Politická kaviareň
Diskusia 2 113 Krajina kabelárov Väčší formát

Príspevky od:
Daniel Škobla

 • Nemôžeme zatvárať oči pred diskrimináciou

  Do hlavných slovenských médií sa až v uplynulých týždňoch dostala informácia o decembrovom vyjadrení MŠ SR na výhrady Európskej komisie v súvislosti so segregáciou Rómov školskom systéme na Slovensku. Aj na základe tohto vyjadrenia, Európska komisia začala voči Slovensku konanie pre nerovnaký prístup k vzdelávaniu rómskych detí a porušovanie antidiskriminačnej legislatívy. Skôr ako sa budem venovať obsahu vyjadrenia, ktoré Slovensko [...]

  Diskusia 43
 • Nie sú dáta ako dáta

  Jednou zo záhad tvorby verejných politík na Slovensku je to, že niektoré nápady sa bez ohľadu na ich nemotornosť a nerealizovateľnosť objavujú v diskusii s pravidelnou periodicitou. Národný program reforiem SR 2014 predstavuje ako sociálnu inováciu myšlienku, že by úrady práce evidovali v neverejných štatistikách aj etnicitu uchádzačov o zamestnanie. Táto myšlienka, za ktorou je [...]

  Diskusia 32
 • Polanyi a Veľká transformácia

  V apríli 2014 uplynie 50 rokov od smrti Karla Polanyiho, jedného z najvplyvnejších sociálnych a ekonomických filozofov. Jeho dielo sa spomína dnes pomerne často najmä v súvislosti so štrukturálnou krízou kapitalizmu a kritickou reflexiou úlohy štátu vo vzťahu k trhovej ekonomike. V slovenskom prostredí je dielo Polanyiho trochu opomínané – tento dlh sa však snaží splatiť Metodologická sekcia pri Slovenskej sociologickej spoločnosti, [...]

  Diskusia 111
 • Čoho symptómom je Kotleba?

  Po volebnom výsledku fašistu M. Kotlebu v Banskobystrickom kraji sa s reakciami a komentármi roztrhlo vrece. Takmer unisono sme sa dozvedeli, že relatívny úspech Kotlebu je symptómom neriešenia tzv. rómskeho problému, keďže  Kotleba sa politicky profiluje primárne ako človek, ktorý si poradí s „cigánmi“ a „neprispôsobivými“. Ale nechcem písať o tomto politickom dobrodruhovi. Myslím si však, že záver, podľa [...]

  Diskusia 7
 • Krátko k “rómskej reforme”

  Tento krátky príspevok vznikol tak, že sa ma na tzv. rómsku reformu spýtal redaktor SME, ale použil iba minimum z mojej odpovede. Tu je celá: Reforma, na ktorú sa pýtate, je súbor téz, ktoré sa pravidelne objavujú vo verejnej diskusii o tzv. rómskom probléme. Tieto tézy vidia problém rómskeho vylúčenia v skupinových psychologických dispozíciách, demotiváciách, lenivosti, [...]

  Diskusia 433
 • Peniaze na Rómov?

  Redaktor portálu romovia.sme.sk mi nedávno položil niekoľko otázok. Nie všetky sa objavili v mediálnom výstupe, tak ich tu uvádzam v plnom znení: Koľko peňazí išlo od roku 2007 do roku 2013 na projekty pre marginalizované rómske komunity (MRK) a v rámci sociálnej inklúzie? Politici hovoria o 200 miliónoch eur. Je toto číslo pravdivé? Je veľmi ťažké povedať, koľko išlo peňazí [...]

  Diskusia 4
 • Valtr a Che

  Jednou z málo tematizovaných epizód v živote nedávno zosnulého Valtra Komárka je jeho pôsobenie na Kube vo funkcii ekonomického poradcu v rokoch 1964 a 1965. Podľa svojej autobiografie (Kronika zoufalství a naděje, Academia, Praha 2005) sa počas tohto obdobia blízko zoznámil s legendárnym partizánom Ernestom „Che“ Guevarom. Ten vtedy už zastával funkciu guvernéra národnej banky a s Valtrom Komárkom nebojovali v lesoch Sierra Maestra, [...]

  Diskusia 863
 • Ako chudobné sú chudobné domácnosti?

  Je podivuhodné, koľko energie sa v pravidelných intervaloch vynakladá na škandalizovanie prijímateľov dávok v hmotnej núdzi a delegitimizáciu sociálnej ochrany vo všeobecnosti. Exkurzia do predchádzajúceho volebného obdobia by bola príliš jednoduchým príkladom. Sústreďme sa radšej na to, čo nás čaká v blízkej budúcnosti. Zatiaľ je to iba rétorická otázka, ale čo je skryté za tézou formulovanou v rámci tzv. [...]

  Diskusia 423
 • Všetko je v poriadku

  Film Tout va Bien (1972) pojednáva o dilemách francúzskej ľavice začiatkom 70. rokov. Štyri roky po turbulentnom máji 1968 sa kapitalizmus jednoznačne ukazuje ako víťaz a ľavica je politicky zlomená.  Niekdajší revolucionári rezignovali na pôvodné ideály, venujú sa tupému biznisu. Robotníci majú horšie pracovné podmienky , ich práca je stále jednotvárna a namáhavá. Staré odbory a [...]

  Diskusia 7
 • Konať správne

  „Násilie ako cesta k dosiahnutiu rasovej rovnosti je nepraktické a nemorálne. Je nepraktické, pretože nás vedie na špirálu vzájomnej deštrukcie. Starý zákon „oko za oko“ privádza k tomu, že slepými zostaneme všetci. Násilie je nemorálne, pretože ponižuje oponenta namiesto toho, aby ho presvedčilo. Násilie je nemorálne, pretože je založené na nenávisti a nie na láske. Násilie zanecháva spoločnosť [...]

  Diskusia 4