Politická kaviareň
Diskusia 2 113 Krajina kabelárov Väčší formát

Odmietnuť konšpirácie neznamená byť nekritický

V nedávnej relácii Večera s Havranom došla v diskusii medzi moderátorom Michalom Havranom a hosťami Jurajom Mesíkom a Gustavom Murínom na pretras pri téme konšpirácií aj Svetová banka. Diskusiu odštartovala sarkastická otázka moderátora bývalému zamestnancovi Banky, Jurajovi Mesíkovi, či chodil na porady, kde by spriadal plány proti iným krajinám, ako ich ožobráčiť alebo zničiť. Juraj Mesík reagoval slovami, že ľudia nie sú schopní porozumieť tomu, ako funguje inštitúcia ako Svetová banka a podliehajú stereotypu, že sídli vo Washingtone, že Američania sú zlí, a preto aj Banka je zlá.

Kľúčový prvok konšpirácie bol obsiahnutý v moderátorovej otázke. Tá predpokladá dohodu medzi (malou) skupinou ľudí usilujúcu o dosiahnutie niečoho nesprávneho alebo nelegálneho. Hoci takéto dohody nie je možné vylúčiť a z definície by boli veľmi ťažko dokázateľné, predpokladajme, že vo Svetovej banke nedochádza ku konšpiráciám. Ako je ale potom možné, že sa táto inštitúcia správa tak, akoby tam ku konšpiráciám dochádzalo, akoby jej vedenie konalo vždy podľa určitej schémy či ideológie?

Zbežný pohľad na rozloženie hlasovacích práv ukáže, že keď Banka nesleduje bohumilé ciele, môže tomu byť jednoducho preto, že je to banka, ktorá koná v záujme svojich dominantných akcionárov. Toto je úplne základný problém a veľmi jednoduchým riešením je reforma hlasovacieho systému v prospech demokratického rozhodovania (ktorá by bola hlbšia než tá nedávna z roku 2010). Keby skutočne došlo k takejto zmene, vysvetlenie, ktoré prezentuje zvyšok textu, by zrejme stratilo na význame jednoducho preto, lebo by správanie Banky začalo odrážať odlišné rozloženie síl medzi akcionármi.

Šesť mechanizmov udržiavania neoliberálnej paradigmy

Poďme ale k nášmu, bohužiaľ stále ešte zmysluplnému, vysvetleniu. Okrem iných autorov ho ponúka napríklad Robin Broad, ktorá na základe analýzy dokumentov Banky a anonymizovaných rozhovorov s jej zamestnancami a zamestnankyňami identifikuje šesť mechanizmov tzv. udržiavania neoliberálnej paradigmy. Kľúčovým prvkom, ktorý zmienili takmer všetci odpovedajúci, bola „rezonancia“. V Banke je najdôležitejšie to, akým spôsobom u zamestnancov rezonuje neoliberálna ideológia (článok, z ktorého vychádzam je z roku 2006, takže by bolo zaujímavé preskúmať, do akej miery mala kríza vplyv na ideologické zmeny v Banke).

Prvým mechanizmom je výber budúcich výskumníkov. Najčastejšie ide o ekonómov z univerzít v Spojených štátoch a Británii. Výskum z roku 1991 ukázal, že 76 % zamestnancov výskumného oddelenia Rozvojovej ekonómie je zo zmienených dvoch anglofónnych krajín, pričom iba 6 % ich bolo z Afriky, Latinskej Ameriky a Ázie. Správa bývalého viceprezidenta Banky, Nicolasa Sterna, vyslovuje obavu z prílišnej homogenizácie a z možnosti, že Banka má len jeden pohľad na svet. Neznamená to, že by tam neexistovali žiadne iné názory, ale sú na okraji a výber zamestnancov tomu napomáha.

Druhým mechanizmom je kariérny rast v zmienenom oddelení. Ten závisí od úspechov v publikačnej činnosti, avšak výber tém je obmedzený systémom financovania. Aby výskumníkovi bolo poskytnuté, musí prejsť cez Výskumnú komisiu a tá pozostáva iba z vyššie postavených ekonómov. Z rozhovorov vyplýva, že k financiám sa skôr dostanú tí, ktorí „rezonujú“ správnym, teda neoliberálnym, smerom.

Tretím mechanizmom je selektívne presadzovanie pravidiel. Podľa zamestnancov býva výskum, ktorý je kritický voči neoliberálnej ideológii, častejšie odmietaný a musí sa podrobovať striktnejšiemu recenznému procesu v rámci výskumného oddelenia. Naopak, výskum, ktorý „rezonuje“, sa obvykle publikuje bez problémov. Výskumný manažér má článok posúdiť, než sa z neho stane Working Paper, aby potom mohol ísť ďalej do akademického časopisu. V prípade, že je kritický voči neoliberálnemu prístupu, najčastejšou reakciou je mlčanie, prípadne je ohodnotený v zmysle, že nenapomáha existujúcej diskusii. Menej časté je odôvodnené odmietnutie a niekedy ide na vonkajšie posúdenie. Sú samozrejme zamestnanci, ktorí sa domáhajú odpovede, avšak najčastejšie to vzdajú, pretože nechcú dostať oficiálne zamietnutie.

Štvrtým mechanizmom je odrádzanie od odlišných postojov. Zamestnanci, ktorí majú odlišné názory sú často považovaní za svojráznych či rebelantských a bývajú ostrakizovaní. Podľa bývalého zamestnanca Davida Ellermana otvorená debata nie je súčasťou inštitucionálnej kultúry vo Svetovej banke. Podľa zmieňovaného Nicolasa Sterna je tam silná hierarchia. Banka sa tiež vyznačuje tým, že ignoruje kritiku zvonka a nediskutuje s ňou. Podporuje a propaguje jeden typ výsledkov. Vnútorných kritikov potláča, či niekedy ich dokonca vyhadzuje. Kým v prípade Josepha Stiglitza na jeho rezignácii trvalo Ministerstvo financií USA, nemenej slávneho ekonóma William Easterlyho jednoducho vyhodili po disciplinárnom konaní.

Piatym mechanizmom je manipulácia s dátami. Najmä zhrnutia niekedy viac zodpovedajú neoliberálnej ideológii, než výsledkom výskumu. Broad uvádza príklad štúdie o Severoamerickej dohode o voľnom obchode. Kým tabuľka v texte ukazovala pokles miezd v Mexiku, v zhrnutí bolo uvedené, že došlo k dorovnaniu poklesu oproti pôvodným hodnotám. Nesprávne výsledky potom prebral Washington Post a argumentoval proti kritikom tejto dohody o voľnom obchode.

Posledným mechanizmom je prezentácia Banky navonok. Jej oddelenie vonkajších vzťahov finančne podporuje najmä „rezonujúcicich“ autorov a financuje prezentácie ich výskumu po celom svete. Naopak, autori, ktorí sú napríklad kritickí voči globalizácii, takúto podporu nemajú.

Kritika Svetovej banky je legitímna

Týchto šesť mechanizmov poukazuje na skutočnosť, že Svetovej banke sa dá porozumieť a že sa dá skúmať, ako je možné, že jej projekty a programy majú veľmi často podobný ráz. Ich spoločným základom          býva predpoklad, že integrácia do svetového hospodárstva znižuje chudobu a zvyšuje životnú úroveň. Tento jednotný prístup však nevzniká sám od seba, ale stoja za ním inštitucionálne mechanizmy a za nimi konkrétni ľudia a konkrétne činy. Ich konanie sa dá analyzovať a jeho kritika je legitímna.

Naopak, problematické je, keď sa otázka konšpirácií odmietne slovami, že ľudia nie sú schopní Banke porozumieť, že o to nemajú záujem, či že podliehajú stereotypom. Potom jedna paušalizácia nahrádza druhú. Je to práve druhý program slovenskej televízie, kde by komplexnejší a analytickejší prístup mohol dostať priestor. Otázkou ostáva, či by oň moderátor a bývalý zamestnanec Svetovej banky mali vôbec záujem.

Share |

Komentáre (7)

 • ptak 12.06.2014 8:44

  Skvele!

 • Tiburon 12.06.2014 10:22

  Dnes veľmi príjemne pikantné. Platí pre akúkoľvej mocenskú štruktúru a ešte stále to nevylučuje existenciu aj úplne tradičnej konšpirácie. Inštitúcie niekto tvorí, niekto buduje, niekto definuje a udržuje v nich určité pravidlá, hoc len v personálnej politike. Konšpirácia je neodmysliteľnou črtou mocenského boja, ktorú sa práve demokracia snaží zneškodniť.

 • Pauley 12.06.2014 16:23

  veru zijeme v ucelovom cierno-bielom svete, kde je pomaly kazdy komu este ostalo par mozgovych buniek oznacovany za konspiratora a kazdy mechanicky pritakavajuci pesiak za odbornika-analytika…na to, aby niekto presadzoval to, co je pre neho a jeho aktiva vyhodne netreba ziadne tajne uderne osobne schodzky a spriadania..no uvedomit si, ze ak sa podniknu taketo a taketo kroky, tak to pre mna vyhodne bude, si zrejme dokaze aj Dezo z osady, nieto este particka cyperskych akcionarov…ked taketo poznamky (ak neboli myslene ako humor) idu z ust hribosebejovcov tak ma to neprekvapuje, ale akoze lavicoveho intelektuala ?

 • Igor Daniš 13.06.2014 11:00

  Rovnaké hodnotenie: Skvelé! Skúste tento článok – aj keď je to zatiaľ len blog -, publikovať aj na českých serveroch (BL, LtN) – s vysvetlením na úvod -, aby si ho prečítalo viac ľudí. Stojí zato!

 • peter1. 05.07.2014 15:46

  Článok reže, žiaľ, nikoho neporeže – plechová tvár finančníctva je už taká

 • Vertopivy 17.12.2016 9:16

  20 mg of adderall reasons to be prescribed adderall . how to get a prescription of adderall adderall danger going price for adderall rare side effects of adderall dextroamphetamine amphetamine who should take adderall . cost adderall adderall pills for sale where can i get adderal brand adderall. adderall europe 30 mg adderall cost non prescription adderall online side effects of taking adderall without add .

 • Dzaboype 20.12.2016 12:57

  clonazepam 0.5 mg tablet clonazepam side effects in men . clonazepam withdrawal syndrome clonazepam drug information colonazepam clonazepam dosage for sleep clonzepan tablet lonazep 0.5 mg . withdrawal effects of clonazepam clonazepam purchase can clonazepam cause seizures clonazepam manufacturers. order clonazepam no prescription can clonazepam cause insomnia clonazepam sleep clonazepam forum .

Pridaj komentár