Politická kaviareň
Diskusia 2 113 Krajina kabelárov Väčší formát

Príspevky od:
Robert Auxt

 • Podchladenie a vankúšový syndróm

  Politiky ECB sa v poslednom čase čoraz viac orientujú na oživenie podchladeného ekonomického rastu a potláčanie deflačných tlakov. V júni sa dokonca ECB rozhodla zaviesť negatívne úrokové sadzby na vklady, keďže banky radi parkovali svoju prebytočnú likviditu na depozitných účtoch v ECB. Snahou ECB je rozpustiť zamrznuté rezervy najväčších komerčných bánk, aby tie začali rezervy požičiavať. Keď [...]

  Diskusia 13
 • Eurozóna v bode nula

  Vymenovaním novej Európskej komisie sa začala písať nová kapitola ekonomických dejín eurozóny, tentoraz pod vedením Jean-Claude Junckera. Nový predseda Komisie naznačil, že chce riešiť akútny problém slabého hospodárskeho rastu s rastúcim nebezpečenstvom deflácie stimulovaním agregátneho dopytu, pomocou verejného investičného programu vo výške 300 miliárd eur v priebehu najbližších troch rokov. Jedným z problémom tohto programu však [...]

  Diskusia 4
 • Ekonomický cyklus v eurozóne a na Slovensku – kto potrebuje stimulovať dopyt a investície?

  Makroekonomická a finančná situácia sa v eurozóne za rok 2013 stabilizovala, ale fundemetálne problémy v reálnej ekonomike a finančnom systéme ostávajú. Súčasná politika eurozóny sa sústreďuje hlavne na  štrukturálne reformy, konkurencieschopnosť a fiškálnu represiu. Jedným z problémov však je, že jedna politika nemože ideálne sedieť relatívne odlišným krajinám. Štrukturálne reformy majú zmysel primárne vtedy, ak ekonomika a výroba dosahujú svoj maximálny [...]

  Diskusia 34
 • Ako si Amerika pomáha, kým Európa si škodí

  Finančná kríza, ktorá sa začala v USA, sa práve v tejto krajine pravdepodobne pomaly končí. Dôvod je z pohľadu konzervatívneho európskeho ekonóma priam kacírsky: uvoľnená monetárna a do istej miery i fiškálna politika. Z určitého pohľadu sú USA omnoho sociálnejšie, než súčasná Európa. Hlavným dôvodom je  politika americkej centrálnej banky Fed, ktorá na rozdiel od ECB má politický mandát udržiavať v krajine najvyššiu [...]

  Diskusia 752
 • Nezamestnanosť ako globálny problém politickej ekonómie

  Paralýza rozvinutých ekonomík po roku 2008 sa neuvoľňuje, ale skôr zosilňuje. Domácnosti v Európe sú pod tlakom buď vysokej nezamestnanosti, alebo nízkych platov. Táto situácia dostáva do patu aj korporácie, ktoré ani napriek vysokej ziskovosti nie sú ochotné investovať či zamestnávať – z jednoduchého dôvodu obavy o efektívny a stabilný dopyt pre svoje tovary a služby. A do tretice, banky [...]

  Diskusia 18
 • Pyramída kreditu a dlhu

  Na dlh sa žiť nedá… jediný spôsob, ako prekonať problémy s dlhmi, je utiahnuť si opasky… tlačenie nekrytých peňazí súčasnú krízu nevyrieši. Najnovšou mantrou rýchlokvasených analytikov sú pre zmenu bolestivé ale nevyhnutné štrukturálne reformy smerujúce k obnove hospodárskeho rastu. Dnes sa ale nechcem zaoberať marginálnymi nezmyslami. V tomto príspevku sa chcem zamerať na podstatu. Konkrétne na elementárnu [...]

  Diskusia 1 117
 • Zástava srdca alebo vykrvácanie

  V médiách často prebieha diskusia na tému zlatého štandardu a jeho prípadného znovuzavedenia. Zástancovia tejto tézy tvrdia, že prípadný návrat k tzv. tvrdej mene nám zabezpečí ekonomickú stabilitu, vyrovnané rozpočty a cenovú rovnováhu – jedným slovom ekonomický raj na zemi. Nie jediným problémom tohto návrhu by ale bol najmä praktický prechod na staronový systém. Zoberme si napríklad údaje o celkovom [...]

  Diskusia 2 180
 • Financivilizácia

  Financializácia financializácie, alebo vek derivátov V kultovom filme The Matrix sa mladý hacker Neo zobudí zo sna pri svojom pracovnom stole a po otvorení dverí má dodať disk, ktorý schováva v knihe Simulacra and Simulation od Jean Baudrillarda. Režiséri filmu bratia Wachowskí túto knihu nepoužili náhodne, ale skôr ako základný kameň pre svoj koncept simulovanej reality. Zaujímavé je, [...]

  Diskusia 7