Politická kaviareň
Diskusia 2 113 Krajina kabelárov Väčší formát

Príspevky od:
Tomáš Profant

 • Porovnajme si genocídy

  Bojoval Hitler proti alkoholizmu a nezamestnanosti, zaistil hospodársky rast a staval diaľnice krížom cez celé Nemecko? Nielen členovia Ľudovej strany Naše Slovensko, ale aj historici by zrejme odpovedali na túto otázku kladne. Na rozdiel od slovenských fašistov by však väčšina historikov o prínosoch vlády Adolfa Hitlera verejne nehovorila. Genocída je príliš veľké zlo na to, [...]

  Diskusia 215
 • Kultúrna logika kapitalizmu a slovenských volieb

  Ešte v osemdesiatych rokoch minulého storočia napísal Fredric Jameson esej o postmodernej kultúrnej logike neskorého kapitalizmu. Poukázal v nej na jav, ktorý dobre ilustrujú výsledky slovenských volieb a práve skončená predvolebná kampaň. Tento významný marxistický mysliteľ kritizoval postmodernu za to, že so všeobecným relativizmom zároveň prestáva vidieť pokračujúci význam kapitalizmu v našich každodenných životoch. Postmoderna [...]

  Diskusia 1 093
 • Rétorika a prax Medzinárodného menového fondu

  Komunisti ovládli Medzinárodný menový fond! Článok s týmto názvom vyšiel pred dvoma rokmi v americkom Washington Post. Zrejmá nadsádzka mala reálny základ v správach, ktoré fond publikoval v priebehu posledných rokov. Samotný článok vychádzal z dokumentu, ktorý hneď na prvej strane ozrejmuje, že nereprezentuje názor MMF, ale iba samotných autorov, zamestnancov fondu. Nič to však [...]

  Diskusia 4
 • Psychika neoliberalizmu

  Pojem neoliberalizmus sa najčastejšie spája s politikou privatizácie, deregulácie, čo liberalizácie zahraničného obchodu. Hoci majú tieto nástroje oslabovania štátu značné dopady na životnú úroveň stredných a nižších vrstiev, nemenej dôležité je chápať neoliberalizmus ako spôsob nazerania na seba samého. Popri vládnych politikách teda v neoliberalizme existuje menej viditeľná premena ľudí ako spoločenských tvorov na jednotlivcov [...]

  Diskusia 527
 • Šesťhodinový pracovný deň ako pokrok?

  Svetovými médiami obehla mylná správa, že Švédsko zaviedlo šesťhodinový pracovný deň. V skutočnosti len niektoré regionálne vlády a firmy s touto možnosťou experimentujú. Mimo Švédska sa však hneď rozprúdila debata o pozitívach kratšieho pracovného dňa. Ako nazerať na tento údajný výdobytok švédskej sociálnej demokracie? Pre niektorých slovenských zamestnancov zvyknutých na nadčasy a nosenie si práce [...]

  Diskusia 9
 • Dobré vládnutie bez ľudských práv

  Ťažko povedať, či úradníkom práve došla invencia alebo káva, keď sa rozhodli použiť termín „dobré vládnutie“. Obvykle majú byrokratické epitetá vedľa pozitívneho náboja aj konkrétny význam. Rozvoj je udržateľný, demokracia liberálna, plánovanie participatívne, vzdelávanie inkluzívne, len to vládnutie je jednoducho dobré. A ako sa dá vôbec oponovať niečomu, čo je z definície dobré? Dobré vládnutie predsa nemôže [...]

  Diskusia 101
 • Kultúra podvádzania

  Každý z nás je súčasťou nejakej kultúry. Tá ovplyvňuje naše správanie, ale my jej dokážeme vzdorovať a dokážeme ju meniť. Kultúry samotné sú plné rozporov, a tak napríklad Slováci dokážu byť pohostinní i lakomí zároveň. V rámci takýchto národných kultúr existujú najrôznejšie subkultúry. Nejde však len o rôzne skupiny hudobných či futbalových fanúšikov, ale napríklad [...]

  Diskusia 12
 • Keď hlavným hrdinom je ľud

  Televízna stanica HBO nedávno odvysielala miniseriál Ukáž mi hrdinu, natočený podľa skutočnej udalosti. V prípade, že by mala niektorá zo slovenských televízií záujem zapojiť sa do debaty o spolužití dvoch odlišných komunít, ťažko si predstaviť lepšiu voľbu. Americká káblová televízia by aj Stredoeurópanom mohla ukázať, že cudzí môžu žiť medzi nami. V kvalitnom spracovaní témy vyniká [...]

  Diskusia 5
 • Minimálna mzda a ideológia

  V apríli tohto roka premiér Robert Fico vyhlásil, že by privítal, keby minimálna mzda dosiahla hranicu 400 eur. Nakoniec bola stanovená až na 405 eur. Ako pri každom ohlásení nárastu minimálnej mzdy, pravicoví ekonómovia vyjadrili obavy z nárastu nezamestnanosti a chudoby, či zníženia slovenskej konkurencieschopnosti. Najnovšie štatistické údaje, ktoré máme, sa týkajú rozhodnutia nemeckej vlády [...]

  Diskusia 404
 • „Revolučný“ zákon

  Poslanci Národnej rady posunuli do druhého čítania návrh zákona o rozvojovej spolupráci. Tlačové agentúry vo svojich správach zdôraznili, že hlavnou novinkou je posun v jazyku. Slovensko viac neposkytuje rozvojovú pomoc, ale rozvojovú spoluprácu. Nejeden čitateľ sa už zrejme niekedy na spolupráci podieľal, málokto ju však niekomu poskytoval. Jazykový novotvar je neobratným odrazom snahy reflektovať údajnú [...]

  Diskusia 1 111