Politická kaviareň
Diskusia 568 Krajina kabelárov Väčší formát

Branislav Žúdel: Ešte raz k inflácii

Debata o monetárnej politike sa začína rozbiehať aj na Slovensku. Po mojom blogovom príspevku upozornil na problém nízkeho agregátneho dopytu dokonca aj priaznivec libertariánskej školy, Dalibor Roháč. Juraj Karpiš sa však v reakcii na moju kritiku drží osvedčených hesiel. Ja naopak zájdem trochu ďalej, i keď sa budem stále snažiť reagovať na jeho vyjadrenia.

Inflácia ako indikátor pôsobenia dopytu a ponuky

Veľa ľudí je z monetárnej politiky zmätených, pretože infláciu berú len ako inflačnú daň, ktoré znižuje kúpnu silu ich miezd. Juraj Karpiš píše, že „rastúce ceny nie sú podmienkou hospodárskeho rastu – ani teoreticky ani empiricky“. Túto absurdnosť však nikto ani netvrdí. Prečo majú teda centrálne banky na prvý pohľad takýto hlúpy inflačný cieľ?

Fakt je ten, že stabilne rastúca inflácia nie je ultimátnym cieľom centrálnej banky. Ak by uprostred nedávnej krízy šokovo poklesla ponuka ropy na svetovom trhu a inflácia vzrástla spať na cielenú úroveň, tak to centrálne banky vôbec nespraví šťastnými, pretože takáto inflácia neindikuje rast agregátneho dopytu, ale naopak indikuje pokles agregátnej ponuky. Ultimátnym skrytým cieľom centrálnej banky je stabilný rast reálnych príjmov, avšak cesta k tomuto vedie cez stabilizáciu nominálnych šokov.

Juraj Karpiš píše, že ceny môžu rásť aj pri nevyužitých produkčných kapacitách. Som veľmi rád, že v sa v debate spomína tento fakt, ktorý sa často opomína. Štandardná teória totiž hovorí, že rast cien produktov môže nastať poklesom ponuky, alebo rastom  dopytu. Tieto argumenty sa často mylne diskvalifikujú argumentom, že za infláciu vždy môže len a len centrálna banka.

Ceny teda môžu v krátkom horizonte rásť aj napríklad kvôli zvýšeným daniam. To je prípad súčasnosti, keď viaceré štáty zvyšujú dane (hlavne DPH). Juraj Karpiš vyberá Rumunsko, Veľkú Britániu a Slovensko ako príklady, keď v ekonomikách pod potenciálom rastie inflácia. Príčinou inflácie v týchto krajinách však nie je centrálna banka a zvýšenie peňažnej zásoby, ale zvýšenie daní, ktoré odznie. Aj z tohto dôvodu berú centrálne banky pri svojej monetárnej politike často do úvahy aj jadrovú infláciu, ktorá je očistená o krátkodobé šoky.

Medziročná rumunská inflácia už v decembri 2011 po odznení šokov klesla na 3,2 % a rast HDP bol v treťom kvartáli 2011 najrýchlejší spomedzi štátov EÚ (1,8 % medzikvartálne), čo tiež nie je znakom ekonomiky pod potenciálom. Slovensko malo na prelome tisícročí jadrovú infláciu (teda infláciu ovplyvnenú aj centrálnou bankou)  nižšiu ako infláciu spojenú s regulovanými cenami a nepriamymi daňami. Z tohto dôvodu sú príklady Veľkej Británie, Slovenska a Rumunska v kontexte expanzívnej monetárnej politiky zavádzaním.

Zavádzaním je aj graf Juraja Karpiša zobrazujúci dlhodobo klesajúce ceny počítačov v USA, kde argumentuje, že rigidné ceny nie sú pre IT sektor problémom. Po prvé, už v predchádzajúcom blogu bolo zdôraznené, že rigidné ceny sú krátkodobý jav. Po druhé, razantný pokles cien vidíme na danom grafe aj z dôvodu, že americká administratíva zohľadňuje rastúcu kvalitu počítačov. A najmä po tretie, asi netreba nikoho presviedčať, že pokles cien počítačov nastáva v dôsledku rastúcej produktivity v tomto sektore a každého ekonóma takto spôsobený pokles cien len a len teší, pretože neindikuje žiaden problém. Bol však nedávny pokles cien taktiež dôsledkom zvýšenej produktivity vo svetovej ekonomike? Asi ťažko. Neindikovala teda klesajúca inflácia skôr pokles dopytu ako rast ponuky?

Vojny, psychické poruchy a správy na Markíze

Všimnúť si tiež máme aj „rast cien v dekáde po vzniku americkej centrálnej banky v roku 1913“. Nuž čitateľom odporúčam si tiež všimnúť prvú svetovú vojnu, ktorá nekoliduje s rastom inflácie v tomto období len tak náhodou. Rýchlejšia inflácia je dôsledkom faktu, že štáty v snahe financovať vojny pozastavovali platnosť zlatého štandardu. Hneď po vojne FED sprísnil politiku a až do Veľkej depresie držal ceny stabilné (graf J. Karpiša ukazuje dokonca pokles cien).

Nikto tiež nikde netvrdí, že zvýšený dopyt po likvidite je psychickou poruchou. Skutočnosť je ale taká, že ak zvýšený dopyt po likvidite nie je sprevádzaný rastom peňažnej ponuky, tak sa v konečnom dôsledku zníži reálny výkon ekonomiky. Peniaze jednoducho prestanú „pracovať“, menej peňazí v obehu naháňa rovnaké množstvo tovarov, čiže ceny, vrátane nominálnych miezd, majú tendenciu klesať. Nikto však nemá rád, keď mu zamestnávateľ znižuje plat, a tak ceny neklesajú tak rýchlo ako by mali a dochádza súčasne k poklesu reálneho produktu a nárastu nezamestnanosti.

Juraj Karpiš argumentuje, že „dopyt ľudí po peniazoch nevzrastie kvôli večerným správam Markízy, ale kvôli reálnym signálom z okolia“, napr. neistotou ohľadom pracovných miest. Pravdupovediac netuším, čo týmto chcel autor povedať, ale ak sa v správach na Markíze objaví napr. informácia, že teroristi zničili svetové obchodné centrum alebo že bankrotuje Lehman Brothers, tak to môže dopyt po likvidite ovplyvniť široko ďaleko. A už vôbec nerozumiem postoju k bank runom. Najprv tu bolo tvrdenie, že bank runy dnes nie sú a nehrozia a naopak, že ľudia vyhľadávajú krachujúce banky; potom prišlo tvrdenie, že bank runy sú, ale že ich je málo; a na koniec vlastne tých bank runov dokonca môže pribúdať.

Prečo nefunguje rakúska teória hospodárskeho cyklu?

Achillovou pätou rakúskej teórie hospodárskeho cyklu, tak ako ju prezentuje aj Juraj Karpiš, je predpoklad, že centrálna banka dokáže v každom cykle zas a znova oklamať celý trh. Táto teória predpokladá, že investori nedokážu pri investovaní predvídať fakt, že centrálna banka nominálne sadzby neskôr zdvihne, a teda mylne kalkulujú s príliš nízkymi úrokovými sadzbami. Prečo by ale investori, vediac, že dnešná úroková sadzba je opäť „umelo“ nízka, počítali s touto umelou sadzbou aj do budúcnosti už rakúska teória nevysvetliť nedokáže.

Španielske investície do nehnuteľností sú vraj mŕtve a nepôjde ich oživiť, pretože „nové peniaze totiž nie sú kryté reálnymi úsporami (kapitálové a spotrebné statky v ekonomike) a preto neexistuje krytie na projekty, ktoré sú z nich financované“. Opäť sa musím priznať, že netuším, čo presne znamená tvrdenie, že nové peniaze by mali byť kryté reálnymi úsporami. Znamená to zrušenie frakčného rezervného systému a 100 % krytie peňazí nejakým „reálne“ nespotrebovaným tovarom? Nuž problémy tohto systému rozoberiem možno nabudúce, ale ako som vysvetlil už v predchádzajúcom blogu, podstata expanzívnej monetárnej politiky počas recesie je v tom, že zvyšuje utlmený nominálny agregátny dopyt a keďže ceny sú v krátkom horizonte rigidné, tak rastie aj reálny produkt. Ak by vám šéf ECB priniesol čerstvo natlačené eurá, tak by ste si ten dom v Španielsku nekúpili?

Krízu možno skutočne spôsobili centrálne banky

Juraj Karpiš má však v jednom asi pravdu. Nedávnu recesiu pravdepodobne spôsobili centrálne banky. Avšak nie príliš expanzívnou politikou, ale naopak príliš reštriktívnou politikou. Vráťme sa ku príkladu so Španielskom a pozrime si vývoj nominálnych a reálnych veličín v Španielsku po vstupe do eurozóny. I keď je ekonomika otvorená, rast tak nominálneho HDP (okolo 7,5 % medziročne) ako aj reálneho HDP (okolo 4 % medziročne) je prekvapivo stabilný a inflácia je priemerne 3,5 %. Všetko ide hladko až do začiatku roku 2007. Rast nominálneho HDP začína klesať a v 2008 už ide o voľný pád. Spolu s pádom nominálneho dopytu  padá aj reálny dopyt avšak inflácia sa stále drží na priemere a v 2008 ešte vzrastie, aby v 2009 spadla do mínusu. Čo sa vlastne stalo?

Začiatkom roku 2006 začína ECB zvyšovať úrokové sadzby až do leta nasledujúceho roku, keď rast sadzieb zastavuje a drží. Nominálne aj reálne HDP Španielska začína v tom čase spomaľovať. V roku 2008 prichádza šok na ponuku v podobe vysokých cien ropy, a preto inflácia v 2008 zrýchľuje. Keďže mandátom ECB je stabilná inflácia, tak jastrabia ECB ešte viac pritvrdí a v lete 2008 dvíha sadzby o štvrť bodu. V momente, keď ECB dvíha sadzby, je však už rast španielskeho nominálneho HDP nulový a reálny produkt klesá – Španielsko je v recesii a monetárna politika ďalej škrtí.

V makroekonómii je veľmi ťažké odhadnúť čo by bolo, keby… avšak môžeme sa pokúsiť porovnať vývoj Španielska s vývojom v Austrálii, kde ceny nehnuteľností rástli rovnako rýchlo, ale k žiadnemu prasknutiu bubliny či ilúzii bohatstva nedošlo. Rýchlosť rastu nominálneho aj reálneho HDP bola od roku 2001 v oboch štátoch podobná (v Austrálii rýchlosť mierne rástla) až do konca roku 2006. Na rozdiel od Španielska však v Austrálii pokračuje rast nominálneho produktu v súlade s dovtedajším mierne rastúcim trendom až do konca roku 2008 a následné spomalenie agregátneho dopytu je v porovnaní so Španielskom kratšie a plytšie. Medziročné reálne HDP v Austrálii ani v jednom kvartáli nekleslo.  Z tohto dôvodu usudzujem, že príčinou recesie v Španielsku nebola bublina na (jednom) trhu nehnuteľností, ale príliš reštriktívna politika ECB.

Rast vytvorený „elastickými“ peniazmi v Austrálii nebol prechodný, čiže tvrdenia Juraja Karpiša sú skôr ideologické ako faktické.

Nie, pred Veľkou depresiou skutočne nebolo vytlačených príliš veľa akýchkoľvek peňazí

Analytik INESSu k Veľkej depresii povedal jasne: „Vytlačilo sa množstvo papierových peňazí, ktoré neboli kryté zlatom“. Toto však nie je pravda – množstvo papierových peňazí bolo stabilné (graf sezónne neočistenej menovej bázy s citlivo vybraným počiatočným dnom  to nezachráni). Vyššie menové agregáty nie sú papierové peniaze, takže miesto konštrukcií by bolo možno lepšie priznať si malú chybu.

Čo sa týka širšej peňažnej zásoby pred Veľkou depresiou, tak podľa údajov Friedmana a Schwarzovej (z Historical Statistics of the United States, časť 2, strana 992, stĺpec X 415) sa peňažná zásoba M2 zvýšila medzi  1920 až 1929 o 34 %. t.j. o 3,3 % ročne (viď. tiež Hamilton). Tento nárast bol takmer totožný s nárastom reálnej ekonomiky, čiže v konečnom dôsledku bola cenová hladina stabilná. A na stabilitu cien neukazuje len CPI, ale aj deflátor HDP (zdroj).

Množstvo zlata vzrástlo v rovnakom období o 48 % (časť 2., str. 995, stĺpec X 438), USA boli v tom čase čistým importérom zlata (časť 2, str. 995, stĺpec X 441), čiže zlato muselo byť sterilizované, aby nespôsobovalo rast cien. Pre celkový obraz pripájam aj graf rýchlosti rastu širokej peňažnej zásoby  od Friedmana a Schwarzowej s označením obdobia 1920-1929, kde je evidentné, že ani rýchlosť vyšších menových agregátov nebola nijako prudká a neodlišovala sa od iných období.

A že Dow Jones vzrástol medzi 1922-1929 o 500 %, t.j. o 25 % ročne? Juraj Karpiš sa týmto asi nechtiac postavil na stranu amerického FEDu, ktorý s novým šéfom od januára 1928 dvíhal diskontné sadzby na niekoľkoročné maximá práve z titulu, že treba zastaviť prudký rast cien akcií, hoci ceny na ostatných trhoch už vtedy mierne klesali. Nezmyselné zameranie menovej politiky na jediný trh však prinieslo úplne iný efekt. Akcie nielenže nespomalili, ale ešte zrýchlili, a od januára 1928 do októbra 1929 sa cena Dow Jones indexu zdvojnásobila, pričom ekonomika bola už od augusta toho roku v recesii. A ešte perlička – po kríze, medzi rokmi 1932-1937, narástla hodnota indexu Dow Jones o 500 %, teda asi o 35 % ročne.

Spotrebiteľské ceny sú naozaj zlým cieľom

Plne súhlasím s Jurajom Karpišom, že sledovanie spotrebiteľských cien nie je pre monetárnu politiku  vhodné. Avšak riešením nie je rozšíriť pozornosť o akciové trhy, komodity, kvalitu produktov, atď., ale naopak zjednodušiť cieľ na stabilný rast nominálneho dopytu. Pretože je to práve stabilný rast nominálneho dopytu, ktorý je charakteristický pre americkú Great Moderation. Kým medzi 1985-2007 rástol nominálny dopyt v USA v priemere asi 5,5 % medziročne, tak v súčasnosti je na úrovni len 3,5 %. A to platí aj pre Veľkú Britániu, ktorá je vraj na tom dnes horšie ako za Veľkej depresie, s čím nemám problém súhlasiť. Ibaže aj keynesiánsky Brad DeLong, na ktorého sa Juraj Karpiš odvoláva, vo svojom článku tvrdí, že Veľká Británia má priestor pre ďalšie uvoľnenie monetárnej politiky.

Čo teda vedie analytika INESSu k obavám z inflácie a záverom, že monetárna politika je dnes expanzívna? Rozšírené súvahy centrálnych bánk? Nuž je jedna krajina, ktorá ma súvahu nafúknutú na desiatky percent HDP už takmer 15 rokov – Japonsko. A asi netreba pripomínať, že Japonsko zažíva počas tohto obdobia nie hyperinfláciu, ale jemnú defláciu a hospodársku stagnáciu. Ako som ukázal na príklade Španielska, USA, či Veľkej Británie, centrálne banky nedržali úroky príliš nízko, ale naopak ich zvyšovali nečakane vysoko a dnes sú pasívne. Ak by boli úroky príliš nízke, tak by nominálny produkt musel prudko rásť, čo sa nikde nestalo. Takisto je zavádzajúce obviňovať ECB, že nediskriminovala dlhopisy na základe rizikovosti, keďže o rizikovej prirážke rozhoduje trh.

Riziková prirážka a cost-benefit analýza

Graf výnosov talianskych dlhopisov neobsahuje žiaden komentár, tak ho k nemu pridám ja. Šípka ukazuje na 20. december, v ktorom ECB oznámila úverový program LTRO. Tento graf je trojmesačný, takže je z neho vidieť, že výnosy talianskych dlhopisov po oznámení LTRO zostali na rovnakej úrovni ešte asi tri týždne a až potom začali klesať. Výnos dlhopisu síce nie je jeho riziková prirážka, o ktorej som písal a ktorá počas tohto trojtýždňového obdobia mierne vzrástla, ale to je asi ten najmenší problém.

Otázka je, prečo ak ECB oznámi trhu radostnú novinu, tak investori tri týždne nič nerobia, pozerajú na kôpku peňazí pred sebou (arbitráž) a až potom začnú nakupovať? Dáva to zmysel? Nuž keď ste zástancom teórie, že investori nie sú schopní predvídať, že centrálna banka po zrýchlení inflácie zvýši úrokové sadzby a nekalkulujú s tým v investičných projektoch, tak potom pre vás nemôže byť problém prijať argument, že okrem totálnej naivnosti sú investori ešte aj veľmi ale veľmi pomalí.

Na záver ešte reakcia na dve vyjadrenia:

„Neviem na čo a kde ma upozorňovali novinári, no viem, že ja som upozorňoval každého novinára, s ktorým som tému komunikoval, že  v tabuľke nie sú náklady, ale expozícia voči riziku.“

Neviem, koho na čo Juraj Karpiš upozorňoval, faktom ale je, že rozhovory sa zvyčajne autorizujú, pričom blog na eTrende má nadpis „Účet za euro“ a podnadpis „ Aké sú možné náklady na záchranu meny“.

„Niektorí nás dokonca obviňujú, že sme zabudli zarátať výhody vyplývajúce z eura, čo je už úsmevné. My nie sme verejnoprávne médium, ktoré musí vždy poskytnúť aj opozičný názor.“

Nominálne náklady (aj keby boli bývali počítané korektne) samé o sebe nepovedia nič. Keď chceme zhodnotiť, či máme euro zachraňovať (a teda vystaviť účet za euro), tak treba vyčísliť aj výnosy. Čo by analytici INESSu povedali na to, keby účet za americký bailout obsahoval naopak len 200 mld. výnosov FEDu z nákupu „toxických“ aktív?

Autor ďakuje za pripomienky Tomášovi Lichardovi. Obaja sú výskumníci z akademického pracoviska CERGE-EI v Prahe.

Share |

Komentáre (329)

 • Dezmar 03.02.2012 10:06

  Takze 1.6 miliona prazdnych domov v Spanielsku by naslo svojich majitelov, keby hlupa ECB nezvysila sadzby. Realitna bublina vznikla nie preto, lebo na zaciatku CB nasadila urokovu mieru prilis nizko, ale preto, lebo ich neskor zvysila? Len tak mimochodom, cena za 1m4 bytovej plochy v Spanielsku medzi rokmi 2002 a 2007 vyletela o 110% – to mala ECB nechat urokove miery nezmenene? A kde by sa to zastavilo?

 • J.V. Dubois 03.02.2012 10:33

  Asi tak. Dám iba pár poznámok – prvá sa týka toho IT sektora, čo je obľúbený argument ľudí ktorí obhajujú defláciu. V prvom rade musí byť povedaná základná vec – pokles ceny tovaru na nejakom čiastkovom trhu nie je to isté ako deflácia. Pointou je, že z mikroekonomického pohľadu (klasický diagram dopyt – ponuka) máme fixovanú cenovú úroveň (máme zafixovaný rozpočet, z ktorého kupujeme tovary). Kvantita tovaru sa znižovaním ceny zvyšuje práve kvôli substitúcii z iných tovarov akoby “mimo” diagramu. Príklad – ak klesne cena jabĺk (napríklad vplyvom technologického pokroku), tak pri nezmenenej cenovej úrovni sa predá tých jabĺk viac. Prečo? Lebo ľudia substituujú z iných tovarov – kupujú napríklad menej hrušiek a viac jabĺk. Pokles ceny je tu hlavne poklesom relatívnym – jablká stoja menej relatívne ku hruškám.

  To je však na míle vzdialené od “deflácie”. Deflácia (zjednodušene) znamená, že klesne cena všetkého. Teda napríklad cena jabĺk aj hrušiek klesne o rovnakú úroveň. Ich relatívna cena sa nezmení.

  Karpišov blog a definícia inflácie hrá na strunu ľudí, ktorí sa o inflácii dozvedajú akurát tak zo stránok novín. Ľudia infláciu vnímajú ako zdraženie tovarov, nie ako zvýšenie svojich miezd. Je to určitá chyba logiky – ľudia nadávajú na infláciu ktorá zdražela tovary, ale veria že ich príjem rástol kvôli tomu aký sú super pracanti – inflácia s tým nemá nič spoločné. Pri takomto nastavení mysle je ľahké ľudí oblbovať, hovoriť o tom ako je deflácia super (ľudia, vy snáď nechcete aby bol chleba z roka na rok lacnejší) a zamlčuje fakt že výdavky sú aj príjmy, takže pokles celkovej cenovej hladiny (ceteris paribus) znamená aj pokles miezd a iných príjmov v ekonomike.

  Potom ešte k tej ACBT – táto má ešte druhú veľkú chybu v tom, že nedokáže vysvetliť nezamestnanosť. V ACBT príbehu je nezamestnanosť v recesii spôsobená štrukturálne – ľudia sa vplyvom nedokážu dostatočne rýchlo preškoliť na pozície, ktoré sú v ekonomike žiadané, alebo existuje nedostatok kapitálu (vplyvom malinvestmentov) ktorí by mohli obsluhovať svojou prácou. Veľkou otázkou je, prečo sa takéto niečo vyskytuje iba pri negatívnom šoku. Prečo nemáme nezamestnanosť aj keď CB uvoľní monetárnu politiku? Lebo v podstate CB touto zmenou nárazovo mení niektoré dobré investície na malinvestments a podnikatelia sa teda ženú za tým zmeniť svoju štruktúru kapitálu aby dokázali obslúžiť tento nový trh kým bude boom. Ale prečo sa zrazu zamestnanci aj kapitál dokáže parádne využiť bez predchádzajúceho obdobia nezamestnanosti, počas ktorého sa kapitál reštrukturalizuje?

 • J.V. Dubois 03.02.2012 10:57

  Dezmar: Áno, asi takto to vyzerá. A kladieš si zlú otázku. Problém ktorý riešime nie je prečo vznikla realitná bublina, ale hlavne prečo sme ešte aj v roku 2012 v recesii. Bubliny vznikajú a zanikajú všade okolo nás – to je predsa podstata kapitalizmu (creative destruction). Počas “normálneho” stavu to však nevnímame, lebo zlyhané investície sú rýchlo nahradené novými. To je zásadná otázka – prečo 4 roky po kríze milióny ľudí nemôžu nájsť prácu? Prečo sa nerozbiehajú nové projetky a investície do iných sektorov, keď stavebníctvo už je pasé?

  A aby si nehovoril že iba tak trepem, tak dokonca napríklad v USA stavebný priemysel klesal takmer rok pred samotnou krízou. Napriek tomu nezamestnanosť významne neklesala. Zdá sa, že počas boomu nemali stavebný robotníci problém sa zamestnanť inde. Skutočná explózia nezamestnanosti a recesia začala až keď FED nechal ekonomiku padnúť na nos. Viac tu: http://macromarketmusings.blogspot.com/2011/01/further-evidence-against-recaluation.html

 • Braňo 03.02.2012 12:19

  Ad Dezmar:
  Nie, nehovorim, ze ECB mala sadzby drzat a vobec ich nezvysovat. Australia tiez zvysovala sadzby a ceny nehnutelnosti rastli rovnako rychlo ako v Spanielsku. Avsak Australia zvysovala sadzby tak, ze neutlmila nominalny dopyt. To, ze rastie ceny na nejakom ciastkovom trhu neznamena, ze hned treba utahovat. Vid. VHK.

 • 4nSICK 03.02.2012 14:09

  Brano, expanzia co nie je podlozena usporami konci povacsine vsade rovnako, su samozrejme regionalne odchylky, ktore obcas narusia dogmu ale… rezervny system bankovnictva, mozme ho volat odborne defraudacia iregularneho depozita, multiplikuje vysku poziciek podnikatelskemu alebo obcianskemu sektora a vplyvom tychto lahkych penazi, vytvorenych z nicoho, dochadza k nespravnej alokacii a investiciam do roznych hrr brr projektov, nakupov predrazenych nehnutelnosti atd., pak nasleduje nesplacanie tychto uverov a pak kontrakcia… co by nebolo az tak zle, keby defraudacia iregularneho depozita nesmerovala do kupovania dlhopisov statov samotnymi bankami… mne pride obcas smiesne ked vidim, ze ECB nakupuje dlhopisy skrachovanych statov a pak media to prezentuju ze sa talianom podarilo predat svoje poukazky investorom za mensi urok… kto su ale ti investori? ECB alebo banky poziciavajuce si miliardy od ECB za maly urok?

 • pk 03.02.2012 14:19

  výborný text

 • peet 03.02.2012 14:36

  4 4nSICK
  Požičiavanie bankového depozitu nie je nijaká defraudácia, ale regulárna finančná operácia o podmienkach ktorej sú informované všetky strany(banky, veritelia i sporitelia). Nikto ľuďom nebráni, aby si peniaze ukladali v bezpečnostnej schránke banky. Zákaz požičiavania bankového depozitu by bol zásah do práv sporiteľov.

 • J.V. Dubois 03.02.2012 14:48

  4nSICK: Skúste sa zamyslieť nad tým, čo vlastne znamená “vytvorenie peňazí z ničoho”? Čo tým chcete povedať? Napríklad že virtuálne peniaze (dkutočne z ničoho) sú horšie ako papierové peniaze, ktoré sú horšie ako mušle a ktoré su horšie ako zlaté dukáty?

  Choďte do dôsledkov. Vadí vám nárast počtu peňazí ako takých? To znamená že ak by sme mali napríklad zlatý štandard, mal by platiť zákaz ťažby zlata? A prečo vám to vlastne vadí?

  Vadí vám spôsob distribúcie “nových” peňazí, teda vadí mechanizmus ktorý určí kto dostane nové peniaze? Kedysi počas zlatého štandardu bola tým mechanizmom ťažba. Ten kto našiel na svojom pozemku zlato bol výhercom peňažnej lotérie a mal prístup k peniazom ako prvý a nakúpil si tovary ešte skôr než sa prejaví inflácia? Dnes máme mechanizmus, že peniaze produkuje centrálna banka a prostredníctvom komerčných bánk ich poskytuje ľuďom, ktorí za ne sú ochotní zaplatiť najvyššie úroky.

  Aleno inal povedané, skúste nejak špecifikovať svoju kritiku – čo vám konkrétne vadí na “produkcii peňazí z ničoho”? Lebo škodlivosť tohto opatrenia nie je tak intuitívna, ako si možno myslíte.

 • 4nSICK 03.02.2012 16:09

  viete, obcas by pomohlo, keby ekonomia nebola osamoteny ostrov ale reflektovala by na to, ako vznikla a ze je to len jedna zo spolocenskych vied… ja som student prava a ekonomii sa nejak extra nevenujem, okrem riadenia svojich firiem, ale co sa tyka bank a defraudacie iregularneho depozitu, nebudete verit, ale podobne problemy, co zazivame teraz, boli uz pocas Rimskej Rise… takze mozno by vam neuskodilo sa nastudovat pojem vklad alias depozitum… podla rimskeho prava bankar, co by robil rezervne bankovnictvo, mohol byt zbicovany a ukamenovany… aj vtedy mali problemy s tym, ze nastala uverova expanzia nekryta nicim, len slubom, ze vam bankar vklad vyplati, u nas funguje ten rezervny system bankovnictva na bezny vklad, teraz sa nebavim o terminovanom vklade, ktory sa da volne prelozit ako pozicka, ak je tam viazanost na nejaku dobu. takze pri 10% rezervnom pomere pri vklade dajme tomu 1000 € dokaze banka vyprodukovat 9000€ z nicoho… ak sa vam to zda v poriadku, oka, mne sa to tiez paci a xcel by som byt bankar, sak to musi byt radost… krasna expanzia, lacne peniaze, kopec dobrych napadov na biznis, kazdemu sa dari a ekonomika kvitne… preco to ale tak uz nie je?
  K zlatemu standardu sa vyjadrovat nebudem, nemam ho nejak dopodrobna nastudovany, ani nie som velkym fanusikom jeho znovuzavedenia, skor by som sa priklonil za urcitu formu komoditneho standardu, ktory by lepsie predstavoval uroven toho ktoreho statu, trebars standard zalozeny na zlate, striebre, rope /trebars zasoby ropy na xyz dni/, vody, psenici… da sa to vymakat, ale nejak do toho nevidim a nebudem sa hrat na odbornika na vsetko…
  Pytal som sa teraz rychlo svojej rodiny a par znamych co som stretol, ci tusia, ze banky ich peniaze z beznych vkladov minaju na dlhopisy statov, pozicky svojim sponzorom atd. zo 6 oslovenych o tom rezervnom bankovnictve 4 vobec nevedeli, takze PEET, myslim ze to nie je standardna financna operacia, je to trestny cin defraudacie, alias pouzitie cudzich penazi bez suhlasu ich majitela, ktory si mysli, ze tie peniaze naozaj ulozene ma… sak sa to aj vola vklad, alias z latinciny depozit, nevola sa to pozicka… posledna banka, ktora dodrziavala 100% rezervny vklad, bola myslim Amsterdamska banka, prezila 150 rokov bez nalievania likvidity zo strany centralnych bank… co je asi rekord… ulohou centralnych bank je teda co? zachranovanie komercnych bank, ked svoju uverovu expanziu a svoj balance sheet dotiahnu do stadia, kde uz dalej nemozu fungovat? tak sa natlacia peniaze, alebo teda naleju cisla, kedze ide o elektronicke? to je co za logika? ak sa vam to zda koser, tak neviem… alebo ked to neurobi CB, tak to urobi stat cez nejaky fond ochrany vkladov, alias natlaci to stat… ale o tom som nexcel, co je dalsich problemom nekrytych penazi? trebars krajiny OPEC cim dalej viac somru, ze nexcu predavat ropu za dolare, kedze od 1971 mame tu dlhovy standard volajuci sa dolarovy standard… neochota Sadama, Kadafiho, Ahmadenirada /nerucim za spravnost ich mien/ vymienat svoju cim dalej cennejsiu komoditu pri dosiahnuti oil peaku za natlacene papiere, za ktore si mozu kupit akurat tak dlh nejakeho statu je dalsim dokazom, ze nekryte peniaze nie su koser… ci je to diktatorska zakernost? peniaze okrem toho, ze su prostriedok vymeny, mali by byt aj uchovavatel hodnoty, apson to bola povodna funkcia zlatych a striebornych penazi, teraz su peniaze co? prud ktory pridu v cislach hore dole a hodnotu neuchovava ziadnu… nedavno som nasiel v nohaviciach 500 SK… potesilo, mozno by sa aj dali vymenit v NBS, ale nechal som si to pre stastie… hodnota tej 500SK je ako prostriedok vymeny ako? 0. Uchovalo tych 500 SK nejaku hodnotu? mozno v zbere papiera by mi za to dali nejaky cent…

 • 4nSICK 03.02.2012 16:10

  viete, obcas by pomohlo, keby ekonomia nebola osamoteny ostrov ale reflektovala by na to, ako vznikla a ze je to len jedna zo spolocenskych vied… ja som student prava a ekonomii sa nejak extra nevenujem, okrem riadenia svojich firiem, ale co sa tyka bank a defraudacie iregularneho depozitu, nebudete verit, ale podobne problemy, co zazivame teraz, boli uz pocas Rimskej Rise… takze mozno by vam neuskodilo sa nastudovat pojem vklad alias depozitum… podla rimskeho prava bankar, co by robil rezervne bankovnictvo, mohol byt zbicovany a ukamenovany… aj vtedy mali problemy s tym, ze nastala uverova expanzia nekryta nicim, len slubom, ze vam bankar vklad vyplati, u nas funguje ten rezervny system bankovnictva na bezny vklad, teraz sa nebavim o terminovanom vklade, ktory sa da volne prelozit ako pozicka, ak je tam viazanost na nejaku dobu. takze pri 10% rezervnom pomere pri vklade dajme tomu 1000 € dokaze banka vyprodukovat 9000€ z nicoho… ak sa vam to zda v poriadku, oka, mne sa to tiez paci a xcel by som byt bankar, sak to musi byt radost… krasna expanzia, lacne peniaze, kopec dobrych napadov na biznis, kazdemu sa dari a ekonomika kvitne… preco to ale tak uz nie je?

 • Jakub 03.02.2012 16:28

  Iba dve veci na obhajovu ABCT.

  1) “Prečo by ale investori, vediac, že dnešná úroková sadzba je opäť „umelo“ nízka, počítali s touto umelou sadzbou aj do budúcnosti už rakúska teória nevysvetliť nedokáže.”

  Bez ohladu na to ci ABCT spravna je alebo nie, autor ignoruje dost bohatu literaturu o ocakavaniach ohladom urokovych mier v ABCT.

  Na zhrnutie argumentov v prospech ABCT v ramci debaty o ocakavaniach odporucam:

  “Why don’t entrepreneurs outsmart the business cycle?” (2007)

  http://blog.mises.org/7045/why-dont-entrepreneurs-outsmart-the-business-cycle/

  2) J.V. Dubois: “táto (ABCT) má ešte druhú veľkú chybu v tom, že nedokáže vysvetliť nezamestnanosť.”

  Moja odpoved: V case expanzie ludia prechadzaju od niecoho co maju k niecomu co je atraktivnejsie, preto tvorba malinvestments nemusi viest k nezamestnanosti aj ked prebieha realokacia zdrojov. V case recesie ludia stracaju pracu, pricom alternativy sa tvoria len postupne pocas ocisty od malinvestments a hladanim noveho vyuzitia pre zdroje uvolnene v korekcii.

  V tom co si nacrtol nevidim nejaku puzzle….

 • Jakub 03.02.2012 16:30

  *obhajobu, nie obhajovu

 • J.V. Dubois 03.02.2012 16:35

  4nSICK: však ten váš režim sme už zažili a volal sa BMG Invest alebo “nebankové subjekty”. Tento systém, kedy si BMG invest prevzal od občanov peniaze (mohlo to byť aj zlato) a dal im za odmenu nejaké záruky vrátenia istiny, pričom peniaze používal na špekulácie vznikol úplne samostatne. BMG Invest presne vedel koľko peňazí potrebuje na uspokojenie klientov, dlhé roky im fungovalo vyplácanie splatných vkladov z nových vkladov presne systémom frakčného bankovníctva.

  Skrátene povedané, systému frakčných rezerv je zakódovaný v ľuďoch a vznikne samostatne a inštitúcia ktorá ho prevádzkuje sa ani nemusí volať Banka. Lebo “banka” je z tohto pohľadu nevýhodnou, nie je dobré volať sa bankou – znamená to že musíte necheť centrálnej banke pozerať sa na vaše súvahy, musíte plniť pravidlá kapitálovej primeranosti apod – presne preto aby ste nerozbehli pyramídovú hru.

 • peet 03.02.2012 16:59

  ad 4nSICK
  Vážený, tiež som priaznivec hľadania pôvodných významov slov. Bohužiaľ slovo depozit má v súčasnom bankovníctve v porovnaní so Starým Rímom posunutý význam. Keď už si teda priaznivec poctivého používania pojmov, potom by si sa mohol krotiť pri použití slova “defraudácia”. Vzhľadom na to, že každý človek vie(je to v súčasťou bankových zákonov), že peniaze uložené v banke budú následne reinvestované(okrem povinných rezerv), nemožno hovoriť o defraudácii. Alebo je podľa teba defraudáciou akt, keď niekto použije tvoje peniaze v súlade s tým, na čom ste sa dohodli?

 • J.V. Dubois 03.02.2012 18:06

  Jakub:

  1) Prečítal som si tie “výhrady” a v zásade sa dá zhrnúť do tohto jedného – CB prináša “šum”, ktorý nie je možné odfiltrovať, podnikatelia nevedia aká časť úroku je “umelá” a aká je “prirodzená”, nedokážu si určiť budúci úrok a čo ja viem čo.

  Sú to staré a známe argumenty, slabé ako čaj. Pointou je, že už desaťročia má FED rovnaký cieľ – infláciu. Ak FED sľúbi odteraz až navždy každý rok presne 2% infláciu (ani chlp viac, ani menej) prečo sa podnikatelia nedokážu prispôsobiť a odfiltrovať tento “šum”? Každý to dokáže, uvediem príklad – chcete si odo mňa požičať 1000 EUR na 2 roky s 3% nominálnym úrokom. Ja si dám do kalkulačky 3-2 = 1, teda 1% je reálny úrok ktorý mi ponúkate. Ak je to aj súčasne trhový úrok pre tento typ pôžičky, je to aj prirodzeným úrokom. To si fakt podnikatelia nevedia urobiť takýto prepočet? Ak by boli obzvlášť chytrí, dokonca by vedeli do zmlúv dať pohyblivé úroky viazané na infláciu, krátkodobú sadzbu FEDu alebo čo ja viem čo.

  Naproti tomu si skúste predstaviť aké onakvejšie výpočty a odhady musia podnikatelia robiť. Musia napríklad predpovedať, aký bude dopyt po ich výrobkoch, aké technológie vyvíja konkurencia, či náhodou ich biznis nezasiahne katastrofa apod.

  Tvrdenie že CB dáva nejaký “šum” je absolútna blbosť. To je ako povedať, že vláda ktorá povie že každý rok sa bude v zime a v lete dva krát posúvať čas bude podnikateľom “zašumovať” skutočný čas. Lebo oni nevedia odpočítať z takéhoto zašumeného času hodinu a určiť prirodzený čas podľa slnka. A preto zatvárajú obchody o hodinu skôr, ľudia čo idú z práce nájdu zavreté obchody a preto nikto nič nepredá a máme recesiu. Šialené? O nič viac ako ABCT.

  2) A v čase recesie neprechádzajú ľudia od niečoho čo majú k niečomu čo je atraktívnejšie? Vy argumentujete predpokladom “v čase recesie ľudia strácajú prácu” – to je super, ale prečo ju strácajú? Videl som viacero prívržencov ABCT používať takéto odpovede – “však to je jasné, v recesii je nezamestnanosť a v boome je zamestnanosť”. Toto je pravda, ale len ak máte na mysli nejaké mainstreamové modely. ABCT hovorí, že nezamestnanosť je vždy štrukturálna a je spôsobená v momente, keď si podnikatelia uvedomia ako boli klamaní a vracajú sa naspäť k “normálnej” dlhodobo udržateľnej štruktúre kapitálu. Ale podľa rovnakej logiky by to malo byť aj z druhej strany.

  ACBT totiž hovorí, že zníženie úroku spôsobí presun zo stredných fáz produkčného cyklu do skorých a neskorých – predstavte si to ako preškolenie robotníkov z tovární na baníkov a predavačov. Toto zrejme prebieha (bez vysvetlenia) bezbolestne a bez nezamestnanosti. Nové bane a nové predajne sa zrejme dajú vybudovať okamžite. Potom nejaký čas máme boom, stredné fázy produkčného cyklu sú podkapitalizované a neskôr príde vytriezvenie, kedy si podnikatelia uvedomia že to bol len klam, a musia sa vrátiť do normálnej fázy produkčného cyklu- všetkých tých predavačov a baníkov musia naspäť preškoliť naspäť na robotníkov. Len tu zrazu nastáva problém so zručnosťami a neviem s čím všetkým, tento prechod trvá dlho a je sprevádzaný nezamestnanosťou. Ak sa pozriete na tento príbeh, tak možno je vnútorne logický a konzistentný, ale nezodpovedá realite.

 • Braňo 03.02.2012 21:32

  Jakub,
  Ta prilepena “literatura” je naozaj slaba. Dakujem J.V.D., skutocne len kratko zopakujem vyhradu:

  “The entrepreneur, then, pursuant to the argument under consideration here, must not only sweep away the fog of years of past interventions, he must also predict what the Fed will do in the future and when it will do it — all while the Fed tries to anticipate what the entrepreneurs will do.”

  Toto je absolutne nepochopenie situacie. Ako pise JVD, to, co robi centralna banka, je uplne predikovatelne a musi byt predikovatelne. Banka nastavuje urokovu sadzbu tak, aby zodpovedala inflacnemu cielu, pripadne urcitej kombinacii inflacie a nezamestnanosti. Vysku Fed Funds si mozte sam doma na kolene velmi dobre aproximovat napr. podla primitivneho pravidla: 1,4 x (jadrova inflacia – nezamestnanost) + 8,5. Cize ak nezamestnanost zacne klesat pod 8% a jadrova inflacia bude okolo 2%, tak ocakavajte, ze FED zacne dvihat sadzby z nuly.

  A naopak centralna banka nemusi nic presne predikovat, pretoze stanovuje sadzbu na zaklade aktualnych udajov (o inflacii a pripadne aj nezamestnanosti).

 • Dezmar 04.02.2012 19:32

  JVD – pozri si historiu cielovania akejkolvek CB a realnu inflaciu. Ten sum sa neda kvantifikovat. “to, co robi centralna banka, je uplne predikovatelne” – …. :) (kto v nasledujucom komente da presny odhad +- mesiac, kedy bude QE3, ma u mna lizatko)
  Ked sa bavime o realite, tak korelacia zaciatku realitnej bubliny a postdotcom nizkych urokovych sadzieb. K tomu Krugmanovskemu ‘hangover’ argumentu o nezamestnanosti tuto http://krugman-in-wonderland.blogspot.com/2010/04/krugman-attacks-austrians.html

 • Jakub 05.02.2012 9:29

  @Brano:

  Nie je podstatne ci podnikatelia dokazu ocakavat politiku Fedu (mas nejaky trackrecord uspesnych predpovedi podla nejakeho jednoducheho pravidla, tak ako si to nacrtol?). Podstatne je, ze v dosledku zasahov do uveroveho trhu nie je jasne, kde maju urokove miery byt. Tym “kde maju byt” mam na mysli kde by boli na volnom trhu s uvermi. To co Wicksell volal “natural rate of interest.” Ked je trh pokriveny zasahmi, tak ani uspesne predvidanie politiky centralnych bank nestaci na odvratenie cyklu tak ako ho popisuje ABCT. Uloha podnikatela je teda este tazsia: nestaci predpovedat politiku CB, ma zistit aka je cena uveru v absencii trhu. V podstate ma robit to, o co sa snazili planovaci cez ich input-output matice (Langeho trzny socializmus, jeho kritika od Hayeka a Misesa).

  Clanok som vybral preto, lebo referuje na papere kde sa o tom pise podrobnejsie (nechcel som zahlcovat diskusiu a postnut vela linkov). Sam o sebe je zhrnutim, pre podporu jednotlivych argumentov treba ist k zdrojom.

  Este davam do pozornosti aplikaciu prisoner’s dilemma: ak je ABCT spravna a niekto by ju aplikoval na realitu, za urcitych podmienok sa mu stale oplati viest sa na cykle, pokial sa vezu ostatni (=je to jeho optimalna strategia).

  @JV Dubois:

  “ABCT hovorí, že nezamestnanosť je vždy štrukturálna a je spôsobená v momente, keď si podnikatelia uvedomia ako boli klamaní a vracajú sa naspäť k “normálnej” dlhodobo udržateľnej štruktúre kapitálu. Ale podľa rovnakej logiky by to malo byť aj z druhej strany.”

  Nechapem preco by to malo byt aj z druhej strany. Je to inak aj Krugmanova kritika. Malinvetments prebiehaju zaroven s overinvestments. Ked sa meni produkcna struktura a zaroven je expanzia, tak to nemusi znamenat narast nezamestnanosti. Celkove kapacity narastaju a zaroven sa meni struktura. V recesii sa struktura meni a zaroven sa kapacity okresavaju. Preco by tam niekto ocakaval symetricky dopad na zamestnanost? V realite to ma podobu napriklad lisiacich sa temp rastu zamestnanosti v expanzii, tj prebieha restrukturalizacia (relativne rozlozenie zdrojov), zamestnanost pritom neklesa. Nieco taketo:

  https://research.stlouisfed.org/fred2/graph/fredgraph.png?graph_id=55668

  “ACBT totiž hovorí, že zníženie úroku spôsobí presun zo stredných fáz produkčného cyklu do skorých a neskorých.”

  Toto je jedna z veci ktora je mierne nejasna (aspon pre mna). Z miektorych interpretacii ABCT je to tak, z ide jednoducho o presun od neskorsich k skorsim. Ide o to, ze derived-demand effect, ktory ma po znizeni urokovych mier stimulovat neskore fazy, je prevazeny diskontnym efektom, ktory stimuluje odvetvia tym viac, cim su na skorsej faze produkcnej struktury.

 • Finist 05.02.2012 11:57

  Jen bych si dovolil reakci na tohle:

  “Achillovou pätou rakúskej teórie hospodárskeho cyklu, … je predpoklad, že centrálna banka dokáže v každom cykle zas a znova oklamať celý trh.”

  Každá teorie, která si dělá nárok na vysvětlení ekonomického cyklu, musí vysvětlit fakt, proč dochází k nahromadění podnikatelských chyb a jejich odhalení v krátkém časovém úseku. Proč prostě nejsou podnikatelské chyby nějak statisticky rovnoměrně rozložené v čase, ale dochází k jejich nakupení. A rakouská teorie – alespoň pro mě – představuje koherentní a přesvědčivé vysvětlení. Prostě významná část podnikatelů (což nemusí být celý trh) reagovala na nesprávné podněty které jim vyslala nesprávná cena. Ve skutečnosti to není tak složité pochopit proč k tomu dochází zas a znova. Stačí k tomu jen analogie s tím, co se stane, když centrální plánovací komise v socialismu nastaví příliš nízkou cenu toaletního papíru. Lidé se vrhnou do fronty na toaletní papír, protože mají možnost dostat ho za nízkou cenu – právě proto, že předpokládají, že ta cena buď dlouho nízká nevydrží, nebo se na ně prostě nedostane. A dojde k neefektivní alokaci prostředků – někteří v té frontě budou stát zbytečně (už se na ně nedostane) a někteří, kteří tam stáli první, si toho toaleťáku pro jistotu naberou do zásoby víc než by využili. Stejně tak, když se uměle zlevní půjčky, tak se podnikatelé zas a znova na ně budou vrhat a zas a znova půjdou na velkou finanční páku. Protože ti, co budou první, tak opravdu můžou dosáhnout i nadprůměrného zisku (stejně jako ti, co budou první ve frontě na toaleťák, ho dostanou opravdu za nízkou cenu). Horší to mají ti, co je chtějí později napodobit.

 • Braňo 05.02.2012 14:22

  Dezmar:
  Priemerna inflacia v EMU je takmer presne 2%. To, ze nie je kazdy rok 2% je absurdny argument.
  “http://www.ecb.int/mopo/html/index.en.html”

  Co sa tyka QE3, tak o nekonvencnej politike sice nebola rec, ale napisal som jasne, ze aj QE musi byt predikovatelne. FED to pochopitelne este nema ujasnene, ale dal by sa na zaklade par ukazovatelov zostrojit podmieneny odhad (teda, ze ked bude inflacia x, nezamestnanost y, a urokove sadzby 0, tak vtedy pride ku QE3).

  Zaujimavy nie je zaciatok “bubliny”, ale jej koniec – 2 roky pred krizou:
  http://research.stlouisfed.org/fredgraph.png?g=4O9

  Jakub:
  To pravidlo je odhadnute prave z pohybu sadzieb FEDom. Kedze vies, ze FED sleduje kombinaciu inflacie a nezamestnanosti, tak ti staci jednoduchou regresovat sadzby na tychto dvoch premennych a dostanes koeficienty. Tie koeficienty, co som tam dal ja, su 10 rokov stare, takto vyzera novsi odhad (cize cakaj dvihanie sadzieb az ked nezamestnanost atakuje 7% a inflacia bude 2%):
  http://www.kajulew.com/wp-content/uploads/2012/01/Liquidity-Trap.png

  Natural rate of interest vidis jednoducho vtedy, ked je ekonomika na svojom dlhodobom potenciali. Asi by som si mal zato vypytat strasne peniaze, ale tak ja zadarmo prezradim, ze su to asi 3%.

  Langeho planovac mal planovat marginalne naklady vsetkych tovarov, co je trosicku nieco ine :)

  Vyber teda z toho clanku tie dalsie zdroje a prilep kritiku.

 • Braňo 05.02.2012 15:05

  Finist:
  Pre mna rakuska teoria zo vsetkych ponuka asi najslabsie vysvetlenie.

  RBC skola ponuka aspon vysvetlenie, ze tieto chyby su sposobene neschopnostou ludi predvidat realne soky: zemetrasenie, atd. OK, na poslednu krizu je to nepouzitelne, ale kedysi sa dalo. Ludia dokazu predpovedat vela, ale niektore veci sa proste nedaju.Fajn. Ale ABCT?

  Co sa tyka toho prikladu s toaletnym papierom, takza socializmu sa ludia racionalne predzasobovali, pretoze velmi spravne ocakavali nedostatok. Alokacia nie je neefektivna, lebo na niekoho sa nedostalo a na niekoho ano. To je otazka distribucie. Alokacia je neefektivna ked pri rovnakom mnozstve vstupov je na trhu menej toaletneho papiera.

  Co sa tyka poziciek, tak ano, zvysenim ponuky penazi znizim ceny uverov a na trhu ich bude viac. To samozrejme nijak neimplikuje, ze ti, co si zobrali uvery neskor kvoli vyssim sadzbam skrachuju, kedze zvysenie zakalkuluju do hodnoty projektu.

 • Finist 05.02.2012 15:10

  “Langeho planovac mal planovat marginalne naklady vsetkych tovarov, co je trosicku nieco ine”

  Tam v principu není rozdíl. Tak jako planovači nedokázali naplánovat “správnou” cenu toaletního papíru tak nedokáží plánovači v centrálních bankách plánovat “správnouL” cenu peněz. (respektive ať už udělají s těmi nástroji, co mají v rukou pro “dolaďování” té ceny – anébrž úrokové míry – cokoliv, tak to nevyhnutelně udělají blbě). A výsledky jsou v obou případech totožné – chybná cenová informace vede k nadspotřebě/podspotřebě; nevyužití kapacit/přetížení kapacit, nakupení chybných rozhodnutí. Akorát co bylo za socialismu permanentním stavem se dnes projevuje jen čas od času (samozřejmě s výjimkou státních sektorů, jako je pošta, zdravotnictví, školství a podobně, kde se to dodnes takhle projevuje pořád).

  “Natural rate of interest vidis jednoducho vtedy, ked je ekonomika na svojom dlhodobom potenciali.”

  Jinými slovy je to tehdy, kdy jsou všechny trhy v rovnováze. Jak píše Hazlitt (když parafrázuje Irwinga Fishera):
  “Pokud by například tržní úrokové míry měly být v „celkové“ rovnováze, tak zde jsou některé z věcí, které by musely být vyrovnané:
  1. Nabídka s poptávkou po kapitálu (i.e., nabídka úspor s poptávkou po investicích).
  2. Cena kapitálových instrumentů s náklady na jejich produkci.
  3. Příjem z kapitálového zboží s jeho cenou a náklady na produkci.
  4. „Mezní výnosy z kapitálu“ s mírou časového diskontu (časovou preferencí).
  5. Nabídka zapůjčitelných (peněžních) fondů s poptávkou po zapůjčitelných fondech.
  atd.”

  Jenže jak poznat, kdy to nastává? Když většina trhů, kde by se mělo něco z toho projevit, jsou v dnešním systému dost pokřivené? A dokud nebudou fungovat normálně, tak nikdo nemůže vědět, jaká by ta přirozená úroková míra na tom trhu vznikla a nemá cenu střílet od boku čísla.

 • Jakub 05.02.2012 15:25

  @Brano

  Regresia sadzieb na CPI inflacii a zamestnanosti:
  ked 3 agregaty nejaku dobu vykazovali nejaky kvantitativny vztah, preco by si mal ocakavat ze budu aj do buducnosti? Mozu a nemusia. Tie regresne koeficienti ti vravia toto: ak vztahy ostanu take ake boli v obdobi z ktorych data si pouzil v regresii (pri zanedbani vsetkych vela inych premennnych), tak sa to da pouzit ako predpoved. Inymi slovami extrapolacia minulosti do bududcnosti. Podla mna na to dobry dovod nie je, oni (CB) nemaju ziadne explicitne benchmarky k urcovaniu mier. O to viac to plati ked maju dualny mandat. (aky treade-off medzi dvoma zlami si zvolia?…ak teda veris ze ten trade-off vobec existuje)

  “Natural rate of interest vidis jednoducho vtedy, ked je ekonomika na svojom dlhodobom potenciali.”

  Nie. Ide o mieru ktora by bola vysledkom nemanipulovanu trhu zapozicnych fondov. Taka miera koordinuje alokaciu zdrojov v sulade s casovymi preferenciami. Taka miera koordinuje uroven odlozenej spotreby s investicnymi planmi. Ak v prostredi kartelizovaneho bankoveho trhu (teda vo svete s centralnymi bankami) v urcitom momente nahodou rast HDP koresponduje s tym co povazujes za dlhodoby potencial, preco by to malo znamenat ze mame natural interest rate? Nevidim na to dovod.

  Lange: Netvarim sa ze o tom vela viem, cital som len jeho jednu esej a jej kritiku. Wiki ale vravi toto:

  “The central planning board sets the initial price of consumer goods arbitrarily and informs the producing firms of these prices. The firms would then produce at the level of output where marginal cost is equal to price, MC=P, and where the cost of production is minimized.”

  Ide teda o stanovenie ceny vyrobnych faktorov na zaklade arbitrarneho ocenenia produktu. Stanovovanie urokovych mier je rovno arbitrarne ocenenie vyrobneho faktoru, co mi pride ako este o stupen ambicioznejsi plan. Podla mna je to relevantne porovnanie.

 • Finist 05.02.2012 15:36

  “RBC skola ponuka aspon vysvetlenie, ze tieto chyby su sposobene neschopnostou ludi predvidat realne soky: zemetrasenie, atd. OK, na poslednu krizu je to nepouzitelne, ale kedysi sa dalo. Ludia dokazu predpovedat vela, ale niektore veci sa proste nedaju.Fajn.”

  Jenže tohle ABCT nijak nepopírá. A na to, že když dojde k zemětřesení/pádu meteoritu/ kobercovýmu bombardování tak se to nějak projeví v poklesu výroby není přece ani potřeba žádná ekonomická teorie. Teorie je potřeba na vysvětlení toho nahromadění podnikatelských chyb, které nemá žádnou takovouhle jednoznačně identifikovatelnou příčinu ve faktorech, se kterými lidi nemohli počítat, když si vytvářeli své plány.

  A s čím v tomhle případě přicházejí ostatní? Lidé se prostě psychologicky chovají stádně podle nějakého “animal spirit”? To je zase vysvětlení, které nic nevysvětluje.

  Dejte si dohromady (1)Hayeka – šíření a decentralizované využívání informací ve společnosti. Cenový systém je informační systém. Výrobce co vyrábí něco cínu se bude zařizovat podle ceny cínu aniž by musel řešit, zkoumat nebo vědět, z jakého důvodu se cena cínu pohla nahoru nebo dolů. A ceny koordinují celou strukturu výroby.
  (2) Krize jsou naakumulované chyby ve struktuře výroby. A kam jinam zaměřit pozornost než na tu nejdůležitější ze všech cen, která se promítá do všech cen ostatních – úrokovou míru? Když dojde v chybě v téhle ceně – v úrokové míře, tak nevyhnutelně dojde k nakupení chyb ve struktuře výroby. I kdyby všichni na trhu nakrásně věděli, že tak, jak je, tak je úroková míra špatná, tak stejně nebudou schopni odhadnout tu správnou. Protože nic jiného než ceny v sobě prostě nezahrune všechny rozptýlené informace od všech lidí co se transakcí na trhu účastní.

  To proto nabízí peněžní teorie cyklu to nejsilnější vysvětlení (imho) aniž by se museli uchylovat k nějakému šarlatánství jako “animal spirit”. Každému je přece jasné, že když bude cena cínu špatně (třeba jí zreguluje vláda), tak nevyhnutelně dojde k narušení výroby. Ať už mohou být schopnosti předvídat tržních aktérů jakkoliv vysoké. A tenhleten samý poznatek stačí aplikovat na peníze.

 • Finist 05.02.2012 16:31

  A ještě bych měl jednu poznámku technického rázu k tomuhle tomu:

  “Analytik INESSu k Veľkej depresii povedal jasne: „Vytlačilo sa množstvo papierových peňazí, ktoré neboli kryté zlatom“. Toto však nie je pravda – množstvo papierových peňazí bolo stabilné (graf sezónne neočistenej menovej bázy s citlivo vybraným počiatočným dnom to nezachráni). Vyššie menové agregáty nie sú papierové peniaze, takže miesto konštrukcií by bolo možno lepšie priznať si malú chybu.”

  Tady se zase naráží do určitého rozdílu mezi tím,jak systém vypadal tehdy a jak vypadá dnes, respektive co by za “peněžní bázi” šlo považovat tehdy a co se za peněžní bázi považuje dnes. Z tehdejšího pohledu by peněžní bází bylo čistě a jen zlato (zlaté mince + zlaté cihly). Bankovky by už byly úvěrovým nástrojem a patřily by do stejného měnového agregátu jako bankovní depozita. A takhle to bylo brané i některými peněžními autoritami v té době (např. Benjamin Anderson). Existovaly tři druhy bankovek, které byly na federální úrovni zákonným platidlem – zlaté certifikáty, federal reserve notes a greenbacky. Pokud bysme trvali na definicích Fishera, který zákonné bankovky řadil k základním penězům, tak možná by se daly zařadit do peněžní báze, byť by vzhledm k tomu, že byly ještě směnitelné za zlato, nebyly už těmi úplně základními penězi. A možná, že o jejich množství, ještě existují přesné informace. Pak tam bylo něco okolo 14 000 “národních bank”, které vydávaly vlastní bankovky až do roku 1935.
  Ty vypadaly třeba takhle: http://thingsforgottenantiques.com/images/arcola.jpg

  Podle těch nápisů je to z ekonomického hlediska zcela ekvivalent depozit – banka prostě slibuje proti tomu zaplatit na požádání “zákonnou měnu” Takže ty by se řadili do jakého Mka? Z logiky věci do toho vyššího. A přitom jde ovšem fyzicky o bankovku že.

  Takže tam vůbec není vidět žádná jednoznačná chyba v tvrzení, že bylo “vytištěno hodně bankovek oproti zlatu”. Základním faktorem zhroucení bylo to, že bylo několikanásobně více nároků na zlato než bylo v bankovním systému zlata k dispozici. A to, že tyhle nároky byly v podobě bankovek nebo šekovatelných depozit nehrálo v té době takovou roli. Mohly být klidně v obojím a do toho přehledu M-ka basic se to vůbec nemuselo dostat, protože tyhle bankovky nebyly zákonnými penězi.

 • Braňo 05.02.2012 16:51

  Jakub:

  1. Otazka znie, preco si ABCT mysli, ze ludia (investori) tuto regresiu v danom obdobi nevideli a nezariadili sa podla nej, ale nechali sa oklamat.

  2. Druhy dovod je ten, ze ak by sa CB k tomu nezaviazala, tak ju trh ignoruje. Ak by robila CB diskretne opatrenia s cielom zakazdym trh precikat, tak jej trh neveri, strati kredibilitu. Preto su CB rule-based, teda sleduju nejake pravidlo a k nemu sa zavazuju (gugli time inconsistency).

  FED napr. vyhlasil, ze podrzi sadzby na nule az do polovice 2013. Ak je FED v ociach trhu kredibilny, tak toto vyhlasenie povzbudi dnes ekonomiku. Ak by FED kredibilny nebol, tak to vyhlasenie ekonomiku dnes nepodpori, lebo trh FEDu neuveri, ze slovo dodrzi. Tiez plati, ze ak FED zdvihne sadzby skor, aby znizil moznu inflaciu, tak si kredibilitu rozhodne nezvysi.

  3. CB nepotrebuju explicitne benchmarky, staci, ze su perfektne citatelne.

  —————————————-

  Pokial ekonomika slape na svojom potenciali a neexistuje tlak na inflaciu, tak moja naturalna urokova miera je rovnaka ako tvoja. Nie je ziadna nezhoda medzi dopytom a ponukou.

  CB nie su kartelizovany trh, kedze im ani nejde o zisk.

  ——————————————-

  V pripade centralne planovanej ekonomiky musis zmerat marginalne naklady kazdeho jedneho produktu a tak stanovit cenu (MC=P). Mises aj Hayek argumentovali, ze toto je nemozne.

  Stanovenie urokovej sadzby je oproti centralnemu planovaniu uplna brnkacka.

 • Finist 05.02.2012 17:06

  “2. Druhy dovod je ten, ze ak by sa CB k tomu nezaviazala, tak ju trh ignoruje. Ak by robila CB diskretne opatrenia s cielom zakazdym trh precikat, tak jej trh neveri, strati kredibilitu. Preto su CB rule-based, teda sleduju nejake pravidlo a k nemu sa zavazuju (gugli time inconsistency).”

  Kdyby se CB jen řídila nějakými pevnými pravidly, tak žádnou CB nepotřebujeme. Stačí nám jen ten Friedmanovský počítač.
  A veškerá monetární politika je založená na tom, že CB v určitých situacích trh přečůrat může – může nějak vylepšit výsledky trhu oproti stavu, ve kterém by neexistovala.

  “Stanovenie urokovej sadzby je oproti centralnemu planovaniu uplna brnkacka.” Evidentně není. Kdyby to byla taková brnkačka, tak tu nevznikají žádné cykly :-)

 • Jakub 05.02.2012 17:12

  @Brano

  Vyzera to na agreement to disagree, hlavne co sa tyka moznosti uspesne imitovat trh administrativne stanovenymi urokovymi mierami (nemyslim ze je to brnkacka). Tiez nemyslim ze mozes povedat co ma byt v danej chvili prirodzena urokova miera (to by museli podnikatelia vediet a brat to do uvahy aby bola validna namietka o ocakavaniach v ABCT).

  CB su kartel preto, lebo ked vedu bankovy sektor umoznuju im (bankam) stlacit rezervy nizsie ako by to bolo v prostredi free bankingu. V absencii takeho kartelu sa jedna banka, ktora ide s rezervnym pomerom prilis nizko vystavuje riziku odcerpania rezerv voci konzervativnejsim bankam (a riskuje neschopnost plnit zavazky). Lender of last resort tento prirodzeny trzny limit na uverovu expanziu odstranuje. Pri monopolnej mene vznika tiez klasicky common pool problem, kedy jednotlive banky plne nenesu dosledky svojich rozhodnuti pri poskytovani uverov. To vsetko by mohli byt oblasti konkurencie v bankovom sektore. Namiesto toho je trh kartelizovany pod vedenim CB. Ci im ide o zisk? Bez spekulacii o motivoch sa da povedat, ze ak mozu banky pri rovnakom kapitale poskytnut viac urokov (a nenarastie pomer odpisanych), budu ziskovejsie.

 • Finist 05.02.2012 17:12

  Ačkoliv stejně mě zaráží jedna věc:

  Buď jsou lidé natlik prozíraví, že v každý okamžik dokáží prohlédnout všechno, co je na ně centrální banka schopna ušít – a pak jde o instituci zhola zbytečnou. Nebo to nejsou schopni prohlédnout a centrální banka je může přimět dělat něco, co by jinak dělat nechtěli – a pak je to instituce škodlivá. Tak nebo tak tu není důvod pro její existenci :-)

 • Braňo 05.02.2012 17:44

  Finist:

  ABCT je v priamom rozpore s RBC, pretoze ABCT investor nie je schopny predvidat absolutne nic, zatial co RBC investor je v predikciach dokonaly (s vynimkou realnych sokov).

  Sam tvrdite, ze zvysenie urokovej sadzby je faktor, s ktorym sa nedalo pocitat, ked si ludia vytvarali plany. Pricom kazdy jeden clovek aj tu na diskusii vie, ze sadzby pojdu hore. ABCT proste stoji na tom, ze ludia maju totalne naivne ocakavania, ze sucasna sadzba sa nezmeni. To je len tazko obhajitelne.

  Ostatni? No ved o tom je cely moj clanok. Vid. porovnanie Spanielska s Australiou. Ziadne animal spirits. Mimochodom, ABCT tiez nepopisuje preco sa cyklus prevrati a “bublina praskne”.

  Stale na to pozerate cez nejake naakumulovane chyby v strukture vyroby, ci co. Ked CB zdvihne od zajtra sadzby z 0% na 20%, tak nasledna kriza bola dosledkom chybnej struktury vyroby? Nuz podla mna nie. Podla mne bola chyba v tom, ze CB zaviedla prudko restriktivnu politiku.

  Ludia predsa vobec nepotrebuju odhadnut nejaku spravnu urokovu mieru. To akoze vsetci ti, co neskrachovali dobodky spravne nieco odhadli?

  Ano, ak bude sadzba stanovena zla, tak tu mame inflaciu a prehrievanie, pripadne deflaciu a prepad. Penazne teorie su uplne v poriadku, suhlasim, ale nie ABCT.
  ——————————————

  “Z tehdejšího pohledu by peněžní bází bylo čistě a jen zlato (zlaté mince + zlaté cihly). ”

  Nie. Friedman a Schwartzova si boli vedomi institucionalnych rozdielov. Obezivo nezahrna len zlato, ale aj ostatne bankovky. Vid. zdroj v clanku. Cize je tam chyba. Okrem toho ste zabudli na zlate mince, ci strieborne certifikaty, napr. tu:
  http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/18/US_%245_1923_Silver_Certificate.jpg

 • Braňo 05.02.2012 17:48

  “Buď jsou lidé natlik prozíraví, že v každý okamžik dokáží prohlédnout všechno, co je na ně centrální banka schopna ušít – a pak jde o instituci zhola zbytečnou. Nebo to nejsou schopni prohlédnout a centrální banka je může přimět dělat něco, co by jinak dělat nechtěli – a pak je to instituce škodlivá.”

  Tak to sme sa asi nepochopili. Banka na ludi nic nesije, a preto su obe strany spokojne. CB sa sprava podla jasnych pravidiel. Ak by sa snazila trh oklamat (najprv nieco slubi a potom nedodrzi), tak by ju trh zacal ignorovat a neveril by jej.

 • J. V. Dubois 05.02.2012 17:49

  Finist: Aj rule based centrálna banka má svoje opodstatnenie. Aj keď centrálna banka nemá moc dlhodobo držať ekonomiku mimo prirodzenej rovnováhy, má moc presunúť ekonomiku do inej rovnováhy. Prestavte si, že existujú dve ekvilibriá, stabilná ekonomika s 10% nezamestnanosťu a ekonomika s 3% nezamestnanosťou. V tomto prípade rule based monetárna politika môže hrať rolu v tom aby sa ekonomika držala v tej výhodnejšej rovnováhe, ak si výhodnosť určíme podľa nejakých naších kritérií.

  Je to praktická otázka z teórie hier. Centrálna banka a jej politika vie slúžiť ako fokálny bod pre najlepšiu alternatívu z pohľadu ekonomiky, má hlavne koordinačnú rolu.

 • Finist 05.02.2012 17:59

  “Prestavte si, že existujú dve ekvilibriá, stabilná ekonomika s 10% nezamestnanosťu a ekonomika s 3% nezamestnanosťou.”

  To je naprosto nesmyslný předpoklad. Neexistuje žádná rovnovážná situace s nezaměstnaností. Pokud je nezaměstnanost, tak to znamená, že někde existuje nerovnováha. A pokud je nezaměstnanost dlouhodobá, tak existuje nerovnováha trvale a institucionálně udržovaná. A v takové situaci se monetární politika – bez odstranění skutečných příčin nezaměstnanosti – naprosto mine účinkem.

 • Finist 05.02.2012 18:08

  “ABCT je v priamom rozpore s RBC, pretoze ABCT investor nie je schopny predvidat absolutne nic, zatial co RBC investor je v predikciach dokonaly (s vynimkou realnych sokov).”

  Tak to se naprosto mýlíte. ACBT tvrdí, že jednou ze základních podnikatelských schopností je schopnost predikovat budoucí stav trhu. Podnikatelé můžou tuhle schopnost mít v různé míře, ale kontinuální selekční tlak bude působit na to, že na trhu budou zůstávat hlavně ti, co jsou v tom nadprůměrně úspěšní. Takže máme pak vyselektovanou skupinu podnikatelů, kteří dokáží nadprůměrně dobře predikovat budoucí stav trhu – a v jednu chvíli najednou podstatné části z nich tahle predikční schopnost “jakoby” selže. (Aniž by došlo k něčemu, co nikdo nečekal a co by bylo přímočarým vysvětlením – pád meteoritu). A to je to, co vysvětluje – že můžou být podvedeni a byli podvedeni. Respektive reagovali na falešný cenový signál. A to je daleko lepší vysvětlení, než jakékoliv jiné, které jsem do téhle doby slyšel.

 • Finist 05.02.2012 18:12

  “Sam tvrdite, ze zvysenie urokovej sadzby je faktor, s ktorym sa nedalo pocitat, ked si ludia vytvarali plany.”

  Kde něco takového tvrdím? Já jsem naopak zcela jasně tvrdil, že i kdyby s tím nakrásně počítali (nebo právě proto, že s tím počítali) tak jim to stejně není vůbec nic platné.

 • Finist 05.02.2012 18:19

  “Mimochodom, ABCT tiez nepopisuje preco sa cyklus prevrati a “bublina praskne”.”

  To mimochodem popisuje. Prostě se příjde na to, že projekty, které byly zahajené v době boomu, nemohou být ziskově dokončené.

  “Ked CB zdvihne od zajtra sadzby z 0% na 20%, tak nasledna kriza bola dosledkom chybnej struktury vyroby?”

  :-) tady by byla krize důsledkem toho, že by centrální banka udělala něco, s čím nikdo dopředu nepočítal. A to, jak rychle by odezněla, by záleželo na celkové pružnosti mezd a cen. Pokud bychom měli pružné ceny a mzdy a předchozí struktura výroby by byla v pořádku, tak by výsledná “krize” mohla být velmi krátká a velmi rychle překonaná.

 • Finist 05.02.2012 18:30

  “Nie. Friedman a Schwartzova si boli vedomi institucionalnych rozdielov. Obezivo nezahrna len zlato, ale aj ostatne bankovky. Vid. zdroj v clanku. Cize je tam chyba. Okrem toho ste zabudli na zlate mince, ci strieborne certifikaty, napr. tu:”

  To jste nepochopil, co jsem chtěl říct. Každá definice M-agregátů je v zásadě arbitrární definicí. Friedman, který navazoval na Fishera, bral jako “peněžní bázi” v podstatě všechny legal tender money. A třeba z určitého úhlu pohledu (například z úhlu pohledu empirické likvidity) to dává smysl, protože zákonné platidlo musí přijmout každý a tak je tím nejlikvidnějším aktivem v ekonomice.
  Ale z jiného úhlu pohledu dává zase smysl definovat si M-ka jinak. Například základní peníze by bylo to, co už není směnitelné za nic jiného. A ostatní peníze jsou nároky na tyhle základní peníze, které jsou směnitelné okamžitě nebo potom po nějaké době atd. A z tohohle úhlu pohledu prostě dává smysl dělat rozdíl mezi zlatem a bankovkami. A bankovky – byť by na nich bylo napsáno, že jsou legal tender – pak prostrě nepatří do oběživa. Jsou závazkem institucí vyplatit na požádání základní oběživo – zlato. Takže při zlatém standardu z tohohle logického úhlu pohledu potří do M0 jen zlato a do M1 pak všechny nároky na zlato splatné na požádání (depozita i bankovky i stříbrné a drobné měděné mince atd).

 • Braňo 05.02.2012 18:36

  Finist:

  ABCT tvrdi, ze jednou za zakladnych podnikatelskych schopnosti je schopnost predikovat buduci stav trhu a zaroven predpoklada, ze tito super podnikatelia sa opakovane nechaju podviest falosnym signalom od CB? Preco si preboha nenechaju rezervu, ked vedia, ze im dava banka falosny signal? Vsak to nedava ziaden zmysel.

  “A veškerá monetární politika je založená na tom, že CB v určitých situacích trh přečůrat může – může nějak vylepšit výsledky trhu oproti stavu, ve kterém by neexistovala.”

  Friedmanovsky pocitac je takmer idealny stav, ale ako vidite, pri zero lower bound by nam vela nebol platny. Ale nezavislost a predikovatelnost je dolezita.

  “Kdyby to byla taková brnkačka, tak tu nevznikají žádné cykly.”
  To, ze FED vie, kde je natural rate neznamena, ze by neboli ziadne cykly. Vsak to vobec nie je cielom jeho politiky. FED ma inak lepsie vysledky ako trh (alebo ako to nazvete) pred 1914: http://www.nber.org/cycles.html

  Dalej ste napisali: “Teorie je potřeba na vysvětlení toho nahromadění podnikatelských chyb, které nemá žádnou takovouhle jednoznačně identifikovatelnou příčinu ve faktorech, se kterými lidi nemohli počítat, když si vytvářeli své plány.”

  Takze pocitaju s tym zvysenim sadzieb uz pri vytvarani svojich planov alebo nie?

 • Finist 05.02.2012 18:39

  Ještě k tomuhle tématu peněžních agregátů -
  http://mises.org/books/valuemoney.pdf

  str. 154 a dál. Pro pohled měnových autorit v té době.

 • Braňo 05.02.2012 18:39

  Finist:
  Ano, definicia je arbitrarna, je uplne jedno, co tam date. INESS sa vyjadril, ze bolo natlacenych prilis vela penazi a ja som ukazal, ze nebolo, lebo baza zahrna nielen zlato ako ste mylne tvrdili.

 • Finist 05.02.2012 18:42

  Hlavně str. 167.

  M, money, consists of all the media of exchange in circulation which are generally acceptable,
  as distinguished from those which are acceptable under particular conditions, as by endorsement. M excludes money in bank reserves and government vaults. Money,
  specifically, includes gold and silver coin, minor coins, government paper money, and bank-notes; M’ consists of deposits transferable by check. This version would not satisfy such a writer as Nicholson,1 who would limit money to gold coin, and would include in M’ not only deposits, but also bank-notes, and other credit instruments. I may suggest here, what I shall later emphasize, that Fisher’s “money,” though he doubtless is using the most common definition of money, is really a pretty heterogeneous group of things, concerning which it is possible to make few general statements safely. In economic essence, e. g., bank-notes are much more like deposits than like gold, and if one wishes to separate money and credit, bank-notes belong with M’ rather than with M.

 • Finist 05.02.2012 18:47

  @Braňo

  INESS se vyjádřil, že bylo vytištěno příliš penězí relativně ke zlatu. To byste mohl vyvrátit tak, kdybyste vzal poměr – čistě jen množství zlata ku množství nároků na zlato (tzn bankovek + depozit na požádání, mezi čímž nebyl ekonomický rozdíl). A ukázal jim, jak se tenhle poměr nezměnil. (Což byste neukázal, protože ten se ve dvacátých letech hodně změnil).

 • Braňo 05.02.2012 18:54

  Jakub:

  “Tiez nemyslim ze mozes povedat co ma byt v danej chvili prirodzena urokova miera (to by museli podnikatelia vediet a brat to do uvahy aby bola validna namietka o ocakavaniach v ABCT).”

  Nerozumiem. Preco by to museli podnikatelia vediet?

  “V absencii takeho kartelu sa jedna banka, ktora ide s rezervnym pomerom prilis nizko vystavuje riziku odcerpania rezerv voci konzervativnejsim bankam (a riskuje neschopnost plnit zavazky).”

  Nuz vo svete to tak chodi, ze investicie su spojene s rizikom. O tom to je. Ak by sa banky nechceli vystavovat riziku, tak by sa nevystavili ani zisku. Banka sa predsa snazi odhadnut kolko cashu potrebuje a zvysok investuje.

  CB jej stanovuje PMR a nevidim dovod, preco by v pripade freebankingu naopak nesli banky este nizsie.

  “Pri monopolnej mene vznika tiez klasicky common pool problem, kedy jednotlive banky plne nenesu dosledky svojich rozhodnuti pri poskytovani uverov.”

  Preco by neniesli? Zavedenim vacerych mien a kurzov sa co zmeni?

  “Lender of last resort tento prirodzeny trzny limit na uverovu expanziu odstranuje.”

  Hm, cize staci zvysit PMR a podla rakusanov je po probleme? To tak spravme! :)

  A hovoril som samozrejme o zisku centralnych bank, nie komercnych.

 • Braňo 05.02.2012 18:58

  Finist:

  Vidim, ze rad argumentujete autoritou, i ked je to autorita iba v ramci rakuskej skoly :) Nechapem, co z toho textu plynie.

  “To byste mohl vyvrátit tak, kdybyste vzal poměr – čistě jen množství zlata ku množství nároků na zlato (tzn bankovek + depozit na požádání, mezi čímž nebyl ekonomický rozdíl).”

  Vsak presne to som v clanku ukazal.

 • Finist 05.02.2012 19:00

  “FED ma inak lepsie vysledky ako trh (alebo ako to nazvete) pred 1914:”

  FED má podle mého mínění daleko horší výsledky, než měl systém před rokem 1914. Viz tahle Selginova přednáška.
  http://www.youtube.com/watch?v=yLynuQebyUM

  To, na co odkazujete, je prostě jen důkazem toho, že statistici neumějí počítat s čísly z 19. století (nebo je chybně interpretují). Tehdejší cykly vůbec nebyly tak vážné, jak to z té tabulky vypadá.

 • Braňo 05.02.2012 20:46

  Nuz mozno je to tak, ze ten chlapik, co ukazuje v tom videu grafy nezamestnanosti bez zdroja, si jednoducho len vymysla ;-)

  Tu prikladam porovnanie nezamestnanosti. Vpravo je graf z videa (chlapik sa nezmohol na viac ako “based on available data”), vlavo oficialne udaje:
  http://i40.tinypic.com/9lapo4.jpg

 • Finist 05.02.2012 20:51

  “Vsak presne to som v clanku ukazal.”

  Jo, trochu špatně sem se vyjádřil. Procentní poměr v článku je, ale ty čísla ukazují i tohle (když si srovnáme množství zlatých dolarů a množství dolarových nároků splatných na požádání):

  V roce 1920
  M1: 23,73 miliard dolarů – zlato 2,6 miliard = 21,13 miliard nekrytých dolarů v oběhu

  V roce 1929
  M1: 26,54 miliard dolarů – zlato 4 miliardy = 22,54 miliard nekrytých dolarů v oběhu.

  Takže v M1 bylo o 1,41 miliardy nekrytých dolarů v oběhu víc oproti roku 1920. (Pochopitelně by to bylo ještě víc, kdybysme to srovnali s rokem 1921)

  Karpiš mohl mít klidně na mysli tohle absolutní srovnání a měl by pak pravdu.

 • Jakub 05.02.2012 22:01

  “Nerozumiem. Preco by to museli podnikatelia vediet?”

  Lebo to je miera ktora koordinuje investicie a uspory. Inak vznikaju imbalances.

  “Nuz vo svete to tak chodi, ze investicie su spojene s rizikom. O tom to je. Ak by sa banky nechceli vystavovat riziku, tak by sa nevystavili ani zisku. Banka sa predsa snazi odhadnut kolko cashu potrebuje a zvysok investuje.”

  Ako vravis, tak to vo svete chodi. Ale c dosledku existencie CB je to do znacnej miery potlacene. To ma nasledky v podobe rozsahu uverovej expanzie.

  “CB jej stanovuje PMR a nevidim dovod, preco by v pripade freebankingu naopak nesli banky este nizsie.”

  Ja chapem zalozenie CB ako vysledok snahy bank synchronne stlacit PMR cim nizsie. Pokial by neexistoval REPO trh kde CB berie do zalohy aktiva (hlavne statne dlhopisy), riziko straty likvidity by bolo ovela vacsie. Dalej aj riziko straty rezerv voci konzervativnejsim bankam (absencia uniformnej rezervnej politiky, aspon teda jej lower bound). To su dobre dovody ocakavat ze PMR by nizsie neslo.

  Preco by neniesli? Zavedenim vacerych mien a kurzov sa co zmeni?

  Vysvetlim zhrnutim jedneho papera na tuto temu:

  “Hm, cize staci zvysit PMR a podla rakusanov je po probleme? To tak spravme!”

  Na tom neni zhoda. Ja sa klonim k nazoru ze staci odstranit legislativne opatrenia ktore bankam umoznuju expandovat nad uroven ktora by fungovala na volnom trhu s loanable funds.
  “Carilli and Dempster (2001) build up their prisoner’s dilemma argument by comparing the
  hypothetical system of free banking with the system of the banking sector cartelized under the central bank coupled with monopolized currency issue. The difference that is relevant for the discussion is a common pool problem that arises from monopoly currency. When banks issue their own money (or money certificates such as cheques, demand deposits etc.), they can differentiate from other banks by their policy regarding the issue; they can appeal to clients by
  being more conservative (keeping higher reserve ratio), and can decide on compatibility with other banks (transacting other bank’s money with their own clients’ accounts) based on
  trustworthiness of other banks’ issue policies. Thus, each bank bears consequences of their
  policy, and there is a competition among banks.”

 • Jakub 05.02.2012 22:03

  Ach. Nechapem ako, ale moj komentar ma pomiesane poradie.

  toto ma byt na konci, nie v strede:
  —————————
  “Hm, cize staci zvysit PMR a podla rakusanov je po probleme? To tak spravme!”

  Na tom neni zhoda. Ja sa klonim k nazoru ze staci odstranit legislativne opatrenia ktore bankam umoznuju expandovat nad uroven ktora by fungovala na volnom trhu s loanable funds.
  ——————–

  ak je tu nejaky admin prosim o opravu…vdaka!

 • Braňo 05.02.2012 22:53

  “Lebo to je miera ktora koordinuje investicie a uspory. Inak vznikaju imbalances.”

  Spytam sa inak. Ako funguje ten mechanizmus, lebo z tohto mudrejsi nie som.

  Ja chapem zalozenie CB ako dlhu evoluciu. Aj vo freebankingu maju banky tendenciu pozicat co najviac penazi, pretoze to je jedina vec, z ktorej profituju. Kazdy cent rezerv navyse je pre nich obrovsky (oportunitny) naklad, cize cela optimizacia sa sustredi na minimalizaciu rezerv, aby klienti vkladali co najviac a naopak vyberali co najmenej fyzickych penazi: spoplatnene vybery, nahlasovanie vyberu cashu vopred, zvyhodnene platby kartou, internetom, atd..

  REPO trh nie je podstatny, banky by sa poistili proti idiosynkratickym sokom na likviditu navzajom.

  Aby sa konzervativnejsie banky (tie s vyssimi rezervami) udrzali na konkurencnom trhu, tak by museli ist do ovela riskantnejsich projektov s vyssim vynosom. Ako som pisal vyssie – rezervy su velky naklad.

  Nevidim to proste ruzovo. Nehovoriac o agregatnom soku, ci panike. Vtedy idu dolu vodou vsetci, avsak kazdy caka, ze peniaze zacne tlacit najprv ten druhy.

  Aj dnes sa mozu banky diferencovat, nie je ziadny problem. Resp. stat ich este nedavno diferencoval na investicne a retailove ;-)

 • Dezmar 06.02.2012 10:38

  Som rad, ze k diskusii sa pripojili argumentacne podkutejsi diskuteri ako ja. Preto si len dovolim rypnutie z trocha ineho smeru. Tento web (jetotak) sa pomerne jasne hlasi k smeru, hovoriacemu o hnusnom neoliberalizme, spiknuti bankstrov, financnych spekulantoch drviacich pracujuci lud, zidovskej klike zatinajucej svoje krvave zuby do robotnika a pod (mozno nie tak explicitne ako ine, ale predsa :) .
  A zrazu tu mame etericku Banku, ktora nie je napojena na financnikov, nepodlieha politickemu cyklu, jendoducho je plna ludi so svetoziarou, ktori nezneuzivaju moc, ani sa nenechaju skorumpovat, ale v potu tvare kazdy den bojuju v prospech pracujuceho cloveka, vsetko podla pravidiel. Mne to pride divne :)

 • krija 06.02.2012 19:12

  pozeram, ze to tu treba rozcisnout ako sa hovori :)

  http://moje.hnonline.sk/node/1128

  a ak ste pochopili toto, tak nebude problem snad ani nieco o deflacii:

  http://krija.wordpress.com/2010/12/19/deflacia-a-system-emisie-penazi/

  a ku menovym agregatom:

  uctovne peniaze vytvorene komercnymi bankami a obcas aj centralnou bankou je mozno si po pripisani v banke na ucet vymenit za obezivo, ale zaroven nema zmysel v tom rozlisovat, lebo vsetky peniaze vznikaju ako uctovne peniaze.

  viac tu:

  http://krija.blog.pravda.sk/2011/10/23/o-kapitalizme-s-laskou/

 • krija 06.02.2012 19:17

  http://moje.hnonline.sk/node/1128

  http://krija.wordpress.com/2010/12/19/deflacia-a-system-emisie-penazi/

  http://krija.blog.pravda.sk/2011/10/23/o-kapitalizme-s-laskou/

 • Jakub 06.02.2012 19:20

  No a? Konspiracie nejach inym. Prezumpcia dobrych umyslov ideoveho oponenta je jedina cesta k normalnej debate.

 • krija 06.02.2012 19:20

  http://moje.hnonline.sk/node/1128

  http://krija.wordpress.com/2010/12/19/deflacia-a-system-emisie-penazi/

  http://krija.blog.pravda.sk/2011/10/23/o-kapitalizme-s-laskou/

  btw nejako vam to tu hapruje. toto je moj treti prispevok, ktory sa pokusam odoslat a nie je tu. hlavne, ze to detekuje zdvojeny prispevok.

 • kri 06.02.2012 19:27

  to je moja mailova adresa na blackliste, alebo co? toto je stvrty pokus sem niecim prispiet a poslednym zaroven. detekcia zdvojenych prispevkov vam funguje dokonale, lenze ja tu ani jeden moj nevidim.
  .
  http://moje.hnonline.sk/node/1128
  .
  http://krija.wordpress.com/2010/12/19/deflacia-a-system-emisie-penazi/
  .
  http://krija.blog.pravda.sk/2011/10/23/o-kapitalizme-s-laskou/
  .

 • krija 06.02.2012 19:35

  http://moje.hnonline.sk/node/1128

 • kri 06.02.2012 19:36

  http://moje.hnonline.sk/node/1128

 • Jakub 06.02.2012 19:39

  *nechaj :P

 • I. Lesay 07.02.2012 8:34

  ospravedlnujem sa… system asi zachytil viacero linkov v komentari, vyhodnotil to ako spam, a preto Vas zaradil na schvalenie. az teraz som sa k tomu dostal. il

 • Ako to, že trh nevyrieši všetko? | INESS | Blogy | eTREND - expert na ekonomiku a financie 09.02.2012 10:55

  [...] Žúdel zareagoval na moju reakciu na jeho reakciu na môj rozhovor. Aby sa z týchto reakcií nestal nekonečný [...]

 • Budiž Euro! 08/2012 | Euro Kríza 24.02.2012 13:08

  [...] je neúrekom. Nielen Čína, ale aj Španielsko má svoje mestá duchov. Bublina, alebo náhly nedostatok dopytu po domoch? Budiž peniaze z ničoho dokážu pomútiť hlavu nielen rozhadzovačným politikom, ale [...]

 • canadian pharmacy 30.11.2016 9:14

  canadian pharmacy

 • generic for crestor 01.12.2016 2:39

  generic crestor 10mg generic crestor

 • ventolin hfa 90 mcg inhaler 01.12.2016 6:29

  albuterol albuterol inhaler

 • canada pharmacy viagra generic 01.12.2016 18:39

  canadian pharmacy canadian pharmacy

 • cialis without a doctors prescription 02.12.2016 21:44

  cialis without a doctor’s prescription cialis without a doctors prescription cialis without a doctors prescription cialis without a doctors prescription

 • viagra without a doctor prescription 03.12.2016 7:20

  How’s it going? viagra without a doctor prescription

 • finuro 03.12.2016 10:45

  Drop in again some time. viagra without doctor visit

 • canadian pharmacy 04.12.2016 17:03

  canadian pharmacies pharmacy canada

 • crestor generic 05.12.2016 6:44

  crestor generic generic crestor 20mg

 • cialis without a doctor's prescription 05.12.2016 19:52

  cialis without a doctor prescription

 • canada pharmacy drugs prices 06.12.2016 18:55

  canada pharmacy viagra generic canadian pharmacies

 • cialis without a doctor's prescription 07.12.2016 21:57

  cialis without a doctor prescription from canada

 • generic crestor 09.12.2016 2:09

  generic crestor generic crestor medication for cholesterol

 • viagra without a doctor prescription 09.12.2016 5:16

  viagra without a doctor prescription

 • viagra samples 09.12.2016 6:02

  See you soon. coupons for viagra

 • over the counter viagra 09.12.2016 21:18

  What induce you been up to? viagra over the counter

 • cialis without a doctor prescription 10.12.2016 6:59

  cialis without a doctor’s prescription

 • canadian pharmacy 10.12.2016 8:17

  canada pharmacy online

 • canadian online pharmacy 10.12.2016 10:11

  canadian online pharmacy stock medications purely in environmentally convivial and biodegradable packages, as have of our oath to operate in canadian pharmacy online an environmentally accountable manner. The make use of of eco-friendly packaging demonstrates the canadian pharmacies commitment to environmentally sustainable business.

 • canadian drugstore 18.12.2016 5:57

  canadian pharmacy

 • cialis without a doctor's prescription 20.12.2016 12:56

  cialis without a doctors prescription cialis without a doctors prescription

 • Zaiyah 22.12.2016 12:25

  Lamentablemente he tenido mucho trabajo de golpe y no he podré estar…vendrás al congreso del DIM? así conversamos fisicamente después de tanto tiempo!. Besos.Paloma Valdivia huktuura.blogspot.com

 • http://www.krediteanbieter.info/exceltabelle-kreditrechner-wohnungskauf.html 23.12.2016 13:44

  Jeg elsker denimskjorter til piger (har just selv købt en..altså en skjorte), men engang havde jeg kysset en søøød fyr og da jeg skulle beskrive, hvordan han så ud.."Øhm.. han havde denimskjorte på.." måtte jeg brødbetynget sige. Synes det er så underligt til mænd.

 • http://www.kreditsuche.club/barkredit-expresskredite-alle-ohne-bankauskunft-formular.html 23.12.2016 15:39

  I need to find some good coders/web designers for a site I plan to build. I’m not trying to kill my budget, but I need to find some decent people who can make a detailed site.Anyone have reccomendations?

 • bank mein kredit 23.12.2016 18:11

  Gifts are the projectors of your emotions. No matter how far you are from your loved terms, just a simple gift can put the lights on the dejected faces of them, who have been missing your presence on their special day. A gift actually brings your inner self before them. Visit for details.

 • http://exklusivekreditangebote.top/konto-mit-kredit.html 23.12.2016 22:26

  235058 624515Its like you read my mind! You appear to know a good deal about this, like you wrote the book in it or something. I feel which you could do with some pics to drive the message home a bit, but other than that, this really is amazing weblog. A terrific read. I

 • http://guenstigsterkreditfinden.pw/darlehen-kredit-das-gleiche.html 24.12.2016 0:16

  The honesty of your posting is there for all to see

 • sofortkredit auszahlung innerhalb 24 std uhr 24.12.2016 5:42

  Las infraestructuras son el envoltorio…..Lo importante es el contenido….Recuperar los valores humanos antaño presentes y hoy olvidados. Confiamos que con tus ” autopistas de la educación ” podamos transformar esta sociedad. Adelante Jose Ramón con tu trabajo , estamos a tu lado y te damos nuestro total apoyo.

 • http://krediteanbieter.top/kredit-eigenheimzulage-darlehen-quittung.html 24.12.2016 10:20

  Air Crash Investigation è un’ottima serie, e anche se cerca di attenersi ai fatti il più possibile, per la sua natura televisiva è anche per forza di cose un po’ “romanzata”.Certo più si eliminano elementi di “disturbo” e meglio è, su questo penso siamo tutti d’accordo, ma questo vale per qualsiasi posto di lavoro si occupi. ;)

 • kredit n-bank 24.12.2016 12:50

  hi, I try to give a feedback to youtube, but this is frustrating, all the help forum contact us, I just can't find a email address or mail form to specific reception to send my idea or suggestion. shouldn't this works as a operator forward my message to relate department? I strongly suggest that a floating feedback link at the corner at every page just like google+ besides just report a bug.

 • http://kreditsuche.pw/kredit-abloesen-trotz-jimdo.html 24.12.2016 16:02

  Rambhai, Sindhiyon ki matrubhumi Sindh hai aur Kachchhiyon ki Kachchh. Agar leadership ki jaroorrat hai toh woh Sindh mein hi Hindu sindhiyon ke liye jagah banane ke liye honi chahiye. Na ki aur logon ki matrubhumi ko apna banane ke liye. 1947 mein hindu sindhiyon ke liye jagah na mangkar ki gayi galti ko repeat karne ki koshish na karein. Jahan tak minority ko reservation ka sawal hai woh ek alag baat hai . Is baat ko aur koi mudeh ke saath jodne ki koshsish nai karni chahiye. Jai Kachchh!Jai Hind!Ashwin

 • sofortkredit sozialhilfe hausfrau yarn 24.12.2016 16:47

  Hey, I’ve been looking for your entries every few days. I hope you’re okay. After years of reading your blog I don’t feel like I come here for the lolz or just for funny link spam.. I feel like I know you a little, and when you don’t update I worry that bad things are going on. I hope it’s just Real Life getting in the way and it’s not all bad. I’ll keep checking back for an update. If things are getting hard to bear, day-to-day wise – remember that you’re not alone in that.

 • http://exklusivekreditangebote.top/analisis-kartu-kredit-syariah.html 24.12.2016 17:49

  Татьяна:Меня интересует в большей степени профессии: менеджер социальных сетей, менеджер интернет-проектов, удаленные помощники для предпринимателей, онлайн-консультанты, удаленные онлайн-операторы на телефоне, удаленные менеджеры по холодным звонкам.Благодарю Вас

 • http://exklusivekreditangebote.top/privatkreditvertrag-vorlage-download-schule.html 24.12.2016 19:10

  Wonderful explanation of facts available here.

 • cialis free 30 day trial 24.12.2016 22:03

  cialis free coupon
  free cialis sample pack

 • http://kreditsuche.pw/geld-zurück-bei-autokredit.html 24.12.2016 22:08

  Yo, good lookin out! Gonna make it work now.

 • auto insurance 25.12.2016 5:54

  That kind of thinking shows you’re on top of your game

 • muster kreditvertrag kostenlos download excel 25.12.2016 6:46

  örülök, hogy neked már sikerült. Amúgy meg kétlem, hogy ez az ország "online" színvonalon lenne már. És bankfiókja sincs mindenkinek. Egyébként a bank is megvág, bármit kérsz tőle, ingyen nincs semmi.Márk: szinte el sem hiszem, hogy létezik ennyiféle kedvezmény.Csak akkor meg azt nem értem, egy angol miért különb, miért érdemel többet, mint egy magyar ?

 • auto insurance 25.12.2016 7:01

  for the link!!!@Richard@Latitude30N:Agreed. I am glad we had a African-American president.Reality is striated, multi-dimensional. The WH is lifting one layer and calling this strata “truth” and labelling the other layers as “extremist danger dogma”. spooky.

 • kredit quelle 25.12.2016 10:59

  Yeah that’s what I’m talking about baby–nice work!

 • ratenkredit cc bank virugambakkam 25.12.2016 12:43

  I tried the 100 challenge and got side tracked after I did the final test and only did 75 pushes……after two months I disided to try something else …im 10 days into doing 1000 pushes a day ,in any order of sets and reps that suit me .after 30 days I’ll take a few days off and try the 100.i have no idea if it will work but what the hell .any comments on my effort from someone who knows would be great.

 • car insurance rate 25.12.2016 14:08

  That takes us up to the next level. Great posting.

 • http://getwebstats.top/xxxhost.me 25.12.2016 18:54

  Whoa — confessions to the bishop get filtered to the Honor Code people?? I thought I knew about all of that stuff (including the beards!) but that’s one that threw me.Although I did, of course, know that there are many many fine and upstanding young BYU stalwarts who nobly turn their neighbors, classmates and roommates in….

 • franken kredit ungarn 25.12.2016 21:25

  Yours is a clever way of thinking about it.

 • kredit 3 0 emoji 25.12.2016 22:34

  priscila / a verdade…se o ser humano tivesse vivido com os dinissaouros,nos tbm estariamos extintos!!!entao axoo que eles naum pensaram nissoacabou a discuçao???Gostei deste comentário ou não: 3

 • kredit fr alg 2 empfaenger abzuholen 25.12.2016 23:12

  A book on this subject I strongly recommend is by Giles Milton, available for under $5 via Amazon. Milton puts the number of European slaves at well over a million, as does Prof Rees Davies in an excellent at the BBC website.

 • http://www.kreditsuchestarten.top/ 26.12.2016 2:22

  Un joli récit, ou partage.Je suis totalement d’accord.Je dirais que voyager c’est s’ouvrir aux autres, s’ouvrir au monde, pounr mieux comprendre le monde, et finalement mieux se comprendre et se connaitre.Allez bon voyagemon carnet de voyage Articles récents..

 • bargeld ohne kredit 26.12.2016 6:11

  CarlaWarm wishes & continued blessings for this coming new year 2011.Enjoy the beauty of your blog all year, sheer magic.Your photo "Paris in Snow" reminds me of icing on a beautiful & delicious cake. I think now they will have to revive Cole Porter's song "I love Paris" to include I love Paris in the spring timeI love Paris in the fallI love Paris in the winter, when it drizzles,to add…."I love Paris in when "the snow starts to fall…."Joyeux Noeljoanny

 • http://kreditfinder.top/kreditrate-nicht-bezahlt.html 26.12.2016 6:25

  to add extra pizazz for kids and grown ups alike. Children love to eat them as is, and adults can pop them in a glass of champagne for extra flavor. Just fill the molds will flavored and colorful juice and

 • kredit eheleute 26.12.2016 8:07

  Now I know who the brainy one is, I’ll keep looking for your posts.

 • kredit za umirovljenike 26.12.2016 9:06

  I thought finding this would be so arduous but it’s a breeze!

 • Iphfuvz 26.12.2016 11:09

  On his whisper, we ordered some canadian pharmacy online. The before night he took individual 50 mg. levitra on an empty stomach. We waited 30 minutes… nothing. an hour… nothing. Then I started to attempt down on him. WOW!!! He achieved an extremely ineluctable canadian online pharmacy in seconds. He was like he was at 18 years old, when we routinely made fervour 3 times a day.

 • http://topkreditanbieter.top/baufinanzierung-budgetrechner.html 27.12.2016 9:19

  Jag testade det via ett dataprogram som de hade, funkade rätt så bra men nu tänkte jag klara det själv med stöd av gruppen jag är med i, måste bara bli av med förkylning och halsont som varvar just nu i kroppen!Kram Elenor

 • http://kreditangebote.top/over-kredit-ke-leasing.html 27.12.2016 10:23

  You couldn’t pay me to ignore these posts!

 • http://kreditexpert.top/kredite-ohne-lohnabrechnung.html 27.12.2016 10:29

  before, my worry is 600-650…rest of the Jan spreads is a question of how big of a cap loss are you comfortable with…fiscal cliff will dampen all rally chances…let’s see how next 2-3 days go…we are hanging by a very thin rope here

 • http://kreditangebote.top/sofortzusage-schufafreier-kredit-ändern.html 27.12.2016 11:43

  One or two to remember, that is.

 • investkredit bank niederlassung frankfurt 27.12.2016 14:07

  A pleasingly rational answer. Good to hear from you.

 • http://onlinekreditanfrage.pw/check-limit-kartu-kredit-mandiri.html 27.12.2016 14:23

  Why do I bother calling up people when I can just read this!

 • kredit darlehen tilgung kredit 27.12.2016 15:28

  Knowledge wants to be free, just like these articles!

 • http://kreditangebote.top/motorrad-kredit-zinsen.html 27.12.2016 15:55

  A pleasingly rational answer. Good to hear from you.

 • http://topkreditanbieter.top/test-kredit-selbstständige.html 27.12.2016 16:34

  hi!,I really like your writing very a lot! share we keep up a correspondence more approximately your post on AOL? I require an expert on this area to solve my problem. May be that is you! Taking a look forward to peer you.

 • http://kreditangebote.top/autokredit-auto-zurückgeben.html 27.12.2016 17:32

  donde terminaremos gracias a nuestros dirigentes? acabo de llegar de chajari y no se puede del humo y se sentia en el centro. che si en lugar de cuidar sus bolsillos y mirarse el ombligo, y tanto logo para la famosa planta de tratamiento, hacen una obra real y no sigan “vendiendo humo”

 • http://topkreditanbieter.top/kredit-mobil-bunga-0-persen.html 27.12.2016 19:35

  That’s a smart way of thinking about it.

 • http://kreditexpert.top/kreditgebühren-jetzt-noch-zurückfordern.html 27.12.2016 23:02

  Well…. war IS the usual answer to world wide economic depression.VERY traditional, a good war is. Lots of history to fall back on, there. Never fails to answer the call, it does.

 • http://grosserkreditvergleich.top/syarat-kredit-wom-finance.html 27.12.2016 23:52

  Okay I’m convinced. Let’s put it to action.

 • kreditrechner sw 28.12.2016 1:16

  Sotva jsem si oddechla, že v USA byly zákony SOPA a PIPA odloženy, tak na mě včera z Reflexu vyběhlo, že 22 států EU, včetně ČR a protestujícího Polska, a několik dalších zemí ratifikovalo tohle svinstvo pod názvem ACTA. Místo reforem nás čekají represe, cenzura a internet pod neustálým policejním dohledem. Nechť žijí světlé zítřky!

 • Barnypok 28.12.2016 1:34

  cG8Ri7 http://www.FyLitCl7Pf7ojQdDUOLQOuaxTXbj5iNG.com

 • http://kreditonlinebeantragen.top/privatkredit-biete-xing.html 28.12.2016 1:47

  Very good Web site…At the period this as simply stated seems adore Expression Engine is going to be preferred operating your personal websites console available immediately. (due to whatever Basically regarding lots of people has read with regards to) Could frequently en…

 • http://onlinekreditanfrage.pw/kredit-wie-lange-dauert-die-zusage.html 28.12.2016 2:21

  konfederasyon kupası ne kadar önemliyse olimpiyatlar da o kadar önemlidir futbol için…Messi acaba dünya kupasının mı hayalini kurar yoksa olimpiyatların mı?Maradona da her olayın içine girmekten bi vazgeçse artık da futboluyla hatırlasak onu…

 • günstiger kredit pv-anlage 28.12.2016 2:39

  I had to laugh at how his wife completely washed her hands of him.Who spends time monitoring Youtube for foolishness like this? I can barely find what I’m looking for when I go on there.

 • http://topkreditanbieter.top/formular-privatkredit-download-kostenlos-pdf.html 28.12.2016 3:06

  I think the link might be out of date. The point is valid – there is an incredible disconnect between the Administration and the actual problems we face:1. Government spending / borrowing2. Islam3. Mexican borderInstead, let’s chase down hot rods and talk about racism…

 • http://kreditexpert.top/kredit-mit-niedrigzins.html 28.12.2016 3:15

  So excited I found this article as it made things much quicker!

 • http://kreditangebote.top/meinungen.html 28.12.2016 3:43

  I told my kids we’d play after I found what I needed. Damnit.

 • ohne arbeitsvertrag muster 28.12.2016 4:20

  铭盛卡行(QQ1228557129)所出售卡均为一级卡源,全新无任何交易记录,资料齐全,真实身份办理,亦可指定名字办理,诚信淘宝担保交易! 例如—可以给你淘宝店刷提高您的淘宝信用记录。 例如—你想接受汇款,但又不想让对方知道自己的真实姓名。 例如—您想给领导送礼办点事情,但是又不想让自己的隐私暴露!这时您就需要到我们提供办理的卡,我们的卡可以让您随意的a转帐–送礼。给客户保密了隐私的同时也去除了客户的后顾之忧。本团队以真实代开卡【QQ:1228557129】办理、分别提供7大银行卡;中国银行—工商银行—建设银行—农业银行—交通银行—招商银行—邮政银行[网上银行(口令卡,电子证书,U盾)长期供应,保证全新开户,保证开户资料齐全,保证带真实有效开户原件,承接指定名字开户我们的宗旨是:质量+速度+信誉!我们希望与 有长期需要的客户建立长期合作关系,彼此信任,共同赢利。如有需要请联系!非诚勿扰! 客户的满意是我们的心愿欢迎光顾公司宗旨: 公司执行国家金融方针和政策,在法律、法规规定的范围内开展业务, 自主经营、自负盈亏、自我约束、自担风险、切实为小企业、农民、农业及农村经济的发展服务。公司文化: 诚信—用心做事,诚信为人 规范—规范管理,依法治企 高效—真诚服务,高效便捷 和谐—同舟共济,创建和谐公司口号: 以实力、效率立足于市场 用服务、便捷来赢得口碑 崇尚职业道德,遵守法律法规 急您所急、思您所思温馨提示:在本卡行购买的卡可用于收藏使用!

 • kfz kredite privat gesucht deutschland 28.12.2016 6:07

  I hate my life but at least this makes it bearable.

 • http://kreditexpert.top/kredit-ohne-arbeitslos-geld-ändern.html 28.12.2016 6:17

  Też mam problem na politycznych bo tematyka zgrana. Coraz częściej jaja sobie robię bo nie mam już siły o tym samym pisać. Idę już do łóżka, pomyślę nad tematem na jutro, bo nic nie mam w zapasieDobranoc Dyszczu

 • http://kreditexpert.top/bank-kredit-ohne-auskunft.html 28.12.2016 16:30

  Le jugement de Blair et de Bush j’en rêve. Je suppose que je ne suis pas le seul.Je me souviens de la phrase que maitre Verges avait prononcer lorsque qu’un journaliste lui avait demandé s’il aurait accepté de défendre Hitler.Verges avait répondu qu’il aurait même défendu G.W Bush à la condition que ce dernier plaide coupable.Les vieux démons ressortent de l’ombre et c’est bien normal. Il y a des événements qu’on ne peux pas oublier.

 • http://kostenlosekreditanfrage.info/internet-banking-kartu-kredit-bank-mega.html 28.12.2016 17:26

  Bonjour Pierre.Merci pour ces précisions.Malgré son érudition, c’est l’abbé Delarue (vers 1811) qui a en effet était trompé par l’analogie entre Balleroy et Bur-le-Roy. On sait aujourd’hui que le nom Balleroy existait bien avant que l’on ait donné au Bur, la résidence ducale du Bessin, le nom de Bur-le-Roy.À bientôt.

 • http://kreditexpert.top/kredit-ausland-geld-xbox.html 28.12.2016 20:43

  For the love of God, keep writing these articles.

 • http://onlinekreditanfrage.pw/kredit-hp.html 28.12.2016 21:41

  un produs de exceptie din zona bihorului e ” VARZARUL ” acea “patura” rulata umpluta cu branza si cozi de ceapa , sau cu cartofi .. e specific zonei Vascau – Beius . .. acela e intr adevar un produs ce poate concura cu orice produs de patiserie din lume ..tehnica realizarii si intinderii foii insa , e ceva incredibil de greu de reprodus …musai sa l incercati

 • http://kostenlosekreditanfrage.info/kredit-laptop-wonosobo.html 28.12.2016 22:35

  Hola Margarita!Gracias por todas las herramientas que nos has mostrado a través del diplomado. Gracias por seleccionar al maravilloso equipo de terapeutas que enriquecen el proceso de nuestro desarrollo. Ha sido toda una experiencia y estoy muy feliz de haberme dado la oportunidad de asistir al diplomado y a constelaciones familiares! Dios te devuelve multiplicado el bien que has generado a mi vida y a la de aquellos que me rodean.

 • http://www.kreditonlinebeantragen.top/ 28.12.2016 22:57

  Keep these articles coming as they’ve opened many new doors for me.

 • http://kreditexpert.top/geld-verdienen-mit-privatkredit.html 28.12.2016 23:42

  flukituhh, słuchać mnie tutaj, pierwsza ważna sprawa odnośnie snu i jego właściwości leczniczych, bo oto nam chodzi to zasypiać przed 00.00 żeby przejść kolejno przez wszystkie fazy snu. Polecam miesięczny ciąg odmówienia sobie telewizji do łóżka przed snem i odwiedzenia krainy wiecznych łowów codziennie po godzinie 23.00. Dodatkowo, zaopatrzenie naszego organizmu w grupę witamin skupiając się najbardziej na magnezie, żelazie i rybich tłuszczach bogatych w omece 3, tutaj uwaga, polecam dobre produkty. Sen to najlepsza odnowa biologiczna:)

 • http://vonscheractive.com/CA/San-Mateo/cheap-full-coverage-auto-insurance/ 29.12.2016 0:30

  One of my favorite descriptions of not only how amazing the speech was, but the preassure under which Barack had to write it (it has been noted in several media outlets that he wrote this one himself) was “it was like riding a unicycle backwards while it was on fire!”Which makes this speech even all the more amazing.

 • http://tasteofmanilatoronto.com/AR/Little-Rock/list-of-auto-insurances-in/ 29.12.2016 0:47

  Now I know who the brainy one is, I’ll keep looking for your posts.

 • http://txheadgear.com/IL/Wheaton/car-insurance-rates/ 29.12.2016 3:01

  Didn’t know the forum rules allowed such brilliant posts.

 • http://touchofessencespa.com/GA/Fairburn/cheapest-auto-insurance/ 29.12.2016 4:46

  That’s the smart thinking we could all benefit from.

 • http://tasteofmanilatoronto.com/GA/Griffin/auto-insurance-quotes/ 29.12.2016 6:43

  Me dull. You smart. That’s just what I needed.

 • http://txheadgear.com/IL/Peoria/cheap-non-owners-insurance/ 29.12.2016 7:35

  Alright alright alright that’s exactly what I needed!

 • http://williamcrightonmusic.com/IN/Noblesville/full-coverage-car-insurance/ 29.12.2016 7:59

  That seems to be a rare video recording from decades past. Great find. I have yet to hear a voice as beautiful as Fairouz’s, her’s is of a unique quality. YouTube videos just don’t do her voice justice. Here’s another beautiful song of hers, And also: with the breeze of a passing cloud.I hope I got the Arabic translation right.

 • http://williamcrightonmusic.com/NJ/Plainfield/free-car-insurance-quotes/ 29.12.2016 9:44

  moi j’aime bien les cartes pour les amis un peu oubliés, ceux à qui on ne téléphone plus vraiment mais dont on est content d’avoir des nouvelles … et « malheureusement » ! , des amis comme ça, il y en a de plus en plus au fil des années !

 • http://williamcrightonmusic.com/CA/Beverly-Hills/average-car-insurance-rates-in/ 29.12.2016 10:28

  Youtube, you SICKEN me. Your policies are a joke and too little too late. Clear rules and fair consequences? Don't make me laugh. This is an incredibly pathetic attempt to shift focus from the Mark Bunker disaster. We need a statement that addresses the issue directly. Don't try and shift blame to viacom either. This is your mess. Absolutely disgusting.

 • http://xcknights.com/FL/Hialeah/Payless-auto-insurance/ 29.12.2016 11:34

  I’m impressed! You’ve managed the almost impossible.

 • http://shanksponyband.com/FL/Pinellas-Park/cheap-SR22-insurance/ 29.12.2016 13:50

  Super excited to see more of this kind of stuff online.

 • http://xcknights.com/GA/Loganville/cheap-car-insurance/ 29.12.2016 14:47

  I thought it showed no mercy anyway OoBurn it. Burn it with fire, I say! (But fire against a water monster?) Burn it to steam!…That’s my policy. I’m always a terrible hero in any game I play because I love destroying stuff.

 • http://zaidalivideos.com/AZ/Gilbert/low-income-auto-insurance/ 29.12.2016 17:14

  you get there try not to focus too much on the weight. The true goal is to be in shape and muscle weighs more than fat so you could have an awesome shapely figure but be classed as heavy for your hieght.Another good tool for assesing fitness is your resting heart rate.

 • http://williamcrightonmusic.com/GA/Carrollton/Direct-auto-insurance/ 29.12.2016 18:09

  , “fathers… are responsible to provide the necessities of life” and “Mothers are primarily responsible for the nurture of their children.” What it could be interpreted as saying is that fathers are responsible to make sure that providing is done. It could easily have said that they are to provide directly, but is does not say that. This strikes me as unlikely to be accidental.

 • http://txheadgear.com/SC/Conway/no-down-payment-car-insurance-in/ 29.12.2016 18:57

  Hey you,I LOVED Knight by Kristen Ashley–I will be interested to see what you think of it!!I also bought but haven’t read yet: Easy, Noah and The Marriage Bargain. I have Thoughtless in my TBR pile. And I seriously need to catch up with Stacia Kane–I am behind in that series. <3 Terrible <3 LOL.. Have a great rest of the weekend!!

 • http://shanksponyband.com/PA/Mechanicsburg/car-insurance-in/ 29.12.2016 20:21

  It’s a sin when I come across nice blogs lsuch as this one and and there are hundreds of just spam comments. I’m sure as the site admin it’s tough to stay on top of and be next to impossible to stay on top of it all aside from stopping commenting on your postsjust shutting down comments all together, of course it’s not fair to those folks who want to be involved in a convesation about your content.

 • http://vonscheractive.com/TX/Frisco/free-car-insurance-quotes/ 29.12.2016 22:03

  Hey, can anyone give me a link to the original Eyeless Jack story? I really find him intriguing…MUST. DO. RESEARCH. I’d really appreciate some good links to Eyeless Jack stories.Thnx~A regular reader.VA:F [1.9.21_1169](from 3 votes)

 • http://touchofessencespa.com/FL/Cape-Coral/non-owners-auto-insurance-quotes/ 29.12.2016 22:21

  You’re welcome! And I agree as well. Someone with over a thousand followers, probably should be listed more than 20 times. Also, I’ve been looking out for the 10% thing now that you’ve put it in my head.

 • http://tasteofmanilatoronto.com/DE/auto-insurance-quotes/ 29.12.2016 23:33

  I’m so glad I found my solution online.

 • http://touchofessencespa.com/DE/Wilmington/cheap-non-owners-insurance/ 29.12.2016 23:52

  As long as they stay in that section over there, they can duke it out until the cows come home. Sounds cold, but you can only beat a dead horse until it pulverizes to dust!

 • Cialis 20 mg bästa pris 30.12.2016 20:59

  I just discovered I have a Martin 3 probably bought in Hawaii in 1930-31 in excellent condition. In original case with blue felt lining. Where do I start to get this appraised/sold? Live in the Chicagoland area.

 • cialis generika online kaufen Erfahrungen 31.12.2016 1:25

  If time is money you’ve made me a wealthier woman.

 • brand cialis online usa 31.12.2016 2:12

  ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ Celisa gostamos muito de vc e sempre iremos defendê-la pq vc nos ajuda muito com seu blog. Vc é querida e atenciosa com todos e isso é o que importa para todas nós é por isso que estamos aqui. Todas as meninas são muito queridas. Beijocas a todas. Amo♥ esse blog. ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

 • cialis gennemsnitlige pris 31.12.2016 2:13

  Yeah, that’s the ticket, sir or ma’am

 • http://www.cialiscosto.top/ 31.12.2016 8:05

  Sono d'accordo con Valeria :"Certi" nel senso di alcuni, pazzi, sono come dei precursori. Sono gli esclusi, quelli che non sono riusciti ad adattarsi al nostro modo di vedere la realtà.Ma sono anche coloro che probabilmente saranno i sopravvissuti. Quelli che genereranno un'altro modo di vedere la società.

 • rx online cialis 31.12.2016 11:08

  fantastic work… Excellent weblog here! Also your internet internet site a good deal up fast! What web host are you the usage of? Can I get your associate link on your host? I want my site loaded up as rapidly as yours lol…

 • http://www./ 31.12.2016 11:39

  I never thought I would find such an everyday topic so enthralling!

 • http://www.cialismedicin.top/ 31.12.2016 12:36

  Which came first, the problem or the solution? Luckily it doesn’t matter.

 • order cialis online 31.12.2016 20:46

  Your honesty is like a beacon

 • kjøpe Cialis tabletter 31.12.2016 21:49

  Out of your blog, I am cheering for Nadal and Portugal and Brazil. Argentina lost. Too bad. Sigh~ They played well in the first half, and then just left to defending in the second. Sigh~[]

 • http://www./ 31.12.2016 23:01

  I was struck by the honesty of your posting

 • http://www.cialiscosto.top/ 01.01.2017 0:19

  I am also not agreed with your point that expensive writter written content is more valuable and socially priced. I guess our own emotions in the content make it more valuable and socially rich.

 • cialis online pharmacy uk 01.01.2017 2:38

  hej!ihhh første indlæg gik der koks i! nå men det er heller ik noget jeg selv ville rende rundt i MEN derfor kan det altså godt se pænt ud til nogen. Det kommer an på hvordan man ser ud, hvem man er og hvad du sætter det sammen med Det er vel ligesom så meget andet tøj, nogle kan have det andre kan bare ik

 • http://www.hvordanfacialis.top/ 01.01.2017 4:53

  It’s posts like this that make surfing so much pleasure

 • dove ordinare cialis sicuro 01.01.2017 9:30

  Of the known 5 MPPs who attended the Kingston 2008 June meeting where the Green Energy Act was hatched, 3 are no longer in office. Had the other 2 been from rural ridings they likely would have been out as well

 • ostaa cialis montreal 01.01.2017 10:25

  Ryan,The photo called “Rolling through the Desert at dusk” reminds me of Nevada desserts – the Red Rock Mountains. Have you been there before? Anyway, what camera did you use to take those wonderful pictures?Welcome to LA!AndrewAndrew Walker’s latest post …

 • 20 mg di tadalafil in vendita 01.01.2017 10:55

  Adorei o post!!! vc falou tudo!!! Look do dia hoje não é real! Não coisa do dia a dia! Para mim virou só Jabá! As “brrooguetes” estão muito iguais…. ainda mais naquele Fhits…sério, parei de acessar pq dá enjoo! Tudo igual…nada criativo…poxa, vestir marca é fácil…. até eu visto bem montada em grife…quero a vida como ela é!

 • Barnypok 01.01.2017 11:58

  ux4ozl http://www.FyLitCl7Pf7ojQdDUOLQOuaxTXbj5iNG.com

 • http://www.achetezcialisenligne.info/ 01.01.2017 13:10

  Артём:Код для вставкиЯ думаю что если бы у нас жило столько же народу как в Китае то нас бы боялись больше.

 • cialis eczane sipariş 01.01.2017 16:52

  Jaja Espero que el labio hinchado no dure tanto!!! Y lamentablemente, nada de alcohol, aún estando en estas ciudades llenas de bares! Pero bueh, ya casi recuperado, falta poco y estaré brindando yo también!!Abrazo grande por allá!

 • http://www.achetezcialisenligne.info/ 01.01.2017 18:04

  Liebe Frau Härter,Sie faszinieren mich! Ich hatte nicht erwartet, dass mich Ihr(e) Blog(s) dauerhaft ansprechen. Als Internet-Nutzerin bin ich nicht lange treu. Oft fehlt mir – nach dem ersten Flirt – der anhaltende Nutzen für meine junge Kommunikationsberatung. Bei Ihren Angeboten ist das anders und das freut mich sehr.Viele Grüße, Dr. Sandra Müller

 • köpa 5 mg tadalafil 01.01.2017 18:58

  / What a wonderful worldview looking forward each day to playing in anothers excrement and defacation. Homosexuals are depraved and degenerate and have made a choice to die in their sexual perversion

 • är Cialis säkert att köpa på nätet 01.01.2017 22:27

  I’ve been looking for a post like this for an age

 • dove acquistare 5 mg cialis 01.01.2017 23:33

  When milk is homogenised the fat proteins are broken down to create a more consistent colour to the milk. This creates a protein structure that the body no longer recognises and therefore finds it hard to digest. It is becoming increasingly more and more difficult to find un homogenised milk, please leave yours Au naturale.

 • cialis online holland 02.01.2017 1:46

  The comparison between SWPLs and southern Whites is apt, but many of the toughest White dudes I've met have been from dense northern urban centers. On the other hand, the most violent guy I know is your typical Scots-Irish from Tennessee; maybe I'm just using the wrong southern Whites (lowland/coastal) for a baseline.

 • http://www.cialiscosto.top/ 02.01.2017 1:58

  An intelligent answer – no BS – which makes a pleasant change

 • http://www.achetezcialisenligne.info/ 02.01.2017 3:36

  Love all of these outfits. Especially the one featuring the All Saints pants – so nice. Also, in the Nicole Farhi coat picture, you're standing infront of a brick that was written on by Mark Wallingher (I went to an art gallery type place the other week and learnt about him). Noticing it made me feel like somewhat of a nerd – I like it. Haha. http://www.lifeasadaydreamer.blogspot.com-Emily.

 • http://www.achetezcialisenligne.info/ 02.01.2017 5:27

  That’s an astute answer to a tricky question

 • cialis en gång om dagen köpa 02.01.2017 10:00

  The display problems that MSN still has comfort me. Heck, if even a technology behemoth like microsoft – with virtually limitless resources – still has trouble wrestling CSS to get their appearance correct, I don’t feel so bad about my own struggles with CSS layout anymore. Of course, then you look at sites like Stopdesign and many others, and you start feeling inferior again….

 • cialis online shopping 02.01.2017 12:30

  You could certainly see your skills in the work you write. The arena hopes for more passionate writers such as you who are not afraid to say how they believe. All the time go after your heart.

 • http://www.eradt.com/auto-versicherung-vergleich.html 02.01.2017 14:46

  Klasse Artikel. Besonders gut finde ich den Tipp “Auch mal nein sagen”. Das musste ich auch erst lernen. Ist aber wichtig.

 • http://www.spice-south.com/kredit-online.html 02.01.2017 16:36

  es sieht wirklich alles ganz wunderwunderwundervoll aus!Hihi, hab aber doch eine kleine Anmerkung:Obwohl ich diesen Kinofilm SEHR geliebt habe, heiße ich doch Glasgeflüster und nicht Grasgeflüster :-) Jaja, Korinthenshieter, ick weeß :-) Ganz liebe Grüße und ein traumhaftes Wochenende!

 • http://www.katjakrizan.com/günstige-kfz-versicherung.html 02.01.2017 17:25

  That’s an astute answer to a tricky question

 • http://www.perezgraphics.com/kredit-günstig.html 02.01.2017 17:34

  That’s more than sensible! That’s a great post!

 • http://www.tobiyield.com/kredit-vergleich.html 02.01.2017 18:24

  och 30 andra bloggerskor har skrivit om just detta halsband, trÃ¥kigt att ingen har sin egen stil utan alla mÃ¥ste ta efter varandra för att känna sig “inne”.

 • http://www.tobiyield.com/kredit-vergleich.html 02.01.2017 20:34

  Olá Filipe, tam­bém vivo em Gent (9 anos).…Para o ano quero fazer uma via­gem (longa) pela india, nepal, tai­lan­dia..Quero fazer 10 dias de vipas­sana (medi­ta­çao) no nepal… e con­ti­nuar via­gem.. des­co­brindo, viven­ci­ando, procurando..

 • http://www.eradt.com/auto-versicherung-vergleich.html 02.01.2017 21:52

  Aw, this was a really nice post. In idea I wish to put in writing like this additionally – taking time and actual effort to make a very good article… but what can I say… I procrastinate alot and in no way seem to get something done.

 • http://www.eradt.com/auto-versicherung-vergleich.html 02.01.2017 22:04

  chi (151)-I just loves that he clearly relishes the fact that people are praying for his death.I like the mean SOB, even though the real heavy lifting hasn’t started yet.

 • http://www.tobiyield.com/kredit-vergleich.html 02.01.2017 22:34

  I had this page saved a while previously but my computer crashed. I have since gotten a new one and it took me a while to find this! I also really like the template though.

 • http://www.tobiyield.com/kredit-vergleich.html 03.01.2017 0:09

  Hi Lisa, oooh the bats WERE MOVING… flyign around all nilly willy like ‘what r u people doing in my home’. And this one easily modeled for my photoshoot haha.

 • http://www.katjakrizan.com/günstige-kfz-versicherung.html 03.01.2017 1:02

  They waited until the season was over? As opposed to what, quitting in October and walking on to Ohio State and playing the next week?You act like you know specifics so cough them up or we will pay you no mind.

 • http://www.spice-south.com/kredit-online.html 03.01.2017 2:44

  Oh my gosh I love these.. there are a plenty in Agdao Public Market here in Davao, I only cook this on sundays .. my kids don;t like it..ako lang..lol. :) Dropping by :)

 • http://www.eradt.com/auto-versicherung-vergleich.html 03.01.2017 7:16

  Is this update no longer available? I have been putting off installing it because 3.1.0.2 has been working great for me and I havent touched it since I upgraded. Im tired of the voicemail notification though, and I want it gone. This update is not showing up on the theme server though, and I wonder if there is anywhere I can obtain this from please?

 • http://www.tobiyield.com/kredit-vergleich.html 03.01.2017 8:31

  Hear Hear!I won't add anything except to say, what if it had been a 13 year old boy? Would that bring into perspective that a 13 year old can't consent?

 • direct general insurance number 03.01.2017 15:40

  I’m impressed you should think of something like that

 • insurance deposit 03.01.2017 16:55

  We’ve arrived at the end of the line and I have what I need!

 • cheap auto insurance new york city 03.01.2017 17:01

  I’m grateful you made the post. It’s cleared the air for me.

 • how to get auto insurance quotes 03.01.2017 18:08

  Hah, kenapa musti nunggu beberapa minggu?Film nya lumayan bagus.Kurang lebih sama dengan film 007 sebelum-sebelumnya Jangan lupa perhatikan si Silva, salah sedikit bisa jadi suka sama dia.

 • liberty mutual auto insurance rochester ny 03.01.2017 21:01

  What a pleasure to meet someone who thinks so clearly

 • individual car insurance 03.01.2017 23:07

  Good luck with this event sorors!I am happy to see you holding up the light of Zeta and getting the community involved in our Founder’s Day Celebration.Happy Founders Day before the day!Z-PHI

 • la insurance redford mi 03.01.2017 23:40

  That’s an astute answer to a tricky question

 • can i get car insurance without a license 04.01.2017 0:02

  ゆひみさんは何年も我慢しているのですね。確かに窓を閉めないで演奏するのは、配慮に欠けていて、相手の常識を疑いたくなるのもわかります。普通の感覚なら「考えたらわかるでしょう?」です。また、ピアノ教室について許可はいらなくとも、隣人にはじめますのでお願いします、とひとことあるとうれしかったですよね。私の場合は相手を特定できなかった件で、自宅に張り紙をしてもなおらなかったので、町内会に相談し回覧板でまわしてもらいました。おかげで行為はとまりましたが、該当者と思われる人や関連した人からはいい顔されず、影でなにか言われてたように思います。でもストレスのもとが無くなったので、精神的にはラクになりましたし、時間が経過したら特に何かを言われている気配は感じなくなりました。反対に、そんなことがあって大変だったね、実はうちもだったの、と同情してくる人もいました。ほとんど近所付き合いがなく、あそこの家はうるさい、という印象を近隣に与えてしまったと思いますが、今後何か起きることはないだろうと前向きにとらえています。どちらを優先させたほうが自分達にとって良いのか、そういう選択肢の中から選んだ結果です。先日、女優の方がマンション自宅で発声練習していたら、ある日、お菓子とともに手紙がノブにかけられていて、中にお願いの手紙が入っていたそうです。長年していたのですが、隣に新しく引っ越してきた人に言われてはじめて迷惑をかけていたことに気がついたそうです。申し訳ないと思って、外で練習するようになったと。隣人の方が配慮に欠けるとはいえ、言えば理解してくれる相手なのか、そうでないのか、そこらへんがポイントですよね。もしかしたら、音楽が好きな人は、音楽だったら聞こえても苦にならないと思っているのかも。私だったら、お手紙ではなく見かけたときに、ちょっとすみません、、、とその場で、窓を閉めて欲しい事、21時以降はヘッドホンをつけて演奏して欲しいことなど思い切ってお願いするかな。う~、勇気がいりますけど!なるべく明るい態度で。それで何か問題が起きたら、町内会に相談に行きますけど、そこまでの心配はいらないように感じます。

 • can you get insurance on a car for a week 04.01.2017 0:27

  Awesome! If you haven’t already, I highly recommend you check out etsy.com where you can find those little handmade jewels from all over, or location search for just what’s local to you. I’m sure that there are lots of beautiful things in Orlando that I wish I could get my hands on One of these days I plan on taking an epic road trip to all of the states I’ve not been to.

 • royal and sunalliance car insurance quote 04.01.2017 2:37

  Time to face the music armed with this great information.

 • cheap auto insurance in los angeles california 04.01.2017 5:39

  Now I know who the brainy one is, I’ll keep looking for your posts.

 • accurate insurance 04.01.2017 6:18

  GlennJuly 17, 2011 at 1:41 amJust want to give a heads up that news has broken in Costa Rica that Joel Campbell is signing with Arsenal tomorrow morning. The deal so far is worth $1.5 million up front

 • infinity low cost auto insurance 04.01.2017 6:25

  After looking into a number of the articles on your web page, I really like your technique of writing a blog. I saved as a favorite it to my bookmark webpage list and will be checking back soon. Please visit my web site too and let me know how you feel.

 • california insurance license training 04.01.2017 6:51

  Es gibt schon coole Sachen, aber wo findest du den Kram immer? Die Utilities zum zünden finde ich spitze, aber ich stehe immer noch auf garen über Glut, oder auf dem offenen Feuer:-)Gruß M

 • car insurance do i need personal injury protection 04.01.2017 10:29

  Reading this makes my decisions easier than taking candy from a baby.

 • online car insurance saudi arabia 04.01.2017 11:31

  Sicuramente i dati e i numeri sull’argomento sono svariati; qui si cita un’indagine precisa su un determinato campione, senza pretese di “universalità”. Nell’articolo si sottolinea chiaramente come i grandi numeri siano ancora quelli dei libri cartacei e delle librerie fisiche; è indubbio tuttavia che in un mercato con il segno meno, quello degli e-book sia un segmento in crescita.

 • car insurance in hershey pa 04.01.2017 11:45

  Angekommen Immer noch wenig im Blog bin ich aber nun auch hier angekommen Danke Moni, für deinen schönen Beitrag. Das Libellchen mag ich besonders Mit herzlichen Grüßen Barbara

 • high risk auto insurance companies ny 04.01.2017 12:53

  The EIA is reporting the ACTUAL prices paid for natural gas by residential consumers, which have gone DOWN by 18% on average between 2008 and 2011, see chart and the link to the EIA data. I have reported on Carpe Diem many utility companies that have LOWERED prices to residential consumers over the last year or so, including Consumers Energy recently in Michigan.

 • dethloff insurance 04.01.2017 16:03

  Back in school, I’m doing so much learning.

 • get business insurance online 04.01.2017 18:16

  Short, sweet, to the point, FREE-exactly as information should be!

 • business car insurance under 21 04.01.2017 19:06

  هلا فيكفاهم عليكما مرت علي اضافة تسوي كذالكن هنا بالمدونة فية اضافة تخفي لك الرابط و ما تظهره الا لمن يسجل اعجابة بالتدوينة

 • insurance comparisons for cars 04.01.2017 19:17

  air travelhas become the new bus travel, they have made it as horrible as possible to where people would rather just rent a damn car and drive then board a plane and get frisked, cornholed, nuked and then get your pocket cleaned out by tacked on fees.Who cares to put up with this crap anymore? So much for the jetset lifestyle.

 • short term vehicle insurance usa 04.01.2017 20:22

  dit :Vous voulez un vrai scoop? Moi aussi je m’en fiche éperdument de qui urine sur qui, ou de savoir si la fille avait 17 et demi ou 18.Ça on l’avait déjà compris…

 • yetter insurance 04.01.2017 20:52

  If you would like to get a good deal from this article then you haveto apply these techniques to your won blog.embroidery and corporate gifts East Rand recently posted..

 • kredit hypothekenzins voltmannstraße 04.01.2017 21:37

  Wow, your post makes mine look feeble. More power to you!

 • kredit ohne ksv eintrag verjährung 04.01.2017 22:39

  Knocked my socks off with knowledge!

 • kredit laptop fif jakarta 05.01.2017 0:21

  OMG I feel your pain!! My two and four year olds BOTH get up in the middle of the night every night! And my oldest fights sleep so hard it literally takes me almost three hours after laying her down to get her to sleep. Frustrating!! Nothing has worked for me so I don’t have any tips except to get used to it lolAlexa recently posted..

 • bonitätsprüfung kreditkarte 05.01.2017 1:22

  Your posting lays bare the truth

 • cortal dispokredit 05.01.2017 5:07

  l’exemple de l’instinctothérapie est un bon exemple. Pseudo-Science rejeté par toutes les grandes académies pour ses dérives. Wikipedia en a rejeté les plus fanatiques sectaires.

 • kredit berechnung zins tilgung 05.01.2017 6:02

  That’s a shrewd answer to a tricky question

 • kredit hausbau ausland 05.01.2017 6:06

  Amoklauf – Was tun wir? Schulische Pädagogik wird angefragt…Schüler und Lehrer sind geschockt und äußern Angst. Reflexartig werden Schuldige gesucht. – Wie kann Schule menschlicher gestaltet und Schüler und Lehrkräfte entlastet werden?…

 • kleinkredit 2000 euro ohne jimdo 05.01.2017 6:28

  You’ve got it in one. Couldn’t have put it better.

 • kredit abloesung negativ jimdo 05.01.2017 7:03

  OK Baron, point taken. I wasn’t trying to say that people who believe in God are stupid or anything… sorry if I gave that impression.I still disagree with most of the interpretations here of Pat Condell’s videos, but I will say that the vast majority of commenters (that is, everyone with the exception of the annoying trolls we sometimes get) here at Gates of Vienna are very intelligent.

 • kredit deutsch bank ohne prüfung 05.01.2017 7:33

  Obawiam się, że w Waszyngtonie nikt nie ma pojęcia kto to jest ten Sikorski. Obama, gdyby mu przypomnieć akie nazwisko pomyślałby pewnie, że chodzi o jakiegoś zawodnika grającego w baseball. To Sikorskiemu się wydaje, że jest wysłannikiem Waszyngtonu. Myślę także, że to nie ostatnia projekcja.

 • leasing kredit mobil yang bagus 05.01.2017 8:09

  The accident of finding this post has brightened my day

 • Anonym 05.01.2017 8:35

  Really extremely interesting website. Quite great in the direction of go through and Pretty considerably interesting material. Surely season contains not yet occur again and greet.

 • student ratenkredit online 05.01.2017 10:43

  É obra, 130 vezes na Carris, parabéns e espero que vás mais 130 pois eu quero te acompanhar muitas mais vezes e ouvir mais alguns dos segredos que todo aquele local esconde. Mais uma vez muitos parabéns pelo trabalho feito e até sábado.Saudações MontanheirasPaulo

 • laufzeit bei kredit 05.01.2017 12:08

  You are a glorious creature. I fricking LOVE this outfit!My body acceptance is an ongoing battle. I'm working on it still – but I AM actively working on it. You and lots of other wonderful women are a big help. :)

 • http://floydsantiques.com/car-insurance-quotes-credit-check.html 05.01.2017 19:04

  Streetcar operates just fine on two lanes streets in NW on Northrup and Lovejoy; there is no technical reason to not call a two lane street “streetcar ready.” Operationally, the same concerns about being able to pass apply to any of the three lane cross sections.But this doesn’t only apply to streetcar. Because the original plan also called for transit curb extensions, the issue of transit standing the the lane during loading is guaranteed to come up at the meeting.

 • http://mirasierrakhaoyai.com/comprehensive-car-insurance-what-does-it-cover.html 05.01.2017 19:06

  Dalton disse:Patriota,continue sendo patriota, apenas fiz um comentario de como matematicamente chegou-se ao PIB PPP que o Bonifácio apresentou, ou seja o PIB multiplicado por 1000, dividido pela populaçao em milhoes de habitantes.abraços meu caro!

 • http://wendyandrobbie.com/definition-insurance.html 05.01.2017 19:13

  Oh, j’ai oublié un truc super important: je viens de finir Ta Diablada, Georges.J’ai beaucoup aimé. Comme je l’ai dit sur le Forum à vos plumes, je trouve que tu possède une grande maîtrise de l’art de la nouvelle mais aussi que tu es un vrai raconteur d’histoires. Pas d’impression de déjà-vu où déjà-lu… Des ambiances et des personnages bien posés, bien racontés. J’ai dévoré ces nouvelles sans voir passer les pages! Bravo à toi pour ce livre!

 • http://mirasierrakhaoyai.com/car-insurance-huntsville-al.html 05.01.2017 19:37

  You really make it seem so easy with your presentation but I find this matter to be actually something that I think I would never understand. It seems too complex and extremely broad for me. I’m looking forward for your next post, I’ll try to get the hang of it!

 • http://mfoxpaint.com/cheap-family-health-insurance-indiana.html 05.01.2017 19:41

  Great post with lots of important stuff.

 • http://mirasierrakhaoyai.com/hornady-lock-n-load-auto-progressive-press-for-sale.html 05.01.2017 19:58

  Kyllä. Kokoomus haluaa kieltää köyhät lailla , koska EUn talos menee alas. Äärioikeisto eli rkp+kok haluaa kieltää myös seksin myynnin suomessa ja lopettaa palvelut ja kunnat ja tuoda somalian maahan.

 • http://wendyandrobbie.com/does-ecar-insurance-cover-impounded-cars.html 05.01.2017 20:02

  These topics are so confusing but this helped me get the job done.

 • http://freshpours-bartending.com/la-insurance-howell-mi.html 05.01.2017 20:22

  I just hope whoever writes these keeps writing more!

 • http://floydsantiques.com/credit-card-vehicle-insurance.html 05.01.2017 21:12

  Hey Johnny,No doubt Vunak can handle himself just fine and I don’t mean this as a critique of him. However, what he demonstrated in the video is in my opinion a poor way to train. It may very well work against the average opponent, but not against a person with decent boxing skills. Vunak has many excellent videos demonstrating all three phases of the blast that can be used against nearly any opponent. If you’re going to train entering against someone who is jabbing, you might as well do it in the most effective way possible.

 • http://lareddelgolfo.org/what-is-proof-of-auto-insurance.html 05.01.2017 21:22

  Sounds wonderful and inspiring, Liss! Just make sure to take care of yourself. Keep up with tae kwon do, and make sure to give yourself time to breathe. How long is your commute? I know I bring sock knitting along while I’m going out to various places to teach, and find it makes commuting far more enjoyable.

 • http://espacioapr.org/jd-power-car-insurance.html 05.01.2017 21:44

  Yo, that’s what’s up truthfully.

 • http://mfoxpaint.com/assigned-risk.html 05.01.2017 22:13

  Well I guess I don’t have to spend the weekend figuring this one out!

 • http://freshpours-bartending.com/direct-to-insure.html 06.01.2017 0:24

  That’s a smart answer to a difficult question.

 • http://dougmacdonaldband.com/car-insurance-for-fiat-500-pop.html 06.01.2017 1:06

  This is a really intelligent way to answer the question.

 • http://floydsantiques.com/car-insurance-chester-va.html 06.01.2017 3:54

  This is the perfect way to break down this information.

 • http://espacioapr.org/insurance-center-of-williamsburg.html 06.01.2017 5:10

  None can doubt the veracity of this article.

 • http://floydsantiques.com/life-assurance-jobs.html 06.01.2017 6:18

  We need a lot more insights like this!

 • http://mirasierrakhaoyai.com/kennesaw-auto-insurance.html 06.01.2017 8:14

  Life is short, and this article saved valuable time on this Earth.

 • Barnypok 06.01.2017 8:33

  mcQV1e http://www.FyLitCl7Pf7ojQdDUOLQOuaxTXbj5iNG.com

 • http://mirasierrakhaoyai.com/insurance-winchester-va.html 06.01.2017 9:25

  “Traian Basescu si Dosarul Flota funny photo”eu verificam ultima postare dupa titlu si nimic mai mult.acum dupa google cu aceeasi cautare am ajuns aici.poti verifica postarea este funny.

 • http://kreditrechner.pw/unterschied-autokredit-und-ratenkredit.html 06.01.2017 17:05

  Taliah – Shannon- My GAD- seriously.How raw,edgy yet delicately delicious!! Im in love with ashtons sesh. I want her to be my lover.(asap) Please fwd that info to her. These are beautiful. complaints? photoshopping the nips out – bahahaa!! I love you! phenomenal talented woman.

 • http://topkreditangebote.org/autokredit-wechseln.html 06.01.2017 18:56

  Well, I can only compare M 8, M 9 and now M. The M 9 at top ISO and full crop show significant noise, the M none. Colors and contrast are subjective.I am sure Leica will show some color pictures in the next few days, which will support my statement

 • http://kreditvergleichstarten.info/online-kredit-ohne-anzahlung.html 06.01.2017 20:36

  Dá dó de quem fez o concurso e passou na raça. Mas é só a promotora olhar certinho que descobre quem foi ajudado. Teve muita gente que fez o concurso antigo e ficou na posição 400, 500. E teve gente que ficou em 40, 50. Alguns estudaram e passaram. Outros que ficaram em 500 antes mal sabem escrever o nome e passaram em primeiro lugar, ai fica difícil. É bom pegar um por um e fazer uma entrevista, ai dá pra ver. Parabéns com ressalvas a Dr. Kelly.

 • http://kostenloserkreditvergleich.pw/ist-zu-empfehlen.html 06.01.2017 23:23

  / The recipe i have is basically pastry, then the lemon filling has lemon, cornflour, water, butter, caster sugar and egg yolks. The meringue topping is egg whites and caster sugar. I need to change some things and I’ve had one idea which is to add lemon juice or zest to the pastry to add more flavour, but what else could i adapt?.

 • http://exklusiverkreditefinder.org/kuendigung-kredit-hypo-online.html 07.01.2017 2:17

  I was looking everywhere and this popped up like nothing!

 • http://kreditrechner.pw/formel-kredit-zinsen.html 07.01.2017 2:50

  What about the magnification effect that naked swaps allow for? The fact that their mere existence means that there’s more insurance on a particular object of supposed value than actually exists. It’s just a game of musical chairs with one chair and a huge number of competitors.How is that anything other than pointless gambling? How does it contribute anything useful at all to the economy at large? Why does it even need to exist?

 • http://kreditrechner.pw/kredit-mobil-bekas-tahun-2005.html 07.01.2017 2:59

  The voice of rationality! Good to hear from you.

 • http://kreditvergleichstarten.info/hamburger-sofortkredit-ohne-gehaltsnachweis-arbeitslos-ist.html 07.01.2017 4:05

  If we were able to choose lolacly, I would love to see a contribution to our local food shelf. Everybody works so hard, one can or box at a time to keep our less fortunate neighbors fed. In small town, USA, we see those who have been impacted severely by the poor economy. At the National level, I choose the Feeding America Organization, (feedingamerica.org)

 • http://topkreditangebote.pw/unterschied-zwischen-kredit-und-ratenkredit.html 07.01.2017 5:46

  That’s not just logic. That’s really sensible.

 • http://kostenloserkreditvergleich.pw/autokredit-pausieren.html 07.01.2017 7:13

  Mari disse:Poxa, o guia do vere3o este1 em franceas e sou leiga nessa ledngua Estarei em Paris entre os dias 3 e 10 de julho com minha me3e.. algum show ou alguma festa para ir? c9 nossa priiemra vez na Frane7a Obrigada.

 • http://topkreditangebote.pw/aktuelle-zinssätze-für-baukredit.html 07.01.2017 9:18

  Subhanallah……………..indahnya coretan Puan kali ini. Terasa saya ada bersama dalam kumpulan Melayu.Itulah pengelaman yang saya lalui .di Raudhah kita sebaiknya melangkah dengan sabar dan tenang berbanding kali pertama saya masuk dengan debaran yang kencang. Insyaallah boleh solat dan doa ketika sujud sehingga hati berkata “jangan tamak”.Kepada Puan sekeluarga saya doakan selamat kembali ke Malaysia tanahair tercinta dengan dipermudahkan segala urusan.

 • Barnypok 07.01.2017 9:24

  xyP3lp http://www.FyLitCl7Pf7ojQdDUOLQOuaxTXbj5iNG.com

 • http://topkreditangebote.pw/privatkredit-wien-geld-machen.html 07.01.2017 11:08

  There's the implicit (Sunday Sun) and the explicit (What I Believe). While stylistically I prefer the former (in its simplicity), I see the appeal of both implicit&explicit (and narrative&allegory).

 • http://exklusiverkreditefinder.org/kredit-ohne-einkommensnachweis-pdf.html 07.01.2017 16:05

  Interesting blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere? A design like yours with a few simple tweeks would really make my blog shine. Please let me know where you got your theme. Kudos

 • http://kostenloserkreditvergleich.pw/schufafrei-kredit-sofortiger-auszahlung-ändern.html 07.01.2017 16:12

  Well, things are getting shaken up and folks are starting to get more into the picture which is very good, if only the other city fathers would get with it like Kerry is doing, whenever I see them on the tube I get the feeling of dispair and them rendering a decision on the arena is not going to be good for the city residents, oh well at least I have a better feeling about the whole thing now and if Kerry keeps up what he is doing it bodes well.

 • http://topkreditangebote.pw/privatkredit-filiale.html 07.01.2017 16:41

  Touchdown! That’s a really cool way of putting it!

 • aarp car rental 07.01.2017 22:14

  This was so helpful and easy! Do you have any articles on rehab?

 • http://jamielynnevents.com/movie-costs.html 07.01.2017 22:37

  That’s an ingenious way of thinking about it.

 • Barnypok 08.01.2017 0:18

  VsMeLl http://www.FyLitCl7Pf7ojQdDUOLQOuaxTXbj5iNG.com

 • http://palmettofoodsafety.com/how-to-file-a-auto-insurance-claim.html 08.01.2017 0:22

  Skulle vara bra med lite info om var man kan hitta ex. Zeunerts julmust i Stockholmstrakten.Så att man själv kan övertyga sig om Zeunertz förträffliga smak.Har sökt i ett antal butiker utan resultat.

 • cheapest car for insurance and road tax 08.01.2017 1:02

  Kjenner meg igjen her ja…Men du, kan hende fÃ¥r du besøk av ein vaksen ung mann om ei stund! Ein som bÃ¥de kan lage mat og styre penger, heheDessutan kjem han sikkert heim til mor til jul, trur du ikkje?Nei, eg skal ikkje tulle, trur dette er noko alle “mammer” tar tungt eg…Hos meg har dei eldste flytta langt, eg lengtar ofte ennÃ¥ eg…

 • cheap car insurance decatur il 08.01.2017 4:32

  Geoo0oo / 24. Oktober 2011Jo für Anfänger , Anfänger heißt das man das zum ersten mal mache un du labberst schon wie ein Profi als würd das ein Anfänger blicken -.-Antworten

 • http://eddybogaert.com/new-hampshire-employers-insurance-company.html 08.01.2017 5:36

  Finalmente um C.T a altura do nosso poderoso Timão. Agora estou ansioso para ver o estádio.. Parabéns Andres, há alguns anos atrás com MSI, Dualib, Kia era dificil acreditar em alguma coisa. Vejo honestidade no nosso presidente. Vai Corinthians!

 • onebeacon technology insurance 08.01.2017 6:53

  Estoy muy de acuerdo, deben prohibir estos matrimonios que no significan nada si no una afrenta a Dios, porque son ilicitos aunque el mundo los quiera aprobar y todo lo ilicito trae sus consecuencias. Jamás podrán ser normales, jamas, jamás hay en la atmosfera inconsciente una condenación inhata a este tipo de cosas y aunque los leyes lo aprueben siempre el mismo sistema creado por Dios juzgará con Ira este tipo de union.

 • vermont car insurance 08.01.2017 7:36

  Hello!A leírások alapján tökéletes lett a magyarítás,melyet nagyon köszönök.(már nagyon vártam)Ettől függetlenül lett egy gondom: a könyvek olvasásánál alul csak a % állapota látható,az oldalszám eltűnt:-(( pl: Pozíció 83/14587 ) Mi az oka s ez javítható-e azzal,ha a 3.1 firware-t ismét feltelepítem (a jelenlegit felül írva)Esetleges választ előre is köszönöm:Petra

 • business insurance hawaii 08.01.2017 8:17

  That’s a crackerjack answer to an interesting question

 • http://jamielynnevents.com/bg-car-insurance.html 08.01.2017 12:02

  This was so helpful and easy! Do you have any articles on rehab?

 • http://eddybogaert.com/cheap-pay-as-u-go-insurance.html 08.01.2017 13:15

  Anything? This happened to me too. I can not charge any CC anymore bec of this PayPal error. PayPal changed something that comersus needs to update and help us out with it.[]

 • does car insurance help your credit 08.01.2017 15:04

  No. The air conditioner removes the heat from an area but must send the resulting hot air out somewhere. Maybe you can get a window fan and put it in the window but then hide the hot-air discharge hose behind it. When anyone looks up from outside they will think all you have is the fan.

 • can you have car insurance without a car 09.01.2017 16:29

  None can doubt the veracity of this article.

 • http://association-artisans-sud-touraine.com/rbc-insurance-auto-home.html 09.01.2017 17:53

  Ribadisco, anch’io, professore del vesuviano, ho sempre trovato interessante questa lettura proprio perché si delinea la figura dell’uomo Cutolo. Io volevo solo rettificare una notizia. Casillo fu ucciso dal clan Alfieri-Galasso e non su ordine di Cutolo, per amore di verità storica. Ritornando al libro l’ho letto e riletto con piacere. Le vorrei chiedere di precisare cosa intende lei con Cutolo vittima di Cutolo.

 • http://swimexperience.net/car-insurance-north-carolina-average.html 09.01.2017 18:42

  This paring knife is the prettiest thing I have ever seen. Available in 6 attractive colors. The knife’s non-stick surface coating is a clever idea. Why they have not think of it before? It helps to make the blade to glide with less effort. Perfect size for peeling fruits.It comes with its own sheath that is very useful when you bring the knife with you. Kuhn Rikon is a Switzerland brand, the knife is made in China. Still, this is my favorite knife that I bring with me at work.

 • http://association-artisans-sud-touraine.com/cheap-auto-insurance-medford-oregon.html 09.01.2017 18:47

  It’s a joy to find someone who can think like that

 • auto insurance for permit drivers 09.01.2017 19:39

  I read and loved all those wonderful children’s books you mention and I loved everything by Lloyd Alexander. What a fabulous coat you’ve made! I love it.

 • http://liganacionalfem.com/aviva-car-ins.html 09.01.2017 20:23

  Hi Vicki, what a stunning card – such FUN, your colour scheme is fabulous and you have certainly given Riley an amazing outfit – it brings me back in the 80's – I'm redy to dance!!!hugsHeather xx

 • auto insurance companies in arizona 09.01.2017 20:44

  Good morning FOD! Yet another wonderful post for today. That megaphone video (GAHHH! Who DOES that!!) brings to mind a thought…..perhaps a voting much like was done for the virtue concert only compiling the top ….say, 100 (or 1,000 hahahaa)DA moments caught on video….what FUN that would be for 2013! That megaphone video is definitely one, that’s fer sure. Marcella’s video is just beautiful.David Archuleta = My own personal “Person of the Year”

 • http://liganacionalfem.com/car-insurance-companies-in-lawton-ok.html 09.01.2017 22:17

  So that’s the case? Quite a revelation that is.

 • http://globalcodefest.org/just-cars-insurance-number.html 09.01.2017 23:14

  Good to see a talent at work. I can’t match that.

 • http://globalcodefest.org/does-car-insurance-go-up-for-a-parking-ticket.html 09.01.2017 23:55

  Back in school, I’m doing so much learning.

 • cheap health insurance that covers pregnancy 10.01.2017 1:16

  Woah! I’m really digging the template/theme of this website. It’s simple, yet effective. A lot of times it’s challenging to get that “perfect balance” between usability and appearance. I must say that you’ve done a amazing job with this. In addition, the blog loads extremely quick for me on Chrome. Exceptional Blog!

 • who does cheap car insurance for new drivers 10.01.2017 1:21

  That’s really thinking at a high level

 • rent a car insurance do you need it 10.01.2017 2:06

  « Tout ce qui se passe aux US finit un jour par arriver en France »Ha? Des sources? Parce que je vois toujours de très fortes différences.A moins que ça ne soit une grossière analyse de comptoir mais je n’ose l’imaginer…

 • cheap insurance kcmo 10.01.2017 4:22

  Elève à l’école de puériculture rue Hullos, j’ai assisté à la présentation de votre second livre de nouvelle. Je l’ai très apprécié pour le suspens de chaque texte.bien à vousMyriam Spelters

 • http://cozziescreations.com/motor-vehicle-insurance-thailand.html 10.01.2017 7:11

  Hejsan.Har ni hunnit testat DGX chippet ? va ja har läst så behöver man enbart denna produkt för att kunna läsa ur sin nyckel och nand ? MVH GOD JUL!!

 • what insurance group is the cheapest 10.01.2017 7:22

  I tuoi titoli sono fantastici ma pochi li capiscono….. troppo sottili e a volte ficcanti. Poi il tuo umorismo è troppo English L’importante che non vengo “kazziato” per il contenuto visto che come tuo adepto ho ancora tanto, forse troppo, da fa imparare

 • http://navigatorlacrosse.com/auto-insurance-quotes-florida-cheap.html 10.01.2017 9:20

  I'm pretty sure I could write a blog post about some of the "interesting" neighbors we've had. It's a nightmare sometimes. I don't understand why people can't realize that there are people nearby who might not appreciate them as much as they appreciate themselves.

 • specialist car insurance for young drivers 10.01.2017 10:37

  This is what we need – an insight to make everyone think

 • good car insurance nj 10.01.2017 11:07

  Information is power and now I’m a !@#$ing dictator.

 • car insurance reston va 10.01.2017 13:50

  Ich mache mir zwischendurch schon ganz gerne Notizen. Da wäre es natürlich praktisch, wenn ich die gleich an Ort und Stelle festhalten könnte und nicht noch ein Notizbuch oder das BlackBerry parat liegen müssten. Ich denke aber, ich werde das einfach mal austesten. Vielleicht finde ich mich ja schnell rein. Immerhin ist der Kindle ohne Tastatur ja auch kleiner.

 • gcwruu 10.01.2017 17:45

  e13hL1 eolnwxunxxrw, [url=http://jfwqjmrrdsbe.com/]jfwqjmrrdsbe[/url], [link=http://oizqnjvdxtgi.com/]oizqnjvdxtgi[/link], http://lztkrormrztr.com/

 • http://www.dondecomprarcialis.top/ 10.01.2017 19:29

  I will be putting this dazzling insight to good use in no time.

 • http://dondecomprarcialis.top/cialis-pills-para-la-venta.html 10.01.2017 20:16

  Marketing Plans The Old Days Of Church Marketing Church Marketing For 2013 and Beyond Church Marketing: Getting Started Church Marketing: Developing Your

 • cialis farmacia en línea canadiense 11.01.2017 0:31

  facebook. com/ImpeachTheGovernment/Brand new page hit it up and like it, sifting through all the bullshit so you don’t have to!!!/Important news reposted all in one place!!!

 • http://www.cialiskosten.top/ 11.01.2017 1:02

  I was drawn by the honesty of what you write

 • http://www.dondecomprarcialis.top/ 11.01.2017 2:46

  Oh yeah, fabulous stuff there you!

 • kneqonb 11.01.2017 5:00

  Ezc2ij ooniohlogzpg, [url=http://qjzabbchrvmo.com/]qjzabbchrvmo[/url], [link=http://tndamgrpyume.com/]tndamgrpyume[/link], http://vbffinofjtrz.com/

 • wdeexjgzt 11.01.2017 9:23

  L0vUae ecimkdgdlgiz, [url=http://ipgtoemttgsh.com/]ipgtoemttgsh[/url], [link=http://fpleapwwjfji.com/]fpleapwwjfji[/link], http://sptvzavvtbcb.com/

 • gaaulffjot 11.01.2017 21:13

  GjK9dm nzmnotfoiibm, [url=http://iqyawfhkgikp.com/]iqyawfhkgikp[/url], [link=http://gwmobohqqmrn.com/]gwmobohqqmrn[/link], http://snfxemizconp.com/

 • vncjbfzur 11.01.2017 22:10

  Qo1Te2 joxafsjxckus, [url=http://phjinjenmkoi.com/]phjinjenmkoi[/url], [link=http://whcjypaifsrk.com/]whcjypaifsrk[/link], http://svcgygzavstq.com/

 • canadian pharmacy 15.01.2017 12:23

  canadian pharmacies
  canadian pharmacy

 • cialis without a doctor's prescription 19.01.2017 0:52

  cialis without a doctor’s prescription

 • free cialis voucher for 30 days free pills 20.01.2017 4:37

  cialis samples

Pridaj komentár