Politická kaviareň
Diskusia 867 Krajina kabelárov Väčší formát

Lhaní o Krymu pokračuje

Ukrajinská vláda neví, zda se jí podaří dobýt východ Ukrajiny včas před referendem, které stoupenci federalizace plánují na 11. května. Možná i proto se teď v ukrajinských a následně i západníchčeských médiích vyrojily odkazy na dva týdny starou zprávu zpochybňující oficiální výsledky referenda na Krymu. Máme ji brát vážně?

propaganda

Dokument zpochybňuje výsledky hlasování, v němž se občané Krymu vyslovili pro připojení k Rusku. Byl zveřejněn na stránkách Rady při úřadu prezidenta Ruské federace pro rozvoj občanské společnosti a lidských práv. Zprávu však nevypracovali Putinovi poradci ani se nejedná o dokument celé Rady, jak tvrdí Lidovky (zpočátku v titulku ještě nesmyslněji uváděly, že ji vypracovali Putinovi úředníci). Vypracovali ji zaměstnanci ostře protiputinovské lidskoprávní organizace Memorial, která se minulý rok dostala do konfliktu s ruskými státními orgány kvůli financování z USA. Spolupodepsal ji pouze jeden z členů Rady, který v ní zasedá jako zástupce občanské společnosti, podobně jako v Radě vlády ČR pro lidská práva sedí třeba Jefim Fištejn (o němž by Lidovky stěží napsaly, že je to Zemanův nebo Sobotkův poradce). Protože zpráva neprošla žádným schvalovacím procesem, vydávat ji za stanovisko Rady, jak činí Lidové noviny nebo Forbes, je čirá manipulace.

Autoři zprávy navštívili ve dnech 15. až 18. dubna Krym a mluvili tam s blíže nespecifikovaným počtem nejmenovaných „expertů a občanů“. Podle nich je prý podpora připojení Krymu k Rusku výrazně nižší, než říkají oficiální výsledky referenda. Procenta uvedená ve zprávě odpovídají již dříve zveřejněným prohlášením některých představitelů krymských Tatarů. Tato spekulace se však opírá o pofiderní extrapolace založené na tvrzeních o volební účasti v předchozích volbách.

Je zvláštní, že média dávají tolik prostoru tvrzením založeným na pochybné anketě mezi několika nespecifikovanými jedinci, s nimiž lidskoprávní aktivisté vedli rozhovory. Oproti tomu skutečný průzkum veřejného mínění, realizovaný ukrajinskou pobočkou německé marketingové korporace GfK na reprezentativním vzorku šesti set občanů Krymu, zůstává před českými čtenáři utajen. O jeho existenci zřejmě nemá tušení ani Lidovými novinami citovaný politolog Michael Romancov. Možná je to proto, že výsledky tohoto průzkumu jsou v souladu s oficiálními výsledky referenda.

Omezování krymské autonomie

Nejsou však výsledky krymského referenda tak jako tak znehodnoceny neregulérnostmi, které jeho uspořádání provázely? K odpovědi na tuto otázku se pokusíme vypořádat se všemi námitkami uvedenými na serveru Demagog.cz, kde se zpochybňuje pravdivost Putinova výroku, že se 16. března na Krymu uskutečnilo „referendum, které proběhlo v plném souladu s demokratickými postupy a mezinárodně-právními normami“.

„Veškeré možnosti pro legální odštěpení Krymu byly postaveny mimo zákon, takže není těžké dovodit, že proběhlé referendum je z hlediska ukrajinských zákonů skutečně ilegální.“

První námitka zní takto: „Žádná z možností při hlasování neumožňovala zachování stavu před ruskou intervencí, tj. proukrajinskou volbu.“ Jaká je skutečnost? Referendum pro setrvání v rámci Ukrajiny hlasovat umožňovalo. Neumožňovalo pouze hlasovat pro zachování legislativních změn vnucených Krymu Kyjevem. Z tranzitivity preferencí vyplývá, že nikdo z těch, kdo hlasovali pro připojení k Rusku, by nehlasoval pro status quo. Nemožnost hlasovat pro status quo však nejspíše vedla ke zvýšení počtu lidí, kteří se referenda nezúčastnili vůbec. Volební neúčast však byla jen 17 procent, takže i kdyby všichni, kdo se referenda nezúčastnili, hlasovali pro status quo, stejně by to výsledek neovlivnilo. Ze zmíněného průzkumu GfK vyplývá, že i kdyby měli obyvatelé Krymu na výběr více variant, stejně by jich většina hlasovala pro připojení k Rusku.

Přesto je namístě položit si otázku, proč organizátoři referenda na lístcích onu třetí možnost neuvedli. Nabízí se dva důvody – jeden praktický a druhý psychologický. Z praktického hlediska by totiž referendum se třemi možnostmi muselo proběhnou dvoukolově, jinak by hrozilo, že výsledek nebude možné jednoznačně interpretovat. A jak je to s psychologickým důvodem? Je třeba vzít v potaz, že proruští iredentisté vnímali status quo po ukrajinském diktátu omezujícím krymskou autonomii jako ukrajinskou „okupaci“ Krymu a ústavu z roku 1992 jako poslední legitimní projev vůle krymských obyvatel. Například v roce 2007 uspořádali ruští iredentisté v Simferopolu happening nazvaný Muzeum ukrajinské okupace Krymu, na kterém bylo jedním z vystavených exponátů rádio s utrženou anténou, symbolizující rušení ruského vysílání na Krymu.

Stávající dění na Krymu nelze adekvátně posoudit, pokud nevezmeme v potaz, že ruský iredentismus má na Krymu dlouhou a pohnutou historii. Referendum o odtržení Krymu od Ukrajiny bylo orgány Krymské republiky původně plánováno na 2. srpen 1992. Kyjev konání referenda nepřipustil, nicméně krymské orgány konání referenda nezrušily, ale pouze „suspendovaly“. Právě proběhlé referendum je tak ruskými iredentisty vnímáno jako uskutečnění zakázaného referenda plánovaného na srpen 1992 – s tím, že nabízené možnosti odpovídají těm, které přicházely v úvahu v roce 1992, nikoli stavu před ruskou intervencí, který byl Krymu vnucen. Když totiž v roce 1993 hlasovalo 75 procent krymských voličů pro iredentistu Jurije Meškova a zvolilo jej do funkce prezidenta Krymské republiky, kyjevský parlament úřad krymského prezidenta po čase zrušil a omezil krymskou politickou i ekonomickou autonomii, zatímco bývalý prezident byl vyhnán do ruského exilu. Krymský parlament od té doby ztratil právo navrhovat zákony a volba krymského premiéra podléhá schválení ukrajinským prezidentem. Veškeré možnosti pro legální odštěpení Krymu byly postaveny mimo zákon, takže není těžké dovodit, že proběhlé referendum je z hlediska ukrajinských zákonů skutečně ilegální.

Objevuje se tvrzení, že volba vhazováním lístků bez obálky přímo do průhledných boxů je nepřípustnáObjevuje se tvrzení, že volba vhazováním lístků bez obálky přímo do průhledných boxů je nepřípustná

Pod ochranou milicí

Námitka druhá: „Vyvstávají také pochybnosti o nestrannosti při organizaci referenda a o možnosti opozice agitovat.“ Jaké pochybnosti? Samotná přítomnost okupačních jednotek není důvodem neplatnosti voleb. Příkladem jsou volby ve Východním Timoru nebo v Iráku. Neexistují žádné fotografie svědčící o tom, že by se ozbrojenci nacházeli přímo ve volebních místnostech nebo v jejich blízkosti, takže teze o „referendu pod hlavněmi pušek“ lze chápat jen jako básnickou hyperbolu. O tom, jak by snaha o uspořádání referenda dopadla bez přítomnosti ruských jednotek v regionu, se dnes můžeme přesvědčit na východě Ukrajiny. Nicméně okolnosti krymského referenda jsou problematické a referendu předcházely neregulérnosti, které však byly zrcadlovým obrazem neregulérností provázejících odstavení Janukovyče od moci v Kyjevě. Oba parlamenty jednaly pod „ochranou“ milicí, v Kyjevě vypnuli ruské televizní kanály, na Krymu ukrajinské. Z Kyjeva též pocházejí záběry napadání opozičních poslanců poslanci vládní ultrapravicové strany Svoboda.

Námitka třetí: „Ze strany Ruska se jednalo o porušení Budapešťského memoranda z roku 1994, v němž se Rusko spolu s dalšími zeměmi zavázalo k tomu, že výměnou za ukrajinské vzdání se jaderného arzenálu bude zajišťovat jeho bezpečnost a územní integritu.“ Ano, Rusko skutečně porušilo Budapešťské memorandum i Chartu OSN a dluží tedy Ukrajině satisfakci, ale z toho nemůže být dovozováno, že porušení mezinárodního práva Ruskem má být „kompenzováno“ odepřením práva na sebeurčení občanům Krymu. Rusko naopak z porušení Budapešťského memoranda obvinilo USA a Evropskou unii na základě jejich údajné role v ukrajinském převratu.

Čtvrtá námitka: „Referendum bylo svoláno na uzavřeném parlamentním setkání, na které ,dohlíželi‘ zahraniční ozbrojenci a ze kterého byly vyloučeni někteří opoziční poslanci.“ Podobně tomu ale bylo i v Kyjevě. Pro konání referenda hlasovalo 61 poslanců, přičemž krymský parlament jich má celkem sto. Spekuluje se o tom, zda všech 61 poslanců bylo skutečně přítomno hlasování, nicméně hlasování cizí kartou, pokud k němu na Krymu došlo, je bohužel na Ukrajině běžnou součástí parlamentní procedury. Občas dokonce hlasují i poslanci, kteří jsou již po smrti.

Respektujme vůli Krymčanů

Pátá námitka: „Příprava referenda probíhala pouze deset dní a podle Britů byla provázena řadou netransparentních procesů.“ Nelze se divit, že v situaci, kdy referendum bylo možné konat jen díky ochraně ruských jednotek, si s jeho konáním pospíšili.

Šestá námitka: „Otázky v referendu nebyly řádně vysvětleny a neprobíhala k nim žádná veřejná debata.“ Jenže obyvatelé Krymu vyjádřili vůli k připojení k Ruské federaci opakovaně. Reportéři České televize na Krymu, kteří nemohli zastřít skutečnost, že se jim nepodařilo najít prakticky nikoho, kdo by hlasoval proti připojení, se uchýlili k argumentu, že Krymčané byli dočasně zfanatizováni ruskou propagandou. Byli též zfanatizovaní v roce 1993, když drtivou většinou zvolili prezidentem iredentistu Meškova, který kandidoval za volební blok s dosti jednoznačným názvem Rusko? Byli Krymčané zfanatizováni v roce 1994, když jich 83 procent hlasovalo pro možnost dvojího občanství s Ruskem, což Kyjev opět nepřipustil? Podle právního experta OBSE, který měl dříve  na starost vyjednávání o Krymu, byla v minulosti hlavní překážkou přičlenění Krymu k Rusku neochota Ruska riskovat narušení vztahů s Ukrajinou. Tato překážka nyní pominula. Občané Krymu mají dost životních zkušeností na to, aby dokázali posoudit, zda si přejí nebo nepřejí připojení k Rusku.

Sedmá námitka: „Existují obavy, že docházelo k zastrašování voličů a manipulaci s výsledky.“ Jenže obavy nejsou důkazy. Bez konkrétních obvinění a důkazů je taková teze prostě irelevantní. Ve vypjaté atmosféře sice docházelo k potyčkám mezi demonstranty, zprávy o zastrašování voličů a manipulacích s výsledky jsem však nezaznamenal.

Předposlední námitka: „Jednalo se o zřejmé porušení ukrajinské ústavy.“ Ano. Nicméně o souladu či nesouladu s ukrajinskou ústavou a právním řádem se Putin nezmiňuje. Lubomír Zaorálek ostatně komentoval neústavní způsob sesazení Janukovyče tím, že v revoluční situaci nemůže být všechno přesně podle ústavy. Nuže, ani jednostranné odtrhávání se iredentistických enkláv nemůže být přesně podle ústavy.

A konečně závěrečná námitka: „Z těchto důvodů nelze považovat krymské referendum za plně v souladu s demokratickými postupy a mezinárodně-právními normami.“ Mezinárodní právo jednostranná vyhlášení samostatnosti neřeší, takže krymské referendum samo o sobě nemohlo být v rozporu s mezinárodním právem. Otázkou je, zda referendum bylo v souladu s demokratickými postupy, tedy jestli je míra neregulérností taková, aby proběhlé referendum bylo horší než referendum žádné, protože Kyjevem zakázané. Vše nasvědčuje tomu, že výrazná většina občanů Krymu si skutečně přeje připojení k Rusku, a uskutečnění referenda se tedy jeví být více v souladu s demokratickými principy než jeho zákaz. To ale neznamená, že do rozhodování nemají vstupovat jiné ohledy – například obava z destabilizace v jiných zemích se separatistickými enklávami, a to včetně Ruska, které teď bude jen obtížně vysvětlovat upírání práva na sebeurčení Čečencům. To ale není předmětem otázky o demokratičnosti samotného referenda.

Kromě výše uvedených námitek se též objevuje tvrzení, že volba vhazováním lístků bez obálky přímo do průhledných boxů je nepřípustná. Problém této argumentace je v tom, že takto se na Ukrajině volilo vždy, tedy i ve volbách, které OBSE označila za proběhlé v souladu s evropskými standardy. Předpokládám, že pro Krym neplatí jiné evrpské standardy než pro zbytek Ukrajiny. Pokud uznáváme legitimitu nové ukrajinské vlády, měli bychom uznat i legitimitu krymského referenda.

Autor je ekonom a doktorand na Yale University.

Share |

Komentáre (98)

 • brazilian body wav 02.01.2017 22:42

  I merely got my 1st brazilian body wav https://www.youtube.com/watch?v=T6hp4Ndf7vU which unfortunately are the actual Antique Extra tall Proverb Bombers. We bring in all the peruvian virgin hair https://www.youtube.com/watch?v=k1oaz7n0ILk quite frequently. I cannot declare that I had seasoned every remover such as some other clients, nonetheless can say which they do a great job associated with retaining my personal legs vogue!! If you prefer a Smart Balance Wheel http://adf.ly/6249830/banner/www.fashionhoverboard.com this is dissimilar to the normal oldies, whilst still being stylish, I might absolutely recommend these Bombers!!!

 • kqbloemvjk 02.01.2017 22:55

  Lhaní o Krymu pokračuje | Blog JeToTak.sk
  [url=http://www.g23c3j3q268g9y9ofc98f0a735ox6gxbs.org/]ukqbloemvjk[/url]
  kqbloemvjk http://www.g23c3j3q268g9y9ofc98f0a735ox6gxbs.org/
  akqbloemvjk

 • this sheat 05.03.2017 23:18

  QrgVJn Say, you got a nice blog post. Really Great.

 • industriekaufmann werden 06.03.2017 19:15

  Very informative post. Keep writing.

 • Iphone_6 06.03.2017 23:46

  post to be updated regularly. It contains nice information.

 • sell your car 07.03.2017 1:50

  You are my inspiration , I have few blogs and rarely run out from to brand.

 • have a peek here 07.03.2017 2:52

  wonderful points altogether, you simply won a logo new reader. What might you recommend about your publish that you just made a few days in the past? Any certain?

 • Hudson valley musician 07.03.2017 3:58

  This is one awesome blog.Really looking forward to read more. Really Great.

 • tsx history graph 07.03.2017 6:07

  Looking around I like to look around the online world, regularly I will go to Digg and follow thru

 • ny real estate 07.03.2017 8:19

  The world hopes foor egen more passionate writers like you who aren at afraid to mention

 • eroticke pomocky 07.03.2017 9:27

  if you are if you are in an apartment that is confined, then folding tables would be very well suited for you;;

 • Astrology Online 07.03.2017 11:37

  Some genuinely good content on this internet site , regards for contribution.

 • gmail signin 07.03.2017 13:53

  There may be noticeably a bundle to know about this. I assume you made sure nice points in options also.

 • dog training 07.03.2017 14:59

  You have a very good layout for your blog i want it to use on my web page too

 • search engine optimisation australia 07.03.2017 17:12

  You have brought up a very good details , regards for the post.

 • http://paidbookreviews.blogspot.com/ 07.03.2017 18:19

  Im grateful for the blog.Really looking forward to read more. Awesome.

 • dominican republic information 07.03.2017 19:26

  My brother suggested I may like this website. He used to be totally right.

 • phuket cheap holiday rentals 07.03.2017 23:51

  You are my inspiration , I have few blogs and infrequently run out from to brand.

 • Latest Android News 08.03.2017 8:15

  I appreciate you sharing this article post. Cool.

 • ms pipes chennai tamilnadu india 08.03.2017 9:21

  wow, awesome article.Really looking forward to read more.

 • seo richmond 08.03.2017 10:43

  You completed a few nice points there. I did a search on the matter and found a good number of folks will go along with with your blog.

 • ar condicionado 08.03.2017 14:08

  I simply could not go away your site prior to suggesting that I actually loved the usual information a person supply to your visitors? Is gonna be back often to inspect new posts.

 • SEO company and services consultant Big Lakes County 08.03.2017 15:19

  You made some clear points there. I looked on the internet for the subject and found most guys will consent with your site.

 • auto insurance quotes tucson az 08.03.2017 16:28

  You made some decent points there. I did a search on the issue and found most people will consent with your website.

 • lignum aquila 08.03.2017 17:36

  Im obliged for the blog post. Fantastic.

 • EZ Battery Reconditioning 08.03.2017 18:45

  You should take part in a contest for top-of-the-line blogs on the web. I all advocate this web site!

 • MEJORES PRONOSTICOS DEPORTIVOS 08.03.2017 19:55

  This is really interesting, You are a very skilled blogger. I ave joined your rss feed and look forward to seeking more of your excellent post. Also, I ave shared your web site in my social networks!

 • Wonderkids 10.03.2017 9:28

  Sick! Just received a brand-new Pearl and I can now read your blog on my phone as browser, it didn at operate on my old one.

 • Jasa Like Instagram 10.03.2017 10:36

  This is really interesting, You are a very skilled blogger. I ave joined your rss feed and look forward to seeking more of your great post. Also, I have shared your web site in my social networks!

 • dentist 10.03.2017 11:29

  I really liked your article post.Really looking forward to read more. Will read on…

 • Instagram Follower 10.03.2017 11:45

  Perfectly written content, Really enjoyed studying.

 • Watching the Super Bowl 10.03.2017 12:53

  Unquestionably believe that which you said. Your favorite

 • security management berlin 10.03.2017 14:06

  I think this is a real great article. Awesome.

 • data recovery near me 10.03.2017 15:19

  I visit everyday some blogs and websites to read articles, except this website offers quality based articles.

 • try it 10.03.2017 16:33

  Looking around While I was surfing today I saw a great post about

 • Laila 10.03.2017 17:45

  Keep up the excellent piece of work, I read few blog posts on this site and I conceive that your blog is very interesting and has got lots of excellent info.

 • mastering in dubai 10.03.2017 19:08

  I loved your post. Really Cool.

 • Mehrzweckleiter Vergleich 10.03.2017 21:12

  You made some nice points there. I looked on the internet for the issue and found most individuals will agree with your blog.

 • future 10.03.2017 22:24

  It as very straightforward to find out any matter on net as compared to books, as I found this article at this web page.

 • Car Shield 10.03.2017 23:24

  Very good post.Really looking forward to read more. Really Cool.

 • apps for pc download 10.03.2017 23:33

  some really great content on this site, regards for contribution.

 • Events 11.03.2017 0:42

  It as not that I want to replicate your web page, but I really like the pattern. Could you let me know which theme are you using? Or was it custom made?

 • World class university 11.03.2017 3:11

  Right now it appears like Drupal would be the preferred blogging platform obtainable at the moment. (from what I ave read) Is that what you are working with in your weblog?

 • video downloader 11.03.2017 4:21

  Some truly quality posts on this website , bookmarked.

 • exotic sports cars 11.03.2017 6:42

  This blog is really entertaining and besides amusing. I have discovered a lot of handy advices out of it. I ad love to return again and again. Cheers!

 • Hotel booking 12.03.2017 23:58

  raspberry ketone lean advanced weight loss

 • genetic Test 13.03.2017 1:08

  Wow! This could be one particular of the most beneficial blogs We have ever arrive across on this subject. Actually Wonderful. I am also a specialist in this topic so I can understand your hard work.

 • Yacht Charter Greece 13.03.2017 2:19

  Of course, what a great site and illuminating posts, I definitely will bookmark your site.Have an awsome day!

 • windshield shops Temecula 13.03.2017 11:01

  Im grateful for the article post.Really looking forward to read more. Really Cool.

 • fun888 13.03.2017 18:09

  Valuable info. Lucky me I found your web site by accident, and I am shocked why this accident did not happened earlier! I bookmarked it.

 • Internet Marketing Reviews 14.03.2017 13:35

  This web site really has all the information and facts I wanted concerning this subject and didn at know who to ask.

 • Weed Near Me 14.03.2017 14:50

  Nice blog here! Also your web site loads up fast! What host are you using? Can I get your affiliate link to your host? I wish my website loaded up as quickly as yours lol

 • Bitcoin Mining 14.03.2017 16:18

  It as genuinely very complicated in this active life to listen news on TV, thus I only use the web for that purpose, and obtain the hottest information.

 • moda infantil 14.03.2017 17:31

  iOS app developer blues | Craft Cocktail Rules

 • Cda window washing 14.03.2017 18:41

  Incredible! This blog looks exactly like my old one! It as on a totally different subject but it has pretty much the same page layout and design. Wonderful choice of colors!

 • Cda window washing 14.03.2017 19:48

  Lovely website! I am loving it!! Will be back later to read some more. I am taking your feeds also

 • Hundekissen Vergleich 14.03.2017 23:21

  Louis Vuitton Wallets Louis Vuitton Wallets

 • rezeptfrei 15.03.2017 10:30

  Awesome article post.Really looking forward to read more. Want more.

 • vinhomes 15.03.2017 10:36

  Looking around While I was surfing today I noticed a great article concerning

 • Marrakech palmeraie camel riding 15.03.2017 14:44

  value. But, with the increased revenue will come the

 • black lister 15.03.2017 17:14

  Very good info. Lucky me I came across your blog by accident (stumbleupon). I ave bookmarked it for later!

 • click here 15.03.2017 17:15

  Enjoyed every bit of your blog. Fantastic.

 • play online casino 16.03.2017 13:15

  Really enjoyed this blog article.Really looking forward to read more. Much obliged.

 • Earn money 16.03.2017 17:01

  Look advanced to far added agreeable from

 • fitness apparel 16.03.2017 18:15

  There as definately a lot to learn about this issue. I really like all the points you have made.

 • พี่เลี้ยงเด็ก 16.03.2017 23:08

  paul smith ?? Listed Here Is A Solution That as Even Assisting bag-masters Grow

 • พี่เลี้ยงเด็ก 17.03.2017 0:22

  Just what I was looking for, regards for putting up.

 • xxx 18 online 17.03.2017 7:51

  You ave made some decent points there. I looked on the internet for additional information about the issue and found most people will go along with your views on this site.

 • this 17.03.2017 11:35

  What as up, just wanted to mention, I liked this blog post. It was funny. Keep on posting!

 • smartphone 17.03.2017 14:05

  Wow! This site is sick! How did you make it look this good.

 • 70-461 dumps 18.03.2017 12:35

  Appreciate you sharing, great blog article. Great.

 • cheap vera bradley 18.03.2017 19:31

  That your chosen the sun’s size or perhaps the insights from your own ear-rings. It made an intense feeling at your pet. Their bodies were staying in touch. Can I claim that Dexion shelves strategy might be a less difficult approach to make and additionally retain as opposed to desktop computer figure? It’s often readily available cheap or simply dumped.
  cheap vera bradley

 • 开心果香港整柜进口报关 18.03.2017 20:36

  1、 7人共被判处罚金人民币20万元。 食品产业网 (2013年1月22日16:44) 日前,提高了行业的整体水准谋求在未来激烈的国际竞争中占据有利位置。3个百分点。 苏波指出,如传统的缺斤少两和现行隐秘的电子秤作弊、加油机如何计量作弊、路面测速仪如何检测汽车超速、民用三表的计量要求和家用电器能效标识等等。所以铁总一直希望中央财政能够多拨点钱。热电、热力两大热企去年仅有4000户签署热计量合同,不应低于10℃。

 • nike free tr 19.03.2017 1:04

  The windy city front – exclusive bull’s new signing: wear 1 do not have what meaning, don’t want to
  nike free tr

 • c39wym64xve6ccyetmcw45t4tno4t 19.03.2017 2:48

  Title…

  [...]the time to study or go to the subject material or internet sites we have linked to below the[...]…

 • 区块链 19.03.2017 5:21

  EGD网络黄金

 • P3O 19.03.2017 9:09

  mac makeup sale cheap I think other site proprietors should take this site as an model, very clean and wonderful user friendly style and design, let alone the content. You are an expert in this topic!

 • Iphone Telephoto Lens 19.03.2017 12:10

  Lhaní o Krymu pokračuje | Blog JeToTak.sk

 • Balance Load Cell 19.03.2017 14:44

  Lhaní o Krymu pokračuje | Blog JeToTak.sk

 • Political News 20.03.2017 13:23

  Some truly good stuff on this internet website , I like it.

 • machu picchu tours 20.03.2017 16:03

  Wow, superb weblog format! How long have you ever been running a blog for? you make blogging look easy. The full look of your website is magnificent, let alone the content material!

 • matched betting offers 20.03.2017 17:29

  Way cool! Some extremely valid points! I appreciate you penning this post plus the rest of the website is extremely good.

 • funny shirts online 20.03.2017 18:50

  Some really nice stuff on this site, I it.

 • forge of empires hack no survey 2017 21.03.2017 0:34

  Very good article.Really looking forward to read more. Really Cool.

 • helpful resources 21.03.2017 6:13

  Muchos Gracias for your post. Will read on…

 • People per hour 21.03.2017 8:32

  Really enjoyed this blog article. Will read on

 • central park pedicab tours groupon 21.03.2017 8:32

  The pursuing are the different types of lasers we will be thinking about for the purposes I pointed out above:

 • baton rouge house cleaning services 21.03.2017 10:01

  Jalantikus.com Download Game PC dan Android Gratis Terbaru dengan server lokal

 • Porn XXX 21.03.2017 19:54

  I really liked your blog article.Really looking forward to read more. Really Great.

 • rinofot 21.03.2017 22:37

  You ave made some good points there. I looked on the internet for more information about the issue and found most individuals will go along with your views on this site.

 • prestamos rapidos 21.03.2017 23:59

  There may be noticeably a bundle to learn about this. I assume you made certain nice points in options also.

 • security firmen in berlin 22.03.2017 1:21

  wow, awesome blog article.Really looking forward to read more. Really Great.

 • Political News 22.03.2017 8:32

  result of concerns relating to your in basic dental remedy?

 • click here 22.03.2017 12:02

  What as up, all is going fine here and ofcourse every

 • click here 22.03.2017 16:03

  I was looking at some of your content on this site and I conceive this internet site is very instructive! Retain posting.

 • this website 22.03.2017 17:22

  There is apparently a bundle to realize about this. I suppose you made certain good points in features also.

 • Duvvada Jagannadham mp3 songs 22.03.2017 18:42

  You ave made some good points there. I checked on the internet for more information about the issue and found most people will go along with your views on this site.

 • uae online shopping 22.03.2017 23:57

  you can find a great deal of exercising guides over the internet but some of them are not scientifically established and just assumptions.

Pridaj komentár