Politická kaviareň
Diskusia 2 113 Krajina kabelárov Väčší formát

Príspevky od:
Milan Vaňko

 • Japonský experiment

  V decembri 2012 sa po troch rokoch vrátila v Japonsku k moci Liberálno-demokratická strana pod vedením Shinza Abeho, ktorý zasadol po krátkom pôsobení v rokoch 2006-2007 druhýkrát do premiérskeho kresla. Tento vývoj by mimo Japonska nevzbudzoval až takú veľkú pozornosť, keby nová administratíva neprišla s radikálnou hospodárskou politikou, ktorej výsledky môžu veľa prehovoriť do toho, ako majú západné krajiny riešiť [...]

  Diskusia 5
 • Mýtus konkurencieschopnosti a kríza v eurozóne

  Ešte v roku 1994 varoval Paul Krugman pred nezmyselnosťou abstraktného konceptu konkurencieschopnosti medzi krajinami a aj pred nebezpečenstvom ovládnutia ekonomickej politiky týmto konceptom. Vysvetľoval, že je chybné prirovnávať ekonomické vzťahy medzi krajinami ku konkurencii medzi obchodnými spoločnosťami. Za prvé, obchodná spoločnosť, ktorá neobstojí na trhu, prestáva existovať. Krajiny môžu byť spokojné alebo nespokojné so svojim ekonomických [...]

  Diskusia 20
 • Spoločná menová politika a kríza v eurozóne

  O mylnej interpretácii vzniku krízy v eurozóne (s výnimkou Grécka) ako následku nezodpovednej rozpočtovej politiky dotknutých štátov som písal už v minulých príspevkoch (1,2).  Podobne sa tejto téme sa venoval aj Ivan Lesay. Vo svojich príspevkoch som argumentoval, že nárast  dlhu bol vo väčšine prípadov výsledkom nepriaznivého ekonomického vývoja, ktorý bol vyústením dlhodobej štrukturálnej nerovnováhy v rámci eurozóny.  Dnes [...]

  Diskusia 1 250
 • Ako zastaviť sebanaplňujúce očakávania?

  Svet sa čoraz viac obáva rastúceho zadlženia mnohých krajín. V tejto súvislosti a pri hľadaní riešenia tohto problému je však potrebné si uvedomiť dôležité rozdiely medzi jednotlivými zasiahnutými krajinami. Treba tiež porozumieť úlohe trhového sentimentu. Na jednej strane je Grécko. V jeho prípade je otázne, či by krajina aj pri nízkych úrokových mierach dokázala plniť svoje záväzky a z dlhodobého [...]

  Diskusia 836
 • Paradox dôveryhodnosti a spoločné eurobondy (2)

  Dokončenie článku z utorka. Jednou takouto inštitucionálnou reformou je práve Európsky fond finančnej stability, ktorý bol schválený v máji 2010 a ktorý sa má transformovať do stáleho Európskeho stabilizačného mechanizmu od roku 2013.  Kľúčová otázka ale je, do akej miery je takto pojatá reforma schopná riešiť načrtnutý problém. „Euroval“ je často kritizovaný ako mechanizmus odmeňujúci nezodpovedné správanie vlád, [...]

  Diskusia 860
 • Paradox dôveryhodnosti a spoločné eurobondy (1)

  V súvislosti s rastúcim odporom k mechanizmom zameraným na riešenie dlhových problémov v rámci eurozóny mi prišlo vhodné upozorniť na článok belgického ekonóma Paula De Grauweho. Analyzuje problematiku dlhov v menovej únii a možné riešenia. Autor prichádza k záveru, že eurozóna potrebuje inštitucionálnu reformu, ktorá by zabránila prehlbovaniu fiškálnych problémov viacerých krajín eurozóny. Za hlavný problém však nepovažuje fiškálnu nezodpovednosť vlád, ale schopnosť [...]

  Diskusia 352
 • Teória optimálnej menovej oblasti a kríza v eurozóne (2)

  Dokončenie článku zo včera. Môže nám teória optimálnych menových oblastí (predstavená vo včerajšom príspevku) pomôcť porozumieť súčasným problémom v eurozóne? Sú súčasné problémy následkom toho, že eurozóna nie je optimálnou menovou oblasťou? Bohužiaľ, ekonómovia a ekonómky venujúci-e sa teórii optimálnych menových oblastí neposkytli formálny test na určenie, či prínosy menovej oblasti prevyšujú jej náklady. Nevedia teda [...]

  Diskusia 754
 • Teória optimálnej menovej oblasti a kríza v eurozóne (1)

  Pretrvávajúce problémy v rámci eurozóny sa stále do veľkej miery prezentujú ako čisto dlhový problém nezodpovedných vlád. V tejto súvislosti môže byť užitočné pripomenúť si v krátkosti pomerne starý koncept optimálnej menovej oblasti. Za otca tohto konceptu možno považovať Roberta Mundella, ktorému bola v roku 1999 za analýzu optimálnych menových oblastí a fiškálnej a menovej politiky pri rôznych kurzových režimoch udelená [...]

  Diskusia 631
 • Zvyšujú odmeny pracovné úsilie?

  V čase, keď sa v mnohých krajinách diskutuje o oprávnenosti vysokých odmien bankárov, prišli so zaujímavými zisteniami ekonómovia z Centra pre výskum rozhodovania a experimentálnu ekonómiu (CeDEx) na katedre ekonómie Nottinghamskej univerzity.  Jedným z výsledkov experimentu (samotný článok možno nájsť tu) bolo, že odmeny nezvyšujú pracovné úsilie zamestnancov. Experimentu sa zúčastnilo viac ako 100 dobrovoľníkov, ktorí boli náhodne priradení do dvojíc [...]

  Diskusia 7
 • Kríza v Argentíne a štátny bankrot (2)

  Dokončenie článku zo štvrtka. Helísek opisuje dramatický vývoj v Argentíne v čase krízy. Ako som už spomenul, recesia v roku 1999 spôsobila výrazné zhoršenie verejných financií. Vzhľadom na deficit bežného účtu a znižujúci sa prílev zahraničného kapitálu udržovala vláda menový výbor len pomocou úverov od MMF. MMF však podmieňoval pomoc reštriktívnou fiškálnou politikou. Reštriktívna politika [...]

  Diskusia 318