Politická kaviareň
Diskusia 2 113 Krajina kabelárov Väčší formát

Príspevky od:
Ilona Švihlíková

 • Spolupráce medvěda a draka

  Neuplyne snad ani den, aby nebyl ohlášen, či přímo realizován nějaký projekt mezi Ruskem a Čínou. Přestože intenzivní spolupráce mezi oběma zeměmi probíhá již delší dobu, dostává se nyní na vyšší úroveň. Kromě členství v Šanghajské organizaci spolupráce, v uskupení BRICS a také členství Ruska v Asijské investiční a infrastrukturní bance, lze uvést jen několik příkladů z posledních týdnů [...]

  Diskusia 805
 • Proč nevstupovat do Eurozóny – lekce pro Českou republiku

  Na blogu Kritická ekonómia se nedávno objevil článek týkající se debaty o euru v  České republice. V  článku jsem zařazena do kolonky „kritický intelektuál“, ovšem můj dlouhodobý negativní postoj k  euru byl překroucen k  neuvěření. Jde mi údajně o to, aby se i ČR mohla zapojit do měnové války a používat kompetitivní devalvace – tedy [...]

  Diskusia 1 270
 • Ekonomické války v plném proudu / A všichni budeme věřitelé

  Ekonomické války v plném proudu Používání ekonomických nástrojů pro dosažení geopolitických cílů není nic nového, ale: nové je neobyčejné rozšíření a četnost používání. Podívejme se společně na některé zásadní příklady dneška. Nejsou „jen“ znepokojující, jsou v pravdě děsivé. Chaos, který probíhá na mnoho úrovních, odhaluje podstatu systému více, než by i elitám bylo milé. Globalizace byla [...]

  Diskusia 496
 • Spojené státy jako pevná kotva světové ekonomiky?

  Konec minulého roku překvapily Spojené státy silným hospodářským růstem, který silně kontrastoval s  potácející se Eurozónou a dlouhodobě slabým vývojem v  Japonsku. Přidejme k  tomu zpomalení v  Číně, které sice odpovídá novým hospodářským prioritám, ale přesto se o něm hovoří jako o faktoru ohrožujícím legitimitu čínského režimu. Dále tu máme sankcemi, ale především nízkou cenou [...]

  Diskusia 24
 • Rok 2014 v české ekonomice

  Česko loni hospodařilo díky pozitivnímu ekonomickému vývoji s nejnižším schodkem od roku 2008. Je to důvod k radosti? “…pracující chudoba tady je, je i u nás a je potřeba s tím něco dělat, protože není ani morální ani ekonomicky normální a běžné, aby skutečně ti, kteří mají práci, chodí do práce, tak se vůbec báli [...]

  Diskusia 355
 • Proč bychom se netěšili …

  ČR se zařadila do světové ekonomiky na bázi kolonie. Ekonomika v pozici kolonie si nutně “buduje” i odpovídající struktury. Stává se politickou periferií, která v zahraničně-politické orientaci nemá dodnes definován národní zájem, protože jen v předklonu plní zájmy upadajícího hegemona. Stává se politicky vyprahlým prostředím, které dokáže vášnivě diskutovat o nesmyslech jako oblečení při ceremoniálech [...]

  Diskusia 2
 • Nůžky mezi bohatými a chudými se rozevírají dál

  Mýtus o Spojených státech jako zemi neomezených možností začíná nabírat stále větší trhliny. Že se zvyšuje míra nerovnosti amerických domácností, potvrdil například nedávný průzkum FEDu, další aktuální studie zase poukazují na rasové a vzdělávací aspekty nerovnosti. Výzkum FEDu se orientoval na vývoj rodinných financí v pokrizové době, tedy mezi lety 2010 a 2013. Zjištění byla [...]

  Diskusia 768
 • Ekonomika roste, ale ne na dlouho

  Nahoru je dlouhá cesta, spadnout se dá vždycky velmi rychle, říká o ekonomice Ilona Švihlíková Česká ekonomika v letošním druhém čtvrtletí vrostla mezičtvrtletně o 0,3 % a meziročně o 2,5 %. Čísla jsou ale výsledkem nové metodiky výpočtu HDP! Přehrát audio Podle ekonomky Ilony Švihlíkové není číslo samo o sobě důvodem k optimismu: „Růst mezi [...]

  Diskusia 36
 • Největším nepřítelem kapitalismu je kapitál sám

  Nestává se tak často, aby odborná ekonomická kniha, čítající v angličtině téměř 700 stran, lámala rekordy v prodejnosti a stala se předmětem diskusí po celém světě. Přesně to se ale podařilo Thomasi Pikettymu s knihou Kapitál v 21. století. Nechme nyní stranou, pro autora jistě milé spekulace, zda za ni dostane nebo nedostane Nobelovu cenu. [...]

  Diskusia 8
 • Hra s ohněm

  Co se to děje se systémem mezinárodních vztahů? Narůstá počet zhroucených států, rozrůstající se pás od Severní Afriky po Afghánistán. Mezinárodní právo je v troskách. Objevují se noví aktéři, přičemž se i „tradiční“ chovají neobvykle, porušují dlouhodobě zažité vzorce spojenců a nepřátel. Instituce postavené na multilaterálním přístupu se ukazují být v krizových situacích jen málo funkčními, [...]

  Diskusia 722