Politická kaviareň
Diskusia 2 113 Krajina kabelárov Väčší formát
 • Koniec liberálneho prešľapovania

  Ľudia sa rozhodujú medzi kritikou a odchodom (voice vs. exit), poznamenal známy ekonóm Albert O. Hirschman. Rozhodnutie o brexite bolo rozhodnutím o odchode. Nedostatočný priestor na ovplyvňovanie európskych záležitostí bolo jednou z hlavných, aj keď nie dominantných argumentov zdôrazňovaných počas referendovej kampane. Rozhodovacie postupy EÚ sú dobre chránené pred ľudovými tlakmi. Mnohé nepopulárne neoliberálne politiky týkajúce sa priestoru [...]

  Diskusia 776
 • Simon Theur: TTIP, jeho víťazi a porazení

  Únik dôverných dokumentov z rokovaní o Dohode o transatlantickom obchodnom a investičnom partnerstve (TTIP) v pondelok 25. apríla potvrdil varovania občianskych združení ohľadom tejto problematiky. Naozaj však existujú dôvody na to, aby nás táto obchodná dohoda znepokojovala? Aby sme pochopili potenciál plánovanej zmluvy, je potrebné uviesť, že kontroverzná dohoda medzi EÚ a USA je oveľa [...]

  Diskusia 498
 • Milý Martin

  Keď som si po Veľkej noci pozrel internet a zdrvený pochopil, že na dohodnuté stretko sa nebudeš môcť dostaviť, spomenul som si, ako som Ťa lanáril do Bruselu. Nie preto, že by Ťa tu bola škoda – to ani zďaleka nie, bol si tu platný ako málokto – ale preto, že som bol presvedčený, že [...]

  Diskusia 202
 • Exekučná amnestia

  Jedným z veľkých prekvapení parlamentných volieb bol výsledok dosiahnutý hnutím Borisa Kollára – Sme rodina. Medzi programovými prioritami tohto hnutia zastáva prominentné postavenie odpustenie úrokov z dlhov, čo Kollár vágne nazýva exekučná amnestia. O detailoch návrhu sa veľa nedozvieme. Na základe verejne dostupných programových materiálov, dlžníci by mali naďalej mať povinnosť splatiť istinu úverov, ale „so zvyškom im [...]

  Diskusia 790
 • Porovnajme si genocídy

  Bojoval Hitler proti alkoholizmu a nezamestnanosti, zaistil hospodársky rast a staval diaľnice krížom cez celé Nemecko? Nielen členovia Ľudovej strany Naše Slovensko, ale aj historici by zrejme odpovedali na túto otázku kladne. Na rozdiel od slovenských fašistov by však väčšina historikov o prínosoch vlády Adolfa Hitlera verejne nehovorila. Genocída je príliš veľké zlo na to, [...]

  Diskusia 215
 • Brian Fabo: Červená páska proti Kotlebovi

  Vstup fašistov do slovenského parlamentu, navyše za masívnej podpory mladých voličov, prirodzene vyvoláva potrebu nejakým spôsobom tento problém štrukturálne uchopiť, zistiť kam až môže zájsť. V tejto snahe je často ekonomické zaostávanie tzv. hladových dolín spomínané ako zdroj podpory extrémistom. Jeden z mladých, úspešných start – upistov píše na Facebooku o zrušených dopravných spojeniach s [...]

  Diskusia 725
 • Kultúrna logika kapitalizmu a slovenských volieb

  Ešte v osemdesiatych rokoch minulého storočia napísal Fredric Jameson esej o postmodernej kultúrnej logike neskorého kapitalizmu. Poukázal v nej na jav, ktorý dobre ilustrujú výsledky slovenských volieb a práve skončená predvolebná kampaň. Tento významný marxistický mysliteľ kritizoval postmodernu za to, že so všeobecným relativizmom zároveň prestáva vidieť pokračujúci význam kapitalizmu v našich každodenných životoch. Postmoderna [...]

  Diskusia 1 093
 • Neoliberálna sociálna atomizácia, vzostup a fragmentácia pravice

  Pre nedávne parlamentné voľby na Slovensku sú príznačné dva body: výrazný posun doprava a úplná fragmentácia pravicových hlasov. Podobné trendy možno pozorovať aj v mnohých ďalších európskych krajinách, na Slovensku však nadobudli silnejšie kontúry. Tieto trendy majú svoje korene v sociálnej atomizácii a fetišizácii súťaže, ktorú priniesol neoliberalizmus. Podfinancovanie verejného sektora je jednou z charakteristických [...]

  Diskusia 283
 • Skryté dimenzie nerovnosti

  Pred niekoľkými mesiacmi publikovalo americké Centrum pre výskum dôchodkov pri Boston College štúdiu o vzťahu medzi úmrtnosťou a socioekonomickým statusom (Sanzenbacher et al. 2015). Spomínaná štúdia poukázala na dátach zo Spojených štátov na jednu zo skrytých dimenzií nerovnosti, konkrétne na rozdiely v mortalite a s tým spojené rozdiely v strednej dĺžke života. Podľa záverov tohto výskumu ľudia s vyšším vzdelaním [1] žijú [...]

  Diskusia 635
 • “Oh peace? Shut up!”

  Na februárovej Európskej rade podpísal britský premiér David Cameron so svojimi európskymi partnermi politický „deal“: – Veľká Británia nim svojim partnerom dáva na vedomie, že sa už necíti zmluvne viazaná podieľať sa na hlbšej politickej integrácii EÚ, ale zároveň očakáva, že o nej bude spolurozhodovať tak, ako doteraz. (Nič nové – všetci sme to odjakživa [...]

  Diskusia 24