda, the partner of a Guardian journalist.
  vermox worm tablets The financial plan strategy, aimed at selling a range ofretirement, savings and investments products, is also beingadopted by big rivals such as UBS Wealth Americas,Wells Fargo & Co’s Wells Fargo Advisors and Bank ofAmerica Corp’s Merrill Lynch wealth management arm.
  beta sitosterol benefits for women Syrian President Bashar Assad’s government is being accused of an attack in the Damascus suburbs last month that the U.S. says included sarin gas and killed 1,429 civilians, more than 400 of them children.
  lisinopril hydrochlorothiazide 20 12.5 mg U.S. President Barack Obama will nominate Fed number twoYellen on Wednesday. Investors expect her to tread carefully inwinding down economic stimulus, and to provide continuity withthe policies established under Fed Chairman Ben Bernanke, whosesecond term is due to expire on Jan. 31.
  chlorzoxazone prix
  Underlying sales growth, which strips out currency swingsand the impact of acquisitions, was composed of 2.7 percentvolume growth and a 1.4 percent contribution from pricing. Thelatter was held back by weakness in Europe, where the grouppassed on lower coffee prices to consumers.
  what appetite suppressant works like phentermine Moyes, whose Everton teams were known to start the campaign slowly, is now looking for his players to produce a run of form that will put United in contention towards the top of the table between now and Christmas.
  does klonopin make you talkative The total population is about 160,000, of whom the overwhelming majority is made up of native islanders of Norman French and British extraction. There are also groups of European Union citizens, with a prominent community from Portugal.
  phentermine 37.5 mg india ** Private equity firm Astorg Partners is consideringrefinancing debt in its leading French funeral firm OGF andpaying itself a dividend as an alternative to a sale processwhich is still ongoing, banking sources said.

 • Edmond 08.02.2017 17:14

  What’s your number? fentanyl lollipops for breakthrough pain * Hulu’s owners called off talks with Time Warner Cable Inc over the cable operator’s plan to take a 25 percentstake in the video streaming site, after failing to agree on aprice, according to two people with knowledge of thenegotiations.
  how much is overdose of klonopin This latest incident of behavior that a Mets source called “unprofessional” was one of many that have undermined Valdespin’s talent throughout his career. The 26-year-old has been suspended for insubordination multiple times in the minor leagues and winter ball, and caused clubhouse friction several times this year — most notably when, as the Daily News first reported, he asked out of a pinch-hit at-bat in an attempt to avoid retaliation after pimping a home run.
  fluticasone salmeterol nebulizer A reader who often posts on these pages recently wrote the following comment regarding the Six Day War of 1967 which led to the present day borders in the region, and which are one of the critical subjects of the ongoing “Peace Talks”:
  cenforce 100 centurion laboratories Rodriguez, we now know, has invited doping questions and an almost certain lengthy suspension from the game by palling around with his steroid-procuring cousin Yuri Sucart, Canadian sports doctor and HGH advocate Anthony Galea, the banned baseball trainer Angel Presinal and now Bosch, the proprietor of the now-defunct Florida wellness clinic Biogenesis.
  875 mg amoxicillin for tooth infection “Our goal remains to convene a second Geneva Conference to bring all sides together to agree on a political solution to the conflict,” he said “And we will work with Russia on bringing that about, as soon as possible.”
  does ambien lower your immune system Traders were also looking to cash in their chips after thisweek’s rally on global equity markets which was led by the Fed’sdecision to hold off on scaling back the wash of money it ispumping into global capital markets.
  levothyroxine tablet color mnemonic Alcoa expects a 9 to 10 percent increase in aluminum demand this year from the aerospace sector, driven by a recent flurry of aircraft orders at the Paris Air Show and an already-large backlog of orders within the aerospace industry. It also sees increased demand from the automotive, commercial transportation and construction industries.
  low igf 1 levels in adults BEIJING/HONG KONG – China reiterated its opposition on Thursday to a European Union plan to limit airline carbon dioxide emissions and called for talks to resolve the issue a day after its major airlines refused to pay any carbon costs under the new law.
  comprar vytorin Alcatel confirmed it would dedicate 85 percent of itsresearch and development budget in 2015 to next-generationtechnologies, up from 65 percent today. Spending on oldertechnologies would be cut by 60 percent.
  order herbal quiver Americans eat an average 3,400 milligrams (mg) of salt every day — that’s more than twice the American Heart Association’s recommendation of 1,500 mg or less. Two-thirds of the salt is from processed foods and restaurant meals.
  levitra erfahrungen The FBI agent leading the case wrote in his request for the search warrants that he believed it was “a scheme executed by employees of USA Now Regional Center to defraud foreign investors by using investors’ funds for personal gain and other illegitimate manners without the investors’ knowledge or approval.” The agent labeled it a “Ponzi scheme,” showing how money from one investor was used to make interest payments to others.

 • Quaker 09.02.2017 13:17

  Have you got any qualifications? januvia 100 cena A spokesman for North Yorkshire Police said: “Officers were called just before 9am on Wednesday 28 August, following a report that a 26-year-old man, serving in the military, had collapsed at Barden Moor, Leyburn.
  zyatropin vs penatropin The Georgetown law student Rush Limbaugh labeled a “slut” and “prostitute” because of her comments before congressional leaders about insurance coverage of contraception in 2012 has joined a training program for Democratic women with ambitions of running for public office. Sandra Fluke, then a student at the Catholic university, objected to not being able to acquire birth control through the university’s plan.
  saliva drug test ambien Orbital Sciences originally had planned to fly the Cygnus to the station on Sunday following four days of maneuvers and communications tests. A problem processing navigation data from the space station early on Sunday forced the rendezvous to be rescheduled for Tuesday.
  differin 0.1 gel With no other fullbacks on the roster, tight end Bear Pascoe filled in at that position during mini-camp, but the Giants would prefer to have a full-time fullback fill that position. The 6-foot-, 260-pound Leach – whom the Giants pursued back in 2007 when they signed him to a restricted free agent offer sheet that the Houston Texans eventually matched — would be a huge upgrade if the Giants can figure out how to fit him under the salary cap.
  levofloxacine prijs Currently, season tickets cost the same no matter how many days people travel in and out of London. It means those who commute five days a week or more save money while those who come in fewer days pay more per journey. The Campaign for Better Transport welcomed the move.
  is acetaminophen ibuprofen or tylenol The damage done by the industry is widespread. Compared with other Americans, payday borrowers are more likely to earn less than $40,000 a year, and most use the money to pay for recurring basic expenses like utilities, food or rent — the kind of necessities it’s dangerous to borrow to pay for, let alone with 700% interest.
  sustinex 30 side effect “We haven't seen a decentralised system that guarantees equal share to the wealth of the country; we haven't seen proper and fair distribution among Libyans – south, east, west, north.”
  can you get high off bupropion hcl “So the politics and the optics from the administration’s standpoint at that moment in time would not have been optimal for there to have been a mass terror attack, perpetrated by an American Muslim in the service,” he said.
  valium and tramadol bluelight Argentina’s presidential spokesman says Cristina Fernandez is in good spirits following successful surgery to remove fluid from the surface of her brain after she suffered an unexplained head injury over the summer.
  virectin label The Jackson Hole conference, hosted annually in late August by the Kansas City Fed in the remote splendor of Grand Teton National Park, Wyoming, has become a top event in the central banking calendar, drawing policymakers from around the world.
  olanzapine withdrawal cold turkey The prospect of the talks starting by mid-November however remain dim. Some elements of the opposition have said they refuse to even sit down to talks with President Assad or senior regime figures, even on the precondition that once a transitional government is established they will step down.
  maxifort zimax sildenafil efectos secundarios “Sorry for breaking your privacy,” he wrote the Facebook founder, “I has no other choice to make after all the reports I sent to Facebook team … as you can see iam not in your friend list and yet i can post to your timeline.”

 • Malcolm 10.02.2017 15:26

  Your account’s overdrawn reviews on fembido Verizon Wireless ranked highest among all other national wireless providers in New England states Connecticut, Maine, Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island and Vermont, in the J.D. Power and Associates 2013 Wireless Network Quality Performance Study(SM), Volume 2, issued August 29. This is the 18(th) consecutive reporting period that Verizon Wireless ranks highest in the Northeast region.
  albuterol 1.25 mg/3ml The current widespread use of prostate-specific antigen (PSA) testing in North America increases the likelihood of over-detection of low-risk prostate cancers. Men with low-risk prostate cancers can end up undergoing unnecessary treatment such as radiation and surgery, which in turn can lead to problems with incontinence and sexual function.
  msds methylprednisolone sodium succinate Longer-term investors can hold their shares with Equiniti, and receive dividends into their account that way. If they wish to sell, the current standard dealing charges are 1% of the value of the transaction, subject to a minimum charge of £17.50 (if dealing online), or £25 (if dealing by telephone, at 0845 268 0282).
  addyzoa tablets uses
  What do you call a woman who was born in Syracuse, lived in Oklahoma and grew up in Michigan? Sorry but “filthy Arab terrorist,” “Miss 7-11” and “Miss al Qaeda,” as online idiots have suggested are not the correct or even the politically correct answers. What you call her is Miss America.
  como puedo tomar phentermine The great white shark, the largest predatory fish in the world, has a distinctive way of raising its head and then letting the upper jaw drop onto its food, reflecting the larger, longer teeth of the species, Sulikowski said.
  how much does depo provera cost with insurance Your GPS measures how far you have walked in three dimensions. In other words it takes into account the small increases in distance travelled bought about by changes in elevation. An OS map is a two dimensional representation of terrain and cannot show the extra legwork involved in traversing hills and dales. Accuracy of measurement is another possible factor. On a map you generally calculate distances between waypoints in terms of straight lines, which ignores all of the bends and curves in the path and minor deviations from the plotted route. Sometimes it is only a few footsteps, but they all add up.
  cout champix The Bank of Canada’s decision yesterday to drop languageabout the need for future interest-rate increases unites it withother central banks reinforcing rather than retracting loosemonetary policy. The Federal Reserve delayed a pullback in itsmonthly asset purchases, while emerging markets from Hungary toChile cut borrowing costs in the past two months.
  levofloxacin 500 mg online Chester Ng, the co-founder of SweetLabs, said the company has seen “tens of millions” of downloads of its Pokki products on Windows 8 to date. Ng said SweetLabs’ app distribution capability is “how we help OEMs make more money.” Ng said the Pokki app store offers OEMs an alternative to the current app-trial/preload model (better known by many of us as “crapware.”)
  what is the usual dosage for cialis At least two more REIT listings are likely. IFR, a ThomsonReuters publication, reported that Singapore’s SoilbuildBusiness Space REIT began premarketing on Wednesday for itsS$500 million issue and Viva Industrial Trust REIT is expectedto launch a S$400 million deal as early as September.
  maxviril pro 60 caps
  Kraft Cheddar Cheese, CubedIf you’re well-behaved enough to have a salad, you might as well cheer yourself up with some cheese, right? Given how little cheese is in each portion, that’s a dangerous game to start. 50 calories — .5 oz or about 4 small cubes100 calories — 1 oz or about 8 cubes200 calories — 2 oz or about 16 cubes
  omeprazole dr 40 mg picture The United States is likely to be the largest oil and gasproducer in the world this year, the U.S. Energy InformationAdministration said, as the vast reserves of oil and gasunlocked from shale deposits fuel an energy renaissance.

 • Alden 10.02.2017 15:33

  Do you know what extension he’s on? rexavar amazon Gold has fallen 17 percent this year as some investors lost faith in the metal as a store of value and on speculation that the Fed will reduce stimulus. Officials will cut debt purchases at their next meeting on Sept. 17-18, according to 65 percent of economists in an Aug. 9-13 Bloomberg survey.
  price of test x180 in india “I tell people that the president of the nation is not doing anything in your neighborhood,” said Raimundo Vales, a retired surgical technician who was one of four 1199 members canvassing Harlem on Thursday. “They need to be educated that this is for the politician in their neighborhood.”
  elocon resept “The most important thing for state administrators,” said Carolyn Ingram of the Center for Health Care Strategies, “is to talk to tribes early and often.” She and others agree that most individual Native Americans are not likely to take full advantage of the health law without the support of their tribal elders.
  oral terbinafine for tinea cruris Fest-goers were also buzzing about: “Joe,” with a bearded, scruffy Cage playing the unlikely mentor of a 15-year-old boy in director David Gordon Green’s film; “Blue Ruin,” a taut, nightmarish revenge thriller in the mode of “Blood Simple”; and “Filthy Gorgeous: The Bob Guccione Story,” a documentary on the gold-chain-wearing Penthouse magazine publisher whose skin mag once rivaled Hugh Hefner’s Playboy.
  allopurinol costco Bluewater Productions, which publishes a series of female celebrity-driven comic books, said the biography comic book called “Female Force: Paula Deen” will be released in October and include Deen’s fall from grace.
  betnovate scalp application india
  Molina HealthCare, which plans to sell on nine stateexchanges, was stymied by some sites. California worked; NewMexico didn’t. “That’s another important state for us,” saidChief Executive J. Mario Molina. “But we weren’t able to get in,so I don’t know if it’s a technical problem or if they were justinundated and the volumes were high.”
  amoxicillin preis apotheke Who can forget Milton Bradley – he of the epic umpire meltdown. While shown here with the Dodgers, in his time with the Padres, he once went so balistic arguing a call, that he tore his ACL during the confrontation. Good work, Mr. Board Game.
  omeprazole prices costco McIntyre says the fungal flat is self-repairing — if a tree fell on the house, the wall would have to be rebuilt, but the insulation would grow back by itself. It’s also self-protecting and has its own “immune system,” which prevents microorganisms from starting colonies within.
  atorvastatin 80 mg tablet The health authority also announced five new cases of infection of the coronavirus, including an 18-year-old Saudi man, and a three-year-old girl in Hafr al-Baten, in the northeast, who contracted the virus after being in contact with an infected person.
  ambien wake up coma For victims of crime and their loved ones there is nothing problematic about a very long sentence. Indeed, a sentence that increases with each guilty charge is a way of telling each victim that they matter.
  king cobra pills JPMorgan Chase & Co, the largest U.S. bank byassets, advanced 0.4 percent to $55.34, after reporting a 31percent jump in quarterly profit. Wells Fargo & Co, thebiggest U.S. mortgage lender, climbed 2 percent to $42.74 afterposting quarterly results that topped expectations. The S&Pfinancial index gained 0.3 percent.

 • syucvs 10.02.2017 20:13

  Adjudicate because yourself what you think about the unknown health care law, cialis costs walmart based on the facts and not the talking points.
  TIP: We strongly suggest enrolling in coverage in these times in view of the recall prepare has cialis over the counter at walmart begun. Open enrollment ends January 31st, 2017. In a worst what really happened plot summary, this could be the mould occasion to enroll in coverage with cialis over the counter at walmart sell for succour until an ObamaCare replacement plan is in place. Model minute shoppers may not get in touch with an spread this year.

 • Foster 11.02.2017 6:30

  I’ll send you a text sumatriptan bluefish 100 mg tabletten The performers, appearing on a chic crimson-colored stage, illuminated by 3-D lighting effects, benefitted from the same backup band. The 14 piece unit proved equally adept at the rhythms of rock, hip-hop or soul.
  can you take nurofen plus with valium An effort by congressional Republicans to defund or delay the health care law led to an impasse with Democrats over passing a budget bill, and that sparked a partial government shutdown Tuesday. Republicans quickly pointed to the website problems as another reason that the law they call “Obamacare” should be pulled back.
  nexium prices pharmacies
  In May, a swarm of bees invaded the visitors’ dugout at Kauffman Stadium in Kansas City while the Angels were in town, preventing Los Angeles from using its dugout until about 90 minutes before game time.
  phentermine myfitnesspal Chief Executive Jean-Louis Chaussade said Suez Environnementwas prepared to make acquisitions provided good opportunitiesarose, especially in the waste sector in Europe, where the priceof assets had fallen considerably.
  yasmin doum kontrol hapnn fiyatlar According to the Financial Times, the IHS study puts thecost of the average well outside North America at $8 millioncompared with $5.6 million inside North America, ranging from$6.5 million in Australia to more than $13 million in parts ofthe Arabian Peninsula.
  fungsi harnal tablet “We’d usually take Apple’s ‘You have to feel it to believe it’ commentary as hyperbole, but here’s one of those times that you only really get the wow factor when you pick up the fifth-generation slate.” — Chris Davies, slashgear.com
  kamagra bez recepty That’s what Blitzstein’s show has always been. In 1937, the show was initially New Deal-endorsed. Then it was deemed to be such a hot potato that the Broadway premiere was canceled. The cast and director performed in a different venue, making theater history while they were at it.
  oral cyclophosphamide package insert
  In the film of his adventures, Ryan Reynolds voices Turbo. He explained the mollusc’s motivation: “Turbo is kind of like an ultimate underdog story, it’s about a young snail who dreams of being fast, not just fast but the fastest. And he’s got a lot of people in his life who are telling him that that dream will never come true, and then one day it does. And it’s sort of the ultimate underdog story, he aims to win the Indianapolis 500.”
  donde comprar trileptal The researchers expected that the diners who got slips of papers with calorie advice to order lower-calorie meals than the diners who got no such guidance. Instead, they found that the recommendations had no effect on the way customers used the calorie information posted on menus.
  zytenz webmd The divorced dad of a 16-year-old son and a 14-year-old daughter said his days of working as an electric contracter “are over,” but won’t leave his job until he completes some unfinished projects.
  prozac 40 mg a day “The tourists are not a problem,” said Convent Ave. homeowner Ego Hayes, 75. “Know what the problem around here is? Dog walkers who don’t pick up after their dogs. The city should do something about them.

 • Garth 11.02.2017 15:46

  I love the theatre cipro hc ear drops for dogs While a copper boom has buoyed Chile’s economic growth, many Chileans feel the profits have not benefited them and that massive mining operations have polluted the environment, leading to increased protests and challenges to projects from local and indigenous groups.
  rhinocort prix algerie A United Nations special rapporteur on torture formally accused the U.S. government of cruel, inhumane and degrading treatment of Manning. A government lawyer responded that the United States was satisfied Manning had been placed in the same type of cell as other pre-trial detainees.
  kamagra en gel avis “After the September 11th attacks, we discovered that al-Qaeda had considered attacking a nuclear power plant in the U.S., and we know that terrorists continue to search for targets that would cause the greatest level of damage to our people and economy,” he said in a statement.
  dosage of provigil for narcolepsy “Through today's court decision and previous settlements with five major publishers, consumers are again benefiting from retail price competition and paying less for their e-books,'' Mr Baer said.
  differin gel price in philippines According to the Alpha plans, most of the air would be pumped out of the tubes to decrease aerodynamic drag on the capsules but it would not operate in a vacuum, which Musk says is not practical, due to the engineering challenge of building a system completely free from any leaks at any time. Rather, Musk envisions a “low pressure” system with air pumps deployed to keep the pressure even throughout the system. 
  kamagra brausetabletten erfahrung Xu said she was not aware of any formal investigation into the sector. While the association’s survey did not ask questions about corruption, Xu said regulators would likely focus on such practices at some stage.
  andro 400 consumer reviews The metal used in power and construction fell nearly 1percent last week, the biggest weekly loss since mid-September,and is down more than 9 percent this year as the market remainsuncertain about the strength of the global economic recovery.
  metaxalone 800 mg tablet price The series, called “Space Race,” will feature contenders in an unscripted elimination competition. The winner will get a ticket to ride on SpaceShipTwo. Details of the show’s format, or when it will air, have not been released.
  gdje kupiti xenical bez recepta A new analysis shows the federal Emergency Unemployment Compensation program – which provides benefits to long-term unemployed Americans – will be cut by $2.4 billion, impacting millions of unemployed Americans. The National Employment Law Project analysis finds that the EUC program provides an average weekly benefit of $289 before sequestration reductions. Sequestration will take $43, or nearly 15 percent, out of that average weekly check.
  abilify savings card program HAMILTON, Bermuda — Humberto grew to hurricane force far out in the Atlantic early Wednesday, becoming the first hurricane of the Atlantic season, while Bermuda shook off a drenching by Tropical Storm Gabrielle.
  amoxicillin 1000 mg tabletten preis “The alert is issued for homeless people, senior citizens and other vulnerable populations who may not have access to air-conditioning,” a spokeswoman for D.C.’s Department of Human Services said, noting that the term “hyperthermia alert” has been used by the government for at least 20 years.

 • Jorge 12.02.2017 19:08

  What university do you go to? harga p57 hoodia asli The deputy was cordial. He introduced himself as a friend of Gene Stallings, Thurman’s old position coach with the Cowboys and head coach with the Cardinals. Stallings, the deputy explained, had been trying to contact Thurman about a coaching position. Stallings wanted Thurman, then 32 and restless, to join his Cardinals staff.
  how long does valium show up on a urine test “I have never heard of anything like this at all,” said Nancy Gertner, a Harvard Law School professor who served as a federal judge from 1994 to 2011. Gertner and other legal experts said the program sounds more troubling than recent disclosures that the National Security Agency has been collecting domestic phone records. The NSA effort is geared toward stopping terrorists; the DEA program targets common criminals, primarily drug dealers.
  indomethacin treatment cluster headaches So when Lipscomb’s tumor returned two years after her initial surgery to remove it, Desjardins gave her the option of enrolling in a clinical trial that would use the polio virus’s scariest feature: it’s ability to unlock a cell, enter it and kill it.
  revatio teilbarkeit “As our business continues to grow and face new challenges,it becomes increasingly important to get feedback about yourperceptions and experiences working in hardware engineering,”Dan Riccio, Apple’s senior vice president of HardwareEngineering, wrote to his team in February in an email seen byReuters.
  kamagra kaina
  Since autocrat Zine al-Abidine Ben Ali was ousted in 2011after street protests against his rule, Tunisia has struggledwith divisions over the political role of Islam. The oppositionaccuses Ennahda of imposing an Islamist agenda on one of theMuslim world’s most secular nations.
  ageless male ingredients With open seats in other red states like West Virginia and Georgia, Democrats will have to perform some strange acrobatics on their gun messaging. Which, for some, will mean ignoring — or even defying — the President’s renewed call to action.
  premastop effet secondaire “We will have to do a lot of special prayers and make a lot of appropriate offerings on Rinpoche’s behalf and any contributions you wish to make in his name will be much appreciated. I request you all to do whatever prayers you can.”
  para que se usa la ciprofloxacina de 500 mg Hazardous conditions hindered firefighters’ attempts Monday to search for some 40 people still missing after a runaway oil tanker train exploded over the weekend, killing at least five people, officials said.
  precio del valtrex en chile Canada, a bilingual country wary of Americanizing influencesfrom its powerful southern neighbor, gives special weight tocultural and heritage issues, while the idea of foreigntakeovers of Canadian companies is also unpopular for many.
  1600 mg neurontin Ms Bourne said: “It is important that taxpayers are kept updated on the ongoing costs of this policing operation. The increased involvement of national protest groups has meant that Sussex Police has had to deploy significant additional resources, including mutual aid from other police forces and this has put a strain on the police budget.
  can you take ativan with neurontin “This is a Normandy invasion of the health system,” said Uwe Reinhardt, a healthcare economist at Princeton University. “Eventually, lower-income people will be pleasantly surprised at how little health insurance will cost them with the subsidies.”
  onde comprar vytorin “No prom for Trayvon. No high school graduation for Trayvon. No college for Trayvon. No grandkids coming from Trayvon,” she said. “All because of a law, a law that has prevented the person who shot and killed my son to be held accountable and to pay for this awful crime.”

 • Hailey 12.02.2017 22:26

  I’m doing an internship zithromax take effect While the two self-proclaimed gods boast of their riches, brilliance, good fortune and influence throughout their new work as if speaking from a castle balcony overlooking the masses, down below voices are grumbling.
  hoe gebruik ik kamagra The second taster, food author Josh Schonwald, said what was “most conspicuously different” about it was its flavour, spice and the lack of fat, but that the bite did feel “like a conventional hamburger”.
  slimquick pure gummies “Realistically they are never going to replace any significant amount of the poultry industry,” U.S. Department of Agriculture research physiologist Raymond Glahn told FoxNews.com. “Products like these come along all the time.”
  klonopin lexapro together NEW YORK, July 10 (Reuters) – U.S. crude oil prices surgednearly $3 a barrel on Wednesday to their highest in 16 months,narrowing its discount to Brent crude to less than $2 after U.S.data showed the biggest two-week decline in crude stockpiles onrecord.
  hgh genotropin cost The FDA said it evaluated 94 cases of people who died whilereceiving heparin during the time the contaminated product wason the market. The agency said many reports did not havesufficient information to determine that the tainted heparin wasthe cause though in three cases the FDA concluded it was”likely” or “probable.”
  hydrochlorothiazide tablets bp monograph The right says Mr Allende's government was incompetent. The left says Chile's powerful and conservative business lobby, backed by covert funding from the United States, undermined the government.
  order luramist A massive online bazaar hawking narcotics, weapons, forgeries, and other illicit items or services operated openly for years by relying on tools designed to safeguard privacy or foster a new world of Internet commerce.
  orlistat precio ecuador Who says being a mother-to-be means you can’t be sexy? Engaged and expecting Natalie Portman stars in a new perfume ad. Wearing nothing but a black headband and a sultry stare, the ‘Black Swan’ star poses topless in the new Miss Dior Cherie perfume ad.
  do male enhancement pills affect pregnancy Then he talked about how consistent de Blasio has been with his message, how he caught a huge break when what Green called “Weiner’s Scandal, Part Two” happened, and how Weiner’s fall with outer-borough whites helped de Blasio tremendously.
  procalisx doctissimo
  Not only is Mr Mugabe still alive and kicking, he is actually doing better in the polls than Mr Tsvangirai. Part of that is down to the MDC’s own poor PR efforts, which have failed to take sufficient credit for steering the country away from economic collapse, and essentially letting Mr Mugabe off the hook.

 • Jeffery 13.02.2017 2:46

  I’ve just graduated can you take phentermine while taking amoxicillin The incident did not derail U.S.-Cuban talks on migration,but U.S. officials said Washington would raise the issue of theship with Cuba very soon. One senior U.S. lawmaker called thematter a “grave violation of international treaties.”
  is tylenol or ibuprofen better for knee pain “It’s still the most expensive stadium in the NFL by far,” Goodell said. “It was a big effort to try to get this built, it was done with private funds and fans contributed through their PSLs, so it was a difficult challenge to getting to where we were. It’s a fantastic stadium.”
  vermox ilma retseptita “These kids have parents,” she said. “To suggest that these children are entitled to a break but we’re not going to do anything to keep these families together – it’s very disingenuous … They continue to suffer until that family is made whole.”
  kamagra gel doziranje The mission caps a highly successful public private-partnership that saw NASA entrust key human spaceflight capabilities to the private sector, while paying its two partners nearly $700 million combined.
  femigra farmacias chile While the pilot has a few minor issues, it has a massive amount of potential to be a formidable addition to the Marvel Cinematic Universe and just an all-around damn good addition to TV. Come for the witty banter and action, stay for the cool Marvel references and future storylines.
  viarex venezuela Professor Sue Hallam, of the Institute of Education at London University, has researched the subject and believes much of the friction for families caused by the extra work is down to increased amounts of formal written school work.
  benicar purchase online “We are counting on the Malagasy authorities to bring to light the exact circumstances of this and have asked them to take measures to increase security for our nationals on the ground, given that Nosy Be is a popular tourist destination,” a spokesman said.
  enzyte high blood pressure World powers hope to persuade Iran at talks in Geneva on October 15-16 to scale back its uranium enrichment. It is no longer considered realistic to expect Tehran to agree to suspend all enrichment, as demanded by the Security Council.
  phenytoin 50 mg chewable “I feel, I don’t know, separate from this person somehow, even though the last photos are from just a few days ago,” she blogged in the post accompanying the video. “I feel like the girl in the photos made it through pretty unscathed, though the look on her face sometimes makes me sad.”
  is flagyl safe during pregnancy in the first trimester The dollar has borne the brunt of the recent volatile U.S. conditions, firstly after the Fed opted against cutting its stimulus in September and then as the budget spat and 16-day shutdown in Washington pushed the country close to a default.

 • Morton 13.02.2017 3:19

  Could I make an appointment to see ? dbol for sale us Google’s current fleet of self-driving cars – which are Toyotas retrofitted with cameras, sensors, radars, and Google software – cost around $150,000 apiece to make. However, Google is keen to make autonomous vehicles as widely available as possible.
  golden ant pills side effects A set of archived mug shots from the Archives de la Ville de Montreal showcases women who were arrested for prostitution and madams that ran brothels — a common seedy practice in Montreal in the 1940…
  como comprar cialis contrareembolso The main Syrian political opposition group formed acommission on July 28 to investigate the killing of dozens ofpeople during recent fighting in Khan al-Asal, where the Assadgovernment said a group linked to al-Qaeda had killed 123people. Some bodies were mutilated and thrown in a ditch on theoutskirts of town, while others were incinerated, according tothe Syrian Foreign Ministry’s letter to the UN.
  imitrex 6 mg injection Anne Hathaway forgot an important essential for her Dec. 10, 2012 “Les Miserables” premiere in New York … underwear! The actress ended up flashing a bit too much of herself while arriving at the Ziegfeld Theatre.
  using enzyte “I decided to lay it on the line on what it will take to win against the Communist team,” Lansdale says in the December 1961 note. “I’m not sanguine that even a heavy whip will put the right spirit into bureaucrats, but doggone it we have to work with what we have.”
  shatavari kalpa side effects “It’s a step forward for having unbreakable gadgets and flexible devices eventually. But for now, the new phone is more of a symbolic product,” said Hana Daetoo Securities analyst Nam Dae-jong, adding that Samsung did not yet have capacity for large-scale production of curved touch-screens for the new Galaxy Round.
  oral isotretinoin effectiveness If SRL’s findings are verified, this would mark at least the fifth security bug in the iPhone and its iOS operating system uncovered since July. Apple has already fixed some of those flaws, including one disclosed at a summer hacking conference that make the devices vulnerable to snooping. 
  isotretinoin acne getting worse Harmonica Yoga is a form of Raja Yoga (yoga for both the body and the mind). Harmonica playing and yoga are both based on the control of the breath, making this a fun way to work on mindfulness. “Harmonica is the easiest and most accessible way to practice breath control,” David Harp, the founder and originator of HarmonicaYoga™ and HuffPost blogger wrote in an email to The Huffington Post. “This allows practitioners to short-circuit mental patterns such as fight or flight responses, and thus develop mindfulness,” he continued.
  prevacid 24hr ingredients Manning will be dishonorably discharged from the U.S. military, Lind said. She reduced his sentence by the three years he has served in prison, plus the 112 days she had already decided to subtract because of the harsh treatment the soldier suffered after his arrest three years ago.
  recommended dosage of bactrim for uti He is also accused of forging the signature of Glenda Yeates, Canada’s then-deputy minister of health, on a document he faxed to Paragon Financial Group in Florida as part of the scheme to raise money.
  online order novedex xt The company, whose chip designs power nearly all smartphonesand most tablets, reported a 36 percent rise in pretax profit to92.6 million pounds ($149.6 million), on revenue 27 percenthigher at 184 million pounds.
  atarax hydroxyzine hcl 25 mg The event was scheduled for late morning at an entertainment and sports arena in the adjacent town of Prescott Valley. Organizers set up overflow space outside to handle a crowd expected to exceed the arena’s seating capacity of around 6,000.

 • Vicente 13.02.2017 4:48

  I want to report a diflucan one time dose for yeast infection The Danish drugmaker is expected to report an 8 percent risein second-quarter operating profit, according to a Reuters pollof analysts, boosted by strong sales of diabetes drug Victozaand modern insulins.
  acheter du kamagra en ligne NEW YORK, Sept. 24 (Thomson Reuters Accelus) - What was once a more consultative relationship between JPMorgan and its regulators has turned into an environment of aggressive demands to reshape the banking giant, say bankers.
  programa de desconto cardizem Lampedusa, a tiny island halfway between Sicily and Tunisia, has become one of the main entry points for clandestine migrants from Africa into southern Europe, with tens of thousands arriving in unsafe and overcrowded boats over recent years.
  ciprofloxacin 500 mg order online “I would like to commend the Greek government for having taken action immediately, and very strong action. I think it’s very important to differentiate between political work and criminal acts,” Jagland told The Associated Press in an interview at the start of a two-day visit to Athens to discuss combating extremism and hate speech.
  mxmania unas If the British government told me to do something, I would ignore them. What are they going to do? Chide you to death? “Your mother was a hamster and your father smelt of elderberries!”
  valium brands in india
  Although an internal company investigation has yet toconclude, people familiar with the matter said Witty woulddiscuss what may have gone wrong in the scandal, which hasrocked GSK’s reputation and left its management in China indisarray.
  sizegenetics channel 4 Its adjusted net debt had grown to about six times FundsFrom Operations (FFO, or operating cash flow) from three timesin 2011. For a stabilisation of the outlook, this ration wouldhave to sustain below four times.
  what are the chances of getting pregnant while using clomid “As a result, we have situations like this one where people who don’t have a lot of means mortgage their futures in order to have these opportunities to work in the U.S.,” he says. The Signal suit, he said, only “scratches the surface” of how many guest worker abuses exist in the country, and he noted that more lawsuits against Signal are yet to be initiated.
  can you mix ambien and percocet
  “This could have adverse consequences on adviser/clientrelationships more broadly, reduce the choice and quality ofservice delivered and be detrimental to UK business at a timewhen the focus on jobs and growth is paramount,” it said.
  normal dose of trazodone for sleep “Citizens cannot tolerate a situation where the prime minister has received undeclared payments,” said José Manuel Gómez, a Consejo member. Much of the ruling party appears tainted by a network of covert funding. If proved, said Mr Gomez, it poses a “very grave” threat to Spanish democracy.
  vitex vitex agnus-castus In the US, the Federal Reserve is thought to be consideringdoubling the leverage ratio for its largest banks to 6%, whileacross the pond, European banks are struggling to meet theminimum 3% requirement.
  precio de atorvastatina apotex 20 mg
  Still, the president has said he is also considering others,and has mentioned former Vice Chairman Donald Kohn, who retiredin 2010 after 40 years at the Fed. Roger Ferguson, who was vicechairman from 1999-2006 and is currently chief executive of theacademic retirement fund TIAA-CREF is also considered apossibility.

 • Johnie 14.02.2017 18:00

  I’m only getting an answering machine augmentin generique teva The deal prompted Sulzberger to issue a memo to New YorkTimes staff to address the question if the Ochs-Sulzbergers, whohave been without a dividend since 2009, would be the nextfamily to exit the business.
  avena sativa cause stomach cramps The average home price in Manhattan is about $1.43 million, Miller said. It’s about $672,000 in Brooklyn. “Queens is turning out to be the big beneficiary of rising prices in Brooklyn and Manhattan,” he said.
  pastillas champix para dejar de fumar precio Alberta Conservative MP Kevin Sorenson received a significant promotion, as he was appointed from the backbench to junior finance minister (minister of state for Finance), replacing Ted Menzies, who announced he won’t be seeking re-election.
  klonopin and drug tests “While we have made progress, we have farther to go,” Yellen said Wednesday. “The mandate of the Federal Reserve is to serve all the American people. And too many Americans still can’t find a job, and worry how they’ll pay their bills and provide for their families. The Federal Reserve can help if it does its job effectively.”
  does phentermine make you crazy Cruz’s tactics, on the other hand, run the risk of causing serious problems. He and his supporters could force the federal government to shut down or default on its obligations, which might lead to a worldwide financial crisis. Meanwhile, Obamacare will still be law.
  yasminelle billigere alternative They were followed on visits to London, where they would meet a mysterious figure called Gordon Lonsdale, ostensibly a Canadian businessman dealing in jukeboxes and chewing gum machines, but who was eventually identified as a Russian agent called Konon Trofimovich Molody. He in turn was followed on regular visits to a bungalow in Ruislip occupied by an antiquarian bookseller, Peter Kroger, and his wife Helen.
  mg methoxyisoflavone Indian laws limit foreign ownership in domestic insurers to26 percent. Government approval for a proposal to raise thelimit to 49 percent has been pending for a long time due to opposition by nationalist politicians.
  prostate revive prescription For instance, a single cancer genome project sequences data that requires up to 10,000 computer processing hours for analysis, and the Sanger Institute is doing tens of thousands of these at once. The sheer scale is enormous and the computational effort required is huge.
  dulcolax pill reviews Bayerische Motoren Werke AG’s spokesman in South Africa spokesman, Guy Kilfoil, said the strike started last Thursday and was likely to lead to loss of production of nearly 1,700 3-Series sedans as of the end of Wednesday.
  simvastatin and zolpidem Qayum Karzai will be competing with a familiar cast of ex-warlords, many of whom fought each other during a civil war that destroyed the capital, Kabul, in the 1990s before the Islamic fundamentalist Taliban seized power.
  pfizer genotropin pen cost But such troubles do not necessarily amount to bankruptcyunder federal law. And in the multi-day hearing that opens atthe Theodore Levin U.S. Courthouse, Detroit’s attorneys willneed to prove that Detroit meets the legal requirements forChapter 9 bankruptcy protection.
  depo medrol injection uses The pickup in non-revolving lending was a reflection of stronger auto sales and an increase in school loans. Cars and light trucks sold in August at an annualized pace of 16 million, the strongest since November 2007, according to data from Ward’s Automotive Group.

Pridaj komentár