Politická kaviareň
Diskusia 661 Krajina kabelárov Väčší formát

Branislav Žúdel: Milton Friedman ako advokát hyperinflácie

Ekonomický ping-pong medzi rakúskou školou a mainstreamom pokračuje. Juraj Karpiš z INESSu predniesol svoj pohľad na hospodárske cykly. Ten však stojí na hlinených nohách. V nasledujúcich riadkoch ukážem, že niektorým predpokladom rakúskej teórie hospodárskeho cyklu (ďalej ABCT) neverí dokonca ani on sám. Je pritom otázne, či samotná ABCT predikuje vôbec nejaké cykly. Ak by som si však mohol vybrať, čo si ľudia môžu z môjho článku odniesť, tak by to bolo jediné: Ceny sú v krátkom horizonte nemenné, a preto aj v tej najrakúskejšej ekonomike budú existovať cykly.

Ľudia nie sú hlúpi, len keď sa nám to hodí

Juraj Karpiš na začiatku svojho článku vraj prekonal nutkanie odpovedať na kľúčovú výhradu o naivných očakávaniach ľudí, ktoré predpokladá ABCT protiotázkou: „Aká je teda tá pravá, trhová úroková miera, s ktorou mám počítať v mojich plánoch?“

Nuž takáto protiotázka by sa minula účinku, keďže „pravú“ úrokovú mieru vôbec poznať nemusíte. Podstatné je, prečo ABCT predpokladá, že ľudia vždy opakovane nepoučiteľne a systematicky úrokovú mieru vo svojich projektoch podhodnocujú.

Nikto predsa nepotrebuje trafiť sadzbu centrálnej banky úplne presne, aby jeho projekt neskrachoval. Investori nemusia mať perfektné racionálne očakávania, nemusia ani nič tušiť o ABCT, nemusia byť ekonómovia a dokonca nemusia byť ani žiadni inteligenti. Ak by napr. počítali pri 10-ročnom projekte s diskontnou sadzbou rovnajúcou sa 10-ročnému priemeru úrokovej sadzby centrálnej banky, tak by ich projekty nemohli v dôsledku neskoršieho zvýšenia sadzieb skrachovať. Ľudia vraj ani toto nedokážu a vždy počítajú len s aktuálnou sadzbou.

Ak si však myslíte, že Juraj Karpiš má ľudí za hlupákov, tak to sa veľmi mýlite. Naopak, tvrdí nasledovné: Ľudia nie sú úplne hlúpi. Najmä podnikatelia vedia, že dnešné obrovské deficity bude treba raz zaplatiť a preto kalkulujú s tým, že deficity de facto predstavujú  zajtrajšie vysoké dane. Preto podnikatelia dnes menej investujú (a ľudia menej spotrebovávajú), čo pôsobí proti ekonomickému rastu“ (bold v origináli).

Nuž nie je to zaujímavé? Na jednej strane ľudia kalkulujú opakovane s príliš nízkou diskontnou sadzbou, lebo vraj netušia, že ju centrálna banka neskôr zvýši, i keď to predtým už x-krát urobila. A na strane druhej ľudia vedia presne predpovedať, kedy im vláda kvôli deficitom zvýši dane, čomu prispôsobia svoje súčasné plány? Pri daniach to ide a pri úrokoch zrazu nie?

Môže byť takto flagrantne nekonzistentný postoj podložený niečim iným ako len ideológiou? V rámci férovosti však treba uviesť, že niektorí priaznivci ABCT priznávajú kritické nedostatky pôvodnej ABCT a snažia sa o jej modifikáciu.

Prečo sa americká ekonomika nezrútila po 2. svetovej vojne v dôsledku „zlých investícií“?

V reakcii na môj článok bolo uvedených niekoľko tvrdení, s ktorými ťažko súhlasiť.

Prvým z radu pochybení je argument, že ekonómia aproximuje trhy ako dokonale konkurenčné. Väčšina literatúry skúmajúcej monetárnu ekonómiu však aproximuje trhy nie ako dokonale konkurenčné, ale ako monopolisticky konkurenčné (a to tak trh tovarov ako aj trh práce). Aj z tohto dôvodu je článok o monopolistickej konkurencii v podaní Dixita a Stiglitza z roku 1977 jedným z najcitovanejších článkov v oblasti ekonómie vôbec.

Druhá vec je príklad s hypotekárnym agentom, ktorý síce vie, že pre klienta je nevýhodné zobrať si úver, ale agent je vraj pod tlakom konkurencie a preto využije „lacné peniaze“ od centrálnej banky. V tomto bode treba pripomenúť, že na uzavretie dohody o úvere treba dve strany. Každý predajca sa snaží predať za vyššiu cenu, ale najprv s tým musí súhlasiť aj kupujúci.

Tretia výhrada sa vzťahuje k príkladu s lacnou pšenicou, v ktorom štát monopolizuje jej produkciu a stanový príliš nízku cenu pšenice, čoho dôsledkom je množstvo „zlých“ investícií na ňu naviazaných. V takejto ekonomike by bolo veľa krátkodobých investícií do pšeničného priemyslu, avšak žiaden súdny podnikateľ by nezačal stavať gigantickú elektráreň na pšenicu vediac, že zajtra sa lacná pšenica minie.

Navyše, celkový agregátny výkon ekonomiky by sa v tomto príklade nezvýšil, len by sa pšeničný sektor rozrástol na úkor napr. kukuričného sektora a po skončení regulácie zase naopak. Takto prezentovaná ABCT je nekonzistentná. Nepopisuje agregátne zmeny vo výkone ekonomiky, či nezamestnanosti, ale len sektorálne zmeny, čo určite nie je dobrým popisom hospodárskeho cyklu.

Hypotézy Juraj Karpiša by napr. predikovali, že najhlbšia a najrozsiahlejšia depresia mala nastať takmer po celom svete po skončení druhej svetovej vojny, keď mali byť zlikvidované všetky „zlé investície“ naviazané na boom vojenského priemyslu, ktoré boli vytvorené v rámci štátom regulovanej dotovanej a zdeformovanej produkčnej štruktúry nepoužiteľnej v mierových časoch.

Navyše treba zdôrazniť, že predikovať budúce vojenské výdavky a dátum konca vojny je pre ľudí asi ďaleko náročnejšie ako predikovať zvýšenie úrokových sadzieb centrálnou bankou. Tento prirodzený experiment napr. v USA ukázal, že aj keď je predikcia budúcich podnikateľských podmienok náročnejšia a produkčná štruktúra ekonomiky enormne zdeformovaná (teda aspoň v poňatí rakúskych ekonómov), tak ekonomika po „prasknutí bubliny“ neupadá do depresie a naopak zmenu štruktúry zvláda s nezamestnanosťou pod 5 %.

„Umelo nízke úroky“ nie sú ani umelé ani nízke

Veľmi často sa v argumentácii prívržencov ABCT vyskytuje floskula, že investície v dôsledku monetárnej expanzie sú nutne zlé, lebo vznikli v dôsledku „umelo nízkych úrokov“. Takáto argumentácia je však len výsledkom nepochopenia monetárnej ekonómie a faktov.

Ak by aj existovala na peňažnom trhu ideálna konkurencia pokojne aj so 100-percentnými frakčnými rezervami, tak tento stav nijako nezabráni cyklickému prepadu produkcie (a vytváraniu nezamestnanosti). Fundamentálnou príčinou poklesu výkonu ekonomiky počas krízy je totiž neschopnosť trhu rýchlo prispôsobovať ceny (a mzdy) prichádzajúcim šokom.

Ako som písal už v prechádzajúcom blogu, ceny sú v krátkom horizonte rigidné, čiže nezareagujú napr. na zmeny v dopyte na peňažnom trhu okamžite a miesto toho sa prispôsobuje reálna produkcia. Rigidnosť cien však nie je dôsledkom existencie zlého štátu, ale je to jednoducho vlastnosť (voľného) trhu. Preto by v krátkom horizonte reálna úroková miera na voľnom trhu nezodpovedala prirodzenej úrokovej miere, teda úrokovej miere na hypotetickom trhu s úplne flexibilnými cenami.

Centrálna banka počas krízy neznižuje nominálnu sadzbu na nejakú umelo nízku úroveň, ale naopak ju znižuje smerom k prirodzenej reálnej úrokovej miere, ktorá počas krízy, v dôsledku poklesu výkonu ekonomiky a otvárania produkčnej medzery, klesá. Juraj Karpiš teda nemá pravdu ak tvrdí, že počas recesie by mali byť úrokové sadzby vyššie. Na voľnom trhu by síce vyššie boli, ale nemali by byť. Ak by boli, tak by výsledkom bol len prehĺbený cyklus.

Z vyššie uvedeného tiež plynie, že aj nulová nominálna úroková miera môže znamenať reštriktívnu menovú politiku. Pamatal na to aj Milton Friedman, ktorý v roku 2000 odporúčal pre Japonsko s nulovými úrokovými sadzbami a defláciou nasledujúcu liečbu: „It’s very simple. They can buy long-term government securities, and they can keep buying them and providing high-powered money until the high-powered money starts getting the economy in an expansion. What Japan needs is a more expansive domestic monetary policy.“

Žeby samotný Friedman zabudol na hyperinfláciu? Alebo si bol naopak vedomý, že ceny sú rigidné, takže najprv príde k hospodárskemu oživeniu?

Zmeny v dopyte po peniazoch, tak ako ich približne indikuje zmena rýchlosti peňazí v obehu, sú nezanedbateľne veľké. Z tohto dôvodu sa pred desiatkami rokov nápady americkej centrálnej banky cieľovať ponuku peňazí (vtedy propagovanú paradoxne Friedmanom) a ignorovať zmeny v dopyte po peniazoch nestretli s úspechom. Je preto trochu záhadou, že Juraja Karpiša tak fascinuje v súčasnosti cieľovanie stabilnej peňažnej zásoby.

Takisto je záhadou, prečo analytik INESSu ukazuje obrázok mobilného telefónu ako príklad deflácie, keď už v predchádzajúcom článku bolo vysvetlené, že ekonómovia nemajú nič proti deflácii spôsobenej rastom ponuky (napr. technologickým pokrokom). Opakovane sa však treba zamyslieť, či bola nedávna deflácia spôsobená technologickým pokrokom alebo skôr poklesom dopytu.

Share |

Komentáre (142)

 • pk 21.02.2012 13:31

  hm, deflácia je asi problém vždy, bez ohľadu na príčinu, ale s ohľadom na následky, keďže dlhy sa splácajú v nominálnych cenách a nepodliehajú deflácii, teda s výnimkou konkurzného konania… nie ? takisto nedefluje cena práce, keďže zmluvy majú pevne stanovenú mzdu atď…

 • tutulimutuli 21.02.2012 16:59

  Autor pise: “[ABC] [n]epopisuje agregátne zmeny vo výkone ekonomiky, či nezamestnanosti, ale len sektorálne zmeny, čo určite nie je dobrým popisom hospodárskeho cyklu.”
  .
  Tvrdim, ze ABC je irelevantny a nie iba, ako autor tvrdi, “nie dobra” teoria cyklu z pohladu (vedeckeho) pristupu k ekonomii. Preco?
  .
  Pomozem si analogiou. Som vedec. Venujeme sa studiu antropologickej biologie. Jedneho dna pride za mnou pan XY a povie mi o existencii Yetiho v Tatrach. Samozrejme vyskocim zo stolicky a zacnem (jacat a nekoordinovane hybat svojimi rukami od radosti) sa pytat. Nasleduje zaplava otazok. Pocas rozhovoru vyjde najavo, ze pan XY fotograficky dokaz o Yetiho zivote nema. Nema ho, pretoze neveri na objektivne zbieranie dokazov o prirode pomocou napr. fotoaparatu. Napriek tomu verejnosti opakovane tvrdi co vsetko vie a co vsetko sa dozvedel studiom Yetiho o antropologickom vyvoji cloveka. To vsetko z kresla domova pana XY. A ako som na tom ja?

  Ak by som aj Yetiho nasiel a odfotil pan XY uz nahuckal verejnosti, ze Yetiho existenciu nemozno skumat empirickou procedurou zachytavania jeho obrazu na fotograficky papier pomocou fotoaparatu. Yetiho mozeme skumat iba nepriamo z pohodlia stolicky (pana XY). Aj keby som sa “dal” na Yetiho pan XY po case bude tvrdit, ze i ked som sa venoval vyskumu Yetiho moj zaver je irelevantny. Moj vyskum je irelevantny. A nie len to. Vsetok vyskum mojich kolegov, ktori studuju vyvoja cloveka je irelevantny. Preco? Pretoze necerpa z jedineho pravdiveho vyskumu Yetiho, jeho vyskumu.

  ABC je ako Yeti. Yeti, ktoreho nikto a nikdy (preukazatelne) nevidel, ale vsetci mame v neho verit. Teda verit panovi XY a tomu co vyprodukuje. Verit, ze Yeti je klucom k poznaniu antropologickeho vyvoja cloveka. A ked predsa len Yetiho niekedy niekto odfoti pan XY bude tvrdit, ze Yetiho nemozno studovat podla empirickych procedur akou je Yetiho fotografovanie v jeho prirodzenom habitate. A uz vobec nieto spravnou procedurou akou sa dozvediet nieco o antropologickej biologii.

  Kde je ta povestna siet?

  PS: Zem uz davno nie je doska. A ani nou nikdy nebola.

 • abstraktt 21.02.2012 17:37

  braňo, vďaka ti za takéto články, konečne môžem známym, ktorí si spravili z karpiša kult, ukázať, že to nie je celkom tak ako on prezentuje.

 • pk 21.02.2012 17:42

  zabudol som pochváliť, článok je výborný

 • Braňo 21.02.2012 18:24

  pk – Pokial investor ocakava deflaciu, ale neocakava tech. pokrok, tak sa mu investicia predrazuje, to je fakt. Ale to hovorime o deflacnych ocakavaniach, nie o deflacii ako takej.
  -
  tutulimutili – ano, ABCT mozno vycitat vela veci. Ja som len reagoval na slova J. Karpisa, ktory napisal, ze: “to mi príde ako pomerne dobrý popis dnešnej situácie”. Preto som pouzil podobny slovnik.
  -
  abstraktt – nz. V postkomunistickych statoch maju ludia paradoxne lepsie nastudovanu rakusku skolu ako zaklady mainstreamu.

 • s 21.02.2012 19:57

  “Prečo sa americká ekonomika nezrútila po 2. svetovej vojne v dôsledku „zlých investícií“?”

  Akosi nevidim rozpor s Karpisovymi tvrdeniami. Zle investicie vo vojne sa totizto uplne odpisu. Neostane po nich tovar, ktory zaplavi trh ani klateral a nesposobi deflaciu a kolaps dlhovej bubliny tak ako napr. pri real estate vytvaranom na dlh. Vojnova vyroba nevytvara a nerozmnozuje dlhovy kolateral. Co sa po vojne prave stane je, ze v obehu je mnozstvo penazi vytvorenych dlhom, ale tovaru malo, co vytvori prirodzeny dopyt a zvysenie vyroby. Zadlzeny je stat, ktory si moze peniaze dokonca natlacit na rozdiel od zadlzenych vlastnikov real estate, ktori si musia peniaze zarobit.

 • skeptik 21.02.2012 19:59

  “Prečo sa americká ekonomika nezrútila po 2. svetovej vojne v dôsledku „zlých investícií“?”

  Akosi nevidim rozpor s Karpisovymi tvrdeniami. Zle investicie vo vojne sa totizto uplne odpisu. Neostane po nich tovar, ktory zaplavi trh ani klateral a nesposobi deflaciu a kolaps dlhovej bubliny tak ako napr. pri real estate vytvaranom na dlh. Vojnova vyroba nevytvara a nerozmnozuje dlhovy kolateral. Co sa po vojne prave stane je, ze v obehu je mnozstvo penazi vytvorenych dlhom, ale tovaru malo, co vytvori prirodzeny dopyt a zvysenie vyroby. Zadlzeny je stat, ktory si moze peniaze dokonca natlacit na rozdiel od zadlzenych vlastnikov real estate, ktori si musia peniaze zarobit.
  Ak niekto nieco stale nechape, tak prave autor.

 • tutulimutuli 21.02.2012 23:27

  “Prečo sa americká ekonomika nezrútila po 2. svetovej vojne v dôsledku „zlých investícií“?”

  No pretoze to tvrdili keynesianci, rakusania a komunisti. Vsetko pablbovedecke smery v oblasti ekonomie.

  Roziahlejsi elaborat preco sa tak nestalo si najdete v kniznici NATO napr. v Bratislave. Material k nastoleniu rozporu s uvedenymi hlupostami sa dozviete napr. z kniziek MWG Microeconomics, SLP Dynamic Economics for Macroeconomists. Bezne citanie je od F. A Monetary History of US.

 • nazor laika 22.02.2012 7:22

  Prepacte, ale mne ako laikovi to pripada tak, akokeby sa hluchy so slepym vadili, kto vnima svet lepsie.
  Vidim, ze aj na poli ekonomickych vied su utvorene zamerne duopolne smery, z ktorych ani jeden nevie presne opisat chod ekonomiky. Lebo cista ekonomika neexistuje. Stale je ovplyvnovana ludmi a tym padom sa ziadne presne matematicke opisy nedaju urobit.
  Takto sa mozte natahovat aj tisic rokov a sprepacenim hovno vymyslite, kym si nepripustite fakt, ze zopar vplyvnych ludi sa hra so svetom ako v sachovej hre.
  Deje sa tak na globalnej aj na lokalnej urovni. Jednoducho vsade je trh zdeformovany v posratej dedine v hornej dolnej aj v junajtid stejts of amerika a bude to tak vzdy.
  Vyznancovia roznych ekonomickych smerov sa mozu ukajat vo svojej pravde a nadavat na druhu stranu mince az do zblnutia. Aj tak nikdy nevymyslite teoriu, ktora sadne na ekonomicky svet ako rit na serbel.

 • guest 22.02.2012 10:35

  Naozaj pekný článok. Karpiš je jedným z tých rýchlokvasených vševedkov so schopnosťou plynule a dlho tárať, čo vyznieva v televízii veľmi učene a presvedčivo. Keď niečo hodí na papier, ukážu sa jeho veľké vedomostné deficity a nekonzistentnosť výkladu. Autor ho presvedčivo demaskuje. Patrí medzi znaky tejto doby, že Karpiš sa pretŕča na verejnosti pomaly každý deň, čím sa jeho povesť experta na všetko systematicky upevňuje, zatiaľ čo o Braňovi vie málokto.

 • juraj t 22.02.2012 22:29

  Ad guest: Ak je Karpiš nekonzistentný, tak prečo na to autor článku ani raz nepoukázal. Namiesto toho Branislav predviedol, ako vôbec nerozumie rakúskej ekonomickej škole a venoval sa nezmyselným tvrdeniam ako to o údajne pre rakušanov prekvapujúcej konjuktúre po vojne.

  Možno by nezaškodilo začítať sa do Ropkeho (nie čistý rakušan ale na rakúskej škole odchovaný a z veľkej miery na nej stavajúci povojnový nemecký hospodársky zázrak) či Erhardta, ktorý tie myšlienky napriek zúrivému odporu ľavičiarov realizoval. Poctivá mena a čo najviac deregulovaný (čítaj slobodný) trh. Dokonca proti vôli amerických okupačných úradov, ktoré boli stále pod vplyvom zhubných myšlienok New Dealu a snažili sa ten socialistický nezmysel presadiť. To postavilo zbedačené Nemecko a popri ňom aj zvyšok slobodnej Európy na nohy. V takom krátkom čase, že sa to považovalo za zázrak. Spočíval iba v tom, že sa v Európe zatiaľ naposledy presadili myšlienky ekonomického liberalizmu.

  Keby Branislav čosi vedel o rakúskej škole, tak by sa dozvedel, že centrom ekonomiky je neustále hľadajúci, skúšajúci a často sa myliaci podnikateľ. Ekonomika nie je čierna skrinka, ku ktorej ekonóm hľadá tie správne vstupy, aby dostal želané výstupy. Ekonomika sme my všetci s našimi predstavami a obmedzenými možnosťami. To nikto neureguluje. Nedá sa to. Všetky doterajšie pokusy od Stalina po Prodiho či Barosa zlyhali.

  Kríza neprichádza z nebies podľa Branislava v podobe ním nevysvetlených šokov. Kríza je dôsledok narušenej koordinácie. Ktorú narušili umelé zásahy napríklad do cenotvorby. Úrok stanovený centrálnou bankou je iba jeden z pokusov regulovať cenu. To nikdy nemôže dopadnúť dobre bez ohľadu na to, či je to cena obilia alebo úveru. Stráca sa základný signál ekonomiky – trhová cena, kedysi poeticky (lebo ani encyklopedisti ani Adam Smith nepoznali podstatu tej “ruky”) nazývaná “neviditeľná ruka trhu”.

  A tak prichádzajú dôsledky. Zrazu sa mýli oveľa viac podnikateľov ako je bežné. Začne to napríklad v sektore stavebníctva, kde sa všetci vrhnú na nakupovanie domov, lebo veď ich ceny budú rásť večne. No nekúp to, keď ťa banky na kolenách prosia, aby si si požičal. Úrok je smiešny, štátne agentúry ručia bankám za pôžičku, tak by bolo hriechom nevyužiť možnosť zbohatnúť.

  Koľkí tomu naleteli, že? Klasická úverová expanzia, matka všetkých kríz. Rakušania už vtedy upozorňovali, že je to klasická bublina, ktorá skončí krachom. Boli na smiech. Ale nakoniec to tak dopadlo, lebo inak ani nemohlo. Neslobodno zabúdať, že hypotekárna bublina mala dôsledky aj v iných častiach ekonomiky. Nové domčeky, to sú aj nové cesty, nákupné centrá, stavebný materiál a všetko možné. Rozvrátilo to veľkú časť ekonomiky.

  Oplatí sa toho Karpiša čítať a počúvať. Netvrdím, že je neomylný (to nie je nikto), ale vie, čo hovorí a má to podložené. Čas už preveril aj jeho predpovede.

 • Braňo 23.02.2012 13:57

  Ad juraj t:
  Priklad s druhou svetovou vojnou je analogicky ku Karpisovym tvrdeniam o psenici. Ak sa vam nezda, tak napiste releventne preco, pripadne napiste, co na to hovori Ropke. Ked ocistim balast, tak z vasho prispevku ostane relevantny komentar len o tych nevysvetlenych sokoch.

  V prvom rade treba povedat, ze rakuska skola tiez nijako nevysvetluje sok v podobe prasknutia bubliny. Proste bublina praskne – lebo medved. To by bolo v poriadku, ved preto je to sok. Potom vsak pridu frazy o strukture, zakladnych signaloch a pod, co uz v poriadku ale nie je, pretoze nic nevysvetluju. V clanku som napisal, preco umelo nizke uroky nie su umele ani nizke. Cize poprosim kritiku.

  Druha vec je, ze soky sa nedaju systematicky predvidat. Fyzik vam nepovie, kedy presne nastane zemetrasenie. Ani ekonom vam nepovie presne, kedy ludia zacnu napr. hromadit likviditu. Vie dat iba podmienenu predpoved, ze napr. ak ludia zacnu dopytovat viac penazi a ponuka penazi sa v ekonomike simultanne nezvysi, tak pride kriza.

  Cistali ste moj clanok? Rakusania nie su na smiech, pretoze hovorili o bubline v stavebnictve. Rakusania su na smiech, pretoze stavaju na nezmyselnych predpokladoch a pretoze ich teoria nevysvetluje ako nejake prasknutie bubliny vedie k poklesu agregatneho vykonu ekonomiky. Rakusania tiez nijako nevedia vysvetlit preco prasknutie bubliny v stavebnictve v USA na zaciatku 2006 nevyvolalo krizu, a ze preco recesia prisla az o vyse dva roky neskor.

  Rakusania takisto nevedia vysvetlit, preco sa napr. Australcania nepomylili, i ked zazili rovnako velku bublinu v stavebnictve ako napr. Spanieli. Tento a dalsie priklady “nezlikvidovanych investicii” zostanu nimi zial ignorovane, i ked empiricky vyvracaju ich teoriu.

  A cim ma rakuska ekonomia, odmietajuca empiriu, podlozene svoje tvrdenia? Axiomatickymi pravdami?

 • Braňo 23.02.2012 14:19

  A este jeden komentar k myleniu sa. Racionalne ocakavania neznamenaju, ze ludia sa nemylia. Oni sa mylia: raz prestrelia inokedy podstrelia. Ale v priemere je chyba nulova.

  Ked centralna banka zvysi ponuku penazi a znizi sadzby, tak je uplne v poriadku, ze ludia zareaguju vyssim dopytovanim. Ved preto funguje monetarna politika. Toto nie je ziadne oklamanie ani vysielanie falosnych signalov a nijako to nepodporuje ABCT. ABCT totiz predpoklada, ze ludia vzdy mylne pocitaju s nizkou sadzbou do nekonecnej buducnosti a zle si spocitaju naklady dlhdobych projektov.

 • juraj t 23.02.2012 20:17

  Viete v čom vidia rakušania falošné signály? Skúsim to napísať pohľadom laika, čo sa už pár rokov vŕta v Misesovi a jemu podobných autoroch.

  V tom, že trhový úrok je cena, ktorá smeruje do rovnováhy (ako každá iná cena) ponuku úverov s dopytom po nich. Viac reálnych úspor znamená nižšiu úrokovú mieru a viac úverov. Menej reálnych úspor ju dvíha a brzdí úvery.

  Podstatou pre rakušanov je totiž reálna ekonomika. Tá, kde si ľudia navzájom vymieňajú reálne ekonomické statky. Tie, ktoré sú obmedzené a nútia nás celý život voliť si jedny na úkor iných. Presne tak ako to onehdy popísal Say. Peniaze sú iba prostriedok, ktorý tú výmenu uľahčuje a umožňuje podnikateľom viesť účtovníctvo.

  Nebezpečná situácia vzniká vo chvíli, keď ktosi začne s peniazmi manipulovať. Meniť ich množstvo napríklad úverovou expanziou. V tom hrá centrálna banka dôležitú úlohu. Ceny, ktoré za “normálnych” okolností iba číselne vyjadrujú pomer, v akom sa statky na trhu zvyknú navzájom vymieňať, sa začnú deformovať. Podľa toho, kam tie nové peniaze smerujú. To je ten zlý signál, o ktorom je reč. Ľudia sa riadia v ekonomike cenami. Úroková miera je len jedna z nich ale s veľkým dopadom. Taká deformácia zvyčajne neostane bez následkov.

  Ja by som axiomy v ekonómii nepodceňoval. V takom zložitom a zle predvídateľnom prostredí sú nenahraditeľné. Umožňujú predvídať smer, ktorým sa ekonomika uberá a umožňujú vysvetliť, čo sa v nej deje.

  Ohľadne príčin kríz ma celkom zaujala kniha Wilhelma Röpkeho Crises and Cycles. (http://mises.org/document/3122) Aj pre laika čitateľný pohľad na rôzne názory o ich podstate. Ako som spomínal, bol to jeden z ideológov hospodárskeho zázraku v Nemecku, tak si myslím, že tomu iste trochu rozumel.

 • Braňo 24.02.2012 12:44

  Ja mam teraz pocit, ze ten moj clanok bol trochu zbytocny.

  1. na super volnom trhu nikdy nebude ta prava Wicksellova prirodzena realna urokova miera, pretoze ceny su rigidne.

  2. “Peniaze sú iba prostriedok, ktorý tú výmenu uľahčuje a umožňuje podnikateľom viesť účtovníctvo.”

  Omyl. Ludia v realite dopytuju aj samotne peniaze, co dviha nominalne sadzby a kedze ceny su rigidne, tak sa dviha aj realna sadzba a dochadza k recesii.

  3. “Deformacia” nenastava pri uverovej expanzii, ale pri odchylke realnej sadzby na trhu od prirodzenej realnej sadzby.

  4. Ano, ludia pri nizsej realnej urokovej miere dopytuju viac penazi a tato deformacia nezostava bez nasledkov – ekonomika sa dviha z recesie, monetarna politika funguje.

  Toto ale v ziadnom pripade neznamena, ze tieto investicie budu v buducnosti automaticky znicene, pretoze vznikli pod nejakym falosnym signalom, a ze sa ludia nechali oklamat.

  5. Nepodcenujem axiomy, vsak aj mainstream z nich vychadza. Ale nie je mozne podlozit svoju teoriu axiomom, to nedava zmysel.

  6. Nargumentujte autoritou. Aj Augustus bol tvorcom vtedajsieho Rima, ale to neznamena, ze rozumel dokonale ekonomii. Ropke napisal tu knihu pred 76 rokmi, ked bola ekonomia viac beletriou. Nebrali sa rigorozne do uvahy ocakavania, dynamika. Ropkeho hodnotit nebudem, ale zaujal ma citat z toho linku:
  “Röpke is not perfect: while his analysis is excellent, he recommends a reflation after deflation.”

  Nuz v tomto sa s Ropkem zhodneme :)

 • tutulimutuli 24.02.2012 18:13

  Re Brano pise:
  “V prvom rade treba povedat, ze rakuska skola tiez nijako nevysvetluje sok v podobe prasknutia bubliny. Proste bublina praskne – lebo medved. To by bolo v poriadku, ved preto je to sok. Potom vsak pridu frazy o strukture, zakladnych signaloch a pod, co uz v poriadku ale nie je, pretoze nic nevysvetluju.”

  A presne tu treba zacat stavat kritiku rakuskej “skoly”. Ak sa chces venovat vedeckej ekonomii treba odhalit rakusku skolu, ktora dominuje SK mediam (Karpis je najcitovanejsim ekonomom :-D ).

  Odpovede zamaskovane v strede paragrafoch su nepripustne. Ekonomia sa da praktizovat ako veda, nie iba ako dogma alas INESS kultove stredisko.

  Co je nutne napisat? Hanopis co obnazit debilitu uvah rakuskeho kultu.

  Re:
  “A este jeden komentar k myleniu sa. Racionalne ocakavania neznamenaju, ze ludia sa nemylia. Oni sa mylia: raz prestrelia inokedy podstrelia.”

  Tu budem oponovat. V teorii racionalnych ocakavani urobi rozhodovatel najlepsie co moze pri danom poznani situacie. Nepodstreluju a ani nenadstreluju. Jednoducho sa sprava na zaklade informacii, ktore su im k dispozicii. Ex post sa to moze zdat ako podstrelovanie alebo nadstrelovanie i ked k nemu nedoslo.

  Priklad je odhad HDP statistickym uradom. Ciel nie je odhadnut skutocny HDP ale poskytnut co najpresnejsi odhad HDP. SU nezverejnuje co si mysli, ze bol HDP ale povie, ze vzhladom na jeho informacie sa domnieva ze HDP je vo vyske XY Euro.

 • juraj t 24.02.2012 19:18

  Článok, ktorí ľudia čítajú a ešte aj majú žiadzu podiskutovať si o ňom nie je zbytočný. :-)

  1. Nerozumiem tvrdeniu, že ceny sú rigidné. Ja vidím, že ceny sa neustále pohybujú. Podľa ponuky a dopytu. Možno som niečo nepochopil. Som iba diletant (ekonómia je pre mňa potešením, nie živobytím) bez komplexného ekonomického vzdelania.

  2. Samozrejme peniaze ľudia neminú hneď. To by boli zbytočné. Jedna z ich funkcií je odloženie spotreby. To som zahrnul pod uľahčením výmeny.

  3. Úroková miera, ktorá nezodpovedá reálnym úsporám vedie k úverovej expanzii. Ľudia sú ochotnejší ísť do banky pre úver. Samotná úroková miera samozrejme nestačí. Dnes je smiešne nízka, ale úvery stagnujú. Do nekonečna sa požičiavať nedá. Príde chvíľa, keď banka zistí, že je priveľa nesplatených úverov alebo potenciálni zákazníci zistia, že pri tých cenách na to nemajú. Úverová expanzia spôsobí, že je vo vzduchu plno záväzkov, ktoré nie sú kryté reálnou produkciou ale ibanešťastného a prísľubom, že keď ku nej dôjde, tak sa úver splatí. Domček z kariet.

  4. Rakušania vravia, že expanzia úverov vyvolá dojem nadbytku úspor. Preto sa v čase boomu investuje o dušu. Až do chvíle, keď sa zistí, že reálnych úspor je v skutočnosti oveľa menej a produkciu nemá kto kupovať. Malinvestment je to kľúčové slovo. Vďaka zlým signálom sa v investovaní pomýlilo oveľa viac investorov ako zvyčajne. A to je potom vážny problém.

  Monetárna politika má svoje dôsledky. Ale nesúhlasím s tvrdením, že nižšia úroková miera dvíha ekonomiku. Dnes je pri nule a nepomáha to. Ekonomika je krehký systém, ktorý stoji na koordinácii. Monetárna politika ho vie ovplyvniť ale pes je zakopaný v tom, že nie vždy tak, ako si tvorcovia tej politiky zaumienili. Zdá sa , že Hayekov spontánny poriadok funguje najlepšie.

  5. To bola Misesova predstava, že ekonómia je apriórna veda, ktorá vychádza z axiómov a ekonomické dáta môže iba vysvetľovať. Nedá sa na ich podklade nič dokázať ani vyvrátiť. Napísal o metodológii sociálnych vied toho dosť veľa. Vychádzal z nemožnosti robiť v sociálnych vedách experimenty podobné tým vo fyzike či chémii. Lebo nikdy nedokážeš dosiahnúť “ceteris paribus”. Rovnaké údaje môžu rôzni ľudia rôzne interpretovať. Bez poznania podstaty problémov sa nedá nikam pohnúť. Kedže sa pohybujem pár desaťročí v medicíne, kde je podobný problém s interpretáciou dát, je mi jeho spôsob myslenia blízky. Hayek s ním v absolútnom apriorizme celkom nesúhlasil. Myslím si, že aj Mises by v debate pripustil, že ekonometrika má svoje miesto. Možno šlo o reakciu na v tom čase “celebritného” Keynesa, ktorý ekonómiu naviedol na bludnú cestu. V tom nemám celkom jasno.

  6. Ropkeho som samozrejme neuviedol ako autoritu. Autority nie sú argument. Spomenul som si na neho ako na zaujímavé čítanie ohľadne hospodárskych kríz. Tú knihu som až tak podrobne nečítal ale mám dojem, že konečný verdikt v nej nevyniesol. Bol to vzdelanec na pohľadanie a kultivovaný ekonóm. Beriem tú knihu iba ako zaujímavý historický pohľad na problém, ktorý sa nás dnes tak intenzívne dotýka.

  Vďaka za reakciu. Ekonómia ma zaujíma už veľa rokov a súhlasím s Misesom, že ak ľudia nepochopia jej podstatu (nie je až taká zložitá), tak sa svet uberie veľmi zlou cestou.

 • juraj t 24.02.2012 19:36

  Ad tutulimutuli: “Ak sa chces venovat vedeckej ekonomii treba odhalit rakusku skolu, ktora dominuje SK mediam (Karpis je najcitovanejsim ekonomom).”

  Obávam sa, že si spadol do pasce. Vedecká teória nie je tá, ktorá sa prednáša na štátnych školách ale tá, ktorá dokáže najlepšie vysvetliť dianie okolo nás. V prípade sociálnych vied ako je napríklad ekonómia máš teórií a “spoľahlivých” teórií ako maku. Akademické tituly a miestodržiteľstvo univerzitných stolíc tu nič neznamenajú. Problém kritikov rakúskej ekonómie spočíva najčastejšie v tom, že brešú na zlý strom. Čosi zazreli z rýchliku a už sa vadia ostošesť. Taký laureat Krugman s jeho propagitkou v NYT je klasická ukážka.

  Súhlasím, že sa treba vadiť a odhaľovať nedostatky teórií. Nikto nie je neomylný.

  Takže keď sa vadiť s Karpišom, tak nie na základe vlastných interpretácií jeho článkov ale na základe toho, čo naozaj povedal a myslel. O rakušanoch sa dlho nevedelo, lebo ktorá štátna škola by platila ekonóma, čo tvrdí, že štát má dať ruky od ekonomiky preč, že? To by dnes tá zberba nemala v rukách polovicu našich príjmov. Dnes je ale dosť možností naštudovať si, čo naozaj tvrdia a nebrechať na zlý strom.

 • Braňo 25.02.2012 14:38

  1. Ceny sa hybu, ale v kratkom horizonte (do jedneho roku) sa hybu len velmi pozvolna. Nereaguju na sok tak velmi ako by mali. Pozri link v clanku, ak si chces precitat viac o rigidnych cenach.

  2. O to nejde. Ludia a banky niekedy hromadia peniaze. To nie je technicky uspora. Uspory su investicie. Toto hromadenie je skor vynatie penazi z obehu (technicky ide o znizenie rychlosti penazi v obehu), cim vznika tlak na pokles cien. Ale ceny sa nestihnu prisposobit a preto najprv klesa realny output. A je uplne jedno, ci tu mame frakcne rezervy alebo nie.

  3. Uspory, teda investicie, su tiez len spotreba. Ibaze sa ludia dohodli, ze niektora spotreba moze priniest vynos az v buducnosti a tak ju budeme volat investicia. Kupa potravin je spotreba, ale kupa stroja uz je investicia. Vo vseobecnosti vsak ide tak ci onak o spotrebu.

  Nominalna urokova miera je len odrazom dopytu a ponuky a naozaj nam vela nehovori, i ked sa na nu rakusania neustale odvolavaju a hovoria vtedy o expanzii lacnych penazi, atd.. Dnes je malo uverov nie kvoli nesplatenym hypotekam, ale preto, lebo banky navysuju svoj kapital.

  Nejde ani o poziciavanie do nekonecna, to nie je podmienka monetarnej politiky.

  4. Ano, rakusania hovoria o tom, ze ludia sa stale zas a znova nechaju oklamat a neskor zistia, ze zase spravili tu istu chybu, co predtym. To je dost nezmyselny prepodklad.

  Dalsim omylom je predpoklad, ze “realnych uspor je menej a produkciu nema kto kupovat”. Produkcia sa totiz kupuje za nominalne peniaze. Pokial centralna banka zvysi ponuku penazi s cielom znizit urokove sadzby, tak produkciu ma kto kupovat, lebo peniaze su v obehu.

  Ja viem, ze nominalna sadzba na nule nemusi znamenat expanziu, ved v clanku o tom pisem a spominam tam aj Friedmana. Pisal som vsak o REALNEJ urokovej miere. Ak je realna urokova miera pod prirodzenou realnou urokovou mierou, tak vtedy dochadza pri nevyuzitych kapacitach k rastu ekonomiky.

  5. Ani astrofyzika nedokaze casto robit experimenty. Ani geologovia nerobia experiment s Pangeou a predsa sa tvaria ako vedci. Ekonomovia maju dnes k dispozicii dost dat nato, aby robili statisticku analyzu hypotez. Netreba aby tam bola hned kauzalita, staci poctivo zbierat “evidence”. Niekedy dokazu ekonomovia analyzovat aj velmi cenny prirodzeny experiment. Od rakusanov by vsak stacilo, aby prepisali svoj jednoduchy model so vsetkymi predpokladmi a predikciami do zrozumitelnejsej matematickej podoby, aby sme ho vedeli analyzovat a porovnat s realitou. Kazda ekonomicka skola tak robi, len rakusania ostavaju pri svojom beletrickom modeli.

  Takisto si nemyslim, ze Keynes naviedol ekonomiu na bludnu cestu. On tiez patril k beletristom, ale jeho nastupnici – Hicks a spol. zaviedli do toho trochu poriadok a odvtedy sa da o ekonomii hovorit aj analyticky nielen ideologicky.

 • juraj t 25.02.2012 17:12

  OK. Nie že by som sa nechal presvedčiť ale keď sa budem vo voľných chvíľach vŕtať v literatúre (na internete), tak sa na tie veci pozriem. Robím to iba zo zvedavosti a pre vlastné potešenie. Bohužiaľ doteraz som pri kritike rakúskej školy narazil vždy na jej “vyvrátenie” buď nezmyselným zosmiešňovaním alebo vyvracaním názorov, ktoré by skritizoval aj každý klasik tej školy. Kedže sa málokde vyučuje, príležitostní oponenti jej poriadne nerozumejú.

  Som už dosť starý na to, aby som si o každom oponentovi myslel, že je blb. Zdá sa mi, že rozdiely v ekonomických teóriách stoja na rôznom uhle pohľadu. Občas mi to pripomína klasický problém sliepka vs. vajce. Napríklad Demand or supply driven economy? :-)

  Prírodné vedy stoja na pozorovaniach a predpoklade, že ak niektorá závislosť platí, tak platí vždy a všade. Astrofyzici aj geológovia tak aj bez experimentov stoja na pevnej pôde. To sa o ekonómii často povedať nedá. Stále bude platiť Misesovo tvrdenie, že v sociálnych vedách sa akékoľvek fakty dajú rôzne vysvetľovať. Nie je náhoda, že nobelovú cenu za ekonómiu rozdávajú švédski bankári ľuďom s úplne opačnými názormi. Dvojica Myrdal Hayek je klasickou ukážkou.

 • Braňo 25.02.2012 20:11

  Mozno vas presvedci Gustav Cassel, ktory explicitne varoval pred Velkou Depresiou s 10rocnym predstihom, pricom pomenoval velmi presne aj jej priciny: zvyseny dopyt po zlate povedie k deflacii a v dosledku rigidnosti nominalnych miezd pride k nezamestnanosti.
  http://www.dartmouth.edu/~dirwin/Cassel.pdf

 • juraj t 26.02.2012 16:36

  Pozriem sa na to. Ja tej teorii o zlate velmi neverim, ale mozno na tom nieco je. Co sa tyka predvidania, plati stary bonmot, ze nech sa stane cokolvek, vzdy sa najde niekto, kto to predvidal. :-)

  Vtedajsiu krizu predpovedal aj Mises. Odmietol nejake vyznamne miesto v bankovom sektore s tym, ze ide kriza a on s nou nechce byt spajany. Videl ale ine dovody prichadzajucej krizy ako Cassel. Zlaty standard Mises povazoval za rozumne riesenie. Samozrejme netvrdil, ze je jedine mozne. Rozhodnutie o sposobe penazi nechaval na slobodnom trhu, lebo zasahy vlad do meny trh zvycajne narusuju a robia menej efektivnym.

  Terajsiu recesiu a krizu predpovedali napriklad v rovnakom case aj Krugman aj rakusania. Ale z rozlicnych dovodov. To je vecny problem socialnych vied bez rozdielu. Niet sposobu ako cokolvek dokazat experimentom. “Methodenstreit” asi nebude nikdy vyrieseny ku spokojnosti vsetkych. Zastancom roznych teorii ostava iba trpezlivo presviedcat publikum, ze ta ich je spravna.

 • Avatar 26.02.2012 19:38

  objavil som zaujímavú vec vo výkladovom slovníku:

  Ak niekto povie “som zastanca rakuskej skoly”, znamena to “som beznadejne uhlupeny ideologiou 19teho storocia, ktorou je nasa krajina kolonizovana v dvadsiatom prvom storoci, na ktoru osobne doplacam bez toho, ze by som o tom vedel”.

 • juraj t 28.02.2012 22:55

  Ad avatar: Na čom fičíš? :-)

 • Dezmar 29.02.2012 16:10

  “najhlbšia a najrozsiahlejšia depresia mala nastať takmer po celom svete po skončení druhej svetovej vojny, keď mali byť zlikvidované všetky „zlé investície“ naviazané na boom vojenského priemyslu, ktoré boli vytvorené v rámci štátom regulovanej dotovanej a zdeformovanej produkčnej štruktúry nepoužiteľnej v mierových časoch.”
  …ale to nie je paralela s dneskom! Vtedy sa nafuknuty predsa zbrojarsky priemysel zlikvidoval na uroven potrebnu pre studenu vojnu, prisla kratka recesia, a svet isiel dalej. Co robime dnes? ‘Zbrojarskemu priemyslu” (=financnemu sektoru, real estate, a par vybratym odvetviam ako automotive) davame nekonecne pozicky, znizujeme zbrojarom urokovu miery, a stimulujeme ludi, aby zosrotovali stare tanky a kupovali nove a politici a cast ekonomov by nam tvrdili, ze ludia nechcu kupovat tanky, pretoze je malo penazi v obehu. Keby sa toto robilo po WWII, tak by ta super recesia prisla .)

 • Dezmar 29.02.2012 16:21

  Ten zaver je uz uplne zabity. Takze prirodzena urokova miera nie je ta, ktora by vznikla na volnom trhu, ale ta, ktoru vypocita typek v kancli c 765 na 7. poschodi ECBcky na zaklade vzorca, co dali dokopy typci dve poschodia pod nim :)
  A samozrejme, ECB aj FED su nezavisle ako papezska stolica a vobec neexsituje prepojenie na politiku a snaha upravovat trhovy sentiment podla objednavky. Takisto to, ze zachranuju banky, v ktorych polovica C.bankarov predtym pracovala, je len kvoli tomu, ze chcu pomoct pracujucemu cloveku.

 • J.V. Dubois 01.03.2012 10:58

  Dezmar: Pri tom prirodzenom úroku si treba skôr vybaviť, že v realite existujú stavy s viacerými rovnováhami. Ak dôjde k šoku na strane dopytu, a CB zvýši ponuku peňazí tak prirodzené trhové mechanizmy presunú ekonomiku do nového “rovnovážneho” stavu s nižšou produkcou a zamestnanosťou. Ak CB zvýši ponuku peňazí, tak tie isté sily dotlačia ekonomiku do iného rovnovážneho stavu s vyššou produkciou a zamestnanosťou.
  .
  Rovnaké príklady nájdete v dennodennej realite. Predstavte si že idete na bicikly a šliapete do pedálou nejakou silou. Zrazu príde “šok” v napríklad v podobe siulného poryvu vetra z protismeru a vy zistíte že strácate rýchlosť. Ak nezačnete šliapať dostatočne rýchlo, veľmi ľahko sa môže stať že sa presuniete z jedného rovnovážneho stavu “idem dopredu” k druhému rovnovážnemu stavu “mal som nízku rýchlosť a roplácol som sa aj s byciklom na ceste”.

  Mainstreamoví ekonómovia hovoria, podľa našeho fyzikálneho modelu je potrebné upraviť silu šľapania podľa sily vetra týmto vzorcom tak, aby sme stále išli dopredu. Rakúšania hovoria – nie, treba šľapať konštantnou silou na tomto prevode, lebo takto sa najefektívnejšie penáša energia zo svalov do rýchlosti. Zmena rýchlosti šľapania je umelým zásahom, ktorý túto rovnováhu narušujú. Ak sa rozcapíte na zem, tak to je kvôli tomu že ste sa niekedy v minulosti presilli tým ako ste nemorálne silno tlačili do pedálov.

 • juraj t 01.03.2012 15:40

  Už som si zvykol, že keď niekto v diskusiách na internete kritizuje rakúsku školu, tak temer vždy kritizuje čosi, čo s ňou nemá nič spoločné. Skôr sa vadí s vlastnou bludnou predstavou o nej. Ale tento príklad s bicyklom je naozaj sila. To už je prinajmenšom interpretácia zo siedmej dimenzie časopriestoru. :-)

  BTW šok na strane dopytu znamená iba toľko, že nie je na trhu dosť dopytovanej produkcie. Podnikatelia sa vo veľkom sekli, a tak svoju produkciu nepredajú. Ak nepredajú, tak nemajú za čo ani oni a ich zamestnanci kupovať. V prípade, že je takých podnikateľov viac ako zvyčajne, tak vzniká recesia alebo kríza.

  S tým centrálna banka nepomôže. Iba ak by v nej sedel nejaký vesmírny človek, ktorý by vedel tým neúspešným podnikateľom prezradiť, čo by od nich ľudia kupovali. Taký sa ešte nenarodil. S tým sa musí každý popasovať sám.

  Machináciami s úrokom a tlačením peňazí chybné rozhodnutia a investície nenapraví. Peniaze sú iba prostriedok výmeny. Samé o sebe sú bezcenné a ich tlačením bohatstvo nevzniká. Machinácie centrálnej banky s peniazmi a úrokom iba presúvajú reálne bohatstvo od jedných k druhým. So zbožnou nádejou, že by to mohlo pomôcť ekonomike. Uver tomu, kto chceš…

 • J.V. Dubois 01.03.2012 17:08

  “ok na strane dopytu znamená iba toľko, že nie je na trhu dosť dopytovanej produkcie”

  Úžasné, úžasne. Inak povedané, šok na strane dopytu je vlastne šok na strane ponuky. Fantastická analýza, bravó.

  Keby ste radšej prestali obviňovať ľudí z nesprávnej interpretácie ABCT a radšej si vo svojej hlave odpovedali na to, čo hovrí ABCT ak ľudia začnú (z akéhokoľvek dôvodu) dopytovať nie tovary, ale obeživo. Inak povedané, rapídne sa spomalí rýchlosť obehu peňazí. A kľudne si predstavme že neexistuje žiadna centrálna banka a dokonca ani komerčné banky, a že ľudia platia zlatými dukátmi. Znížia sa ceny? To teda nie, lebo ceny sú z krátkodobého hľadiska rigidne. Toto dokázaný fakt, ak chcete skúste ho nejako vyvrátiť – good luck.

  Ak sa zníži nominálny dopyt (lebo sa presunie z reálnych tovarov a služieb na obeživo), a ceny sú rigídne (lebo to je realita našeho sveta), tak sa prepadne reálna produkcia tovarov a služieb. Toto sa inak nazýva aj ako hospodárska recesia, ktorá je sprevádzaná nezamestnanosťou. Ale čo to. Nebodaj máme recesiu pri absencii bánk? Nemožné, hovorí ABCT. Môj myšlienkový experiment podložený empirickými pozorovaniami hovorí, že možné. Kde to len tí rakúsky soudruzi udělali chybu?

 • juraj t 01.03.2012 20:17

  Tzv. šok na strane dopytu je samozrejme spôsobený na strane ponuky. Ak ponúkaš na trhu niečo, čo nevieš predať, nemáš za čo potom dopytovať. Bez ponuky niet dopytu. Iba ak nazveš žobranie alebo večný život na úver dopytom. Najprv musíš niečo vymeniteľné vyprodukovať. Ekonomiku ťahá produkcia, ktorá sekundárne umožňuje dopyt. Odporúčam začítať sa do Saya. Marx ani Keynes ho nemali radi ale jeho zákon napriek tomu platí.

  Povere o rigidných cenách na slobodnom trhu ja neverím, takže mi je ako argument ľahostajná. Nedáva totiž zmysel a neviem o tom, že by ktosi čosi také pozoroval. Problémom je v socializme alebo korporátnom kapitalizme rigidita platov a rôzne štátne zásahy do cien. To je ale problém politický, nie ekonomický. Zneužívanie moci.

  Tajomný a nevysvetliteľný masívny presun záujmu ľudí z oblasti spotreby do ukladania peňazí do punčochy, lebo zrazu nechcú spotrebu je síce srandovný myšlienkový experiment ale netuším, na čo je dobrý. Ak ľudia vo veľkom odkladajú spotrebu a šetria, má to iste nejaký dôvod.

 • J.V. Dubois 02.03.2012 14:13

  Pán Juraj, chybe vo vašej definícii Sayovho zákona Rozumel už Ricardo pred takmer 200 rokmi. Ale pre ABCT to bude asi novinkou. V peňažnej ekonomike (ako máme dnes) totiž existujú nielen tovary, ale aj peniaze. Je absolútne možné (a aj sa to v realite stáva), že ľudia produkujú a predávajú tovary a služby nie aby si výmenou za ne kúpili iné tovary a služby, ale aby si naschraňovali peňažnú hotovosť. Jednou zo základných úloh monetárnej politiky je práve snaha aby Sayov zákon platil. Teda aby ľudia obeživo nepoúživali ako uchovávač hodnoty, ale na sprostredkovanie kúpy a predaju tovarov a služieb. Teda na ten základný a hlavný účel ktorý peniaze majú plniť.

  Vy síce v rigidné ceny neveríte, to však (bohužiaľ) nemá žiaden dopad na to že ich v realite pozorujeme. A nie, nie sú spôsobené vládnou reguláciou. Ak by ste mali iba aspoň za mak snahy čítať aj inú literatúru ako výplody rakušákov na mises.org, možno by ste sa dočítali o vysvetlení týchto rigidít spôsobených napríklad cez “menu costs”, “efficiency wages”, “implicit contract”, o first mover probléme zmeny ceny pri monopolistickej súťaži a iné. Ale nie, to by ste v prvom rade museli vystrčiť hlavu zo svojej ulity krástne vystlanej ideologickými primitivizmami a konfrontovať sa s realitou.

 • juraj t 02.03.2012 20:35

  Tá posledná veta je jasne nevyvratiteľný argument. Q.E.D.

  Ak má niekto iný názor, tak musí byť z definície ideologicky zaslepený primitív. Keď som bol kedysi veľmi dávno malý chlapec, tiež sa mi to tak javilo. Vyrástol som z toho. Nie každému sa to ale podarí. :-)

  BTW námietky voči Sayovi poznám dosť podrobne. Nemôžem za to, že ma doteraz nepresvedčili.

 • J.V. Dubois 03.03.2012 11:27

  Nie, iný názor nerobí z človeka primitíva. Primitíva z teba robí to ak máš primitívne názory.

  Zober si tú somarinu čo si povedal, že ťa “nepresvedčili” argumenty o Sayovom zákone. To nie je o presvedčovaní, ale o základnej logike.

  Fakt 1: ak si ľudia okrem tovarov “kupujú” aj obeživo, teda predávajú tovary aby si odkladali peniaze do ponžiek, tak Sayov zákon neplatí. To sa dá dokázať tým najjednoduchším myšlienkovým pokusom a vysvetlenia nájdeš v obrovskom množstve literatúry. Ak tento fakt odmietaš, tak si zaslepený ideologický primitív. To nie je ad hominem, ale pravda.

  Fakt 2: ľudia si v realite tie peniaze do tých ponožiek ukladajú. Miera ukladania peňazí obeživa ponožiek sa vyjadruje cez takzvanú “money velocity”, teda cez rýchlosť obehu peňazí v ekonomike. Ak by si si čítal ten Braňov článok, tak by si napríklad natrafil na tento link: http://research.stlouisfed.org/fredgraph.png?g=50p

  Ak odmietaš prijať, alebo zmysluplne protiargumentovať voči týmto argumentom inak ako pocitom či vierou (“nepresvedčili ma”), tak jednoducho si ideologicky zaslepený primitív, či sa ti to páči alebo nie.

 • juraj t 05.03.2012 21:13

  Takto voľajako zvykol argumentovať prezident Antonín Novotný. To bol ten, čo mal francúzsku výchovu. Keď sa učil za zámočníka, tak ho majster mlátil po hlave francúzskym kľúčom. Neskôr, keď bol prezidentom Husák, som takúto argumentáciu počúval od politrukov na vojne. Od tých čias som na tento spôsob “argumentácie” imúnny.

 • J.V. Dubois 06.03.2012 7:07

  Historka s Novotným je fantastická, ale predpokladám že nám nebude vedieť povedať ni nič k tej rýchlosti obehu peňazí, alebo k tomu ako platí Sayov zákon keď ľudia začnú hromadiť obeživo. Máš skutočne vynikajúcu imunitu voči faktom, to ti treba nechať.

 • juraj t 06.03.2012 21:53

  Možno je pes zakopaný práve v otázke, prečo ľudia niekedy hromadia tzv. obeživo (dosť blbý výraz, lebo peniaze menia majiteľa ale neobiehajú). Jednoducho ak chceš niečo kúpiť, musíš najprv niečo vyrobiť. Niečo, čo samozrejme dokážeš predať. Ak vyrábaš niečo, čo ľudia nekupujú, začneš hromžiť, že keby mali viac peňazí, tak by kupovali. Keyness to vznešene nazval liquidity trap.

  Ale je to furt iba o tom, že si sa netrafil do dopytu. V slobodnej ekonomike to vedie k tomu, že prestaneš vyrábať a firma zanikne alebo ju kúpi niekto s lepším nosom na žiadzu konzumentov. V neslobodnej si nájdeš politikov, čo tvoju nepredajnú produkciu dajú zaplatiť daňových poplatníkov. Aj keď tí na tvoju produkciu kašlú. A tak môžeš aj naďalej vyrábať čosi, čo nikto nechce. A HDP, modla politikov, utešene rastie.

  To platnosť zákona nemení. V slobodnej ekonomike všeobecná nadprodukcia nemôže existovať. “Nadproducent” ide z trhu rýchlo preč. Množstvo peňazí s tým naozaj nemá nič spoločné. V slobodnej ekonomike totiž žiadna rigidita cien neexistuje. Máš zisk, funguješ. Nemáš zisk, skrachuješ. Štátne intervencie to nezachránia. Iba deformujú a vedú k neefektivite a plýtvaniu.

 • J.V. Dubois 07.03.2012 12:11

  Sayov zákon hovorí, že “products are paid for with products”. Iná interpretácia je tá, že na trhu predávaš iba vtedy, ak si chceš niečo kúpiť. Inak povedané, ponuka niekoho iného na trhu ťa motivuje ísť na trh so svojou ponukou aby mohlo dôjsť k výmene.

  Problémom je, že takéto niečo funguje iba v bartrovej ekonomike. Existuje úplne reálny a opodstatnený scenár, že sa zúčastníš trhovej výmeny nie aby si si od niekoho iného kúpil nejaký tovar, ale aby si si “kúpil” peniaze – prostriedok výmeny.

  Predstaviť sa to dá na jednoduchej ekonomike “škriabania chrbáta”. Majme dvoch ľudí, ktorí tvoria ekonomiku s jediným tovarom – škriabanie chrbta. Nikto si nevie sám poškriabať chrbát, vedia si to robiť iba navzájom. Začnime v bartrovej ekonomike – systém je jednoduchý, ja poškriabem chrbát tebe a potom ty mne. Jediný spôsob ako si poškriabať chrbát je poškriabať ho niekomu inému. Ale platí to aj naopak – ak chcete poškriabať chrbát niekomu inému, musíte si nechať poškriabať chrbát aj sebe. Sayov zákon platí dokonale.

  Avšak ak pridáte peniaze, môže nastať problém. Niekto môže chcieť škriabať chrbát nie aby dostal obratom rovnakú službu, ale aby zhromažďoval peniaze. Ktovie, možno si nimi chce vytapetovať izbu.

 • juraj t 07.03.2012 17:14

  A sme doma. :-)

  Už to nechám tak ale kdekto si Sayov zákon (aj keď to on tak nenazval) vykladá všakovako. To je jeden koreň nedorozumení. To je na dlhú debatu. Rôzni ľudia pozerajú na svet z rôznych uhlov, a tak rovnaký jav sa im môže zdať rozdielnym. Okrem toho záleží aj na východiskách, z ktorých sa vychádza. Nevraviac o tom, že v debatách sa určité veci považujú za tak samozrejme, že ich človek ani nevysloví.

  Aj dnes platí, že produkciu kupujeme inou produkciou. Nie každý chápe tento prostý fakt, z čoho je veľa nedorozumení.

  S peniazmi nie je hlavný problém v tom, že by mohli všetky skončiť v punčochách. Na slobodnom trhu by si ľudia našli náhradu. Je to pôvodne iba skvelo vymeniteľný statok. Hlavný problém je svojvoľná uzurpácia štátu nad nimi a manipulácie, ktoré z toho vyplývajú.

  Ako vravím, je to na dlhú debatu.

 • J.V. Dubois 08.03.2012 18:19

  Nie, Sayov zákon nie je až takým predmetom interpretácie, nie tak ako sa to snažíš naznačiť. Neviem ako ty, ale ja si veci kupujem peniazmi – nie inými produktami. Tento jednoduchý detail robí v praxi ohromný rozdiel.

  V stabilnej ekonomike ľudia nehromaždia veľa hotovosti. Predajú nejakú vec (napríklad prácu) a obratom si za to kúpia inú vec (napríklad tovar, alebo akcie, alebo dlhopsy). Samotné peniaze voľne obiehajú ekonomikou, putujú z ruky do ruky a sprostredkovávajú túto výmenu. V takejto ekonomike sa dá hovoriť, že takmer dokonale platí Sayov zákon.

  Situácia sa radikálne mení ak sa peniaze sami o sebe stanú žiadané. Ak nechcem kupovať tovary alebo dlhopisy, ale peniaze odstránim z obehu a čakám čo sa bude diať. Nastávajú veľmi nepríjemné efekty, o ktorých teraz nechcem hovoriť.

 • juraj t 08.03.2012 23:10

  Ak chceš niečo kúpiť, musíš najprv niečo predať, aby si mal peniaze na ten nákup. Takže to, čo si predal (trebárs svoju prácu), vymieňaš prostredníctvom peňazí za to, čo kupuješ. Aby si nemusel bartrovať, predávaš aj kupuješ za peniaze.

  Ak sa situacia radikálne mení a ľudia odkladajú spotrebu, tak to má asi nejaký dôvod, že? Ten treba hľadať. Dnes je napríklad plno peňazí ale ani banky nevedia, čo s nimi. Takže v nedostatku peňazí problém zrejme nebude. Problém je skôr v tom, že ponuka nezodpovedá dopytu. V skratke malinvestment.

  Niekto narušil spontánny poriadok, ktorý udržuje ekonomiku vo fungujúcom stave. Otázka znie, kto ten spontánny poriadok narušil a ako sa z tej poruchy dostať.

  Jedni vravia, že to treba nechať na účastníkov trhu. Iní vravia, že to majú riešiť centrálne banky a politici. Ale ako mám veriť, že bradatý šéf centrálnej banky, ktorý splietal čosi o zdravej ekonomike v čase, keď už začínala kríza, vie, ako tú krízu riešiť? Aj knihu o Veľkej depresii napísal ale zrejme o príčinách a ich riešení vie toľko ako my. O schopnostiach politikov škoda vravieť.

  Som prívržencom spontánneho systému v zmysle Hayekovho “The Use of Knowledge in Society “. Slobodný trh samozrejme neznamená, že budeme mať ideálny svet bez problémov. Problémy sú prirodzená súčasť nášho života, lebo budúcnosť je vždy neistá. Ale neverím, že príde nejaký guru a dokáže problémom zabrániť alebo ich svojimi príkazmi vyriešiť. Tu žiadne rovnice ani grafy nepomôžu.

  Bohužiaľ platí staré maďarské príslovie o tom, že nakoniec obcuje väčší pes. S tým veľa nenarobíme. :-)

 • J.V. Dubois 09.03.2012 9:36

  “Dnes je napríklad plno peňazí ale ani banky nevedia, čo s nimi” – však to je preboha pointa problému. Mať plno peňazí a nevedieť čo s nimi robiť (minúť ich na spotrebu alebo investície) je pointou toho čo hovorím. Držanie peňazí v ponožke je extrémne škodlivý spôsob odloženia spotreby. Investícia do kapitálu potrebného na výrobu tých vecí čo v budúcnosti budeš potrebovať by bol príklad dobrého odloženia spotreby.

 • juraj t 09.03.2012 14:51

  Investuje sa do kapitálových statkov, ktoré poslúžia v budúcnosti na produkciu, ktorá sa bude dať predať, a teda prinesie zisk. To je riziko každého podnikania, lebo do budúcnosti nikto nevidí. Ak je doba neistá, tak sa do investovania púšťa ťažko.

  Základná otázka je, prečo zrazu nikto tie peniaze nechce. Tam je pes zakopaný. Čo sa prihodilo, že došlo k takému stavu? To je námet na debatu. Príčina toho stavu. Zdá sa, že v nedostatku peňazí to nie je, lebo ich vyrábanie zjavne nepomáha.

  Ja si myslím, že ktosi rozvrátil spontánny poriadok v ekonomike (nechajme bokom kto a ako) a teraz sa to musí napraviť. Najlepšie, aj keď bolestné, je to nechať samo na seba. Nech ľudia sslobodne svojimi peňaženkami rozhodnú, čo je účelné produkovať a čo nie. To je samozrejme v situácii, keď tu máme zavedený silný štát s množstvom záväzkov voči obyvateľstvu, asi skoro nemožné.

  Čert nám bol dlžen ten nápad so sociálnym štátom. Teraz sa z toho nevymoceme.

  Počúvam napríklad (iná stránka tej mince silného štátu kafrajúceho do ekonomiky), že zdravotné sestry začínajú mať existenčné problémy. Prečo? Lebo múdri politici sa rozhodli určiť cenu ich práce zákonom. Ako každá regulovaná cena, aj táto prinesie úplne iné dôsledky ako boli deklarované. Pôjdu mnohé na dlažbu.

  Tak to zvyčajne dopadne, keď chce ktosi mocensky vstupovať do ekonomiky. Plno sestier bude bez práce napriek tomu, že je záujem o ich služby. Ďalšia umelá nezamestnanosť. Ktorá sa možno vyrieši až vo chvíli, keď si ľudia zvyknú, že musia okrem poistky platiť aj cash v ambulancii či nemocnici. O tom posranci cudne mlčali, keď sa tvárili, že hlasujú za vyššie platy sestier…

  Ale to som odbehol trochu od témy. :-)

 • Dylan Volesky 17.04.2013 19:50

  Velmi dobre informacie.

 • riuojeveq 05.12.2016 9:44

  EFERB3 ebuxqehitcwi, [url=http://aykiesiaddza.com/]aykiesiaddza[/url], [link=http://flmmcinxgvlp.com/]flmmcinxgvlp[/link], http://ebuirmmhqmsg.com/

 • viagra sales 07.12.2016 11:00

  viagra,

 • metformin 08.12.2016 0:14

  metformin,

 • viagra 100 mg 08.12.2016 2:35

  100 mg viagra,

 • metformin 08.12.2016 8:09

  metformin 500 mg no prescription,

 • eulexin 08.12.2016 9:00

  eulexin,

 • clonidine 08.12.2016 10:14

  clonidine,

 • amaryl 08.12.2016 11:19

  amaryl,

 • clomid 08.12.2016 11:50

  clomid,

 • seroquel 800 mg 08.12.2016 11:56

  seroquel,

 • cheap viagra overnight 08.12.2016 12:43

  cheap viagra,

 • chloroquine price 08.12.2016 19:27

  chloroquine,

 • trazodone hcl 08.12.2016 23:51

  trazodone,

 • fincar 09.12.2016 1:21

  minoxidil finasteride,

 • cephalexin 09.12.2016 3:21

  cephalexin 500,

 • baclofen 10 mg 09.12.2016 3:36

  baclofen tablets 10mg,

 • vitamin c 09.12.2016 4:50

  vitamin c,

 • crestor 09.12.2016 5:46

  generic for crestor,

 • generic trazodone 09.12.2016 8:58

  generic trazodone,

 • view 09.12.2016 10:43

  wellbutrin,

 • diclofenac 09.12.2016 13:14

  diclofenac 50mg,

 • more info 09.12.2016 21:38

  celebrex generic,

 • for more 09.12.2016 22:07

  imdur,

 • propecia 09.12.2016 22:47

  propecia women,

 • noroxin online 10.12.2016 0:26

  noroxin,

 • bentyl 10 mg 10.12.2016 3:28

  bentyl 10mg,

 • provera 10 mg 10.12.2016 4:46

  provera 10 mg,

 • atenolol medication 10.12.2016 5:48

  tenormin no prescription,

 • augmentin 10.12.2016 7:06

  get more information,

 • doxycycline 10.12.2016 7:34

  doxycycline hyclate,

 • malegra dxt 10.12.2016 14:23

  malegra dxt,

 • example here 10.12.2016 15:53

  mobic,

 • phenergan 10.12.2016 16:18

  phenergan,

 • hydrochlorothiazide 10.12.2016 17:29

  hydrochlorothiazide,

 • 60 mg of prednisone 10.12.2016 19:34

  prednisone 5mg,

 • zoloft generic 10.12.2016 21:10

  zoloft,

 • our website 10.12.2016 21:25

  entocort,

 • cialis 10.12.2016 23:18

  cialis price,

 • diclofenac 10.12.2016 23:27

  diclofenac,

 • clindamycin 150 mg 10.12.2016 23:53

  clindamycin topical,

 • allopurinol 11.12.2016 1:44

  allopurinol 100mg,

 • diclofenac gel 11.12.2016 2:14

  diclofenac,

 • read more here 11.12.2016 2:29

  skelaxin,

 • malegra fxt 11.12.2016 3:21

  generic malegra fxt,

 • cialis daily 11.12.2016 5:44

  our site,

 • Chaas 22.12.2016 12:03

  “Now, what might have been nice is to include a transgender option” < I think you mean &#9n;93on-binary&#030; option. There's already an option for a lot of trans people in there. Female works pretty well for me, for example.(Please don't degender us)

 • Barnypok 04.01.2017 6:04

  4kQbMi http://www.FyLitCl7Pf7ojQdDUOLQOuaxTXbj5iNG.com

 • Barnypok 07.01.2017 1:15

  mbItH1 http://www.FyLitCl7Pf7ojQdDUOLQOuaxTXbj5iNG.com

 • bkmtyiil 10.01.2017 18:55

  khvhEP datsdizjsohl, [url=http://hlzlwlqumovz.com/]hlzlwlqumovz[/url], [link=http://zauxlpzrbaal.com/]zauxlpzrbaal[/link], http://apirlasyubmd.com/

 • irurjndxj 11.01.2017 7:36

  C5N6xh wkuqdgkjaxsn, [url=http://uoerygmyqkwh.com/]uoerygmyqkwh[/url], [link=http://tvwenchqsatj.com/]tvwenchqsatj[/link], http://vmtatdamcbme.com/

 • Woxe Nitamo 12.01.2017 11:32

  Hi my family member! I want to say that this article is amazing, great written and include approximately all important infos. I’d like to see more posts like this .

 • Christ Gospel Church Sister Hicks 23.01.2017 5:05

  Greetings! This is my first visit to your blog! We are a collection of volunteers and starting a new initiative in a community in the same niche. Your blog provided us beneficial information. You have done a wonderful job!

 • hxdjdjzqgd 28.01.2017 8:55

  VxNFTC gwqcegpzdfrs, [url=http://aljlicmdfean.com/]aljlicmdfean[/url], [link=http://dfonpzkxsert.com/]dfonpzkxsert[/link], http://tmhlthgazkgl.com/

 • wtsqpnz 28.01.2017 20:14

  vblfPd jyldxhmrapki, [url=http://vladehqsuiay.com/]vladehqsuiay[/url], [link=http://kslxfzjwqcqu.com/]kslxfzjwqcqu[/link], http://odxvnvihfarv.com/

 • paradise valley real estate 31.01.2017 6:20

  Just a quick note to express my appreciation. Take care

 • gordon 31.01.2017 15:41

  ZMkmGx http://www.y7YwKx7Pm6OnyJvolbcwrWdoEnRF29pb.com

 • voyance amour 01.02.2017 5:48

  I’ve read several good stuff here. Definitely worth bookmarking for revisiting. I surprise how much effort you put to make such a magnificent informative site.

 • zutgna 01.02.2017 23:15

  hRoBE8 loxwwublexqw, [url=http://kbbbpwfiblhw.com/]kbbbpwfiblhw[/url], [link=http://xabanelzxmmm.com/]xabanelzxmmm[/link], http://lacglpcevyof.com/

 • cdbmwo 01.02.2017 23:29

  MKlwlC gtzpocbqjrvt, [url=http://petifvutfdoo.com/]petifvutfdoo[/url], [link=http://bigqfoevlnqy.com/]bigqfoevlnqy[/link], http://vwlhbztfjskx.com/

 • Quintin 05.02.2017 9:01

  What university do you go to? esidrix 25 mg beipackzettel Dark Sky's software is able to predict storm movement within the next hour by studying National Weather Service radar data – much the same as human watching storm spots on a radar map. This is why the app is good at predicting what will happen in the next hour, but lousy at looking many days ahead.
  amoxicillin oral suspension dosage for babies – Know your charities. If you go to the independentcharity-rating site Charity Navigator () and search for “breast cancer” you will find more than 125organizations listed; only 27 of which are vetted for items likefinancial management.
  5 mg accutane side effects Tampa Bay traded Garza to Chicago instead of Texas after the 2010 season. The Rangers were also interested in Garza last summer before he missed the last two months with a stress reaction in his right elbow, and they instead acquired Ryan Dempster from the Cubs.
  rexavar microsurge cream
  “Secondly, by contrast, globally increasing telomere length in cancer-prone mice actually predisposes to more aggressive cancers. The small increases in telomere length in this new human study are more likely to correlate with improved health than cancer risk, though it is too early to be definite.”
  eriacta 100 tablets “It’s a really interesting look into the relationship between a sous chef and a chef,” says series host Curtis Stone during a recent tasting preview for fans, presented by Chase Sapphire. “They have this incredibly dynamic relationship at work, so to expose that on a camera where one is relying on the other, it’s really, really interesting.”
  valium in pediatrics The key testimony centered on a series of emails among the three defendants that discussed the 1998 and 2001 cases and the testimony of Mike McQueary, a former team assistant and quarterback who said he had immediately told Schultz, Curley and the late longtime football coach Joe Paterno that he had seen Sandusky molesting a boy in the shower in 2001.
  taking klonopin when pregnant “Should we be concerned? Not yet,” said Patrick Newport, a housing economist at IHS Global Insight. “There is just a big gap between supply and demand right now, and I think higher mortgage rates won’t cancel that out.”
  can a child have tylenol and motrin at the same time Google have unveiled the latest generation of its Nexus 7 tablet, offering possibly the highest screen quality of any tablet – with true 1080p HD, a resolution of 1920×1200 and a pixel density of 323ppi.
  metformin er 1000 mg tabs (osmotic) The report posted on Xinhua’s website and on Chinese twitter-like Weibo feed had the journalist, identified as Wang Wenzhi, accusing the executives of “intentionally causing a loss of billions of yuan of state-owned assets” through the acquisitions in the northern province of Shanxi.
  aciclovir normon 800 mg precio DES, which focuses on corporate and consumer banking and haseight branches in Iraq, has been linked to HSBC since October2005. Its shares last traded at 1.36 dinars, down 63 percentfrom this year’s high, which was hit in January, and far belowlevels around 6.00 dinars in 2011. The current market pricevalues HSBC’s stake at about 100 billion dinars ($86 million).

 • Wix Tools Robot Google+ 05.02.2017 15:33

  Excellent read, I just passed this onto a colleague who was doing a little research on that. And he actually bought me lunch because I found it for him smile So let me rephrase that.|

 • Quinton 05.02.2017 20:59

  Is this a temporary or permanent position? toko penjual hajar jahanam di surabaya Teresa Guidice began appearing on the show in 2009. She has four young children. The author of several Italian cookbooks, Guidice has also appeared on Donald Trump’s reality show “Celebrity Apprentice.”
  how to take tamoxifen citrate pct James Sutton of JPMorgan, the global fund manager, said: “We took a decision to reduce our exposure to gold and precious metals toward the end of last year because we think there are signs of a pickup in economic activity and industrial production.
  ambien cr brasil
  “But social media platforms also have a responsibility for the platform they give users. And in particular they have a responsibility not to tolerate this kind of abuse, rape threats and potentially criminal behaviour.”
  does valium contain hcg Stella McCartney is always a favorite with the stars, but this whimsical-looking dress with its peek-a-boo cut-outs is especially a hit! LeAnn Rimes, Brooklyn Decker, Nicole Kidman and Gwyneth Paltrow all rocked different variations of the frock on the red carpet. But while each lady looks lovely, we’re giving this round to Brooklyn for keeping things simple with her hair, makeup and shoes.
  cout ginette Credit Suisse’s overall net profit rose to 454 million Swissfrancs ($509.1 million) from the year-ago period – when chargeslinked to its own debt ate into profits – well short of analystestimates, which averaged 705 million francs. Revenue dipped little more than 1 percent.
  cialis gnrique tadalafil 20 mg JOHANNESBURG, South Africa — British businessman Shrien Dewani on Wednesday lost his bid to avoid extradition from Britain to South Africa to face murder charges in the slaying of his wife on their honeymoon in 2010.
  alesse 28 missed one pill Government officials have been careful to say no decision has been reached on whether al-Liby will be tried in civilian or military court, though legal experts expect him to be brought to New York at some point to face a trial in federal court.
  prix ginseng sauvage In an unusual ray of hope for a field that has had almost nothing to offer older adults whose memory is failing, the study’s authors conclude that drugs, foods or even behaviors might be identified that affect those molecular mechanisms, helping to restore memory.
  anxiety attack and ativan The 2000s saw a substantial increase in the number of government employees, a number that has been steadily growing for decades. Yet the last 10 years have also seen more evidence of the unsustainability of that growth as cities go bankrupt, states teeter on the edge, and the federal government continues to crush economic recovery. The last thing we need are more incentives for people to enter government work.
  order albuterol for nebulizer The violence came as Muslims observe the holiday of Eid al-Adha, or the Feast of Sacrifice, and underscored just how relentless the violence in Syria’s civil war is. Since its outbreak in March 2011, the conflict has claimed the lives of more than 100,000 people, and forced some 7 million to flee their homes.

 • Google 06.02.2017 23:29

  Google…

  Although internet sites we backlink to beneath are considerably not connected to ours, we really feel they’re essentially really worth a go via, so possess a look….

 • Trent 07.02.2017 6:08

  The line’s engaged dui with ambien “We can only make investment if there is a viable business proposition and that's where we need to have all parties working together to support a proposition that can deliver the employment and the opportunities that we want to see for the plant in Grangemouth, because of its very wider significance for the Scottish economy.”
  order tadaforce But behind the scenes, Chief Executive Martin Senn isworking to regroup before results, repair shareholderconfidence, and update investors on three-year targets, allwhile the firm puts its corporate culture under the microscope.
  methotrexate backorder Hunt told parliament on Thursday that Trafford hospital could not survive in the long term in its present form and that the changes caused by his “tough decision” would ultimately improve the quality of care patients receive. He endorsed the view of the government’s advisory Independent Reconfiguration Panel, which examined the changes – proposed by local NHS leaders – and concluded that they should go ahead.
  foredi eceran semarang “I definitely feel like it’s possible,” Coples said of winning a Super Bowl. “We’re going to take one step at a time. The next step is Cincinnati, take care of business, and those are our two goals of ours.”
  how to take flagyl 500 mg Reuters checks in at least 47 states throughout the dayturned up frequent error messages or traffic overload notices,particularly for 36 sites run by the federal government. Onefrequently observed glitch involved a page asking the user toanswer security questions that either went blank or would notaccept new data. Kansas officials urged residents to wait a fewweeks for the “bugs” to be worked out before enrolling.
  antabuse fiyat “The investments Ackman does well with usually have ahealthy real estate component to them,” said Damien Park,managing partner at consulting firm Hedge Fund Solutions. “Buthe has historically struggled when getting more deeply involvedwith managing fundamental operational issues,” as he tried to dowith Penney.
  how to make karela fry by sanjeev kapoor Remove the lobster meat from the shells, making sure you get every bit. If you have never cracked a lobster, begin by twisting the tail from the body. Remove the tail and check the bottom fin for any meat left. Remove the large vein and any green (tamale) or bright red (roe) sacs. Twist the claws and knuckles at the base of body and crack with a nutcracker. Use a skewer or any thin sharp object to get every bit of that knuckle meat out. The claws and knuckles have the sweetest, most tender meat.
  micardis plus 80 12.5 mg 28 tablet fiyat “Those were almost never analyzed for anything other than what they were mining for,” Meinert said. “If they turn out to be valuable that is a win-win on several fronts — getting us off our dependence on China and having a resource we didn’t know about.”
  trental 300 mg ampullen The ad, which is the work of the website Jesustattoo.org, popped up along a West Lubbock, Texas, highway, and it’s got people talking. It shows a man, ostensibly Jesus Christ, with outstretched arms tattooed with such words as “Outcast,” “Addicted, “Jealous.”
  ebay golden root complex 10 A former drug sales rep told Reuters that doctors who would normally see at least 10 sales staff a day had been spooked by the anti-corruption drive – a view echoed by executives at multinationals in China.
  kamagra na veliko Margaret Hodge, the committee chairwoman, said the company had responded to the claims in a “bullying and heavy-handed style” and it was “disgraceful” the public had had to rely on whistleblowers to learn the truth.
  prix du misoprostol It’s not new for Iowans who are visually impaired to own guns and even hunt, according to the Des Moines Register. But what’s different is that changes in the law in 2011 now make it possible for them to carry firearms in public.
  baclofen rezeptfrei andalusienshop “They seem to certainly be at the forefront of pop culture and what kids are talking about and what have you. Its great to be in amongst it, at its kind of height when there’s this much enthusiasm,” he said.

 • Jeremiah 07.02.2017 22:16

  What’s the interest rate on this account? alprostadil 2012 Harris praises other awards hosts, including Billy Crystal, Tina Fey, Amy Poehler, Whoopi Goldberg and Ellen DeGeneres, but says he doesn’t model himself on anyone. “I want to do my own thing and hope people respond to it. I think the key is to try and be nice. I’m not so wild a fan of comedy at people’s expense.”
  voltaren ec On Trevino Morales’ watch, 72 Central and South American migrants were slaughtered by the Zetas in the northern town of San Fernando in 2010, authorities said. By the following year, federal officials announced finding 193 bodies buried in San Fernando, most belonging to migrants kidnapped off buses and killed by the Zetas for various reasons, including their refusal to work as drug mules.
  paxil xr 25 Previously I had worked in a government call centre for 18 long years. I got burned out, and technology was overriding the human voice, so I started thinking that maybe I could meet more people and share my music on the streets.
  what is the active ingredient in rogaine foam
  He was on record when inflation was going up as saying that rising food prices and other prices was a sign of prosperity, so rising inflation was perfectly fine. … He was talking about how — because India has a savings rate of more than 30 percent and an investment rate of more than 35 percent — growth has to be 9 percent. [That’s] an academic concept that had no connection with what was happening on the ground. So he completely missed the downturn when it came.
  synthesis of udenafil APPHOTO NY125M: This photo released by the Salt Lake County Jail shows Kendra McKenzie Gill, who was arrested with three others on Saturday Aug. 3, 2013, after allegedly throwing homemade bombs from her car. Gill was recently crowned Miss Riverton, Utah. (AP Photo/Salt Lake County Jail) (5 Aug 2013)
  cost of ciprofloxacin without insurance It is the second major capture of a drug capo since President Enrique Pena Nieto came to office on Dec. 1. On July 15, authorities in northern Mexico capture Miguel Angel Trevino Morales, alias “Z-40,” leader of the brutal Zetas cartel.
  klonopin cognitive side effects Reducing the disparity in survival rates means reducing the differences in how sick patients are when first diagnosed, Silber says. “Reducing treatment disparities, while important, will not solve the survival disparity problem. We must find ways to have black patients present at diagnosis … with less advanced disease, smaller tumors and with less chronic conditions like diabetes and heart failure, all of which lead to worse survival.”
  zolpidem tartrate suppliers In the seventh, Boston’s Jonny Gomes led off with a laser drive off the top of the Green Monster that went for a double. Scherzer then walked Xander Bogaerts to put men on first and second, and was removed from the game.
  how long does rogaine take to grow facial hair “Our intention is to go to court. An indictment should be prepared in the near future, in the first three months of next year when we have collected explicit data for the guilty persons,” Chief Prosecutor Sotir Tsatsarov told reporters.
  prijs simvastatine actavis 40 mg “I feel like they should. I feel like players in the NCAA should. Those fans are coming out to watch them and support them,” the Star-Telegram quoted Bryant as saying. “When they’re in college, it’s different. You don’t get paid like the NFL get paid. I think what would be OK would be to have just a little bit of money in your pocket. It’s hard in college. You’ve got to get a job (in the offseason) if you can. You’ve got to practice. It’s just hard. Sometimes the training table is just not good enough.”
  zithromax strep throat contagious Banks have so far set aside 16 billion pounds ($26 billion)to deal with the most expensive consumer scandal in Britishhistory. Bank executives fear the total bill could rise toaround 20 billion pounds.

 • Nicolas 08.02.2017 6:13

  What’s the exchange rate for euros? cheap purchase online ageless male Social ads could also go awry if sites try to make things seem like endorsements that weren’t really intended that way, says Ed Keller , the CEO of market research firm Keller Fay Group.
  how long does it take to come off klonopin Another Illinois governor convicted of corruption, George Ryan, filed multiple appeals over years, losing all key rulings. The Republican was recently released after more than five years in prison and seven months on home confinement.
  depo medrol uso veterinrio He added: “I am pleased that the basic concept I developed is being used very widely. More widely than I envisaged, because technology at the time was so far removed from the technology we have today. Throughout history, ideas or reinvented or redirected at some point. That is life, and life is a four-letter word after all.”
  what ambien feels like Charities are squeezed, and were set back at leasttemporarily when the federal government shutdown stoppedfundraising campaigns in the agencies. Foodbanks and othernonprofits that focus on helping the poor “are overwhelmed withdemand” says Stacy Palmer, editor of the Chronicle ofPhilanthropy.
  will adderall changed my personality Perhaps Mickey himself is a relic of another life that is crumbling – one where the magic of a whispered prayer can rest easy alongside modern farming life, the old tractor tyre abandoned in the grass, a ragged curtain fluttering in the breeze of a farmhouse window and up to 100 channels on the HD television.
  harga suntikan vitamin c di malaysia
  Crosses stand at the American Cemetery and Memorial at Colleville-sur-Mer in Normandy. Located on a bluff overlooking Omaha Beach, one of the D-Day landing sites, the cemetery contains the remains of 9,387 American military dead.
  kamagra oral jelly naudojimas Miami is represented by the law firm of Morgan, Lewis & Bockius. An attorney for the firm, Ivan Harris, claims the action by the SEC is “unwarranted.” The attorney said the SEC only brought the charges now because of statute of limitations deadlines.
  vasoflow male enhancement You’ve spoken about many issues on the campaign trail, the state and fate of our schools likely chief among them. This is a precarious moment in New York City, as the “education mayor” readies to relinquish his brand of mayoral control of the city’s schools.
  testoril phone number We may find ways to severely limit or even eradicate certain groups of mosquitoes, and it's wise that we rationally evaluate the consequences in advance. We played God with smallpox. Who regrets it?
  zyprexa and klonopin overdose JPMorgan Chase & Co reached a tentative $13 billiondeal with the U.S. government to settle investigations into badmortgage loans sold to investors by JPMorgan and the banks itbought during the financial crisis. Shares were down 0.1 pct at$54.24.
  how long does 800 mg ibuprofen work Abe, who consolidated his grip on power with a solid election victory in July on promises of economic revival, has called for dialogue with China and sent advisers to Beijing, trying to improve ties. China’s public response to the overture has been chilly.
  how much is ativan at walmart without insurance Galen Garrison, a runner from Salt Lake City, is hoping to make this year’s Marine Corps Marathon his fourth go at the race. The 26.2-mile event holds special significance for him because he is a former Naval officer candidate and his father was in the military. This year, he and several other friends who are members of Marathon Maniacs – people who run marathons close together in time — plan to run with a photo pinned to their shirts of a runner’s son, a Marine who died in combat.
  bactrim tabletki cena
  “Although the terms of the offer are confidential, for the avoidance of doubt and contrary to what is apparently being briefed to the press in Sydney, the proposed purchase price does not include the transfer or loan of any players from Chelsea to Manchester United,” said a club spokesman.

 • Zachary 08.02.2017 13:47

  Could I order a new chequebook, please? adderall xr coupons 2012 In Price’s opinion, fewer points give the stronger team less of an advantage as the weakest players do not compete as often, and he believes this would help the Internationals improve a dismal record of just one win against the U.S. in nine editions.
  ativan and d5ns Speaking shortly before Shadow Chancellor Ed Balls ruled out borrowing for day-to-day spending in 2015-16 if the party wins power at the next election, Mr McCluskey stated that a Labour Government’s aim should not be “keeping in with the bond markets at all costs”.
  is it safe to take seroquel with ambien New York City Democratic mayoral nominee Bill de Blasio speaks after receiving the endorsement of former mayoral candidate and City Council Speaker Christine Quinn during a press conference at City Hall in New York September 17, 2013.
  preis aciclovir 800 The election is considered the most crucial since theU.S.-led overthrow of the Taliban in 2001, which brought Karzaito power. The NATO-led force in Afghanistan is hoping for acredible handover before most troops are pulled out at the endof next year.
  street price ambien 10 I was fortunate enough to get the GTA V a few days early. This article is useless. All I really took from it is that Mark Cunningham was envious even though he states “I’ve no beef with those who got it early”. I’m pretty sure if he got his copy early this article would’ve never been written.
  foredi untuk perawatan “It was filmed at the Rose Bowl in Pasadena,” she said. “It’s the ultimate gameday dream. I’m doing the process of biting into this yummy burger and really showing how great it tastes.”
  does prozac or zoloft work better for anxiety However skilfully Miss Fielding updates the story, Bridget in her fifties, Bridget without Darcy, Bridget with two kids, isn’t really Bridget. It is someone else, and the literary record suggests that the whole process of reviving such an admired character is fraught with difficulties. “I have been much blamed for doing that gentleman to death,” wrote Arthur Conan Doyle after sending Sherlock Holmes over the Reichenbach Falls, “but I hold that it was not murder, but justifiable homicide in self-defence, since, if I had not killed him, he would certainly have killed me.” A decade later, Doyle relented, bringing Holmes back to life – but he always regretted it.
  where can i purchase extagen “Rabbi Mirvis is currently an unknown quantity to Liberal Judaism,” says Rabbi Danny Rich, the chief executive of Liberal Judaism. “[But] I wish him well in a demanding post. National responsibilities do not make for light work or easy relaxation.”
  natural substitute for ambien This all happens in a express lane at the airport's security check point. The system has been used in airports around the country, and now is expanding to include the Rochester International Airport.
  solu medrol high blood sugar Guerra said the plane’s ability to provide real-time data about natural disasters like the 2011 earthquake in Japan or forest fires in the western United States remained a key selling point internationally. The plane first flew in 1998.

 • Google 08.02.2017 19:24

  Google…

  The information and facts talked about inside the write-up are several of the top accessible….

 • Bob 08.02.2017 20:38

  I’m happy very good site 15-methyl prostaglandin The Costa Concordia was at the start of a week-long cruise in the Mediterranean when it crashed and its larders and freezers were packed to capacity with vast quantities of fresh food, dried goods, drinks and other supplies for its 4,200 passengers and crew.
  mylan-rosuvastatin 10 mg side effects Next, a discount rate is subtracted. A discount rate allows a calculation of gain or loss in today’s dollars by taking into account market risk and the idea that money available now is worth more than the same amount of money available in the future.
  cost of enalapril uk On the downside, Exxon Mobil Corp dipped 1.1 percentto $92.73, the biggest drag on the Dow and the S&P 500, afterreporting a sharp drop in quarterly profit on lower oil and gasoutput production and weaker earnings from its refiningbusiness. (Editing by Chris Reese, Nick Zieminski and Dan Grebler)
  my ambien is not working The lift in short-term sentiment after the SeptemberMarkit/HSBC services PMI, although the indeximproved at a slower pace than in the previous month, alsohelped the dollar to come off near an eight-month low against abasket of currencies.
  cheapest place for doxycycline These were shared with the French traveller Balthasar de Monconys when he attended the Royal Society. He made his own French translation of the report, and discussed the drops and their properties with the scientific community in Leiden when he visited shortly afterwards.
  acyclovir cost walmart Evgeny Arkusha, head of the Russian Fuel Union, anon-governmental organisation of small oil producers andretailers, said the government had so far refrained from takingextra measures to limit gasoline exports.
  phentermine and vasculitis I left Russia to attend an American university several decades ago, after coming of age during the old days of the USSR. Since then I’ve spent years trying to help Russians persecuted for their political beliefs or sexual orientation. It was about two years ago that I realized how much parts of modern Russia have come to resemble the Soviet past. I was listening to the stories of a gay Russian friend who had come to visit. A successful professional, he described the fear and threats that forced him to lead a double life —pretending to be straight by day and living a deeply secretive existence at night. He had no peace, and each day was permeated by the fear of being discovered.
  avanafil ema While the Snowden affair is a significant bump in the faltering effort to “reset” relations with Russia, it should not derail the relationship. Washington and Moscow are at odds over several issues, including Syria and Russia’s human rights record, but other important matters still require U.S.-Russian cooperation.
  rhinomax amazon In her testimony on the exhumations, Mires said teeth had been pulled from the skulls exhumed from the grave. A day earlier, Weeks had testified that Flemmi removed the gang’s victims’ teeth, a move intended to make the bodies harder to identify.
  amoxicillin dosage for periodontal abscess Vigneault is emphasizing “putting players in a position to succeed,” or playing to their individual strengths. That includes assistant Scott Arniel’s statement on Saturday that he envisions Nash “somewhere to be out in front of that net,” as opposed to what he noticed on film of last year’s power play in which he saw Nash “in a lot of different places.”
  unterschied zwischen ibuprofen voltaren The court also heard that the ex-footballer, who received treatment for alcoholism in an American clinic earlier this year, was receiving continuing “one to one” treatment at the current time.
  precios de minoxidil en espaa “The biggest mysteries … have been how people are becoming infected with a virus of bats, and why it is happening in the Middle East. By showing that one-humped camels have a history of MERS-like infections, these scientists may have helped answer both questions at once.”

 • Terry 09.02.2017 5:49

  How do you know each other? kamagra kaufen aus deutschland
  Another new touch is the introduction of themes from designers such as Rachel Zoe to bands such as Fun. and One Direction. This allows users to give a personalized feel to their homepage, rather than Yahoo’s standard page.
  revatio in india Asia’s fourth-largest economy is heavily dependent on energyimports and rapidly expanded overseas investments to develop oiland gas reserves between 2008 and 2012, hoping to fend offinflation driven by rising import costs.
  why does phentermine raise blood pressure “O God, who remains our shelter in the time of storms, we are helpless without your power. Unless you empower our lawmakers, they can see the ideal but not reach it. They can know the right but not do it. They can comprehend their duty but not perform it. They can seek the truth but not fully find it. Dear God, help our lawmakers, enlighten their minds, purify their hearts, and strengthen their wills, enabling them to pass beyond guessing to knowing, beyond doubting to certainty, beyond resolving to doing, and beyond intention to action. We pray in your sacred name. Amen.”
  aleve feminax prijs kruidvat Even open-outcry options pits are losing share. In options, floor traders long held the upper hand because of their ability to handle orders too complex for electronic markets. Now, technology is up to the task and users say they are becoming more comfortable trading electronically.
  czy paracetamol jest na recept It’s a common refrain across India’s startup scene. By striking out on their own to launch risky, idea-based ventures, India’s young tech entrepreneurs are defying generations of received wisdom. They’re reshaping traditional ideas about the nature of “doing business.” They’re turning the economics of the arranged marriage market upside down.
  ativan help nausea Moves to tighten the rules followed a 2011 scandal involvingFrance’s now defunct Poly Implant Prothese (PIP), which for upto a decade made substandard breast implants withindustrial-grade silicone that were used by hundreds ofthousands of women around the world.
  tamoxifen 20 mg bodybuilding But the Datsun enters the Indian market at a tough time. Sales of passenger cars fell by 10 percent in the April-June quarter from the previous year, according to the Society of Indian Automobile Manufacturers.
  mega beta sitosterol for cholesterol Kirsha Weyandt, Thaxton’s court-appointed defense attorney, said in court: “We knew he had some mental health issues. No one was aware how deep,” the Pittsburgh Tribune-Review reported. Weyandt said Thaxton, 23, of McKeesport, has made several attempts to stay on medication while in jail and that he hopes his prison term will afford him a better opportunity to do so.
  prescription xanax drug test Ten days ago, 15 Tory and Lib Dem MPs queued up to reflect “the growing concern in our constituencies” about “speculative developers charging in” to their areas, with official encouragement, and overriding local planning policies, in a parliamentary debate lasting only about an hour and a half. Just two defended the Government and one, Robert Neill, was a former minister who had helped draw up the reforms in the first place.
  is aciphex available over the counter “Like I told you guys before the first game came around, he was a nemesis so therefore we had no words for each other,” he said. “It was all smiles on the field. It was good to see each other out there at that point.”
  kamagra by ajanta pharma review Spitzer’s education program, and the money to fund it, all but vanished in the state fiscal crisis that his budgets did so much to create. And that points up an obvious concern: Governments don’t function effectively when they’re broke.

 • Herbert 09.02.2017 20:17

  On another call adcirca zulassung There has been nearly unanimous opposition among Republicans to the Affordable Care Act since it became law in 2010. The GOP-controlled House has voted more than 42 times to repeal the law, but those acts were symbolic acts of defiance against a Democratic Senate and White House.
  kamagra gel oral 50 mg como se toma Furman served as special assistant to President Bill Clintonat the National Economic Council in 1999-2000 and also did astint at the World Bank. He has advised Obama since his 2008presidential campaign.
  nizagara pills reviews There’s not much point in trying to get rid of a gecko. They’re lightening fast and even if you manage to grab one by the tail, the amazing gecko has evolved to self-amputate for a quick getaway, and grow another tail to be pulled off another day.
  poxet pakistan Rupert Murdoch has been recalled to face questioning by MPsafter a tape emerged on which he appeared to express regret overcooperation with police investigating his British newspapers anddescribe corrupt payments to public officials for information as”the culture of Fleet Street”.()
  difference between ambien and ambien cr The conservative-led coalition government saw its majority slashed in parliament when a small left wing coalition partner pulled out of the government, protesting the sudden closure of state broadcaster ERT.
  cipralex 10 mg quanto costa “First I spent a night at the police station, where they beat me and gave me electric shocks. I was forced to write a confession and I was sure that I would be killed.” As the police beat him, they asked Arash for the names of the others that were in the photos they found on his computer. “They beat me for an hour but I refused to say their names,” he says.
  ibuprofen rezept sterreich “Just got word that Jonathan Cooper is done and is on his way,” Arians said. “He still missed time, but I’m a lot happier now. We’re excited to have him in and watch him run the conditioning test — in front of the whole team.”
  solu medrol im injection side effects Any vaccine maker will have to work hard to persuade the public it is effective — and safe. That’s partly because a growing and vocal community of Lyme activists is highly suspicious of the medical establishment, with which it has battled over who has Lyme disease, how to treat it, and researchers’ consulting arrangements with vaccine makers.
  costo cialis in farmacia 2013
  Once the plane took off, airline staff realized that the boy’s name was not on a list of unaccompanied minors for the flight, and police met the plane at its destination. They took the boy into custody, at which point he became “violent” and was hospitalized, according to the email.
  super kamagra preisvergleich The next day, the Treasury must make principal and interest payments. Debt payments are also due on October 24 and October 31. The Congressional Budget Office has forecast that the nation would not start defaulting on its obligations, which include everything from debts to Social Security checks, until October 22.
  voltaren prescrizione medica All of you voters should be angered by these bull crap machinations of our congressional representatives! Not to mention; BOTH sides of Congress are not giving up their pays for this shutdown… None of them are paying the price for THEIR decision to be inactive!

 • Norberto 10.02.2017 3:48

  How many days will it take for the cheque to clear? dapoxetine in stores
  In addition to space, China introduced the world’s fastest super computer with a speed of 33.86 petaflops on June 17, 2013. China held a successful test of its Baidu (GPS) system that has 30 of 48 satellites or 62.5% in orbit. China sent its deep sea submersibile into global ocean depths to map them, take photographs, and capture specimens of marine creatures and minerals from the bottoms of the oceans. China made a number of scientific advances in space, on land, and in the oceans while the US dropped bombs on the country with which it was at war, dropped bombs on countries with which the US was not at war, and made proposals to drop bombs on more countries with which the US was not at war.
  acheter deltasone en ligne “On unemployment, we can safely ask whether the Commissioncouldn’t have come up with a more active policy, like moregrowth-stimulating measures,” Martin Schulz, the Socialistpresident of the parliament and a possible contender to be thenext Commission chief, told reporters.
  adderall abuse cases Chicago seems tailor-made to take advantage of the Giants. Big Blue has committed a league-leading 20 turnovers, and Chicago ranks second in the NFL with 14 takeaways. The Bears have a king-sized receiving tandem of Brandon Marshall and Alshon Jeffery; the Giants will be without top corner Corey Webster for a fourth straight game.
  metformin 1000 mg er price On Sept. 25, a few days before the partial government suspension, the VA issued “contingency guidance” about a potential shutdown that said it had enough leftover money from the 2013 budget to keep the VA running for three weeks. The guidance said “the department’s current projection was that 95 percent of VA employees would be either fully funded or required to perform excepted functions during a shutdown event.”   
  ambien cr while pregnant
  It is calling on the industry, Ofgem and the Government to make a commitment to simplifying the process to make it faster, more accurate and more efficient and is encouraging consumers and MPs to sign an online petition in support of one-day switching to force the industry to make the change.
  why does adderall make me edgy Televisions bought without receipts can cost less than a third of retail market prices, with dealers offering additional services such as installation for a small fee along with a 15-20 day verbal warranty.
  sinequan off-label uses These bigger costs were beyond the scope of the U.S. study,which tested scenarios including wind and solar power accountingfor up to a third of electricity consumption in the U.S. portionof the Western Interconnection grid (which also includes partsof western Canada and Mexico) in 2020.
  harga cytotec di bandung In a separate interview late last month, RepublicanCommissioner Daniel Gallagher said the SEC should startseriously focusing on finalizing some of the critical Dodd-Frankrules proposed in 2011, while being careful not to rush to getthem out.
  maca magic maca velvet reviews Kidd played only one game at Barclays Center, which was last season in the rival Knicks’ uniform. His biggest moment in Brooklyn was throwing out his leg while shooting a three-pointer, deviously drawing a foul on Jerry Stackhouse. It’s a safe bet the vast majority of Thursday’s sellout crowd didn’t care about the Nets when Kidd was their point guard.
  switching from citalopram to lexapro
  Mr Hogben, who now lives in Maidstone, says that there is still a long way to go to rebuild his relationship with his daughter, and she may not want to catch up with him after they gradually lost contact.
  bactrim septra cotrimoxazole The woman started hunting for the predator as soon as her child said the creep had grabbed her inside a tubular slide at the eatery on Hillside Ave. in Jamaica at 8:25 p.m. Tuesday and forced her to perform a sex act on him.

 • Bonser 10.02.2017 7:42

  I’m a member of a gym yasminelle preis deutschland Al Qaeda in the Arabian Peninsula (AQAP) is regarded by the United States as one of the most active wings of the militant network, posing a serious threat to Western interests including oil tanker traffic.
  are manforce condoms safe “We shall continue to base our long term growth strategy onthe balanced international expansion of our retail network,”Prada CEO Patrizio Bertelli said.($1 = 0.7508 euros) (Reporting by Stephen Jewkes, editing by Danilo Masoni)
  extra strength phentermine Miranda Kerr isn’t giving up modeling anytime soon. The Victoria’s Secret Angel shows off much more than her baby bump in the December 2010 issue of W magazine. Kerr, who is married to “Pirates of the Caribbean” star Orlando Bloom, was six and a half months along when she posed for the black-and-white pictorial in W. She gave birth to son Flynn Christopher Blanchard Copeland Bloom in January 2011.
  cialis levitra kaufen Yet what I have now is so good that it’s going to take a lot for me to leave. I like the people I work with, and I have lots of opportunities to learn new skills. I also now make more than double the salary I had when I first started. The company also matches contributions to my 401(k), offers fantastic health-care benefits, and it still has a fully-funded pension plan, which is rare these days! Moreover, I’m eligible for a yearly bonus, and as I rise through the ranks, the percentage of my salary that I’m eligible to receive as a bonus gets larger.
  precio adalat Germany could integrate renewables better through a range ofoptions, including building more transmission capacity, makingmore of its hydropower available for pumped storage, orincreasing the scale of its demand response market.
  neosize testimonials There have also been reports that similar pollen has been found in sediment from the Triassic period. These discoveries are preliminary evidence that the origins of flowering plants happened over 100 million years before scientists had thought they originated.
  dulcolax 10 mg This composite image shows the central region of the spiral galaxy NGC 4151. X-rays (blue) from the Chandra X-ray Observatory are combined with optical data (yellow) showing positively charged hydrogen (H II) from observations with the 1-meter Jacobus Kapteyn Telescope on La Palma. The red ring shows neutral hydrogen detected by radio observations with the NSF’s Very Large Array. This neutral hydrogen is part of a structure near the center of NGC 4151 that has been distorted by gravitational interactions with the rest of the galaxy, and includes material falling towards the center of the galaxy. The yellow blobs around the red ellipse are regions where star formation has recently occurred. (NASA / CXC / CfA / J. Wang)
  fertilox extreme Texas, which executes more people than any other state, saidin August that its supply of pentobarbital also would expire atthe end of September, allowing it to conduct only one moreexecution with the drug, on Sept. 26. But criminal justicedepartment spokesman Jason Clark, said on Tuesday the state’ssupply of the drug was not expiring this month after all. He didnot explain what had changed since August.
  cyproheptadine hydrochloride uses Shrewd stock pickers could have cashed in this year byinvesting in cloud-based telephony firm Coms, whoseshares are worth 11 times their value at the start of 2013, orsecurity company Pentagon Protection, whose share pricehas quadrupled, both on contract wins.
  avanafil synthesis * Samsung Electronics Co is facing a lawsuitthat alleges dangerous work conditions at its factory in Brazil.Federal prosecutors said that the company is subjectingemployees to the risk of disease by repetitive activity andintense pace of work on the assembly line at its Manaus plant,which employs 6,000 workers producing electronics for LatinAmerican markets. ()
  klonopin drug test info “But, look, there’s a range of sectors that produce a range of opportunities for people and as I say just speaking very generally I don’t think there’s a better place to be than Canada,” he said.
  vigrx plus on amazon During the last few months’ revelation of how the NSA went through the encrypted data like a knife through butter has made people realize how difficult it is to hide data from the government. There is a sense of futility about different procedures to protect ones data. The question foremost is can anything be done about it? The answer is both yes and no.
  pain in left arm after taking adderall Earlier this year, developer ABP announced a £1bn deal to redevelop the Royal Albert Dock in east London and this month the ZhongRong Group said it would be investing £500m to rebuild The Crystal Palace in south London.

 • dental x-ray 11.02.2017 7:33

  dental x-ray…

  [...]check beneath, are some absolutely unrelated internet sites to ours, even so, they’re most trustworthy sources that we use[...]…

 • iphone charging port 11.02.2017 10:02

  iphone charging port…

  [...]here are some hyperlinks to sites that we link to for the reason that we think they may be worth visiting[...]…

 • 스포츠닥터스 11.02.2017 17:12

  스포츠닥터스…

  [...]that would be the end of this report. Here you’ll find some web sites that we think you will appreciate, just click the hyperlinks over[...]…

 • 스포츠닥터스 11.02.2017 21:57

  스포츠닥터스…

  [...]just beneath, are various completely not related web sites to ours, having said that, they are surely worth going over[...]…

 • Donte 12.02.2017 19:05

  I’d like to take the job ambien wellbutrin drug interactions During Britney Spears and Christina Aguilera’s rapid rise to fame in the late ’90s, both stars were subjected to endless scrutiny and speculation that they upgraded their physical assets. Now, new photos may provide confirmation – at least for one of them. While promoting ‘Burlesque,’ Aguilera raised her arm, revealing a scar in her right armpit. The incision is a common sign of transaxillary endoscopic breast augmentation, according to the Daily Mail, where implants are inserted through the armpit.
  metformin 500 xr side effects In the November edition of the magazine, known as the ‘Daring Issue,’ the singer recalled how her move to the Big Apple from her native Bay City in Michigan wasn’t a walk in the park. In fact, her first few years in the city were more like a nightmare, where the prospect of finding fame couldn’t have been further away, as she wrote about how she was robbed on numerous occasions, held at gunpoint and was even raped whilst being held at knifepoint.
  puedo comprar orlistat en farmacias similares As high-end smartphone sales hit a plateau, the $2 trillionindustry – telecom carriers, handset makers and contentproviders – is buckling up for a bumpier ride as growth shiftsto emerging markets, primarily in Asia.
  ambien cr company “It’s hard to believe that I’m here on the street where he walked, the street corners where he stood, the restaurants where he ate.” — Salinas Caceres, one of thousands of Elvis Presley fans who flocked to Memphis, Tenn., on the 36th anniversary of the rock n’ roll icon’s death.
  can i take paracetamol and ibuprofen at the same time “Chinese refineries are not running at full rates as fueldemand in China and from neighbouring countries in SoutheastAsia is not good,” said a Sinopec official, who declined to benamed due to company policy.
  olmesartan hctz wiki Several factors besides fitness influence a person’s risk of heart disease, including high blood pressure, high cholesterol, smoking, stress and family history, according to the American Heart Association.
  cipralex 20 mg hinta ClinicalAdvisor.com is for nurse practitioners and physician assistants, offering the latest information on diagnosing, treating, managing, and preventing medical conditions typically seen in the office-based primary-care setting.
  prix hydreane extra riche
  Lentz was barely clinging to life and her vital signs were failing fast when she asked rescue crews to pray with her. That’s when first responders say a man who looked like a Catholic priest seemed to appear out of nowhere, despite a 2-mile perimeter blocking the scene.
  kamagra oral jelly nebenwirkungen The six powers said in February that they want Iran to stopenrichment of uranium to 20 percent, ship out some stockpilesand shutter a facility where such enrichment work is done. Inreturn, they offered relief on international sanctions on Iran’spetrochemicals and trade in gold and other precious metals.
  precio de cialis en farmacias del ahorro mexico
  For Bezos to start receiving tax benefits, he will need to add up the value of all assets, ranging from phones to printing presses. That figure will determine how much he can deduct from his income taxes as the assets get older and lose value through depreciation and amortization.
  kamagra royal mail delivery Before venturing out, spray insect repellant containing DEET on exposed skin except for the face, following the instructions, of course, for safety. Clothing can be sprayed with the insecticide permethrin.
  vigrx trial The disaster caused 11 deaths and triggered the largest U.S. offshore oil spill following the rupture of the Macondo oil well, which was 65 percent owned by BP Plc. Halliburton had earlier provided cementing services to help seal the well.
  phentermine pdf
  Two sources said the final board approval came during a20-minute conference call with minimal discussion. Asked forcomment, Barrick said its board discussed the deal extensivelyin the weeks before the decision.

 • Elisha 13.02.2017 4:23

  We work together 600 mg ibuprofen street price Downing Street has had a hissy fit at a new book that claims the Camerons are indifferent to Larry, the Downing Street cat, who was elected chief ratter in 2011 after a rat was seen scurrying across the doorstep during a live broadcast.
  permethrin cream 5 for lice treatment As officers approached, police said, the man reached into his pocket as if grabbing a weapon, and two officers fired a total of three shots. The bullets struck a 54-year-old woman in the right knee and a grazed a 35-year-old woman in the buttocks, police said.
  clotrimazole spray prospect Prime Minister Tayyip Erdogan has long championed lowinterest rates, fearing an economic slowdown ahead of elections,but the central bank has already burned through $6.6 billion ofits reserves to try and boost the lira, a policy it cannotpursue indefinitely.
  figral 100 mg reviews While rushing into accepting a new offer may seem like a good option in the heat of the moment, it’s important to consider all your options first, and this could include reapplying next year.
  betamethasone eye drops india Chen attended mandatory information sessions, a one-hour session plus a two-hour session, the filing added, and part of his duties included stamping wrists of customers and handing bags of FanFest paraphernalia to customers, who were charged $35 as adults and $30 for children 2 years of age and older.
  hair loss treatment without finasteride The Budget Control Act of 2011 called for the Pentagon to cut projected defense spending by $487 billion over a decade. It also approved an additional $500 billion in across-the-board spending cuts unless Congress and the White House could agree on an alternative package of cuts and revenues to reduce deficits.
  precio de gabapentina 300 mg The system is moving toward Mexico’s Baja California peninsula and is projected to reach land by Sunday evening, but there’s a good chance it may weaken before that time as it moves across an area cooler water with cross winds that could slow its growth, according to The Weather Channel.
  valium als slaapmiddel Clovis spokeswoman Breanna Burkart said the sources cited in the Bloomberg report were not from within the company. On whether Clovis was exploring options, Burkart said the company does not comment on market rumors.
  sito ordine dottori commercialisti torino Either option would deliver extra capacity by 2025-29 for 14-18 billion pounds, and would be cheaper and quicker to build than rival hub options being proposed by Johnson and Stansted Airport, Heathrow said.
  new studies about ambien Grant, a safety and defensive leader of the Giants’ Super Bowl XLVI champions, officially announced his retirement on Wednesday, and made sure to do it as a Giant. Grant played for four different teams beginning with the Carolina Panthers who took him in the second round of the 2000 draft. But he said “I want to retire as a Giant because I want to be a Giant for the rest of my life.”

 • Numbers 13.02.2017 13:46

  There’s a three month trial period provestra coupon code The unease about Miliband, which follows the voicing in private of concerns by Tory ministers of David Cameron’s failure to sense the mood among his MPs, is being expressed with great care by frontbenchers. They acknowledge that the overwhelming number of Labour MPs are highly wary of military action in the light of the party’s experience over Iraq.
  doxycycline monohydrate long term side effects “But you don’t have many opportunities to pitch shutouts. The situation he was in with the pitch count — he was cruising and moving along fine — I said ‘Look I’ll worry about making up those innings later.’ This kid deserves it. We’ve sent him out a lot of times where we haven’t had enough runs for him, where we didn’t hold the lead for him. I told the coaches that in my opinion this was a win-win situation. Number one, if he goes out and pitches a shutout, he needs to know how to do it.
  prescription prostate mega7 “Structural adjustment is a painful thing,” Lou was quoted by the semi-official China News Service as saying on the sidelines of U.S.-China talks in Washington. “It’s impossible to adjust structures if you still want to feel very comfortable and maintain a very high growth rate.”
  mygra 100 The first in the lineup is the Kindle Fire HDX which will come with a 7-inch HDX display boasting an impressive 1920×1200 resolution at 323ppi along with 100 per cent sRGB colour accuracy which should mean brighter more vivid colours when looking at images or watching video.
  vimax pills kaufen Before they hit the market, the apartments are undergoing a painstaking restoration of original detailing including wood-paneled walls, engraved doors and crown moldings. Many of the units still have the original Baccarat chandeliers, which were installed after the building first got electricity.
  dexamethasone fiyati The suburbs of Damascus, where Secretary of State John Kerry said an “undeniable” chemical attack killed hundreds of people last week, are just 40 miles north of the Golan Heights on Israel's border with Syria. 
  fainting while on adderall Who cares what San Francisco thinks? Just the next chorus of Americans whining about every little inconvenience. Sad truth is, the US is becoming increasingly irrelevant on the World’s stage, particularly with regard to its most prestigious sports.
  xantrin male enhancement
  Despite Palin’s poor showing against Clinton, she does sit in second place in a fragmented hypothetical GOP primary, with her 14 percent share surpassed only by the 18 percent held by Paul. Christie trails her by one percentage point.
  l arginine cvs In April, a group of money managers including hedge fund manager David Tepper of Appaloosa Management LP and Rick Rieder of BlackRock Inc, raised concerns at an informal discussion with New York Federal Reserve President William Dudley about the large inflow of dollars from mom-and-pop investors into fixed-income funds the past few years.
  ordine commercialisti milano ricerca iscritto Asteroids are remnants of disrupted planet formation, solid objects that could have become planets but the process was interrupted by the gravitational pull of Jupiter. Asteroids differ from comets as they are found closer to the sun and do not produce a temporary atmosphere, a coma, or a tail as they approach the sun whereas comets do.
  ambien para que se usa “In a store this morning-who do I see?The one&only@ninadobrev These things are almost gone so If you haven’t gotten this magazine off of a shelf-get one. One word: Stunning… Congrats Nina! Xo Ian.”
  prezzo confezione cialis 10 mg
  BALI, Indonesia (AP) — U.S. Secretary of State John Kerry said Monday that the United States and Russia are “very pleased” with the progress made so far in destroying Syria’s chemical weapons stocks. And, he offered some rare, if qualified, U.S. praise for Syrian President Bashar Assad.
  acquista tadalafil LONDON–U.K. Business Secretary Vince Cable on Wednesday said the government is selling its majority stake in Royal Mail Group Ltd. at the right price, responding to accusations that taxpayers are losing out in the largest privatization of recent decades.
  how much liquid cialis to take While the official statement from the 12-member Federal Open Market Committee made no mention of that timeline, Bernanke said he was speaking on its behalf. The comments prompted a global market selloff, from bonds to stocks to emerging-market currencies, over the following few days.

 • EvolvedNovelties 13.02.2017 22:51

  EvolvedNovelties…

  [...]here are some links to sites that we link to because we consider they are really worth visiting[...]…

 • Triple Stimulation 14.02.2017 4:05

  Triple Stimulation…

  [...]usually posts some quite fascinating stuff like this. If you’re new to this site[...]…

 • Parking lot Services 14.02.2017 12:20

  Parking lot Services…

  [...]The details talked about inside the article are several of the ideal offered [...]…

 • Handmade rug 15.02.2017 0:42

  Handmade rug…

  [...]we prefer to honor lots of other net web-sites on the net, even if they aren’t linked to us, by linking to them. Underneath are some webpages worth checking out[...]…

 • small dog 15.02.2017 4:52

  small dog…

  [...]we came across a cool internet site which you may take pleasure in. Take a look for those who want[...]…

 • Ohio directorio 15.02.2017 8:24

  Ohio directorio…

  [...]Wonderful story, reckoned we could combine a few unrelated information, nevertheless actually really worth taking a search, whoa did a single discover about Mid East has got far more problerms also [...]…

 • taxi in esher 16.02.2017 12:41

  Regards for helping out, superb info.

 • Celebrity Pussy Molds 16.02.2017 20:31

  Celebrity Pussy Molds…

  [...]Here is a good Weblog You may Uncover Fascinating that we Encourage You[...]…

 • play online games 17.02.2017 5:06

  play online games…

  [...]Here are a few of the web sites we advocate for our visitors[...]…

 • free download for windows 8 17.02.2017 6:42

  free download for windows 8…

  [...]check beneath, are some totally unrelated web-sites to ours, on the other hand, they’re most trustworthy sources that we use[...]…

 • free download for windows pc 17.02.2017 16:50

  free download for windows pc…

  [...]Here are some of the internet sites we suggest for our visitors[...]…

 • free tech 18.02.2017 12:02

  free tech…

  [...]Here is a good Blog You may Find Interesting that we Encourage You[...]…

 • CTO Terbaik 19.02.2017 4:29

  CTO Terbaik…

  [...]very handful of internet websites that transpire to become comprehensive beneath, from our point of view are undoubtedly properly really worth checking out[...]…

 • خرید سرور مجازی 19.02.2017 5:22

  خرید سرور مجازی…

  [...]although internet sites we backlink to below are considerably not related to ours, we feel they’re basically worth a go via, so possess a look[...]…

 • JimmiXzSw 19.02.2017 7:25

  Rgi449 http://www.FyLitCl7Pf7ojQdDUOLQOuaxTXbj5iNG.com

 • dog 19.02.2017 11:49

  dog…

  [...]always a significant fan of linking to bloggers that I enjoy but do not get a lot of link really like from[...]…

 • tan dog 19.02.2017 13:57

  tan dog…

  [...]check below, are some entirely unrelated websites to ours, however, they’re most trustworthy sources that we use[...]…

 • robots systems off 19.02.2017 15:08

  robots systems off…

  [...]check beneath, are some completely unrelated web sites to ours, having said that, they are most trustworthy sources that we use[...]…

 • Перевод на русский вопросов про сша 20.02.2017 3:40

  Перевод на русский вопросов про сша…

  [...]Wonderful story, reckoned we could combine a few unrelated data, nonetheless definitely really worth taking a look, whoa did 1 study about Mid East has got additional problerms at the same time [...]…

Pridaj komentár