Politická kaviareň
Diskusia 2 113 Krajina kabelárov Väčší formát

Príspevky od:
Kateřina Svíčková

 • Proč kvóty nejsou stigma

  V ČSSD právě probíhá vnitrostranické referendum, které jí má v budoucnu pomoci lépe reprezentovat a zapojit celou šíři své členské základny. Vnímám je jako součást širší snahy o to, jak lépe reflektovat potřeby společnosti a překonat tendence k oligarchizaci stranických struktur. Jedním z opatření předložených členům a členkám ČSSD je zavedení čtyřicetiprocentní kvóty pro osoby [...]

  Diskusia 13
 • O vynálezcích a montovnách

  Kolikrát jste již slyšeli, že stát může být odvážným investorem, v mnoha případech nakonec moudřejším a s dlouhodobější vizí než soukromý rizikový kapitál? A kolikrát jste již slyšeli, že stát se takto i dalšími opatřeními angažuje v tvorbě nových sektorů průmyslu a trhu například i v jedné z – alespoň vnímaných – bašt volného trhu, Spojených státech amerických? A [...]

  Diskusia 241
 • Transatlantické obchodní a investiční partnerství – přímý útok na demokracii?

  Růžové zítřky… Také byste si přáli, aby hospodářství EU získávalo každoročně 119 miliard eur navíc a každá průměrná čtyřčlenná evropská domácnost dodatečných 545 eur disponibilního příjmu? Toto bohatství, spolu s dalšími výhodami, včetně například milionů nových pracovních míst na obou březích Atlantiku,  má přinést úspěšně realizované Transatlantické obchodní a investiční partnerství (TOIP). O něm od léta [...]

  Diskusia 3
 • Skleněný strop v sociální demokracii

  V České republice tvoří ženy 51 % obyvatel. V České straně sociálně demokratické představují přibližně 35 % členské základny. Na kandidátních listinách ČSSD pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR jich je však průměrně jen 24 %. Jinými slovy, za ČSSD kandiduje jen 81 žen z celkem 341 kandidátů a kandidátek. Zastoupení žen na volitelných [...]

  Diskusia 1
 • Oč jsme v důsledku krize nerovnější a chudší?

  OECD minulý týden zveřejnila nové údaje o vývoji nerovnosti ve svých členských zemích, které rozhodně stojí za pozornost. Co nám nová data OECD sdělují? Ne příliš překvapivě ukazují, že krize a některá protikrizová opatření (především ta související s “utahováním opasku” státu) urychlily nárůst příjmové nerovnosti. Dozvěděli jsme se i další podrobnosti: celkově krize dopadla více [...]

  Diskusia 1
 • Konec jednoho ráje

  V situaci na pokraji krachu svých největších bank a státního bankrotu se Kypr od svých evropských partnerů dozvěděl, že je načase, aby změnil svůj obchodní model. Model, který byl založen na desetiprocentní korporátní dani – nejnižší v EU – a na lákání zahraničního kapitálu do svých bank na relativně vysoké úroky.  Kyperský bankovní sektor i díky tomu [...]

  Diskusia 3
 • Znalostní ekonomika, zelená ekonomika nebo i pečující ekonomika?

  Jaký máte pocit při představě, že byste žili v ekonomice, v níž by byla hlavní prioritou a hodnotou péče, a to péče o lidi a péče o přírodu? Současný ekonomický systém ve většině západních zemí (kam v kontextu tohoto článku řadím i naše středoevropské ekonomiky) takový není. Tato vize tzv. pečující ekonomiky ale představuje jednu z nových alternativ, kam [...]

  Diskusia 151
 • Kyselé plody daňových rájů

  21 bilionů (ale možná i více) amerických dolarů v majetku bohatých elit a nadnárodních firem se díky daňovým rájům údajně nachází mimo dosah daňových úřadů jejich domovských zemí. Je to suma, která překračuje hrubý domácí produkt USA a Japonska. Uvádí ji nejnovější studie organizace Tax Justice Network citovaná exkluzivně anglickým The Observer 22. července. Objem možných [...]

  Diskusia 22
 • Není dar jako dar

  Českou republikou i Slovenskem otřásají korupční skandály, včetně skandálů týkajících se financování politických stran. Z uniklých spisů, nahrávek a dalších informací se nám rýsuje obraz o propojení těchto jednotlivých negativních jevů – korupce, klientelismu a skrytých penězovodů do soukromých kapes i partajních pokladen. Mezi laickou i odbornou veřejností tak rostou obavy a znechucení z toho, [...]

  Diskusia 19
 • Sociální dopady krize a restriktivních opatření

  Od vypuknutí krize v roce 2008 již uplynul dostatek času na to, aby se začaly jasněji rýsovat její sociální důsledky. Zatím nemáme úplný obrázek. Ale i částečné informace – akademického a odborného rázu i reportáže a svědectví – signalizují, že se sociální situace, zvláště v některých evropských zemích, markantně zhoršuje. Dokumentuje to i nejnovější zpráva Evropské komise, [...]

  Diskusia 2