Politická kaviareň
Diskusia 2 113 Krajina kabelárov Väčší formát

O čom píšu vonku

 • Ako sa dedí chudoba

  Príjmová nerovnosť a chudoba v ľudskej spoločnosti, jej najrôznejšie pramene a následky sú prirodzenou doménou spoločenských vied. Vzhľadom na obšírnosť problematiky a jej rastúcu relevanciu, o výskumné otázky súvisiacimi s rozdelením statkov v spoločnosti nie je núdza v ekonómii, politológii, či demografii. O fenomén materiálnej deprivácie a jeho vplyve na človeka sa ale čoraz viac zaujímajú aj vedné disciplíny skúmajúce fungovanie ľudského mozgu. Science, jeden z najvplyvnejších [...]

  Diskusia 0
 • Skryté dimenzie nerovnosti

  Pred niekoľkými mesiacmi publikovalo americké Centrum pre výskum dôchodkov pri Boston College štúdiu o vzťahu medzi úmrtnosťou a socioekonomickým statusom (Sanzenbacher et al. 2015). Spomínaná štúdia poukázala na dátach zo Spojených štátov na jednu zo skrytých dimenzií nerovnosti, konkrétne na rozdiely v mortalite a s tým spojené rozdiely v strednej dĺžke života. Podľa záverov tohto výskumu ľudia s vyšším vzdelaním [1] žijú [...]

  Diskusia 635
 • “Oh peace? Shut up!”

  Na februárovej Európskej rade podpísal britský premiér David Cameron so svojimi európskymi partnermi politický „deal“: – Veľká Británia nim svojim partnerom dáva na vedomie, že sa už necíti zmluvne viazaná podieľať sa na hlbšej politickej integrácii EÚ, ale zároveň očakáva, že o nej bude spolurozhodovať tak, ako doteraz. (Nič nové – všetci sme to odjakživa [...]

  Diskusia 24
 • Slovenské petrodoláre

  Ceny ropy sú na historickom minime. Napriek tomu neváha nadnárodná firma investovať už len v prípravnej fáze 25 miliónov dolárov do prieskumných vrtov na východnom Slovensku. V obciach Krivá Oľka, Ruská Poruba a Smilno to vrie. Organizujú sa protesty a pracovníci spoločnosti sa musia brániť pred rozzúreným davom. Ničoho sa vraj netreba obávať a investície prinesú do chudobných dolín [...]

  Diskusia 5
 • Psychika neoliberalizmu

  Pojem neoliberalizmus sa najčastejšie spája s politikou privatizácie, deregulácie, čo liberalizácie zahraničného obchodu. Hoci majú tieto nástroje oslabovania štátu značné dopady na životnú úroveň stredných a nižších vrstiev, nemenej dôležité je chápať neoliberalizmus ako spôsob nazerania na seba samého. Popri vládnych politikách teda v neoliberalizme existuje menej viditeľná premena ľudí ako spoločenských tvorov na jednotlivcov [...]

  Diskusia 527
 • Popieranie skutočnosti: Rakúsky „strop“ pre počet utečencov

  Rakúska vláda sa 20. januára rozhodla zaviesť „hornú hranicu“ (slovami konzervatívneho vicekancelára Reinholda Mitterlehnera) resp. „cieľový počet“ (citovaný sociálnodemokratický kancelár Werner Faymann) pre počet utečencov, ktorých je Rakúsko pripravené prijať v nasledujúcich rokoch. Do roku 2019 je tento limit stanovený na 127 500 – v porovnaní s 90 000 utečencami, ktorí prišli do krajiny v roku 2015. [...]

  Diskusia 286
 • Šesťhodinový pracovný deň ako pokrok?

  Svetovými médiami obehla mylná správa, že Švédsko zaviedlo šesťhodinový pracovný deň. V skutočnosti len niektoré regionálne vlády a firmy s touto možnosťou experimentujú. Mimo Švédska sa však hneď rozprúdila debata o pozitívach kratšieho pracovného dňa. Ako nazerať na tento údajný výdobytok švédskej sociálnej demokracie? Pre niektorých slovenských zamestnancov zvyknutých na nadčasy a nosenie si práce [...]

  Diskusia 9
 • Osobný bankrot – reforma pri ktorej zastal čas

  Slovenská legislatíva sa začala vážnejšie zaoberať bankrotom fyzických osôb, podnikateľov aj nepodnikateľov, od roku 2006, kedy vstúpil do účinnosti nový zákon o konkurze, zavádzajúci právny inštitút malého konkurzu. Malý konkurz, ktorý je v porovnaní so štandardným konkurzom administratívne menej náročný, sa vyhlasuje vždy ak úpadcom, t. j. dlžníkom v konkurze, je fyzická osoba nepodnikateľ. Za istých [...]

  Diskusia 504
 • Zlyhania trhov pre neekonómov

  Ak sa bojíte matematiky a máte pocit, že ekonómia je jej súčasťou, ale zároveň prestávate veriť donedávna nesmrteľným poučkám o neomylných trhoch, potom je kniha Jak selhávají trhy od Johna Cassidyho určená pre vás. Novinár zo slávneho amerického časopisu The New Yorker v nej prístupným štýlom približuje spôsoby, akými trhy zlyhávajú a ako tieto zlyhania [...]

  Diskusia 408
 • Pašalíky a verejné statky

  „Peniaze, ktoré chýbajú v školstve alebo zdravotníctve, sa nevyhnutne musia vynoriť niekde inde.“ Tento postreh odznie v jednom z filmov o básnikoch, ktoré preslávili postavu romantického študenta a neskôr lekára Šafránka. Je reakciou na údiv naivného doktora, ako vlastne niektorí ľudia okolo neho tak neuveriteľne zbohatli. Príbehy básnikov, ktorí napriek strácaniu ilúzií ešte majú chuť [...]

  Diskusia 5