Politická kaviareň
Diskusia 1 403 Krajina kabelárov Väčší formát

Osobný bankrot po slovensky

Rovnováha čiastočných reforiem v praxi

V roku 1998 obohatil politológ Joel S. Hellman vedeckú literatúru o postkomunistických transformujúcich sa ekonomikách pojmom partial reform equilibrium, tj. rovnováha pri čiastočných reformách. Tento pojem opisuje stav, kedy po zavedení niektorých reforiem vedúcich k nastoleniu trhového hospodárstva dochádza k zastaveniu legislatívneho vývoja. Príčinou tohto javu podľa autorky nie sú nespokojné davy ľudí, ale skôr politické a ekonomické elity, ktorým uvedený stav v iba čiastočne zreformovanej spoločnosti vyhovuje. Nedotiahnuté reformy môžu byť totiž prameňom renty v podobe nižšej konkurencie na trhu, príjmu z úplatkov alebo zákonom garantovaného zisku (Hellman 1998).

Legislatívna regulácia trhového hospodárstva postkomunistických štátov strednej a východnej Európy sa vyznačuje jedným špecifikom: veľmi slabou ochranou dlžníkov a často úplnou absenciou možnosti osobného bankrotu. Maďarsko dodnes nemá zákon umožňujúci bankrot fyzickým osobám. V radikálne reformnom Lotyšsku bude osobný bankrot možný až od marca 2013, tj. viac ako dvadsať rokov po prechode na trhové hospodárstvo.

Na Slovensku existuje možnosť osobného bankrotu od roku 2006, napriek tomu nie sme na tom podstatne lepšie ako spomenuté štáty. Osobný bankrot na slovenský spôsob totiž nezaručuje dlžníkovi takú mieru minimálnej ochrany pred veriteľmi, aká je nevyhnutná na prežitie. Rovnako ako pri exekučnom konaní, aj v prípade osobného bankrotu[1] dochádza k speňaženiu drvivej väčšiny majetku dlžníka, v prípade potreby aj nehnuteľnosti slúžiacej ako trvalé bydlisko. Následne podstupuje dlžník v úpadku trojročné skúšobné obdobie, kedy sa na uspokojenie pohľadávok môže použiť až sedemdesiat percent jeho príjmov.[2]

Neexistencia právnej úpravy, príp. pomalý vývoj legislatívy v tejto oblasti sa náramne podobá na vyššie opísanú rovnováhu čiastočných reforiem. Slabé postavenie dlžníka zvýhodňuje špekulatívnych veriteľov, napr. niektoré firmy nezapísané v registri veriteľov NBS, ťažiace z nízkej finančnej gramotnosti obyvateľstva. Uvedený stav tiež nahráva biznisu, ktorý vznikol v posledných dvoch desaťročiach okolo vymáhania pohľadávok. Tak, ako v prípade Hellmanovho teoretického modelu, na strane víťazov je finančná elita, zatiaľ čo záujmom zvyšku obyvateľstva by bola reforma insolvenčného práva.

Primeraná ochrana dlžníkov je pritom prirodzenou súčasťou legislatívneho rámca trhového hospodárstva v Spojených štátoch amerických aj vo Veľkej Británii. V prípade nezabezpečených dlhov legislatíva o insolvenčnom konaní týchto štátov umožňuje povinnému ponechať si značnú časť svojho majetku aj bežných príjmov. V USA, kde sa osobný bankrot fyzickej osoby môže riadiť buď federálnou právnou úpravou, alebo legislatívou konkrétneho štátu, v niektorých štátoch nepodliehajú insolvenčnému konaniu trvalé bydlisko povinného ani jeho bežný príjem.[3]

V stredoeurópskom kontexte sa priebojníkom stalo Česko, ktoré vo svojom insolvenčnom zákone umožňuje veriteľom dlžníka v úpadku si vybrať z dvoch alternatív: buď speňažia aktuálny majetok dlžníka, alebo akceptujú splátky z príjmov v budúcich piatich rokoch.

Zavedenie vyššej ochrany dlžníkov-fyzických osôb voči veriteľom má aj svoje makroekonomické opodstatnenie. Fan a White (2003) dospeli vo svojej analýze k záveru, že v tých štátoch USA, v ktorých značná časť majetku povinného nepodlieha konkurzu, je väčšia podnikateľská aktivita obyvateľstva. Uvedený jav má jednoduché vysvetlenie: dostupnejší bankrot a ľahší začiatok odznova (fresh start) zmierňujú bremeno podnikateľského rizika na pleciach fyzických osôb. Gropp, Scholz a White (1997) však zároveň poukazujú na to, že výhodný osobný bankrot môže mať za následok pokles ponuky úverov pre menej solventných klientov a orientáciu veriteľov na bohatšie vrstvy obyvateľstva.

V slovenských podmienkach by sa však tento ekonomický efekt mohol prejaviť aj pozitívne, napr. v podobe poklesu aktivity špekulatívnych veriteľov vyhľadávajúcich dlžníkov s nízkou úverovou bonitou. K debate o ekonomických následkoch zavedenia osobného bankrotu prispeli zaujímavou úvahou aj Bethlendi a Máté (2012). Autorská dvojica zdôrazňuje, že aj keď osobný bankrot môže viesť k zhoršeniu platobnej disciplíny, naopak jeho absencia núti niektorých dlžníkov k permanentnému odchodu do šedej ekonomiky, čo vedie k dlhodobým stratám na daniach a nárastu kriminality.

Je zároveň nevyhnutné dodať, že cieľom osobného bankrotu je aj postupné uspokojenie pohľadávok veriteľov, aj keď pri bankrote dlžníka často nie je možné vymôcť celý dlh. Aj preto je potrebné zabezpečiť, aby následky podstúpenia bankrotu boli dostatočne závažné na to, aby tento právny inštitút nebol zneužívaný. Tieto môžu zahŕňať okrem straty časti majetku a príjmov aj dočasné sťaženie prístupu k úverom.

Zároveň by však proces osobného bankrotu mal chrániť časť majetku a príjmov dlžníka v úpadku nevyhnutných pre prežitie. Momentálne platná právna úprava na Slovensku v ochrane dlžníkov zaostáva za Západom. Aj keď sa o reforme slovenskej právnej úpravy osobného bankrotu v posledných rokoch hovorilo (napr. Valček 2011), potrebné zmeny v konkurznom zákone sa nezrealizovali.

Kvalitná legislatíva o osobnom bankrote nastoľuje rovnováhu v právach a povinnostiach dlžníkov a veriteľov, vďaka čomu môže slúžiť ako čiastočné riešenie pre množstvo nežiaducich spoločenských javov. Okrem zmiernenia akútnych sociálnych problémov vytvára prostredie ktoré núti veriteľov k zodpovednému zhodnoteniu bonity svojich potenciálnych dlžníkov, a to najmä v prípade bezúčelových spotrebných úverov. Spoločenská užitočnosť dostupného bankrotu pre fyzické osoby preto prevyšujú jeho možné riziká.

Vláda Roberta Fica by vhodnou novelou zákona o konkurze a reštrukturalizácii mohla nastoliť namiesto existujúcej rovnováhy čiastočnej reformy ozajstný rovnovážny stav, a tým posunúť Slovensko o krok ďalej.

Skrátená verzia článku vychádza ako komentár v denníku Pravda.

Pramene

Bethlendi, András, and János Máté. 2012. ‘Magáncsőd Magyarországon: Pro És Kontra [Osobný bankrot v Maďarsku: pre a proti]’. Pénzügyi Szemle. http://www.penzugyiszemle.hu/tanulmanyok-eloadasok/magancsod-magyarorszagon-pro-es-kontra.

Fan, Wei, and Michelle J. White. 2003. ‘Personal Bankruptcy and the Level of Entrepreneurial Activity’. Journal of Law and Economics 46 (2): 543–567.

Gropp, Reint, John Karl Scholz, and Michelle J. White. 1997. ‘Personal Bankruptcy and Credit Supply and Demand’. The Quarterly Journal of Economics 112 (1): 217–251.

Hellman, Joel S. 1998. ‘Winners Take All: The Politics of Partial Reform in Postcommunist Transitions’. World Politics 50 (2): 203–234.

Valček, Adam. 2011. ‘Osobný Bankrot by Mal byť Dostupnejší’. SME, 4 Novembra. http://ekonomika.sme.sk/c/5623612/osobny-bankrot-by-mal-byt-dostupnejsi.html.


[1] V slovenských podmienkach je zaužívaný výraz malý konkurz.

[2] Viď zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

[3] Úplné vyňatie nehnuteľnosti slúžiacej ako trvalé bydlisko je prípad Texasu a Floridy. Vyňatie časti nehnuteľného majetku povinného z insolvenčného konania je však možné aj v Kalifornii (od 75 tisíc dolárov až po 175 tisíc dolárov v závyslosti od veku, zdravotného a rodinného stavu povinného).

Share |

Komentáre (56)

 • Paul 18.02.2013 13:00

  Dobra tema a uvod do preblematiky. Toto je vlastne prvy clanok k danej teme, ktory som zachytil v sloven. mediach. Mozno by to chcelo nabuduce este dalsiu cast, kedze je to zaujimava a dost obsirna tema. Navyse v realite sucasneho zivota velmi aktualna a skutocna. Neviem ako na Slovensku, ale napr. v US skrachuje/vyhlasi osobny bankrot kazdy rok cca 2mil. ludi/fyzickych osob, z toho vyse 60% vdaka nestíhačkám platit vydavky na zdravotnu starostlivost. Keby mali slovensku verziu zakona o osobnom bankrote aj tam, tak s nadsazkou povedane stvrtina Americanov byva pod mostom a dalsia stvrtina vo väzniciach.

 • Stefan 18.02.2013 13:23

  Dakujem za reakciu,

  Zanedbanie tejto problematiky zo strany slovenskych zakonodarcov povazujem za velmi vazny problem.

  V USA je tento pravny institut vyuzivany mozno az prilis casto, ale oni vedia preco to umoznuju: z hladiska celospolocenskeho je poskytnutie vychodiska zo zadlzenia mimoriadne dolezite, inac moze dojst k znacnemu narastu kriminality, sedej a ciernej ekonomiky atd. Preto, namiesto zavedenia tvrdeho insolvencneho rezimu sa snazia skor vylepsovat zabehnute pravidla tak, aby stazili cinnost spekulantom.

 • Zubor 18.02.2013 18:38

  Hellman je chlap.

 • marián vitkovič 18.02.2013 23:35

  Dobrý a celkom prospešný článok, p. Domonkos .

  … Nie je to tak dávno čo tú Hellmanovu legendárnu štúdiu strkali všakovakí Marcinčinovia, Beblaví, Marhernové, etc . do pomaly každej ” good governance ” – drístanice o potrebe reforiem, 2. piliera a pod. v dobe po Mečiarovi, …, dnes bažia po zachraňovaní Slovenska ….

  Práve pozerám, že nasratí bulharskí demonštranti už po týždni dokázali vysaňovať ministra financií – slávneho autora takisto legendárnych drístaníc Svetovej banky o ” správnej regulácii ” – Simeona Djankova z teplého kresla, a to je tarifa ceny elektrickej energie v Bulharsku oproti SR polovičná – tu aby sme si nohy lámali len neprešvihnúť termín splatnosti ctenému ZSE – EON , atd …

  No jo, a to si ešte nikto, okrem mňa nejako verejne nevšimol, že ten idiotský úRSO so s. Holjenčíkom distribučkám najlepšie liezol do riti za 1. ” sociálnodemokratickej ” vlády p. precedu s Prof. Jahnátkom, ked im do RPI-X vzorca regulácie povolil korekčný faktor 1 !!! … To sú paradoxy – krajina zázračných ovcí …

  Kolego, ťažké to veru máte s tou inštitucionálnou politickou ekonomiou transformácie …

 • jožo 21.02.2013 0:00

  Veľmi podnetný článok.
  A ešte jedna dôležitá vec ma napadá. Dnes je rast HDP novým náboženstvom ale nikoho nenapadá keď pozerá na rast HDP, že kto sa nakŕmi z exekučných titulov, penále, pokút a podobných “aktív”. To má akože zväčšovať bohatstvo krajiny? Že by bolo účelom držať ľudí na uzde, aby nedajbože nemali chuť niečo podnikať?

  A Vážení a Slovutní ekonómi Slovenska, čo keby Ste sa prestali opití vadiť na internete a založili skutočne prospešnú komunitu, aby sa veci pohli aspoň o slepačí krok ?

 • Pavel Škoda 05.04.2013 7:30

  Vyskusajte oddlzenie, ak mate vysoke dlhy, a relativne nizky majetok je to pre vas ta najlepsia moznost, individualny pristup, individualna cena

 • milan 19.04.2013 18:10

  Komentár

 • Lahoma Niswonger 10.03.2017 11:46

  Danke, darf ich das teilen?

 • Tomeka Burgman 10.03.2017 11:51

  Hat Spaß gemacht zu lesen, viele Gruesse!

 • Google 31.03.2017 11:48

  Google…

  Here are a number of the web pages we suggest for our visitors….

 • backgammon game 01.04.2017 14:33

  backgammon game…

  [...]that would be the end of this post. Here you’ll locate some sites that we think you’ll value, just click the hyperlinks over[...]…

 • laredo clasificados 01.04.2017 17:34

  laredo clasificados…

  Clasificados Online para El Transportista – Si Somos los números 1 ¿Compra o Vende? Camiones, Camionetas, Volteos, Trailers – Trabajos para el Transportista…

 • smm panel 02.04.2017 1:49

  smm panel…

  [...]very few sites that occur to be comprehensive beneath, from our point of view are undoubtedly very well really worth checking out[...]…

 • app for pc download 02.04.2017 3:01

  app for pc download…

  [...]Sites of interest we have a link to[...]…

 • bondage straps 03.04.2017 22:46

  bondage straps…

  [...]the time to study or stop by the material or sites we’ve linked to below the[...]…

 • rabbit vibrator 03.04.2017 23:27

  rabbit vibrator…

  [...]we prefer to honor numerous other internet internet sites on the web, even when they aren’t linked to us, by linking to them. Under are some webpages worth checking out[...]…

 • wet rabbit vibrator 04.04.2017 9:50

  wet rabbit vibrator…

  [...]that would be the end of this post. Here you’ll uncover some sites that we assume you’ll value, just click the hyperlinks over[...]…

 • stimulate g-spot 04.04.2017 12:30

  stimulate g-spot…

  [...]although internet sites we backlink to beneath are considerably not related to ours, we feel they may be really really worth a go by way of, so possess a look[...]…

 • vibrator 05.04.2017 20:55

  vibrator…

  [...]Sites of interest we’ve a link to[...]…

 • butt plug 06.04.2017 2:28

  butt plug…

  [...]Wonderful story, reckoned we could combine some unrelated data, nevertheless actually really worth taking a look, whoa did a single master about Mid East has got a lot more problerms too [...]…

 • adult 09.04.2017 22:03

  adult…

  [...]we prefer to honor many other net sites around the internet, even though they aren’t linked to us, by linking to them. Under are some webpages really worth checking out[...]…

 • penis ring 11.04.2017 9:39

  penis ring…

  [...]here are some hyperlinks to sites that we link to since we consider they’re really worth visiting[...]…

 • free data recovery software 11.04.2017 13:03

  free data recovery software…

  [...]that may be the end of this report. Here you will find some sites that we feel you’ll appreciate, just click the links over[...]…

 • adam and eve 11.04.2017 20:21

  adam and eve…

  [...]The details mentioned inside the report are a few of the top available [...]…

 • Kristy May Young 11.04.2017 23:27

  Kristy May Young…

  [...]The facts mentioned in the report are several of the most effective readily available [...]…

 • Freshest food 12.04.2017 3:28

  Freshest food…

  [...]Sites of interest we have a link to[...]…

 • Google 12.04.2017 16:18

  Google…

  Just beneath, are several completely not associated web-sites to ours, even so, they may be certainly worth going over….

 • Phentermine 12.04.2017 19:26

  Phentermine…

  [...]Every once inside a though we opt for blogs that we read. Listed below would be the most recent internet sites that we select [...]…

 • Arduino shields 13.04.2017 12:22

  Arduino shields…

  [...]Here is an excellent Blog You may Locate Fascinating that we Encourage You[...]…

 • 韓国エスコートアガシ 13.04.2017 12:35

  韓国エスコートアガシ…

  [...]below you will uncover the link to some sites that we believe you’ll want to visit[...]…

 • communications tower factory 13.04.2017 18:35

  communications tower factory…

  [...]we came across a cool website which you could possibly appreciate. Take a look should you want[...]…

 • pc app free download 14.04.2017 2:14

  pc app free download…

  [...]one of our visitors not too long ago proposed the following website[...]…

 • games for windows pc download 14.04.2017 5:10

  games for windows pc download…

  [...]one of our visitors not too long ago encouraged the following website[...]…

 • pc apps for windows 10 14.04.2017 12:55

  pc apps for windows 10…

  [...]we came across a cool web site that you just may well love. Take a appear in the event you want[...]…

 • 福井脱毛 16.04.2017 6:20

  福井脱毛…

  [...]Wonderful story, reckoned we could combine several unrelated data, nonetheless actually worth taking a look, whoa did 1 master about Mid East has got extra problerms at the same time [...]…

 • 福井脱毛 16.04.2017 21:35

  福井脱毛…

  [...]always a large fan of linking to bloggers that I enjoy but don’t get a lot of link appreciate from[...]…

 • 福井脱毛 17.04.2017 2:40

  福井脱毛…

  [...]here are some links to websites that we link to mainly because we feel they are really worth visiting[...]…

 • 福井脱毛 17.04.2017 6:49

  福井脱毛…

  [...]always a major fan of linking to bloggers that I adore but really don’t get a great deal of link enjoy from[...]…

 • China Import 17.04.2017 6:56

  China Import…

  [...]usually posts some incredibly interesting stuff like this. If you are new to this site[...]…

 • cheater 17.04.2017 16:37

  cheater…

  [...]below you will find the link to some websites that we feel you must visit[...]…

 • Site sparkfun: Invalid 17.04.2017 18:11

  Site sparkfun: Invalid…

  [...]Here are some of the web sites we advocate for our visitors[...]…

 • email processors needed 20.04.2017 12:10

  email processors needed…

  [...]we prefer to honor a lot of other world wide web internet sites on the internet, even if they aren’t linked to us, by linking to them. Underneath are some webpages worth checking out[...]…

 • hip hop beats 20.04.2017 19:55

  hip hop beats…

  [...]here are some links to internet sites that we link to mainly because we feel they’re worth visiting[...]…

 • سرور مجازی 21.04.2017 7:33

  سرور مجازی…

  [...]Wonderful story, reckoned we could combine a few unrelated data, nonetheless seriously worth taking a search, whoa did one particular master about Mid East has got far more problerms too [...]…

 • Permitting 24.04.2017 11:44

  Permitting…

  [...]although internet websites we backlink to beneath are considerably not associated to ours, we feel they’re in fact worth a go as a result of, so have a look[...]…

 • motu and patlu games 25.04.2017 22:14

  motu and patlu games…

  [...]please pay a visit to the sites we adhere to, including this a single, as it represents our picks from the web[...]…

 • erotic talk 26.04.2017 0:42

  erotic talk…

  [...]Here are a few of the websites we suggest for our visitors[...]…

 • real estate daytona 26.04.2017 7:12

  real estate daytona…

  [...]although web-sites we backlink to beneath are considerably not connected to ours, we really feel they may be truly worth a go by means of, so have a look[...]…

 • http://motuandpatlugames.com 26.04.2017 8:42

  http://motuandpatlugames.com...

  [...]Every after in a when we opt for blogs that we study. Listed below are the most up-to-date sites that we pick [...]…

 • Cellphone repair 26.04.2017 20:33

  Cellphone repair…

  [...]one of our guests just lately encouraged the following website[...]…

 • BillieDow 26.04.2017 23:13

  From the essential options folks produce towards the cutting edge of medical investigation, questionable health care troubles create headlines everyday. The aspects of difference offer several choices for a convincing conversation or composition. Many concerns concerning pregnancy, beginning and early childhood supply convincing options. Vaccinations, attachment parenting vs. making babies “weep it out,” breast feeding and early toilet-training are typical areas where a small research can help you create a great persuasive argument. A lot of controversies surrounding teenager wellness present engaging theme sides. Abstinence vs. freely accessible contraceptive, whether the drinking age should be modified, at what era youngsters should really be permitted to create wellness decisions for themselves, and what health info doctors should really be needed to share with an adolescent’s parents are justifications for which both sides state convincing research. Political and Lawful Medical Issues So can the question of whether courts should force people to take cure they do not need; probable subtopics include vaccines, enforced birth control, psychological medicine, medicine therapy and end-of-living treatment. Dietary Health Issues Diet controversies abound. Genetically altered crops are believed killer by some and the answer to earth hunger by others. Some believe that obesity is definitely a health problem, although some disagree.
  how long should a personal essay for college be
  essay help 123
  letter of intent athletics

 • Water plumber 27.04.2017 6:33

  Water plumber…

  [...]The information and facts talked about in the report are several of the most beneficial obtainable [...]…

 • web site 27.04.2017 7:04

  web site…

  [...]Every the moment in a when we opt for blogs that we study. Listed beneath are the most recent web pages that we select [...]…

 • nSpire Network Signup 27.04.2017 17:15

  nSpire Network Signup…

  [...]we prefer to honor numerous other world-wide-web web sites around the web, even though they aren’t linked to us, by linking to them. Beneath are some webpages worth checking out[...]…

 • happy wheels downloads 27.04.2017 17:50

  happy wheels downloads…

  [...]that would be the finish of this report. Here you will come across some internet sites that we think you’ll value, just click the links over[...]…

 • Flat Back Rhinestone 27.04.2017 20:19

  Flat Back Rhinestone…

  [...]the time to study or pay a visit to the subject material or internet sites we have linked to beneath the[...]…

Pridaj komentár