Politická kaviareň
Diskusia 911 Krajina kabelárov Väčší formát
 • Milý Martin

  Keď som si po Veľkej noci pozrel internet a zdrvený pochopil, že na dohodnuté stretko sa nebudeš môcť dostaviť, spomenul som si, ako som Ťa lanáril do Bruselu. Nie preto, že by Ťa tu bola škoda – to ani zďaleka nie, bol si tu platný ako málokto – ale preto, že som bol presvedčený, že [...]

  Diskusia 42
 • Exekučná amnestia

  Jedným z veľkých prekvapení parlamentných volieb bol výsledok dosiahnutý hnutím Borisa Kollára – Sme rodina. Medzi programovými prioritami tohto hnutia zastáva prominentné postavenie odpustenie úrokov z dlhov, čo Kollár vágne nazýva exekučná amnestia. O detailoch návrhu sa veľa nedozvieme. Na základe verejne dostupných programových materiálov, dlžníci by mali naďalej mať povinnosť splatiť istinu úverov, ale „so zvyškom im [...]

  Diskusia 103
 • Porovnajme si genocídy

  Bojoval Hitler proti alkoholizmu a nezamestnanosti, zaistil hospodársky rast a staval diaľnice krížom cez celé Nemecko? Nielen členovia Ľudovej strany Naše Slovensko, ale aj historici by zrejme odpovedali na túto otázku kladne. Na rozdiel od slovenských fašistov by však väčšina historikov o prínosoch vlády Adolfa Hitlera verejne nehovorila. Genocída je príliš veľké zlo na to, [...]

  Diskusia 4
 • Brian Fabo: Červená páska proti Kotlebovi

  Vstup fašistov do slovenského parlamentu, navyše za masívnej podpory mladých voličov, prirodzene vyvoláva potrebu nejakým spôsobom tento problém štrukturálne uchopiť, zistiť kam až môže zájsť. V tejto snahe je často ekonomické zaostávanie tzv. hladových dolín spomínané ako zdroj podpory extrémistom. Jeden z mladých, úspešných start – upistov píše na Facebooku o zrušených dopravných spojeniach s [...]

  Diskusia 167
 • Kultúrna logika kapitalizmu a slovenských volieb

  Ešte v osemdesiatych rokoch minulého storočia napísal Fredric Jameson esej o postmodernej kultúrnej logike neskorého kapitalizmu. Poukázal v nej na jav, ktorý dobre ilustrujú výsledky slovenských volieb a práve skončená predvolebná kampaň. Tento významný marxistický mysliteľ kritizoval postmodernu za to, že so všeobecným relativizmom zároveň prestáva vidieť pokračujúci význam kapitalizmu v našich každodenných životoch. Postmoderna [...]

  Diskusia 123
 • Neoliberálna sociálna atomizácia, vzostup a fragmentácia pravice

  Pre nedávne parlamentné voľby na Slovensku sú príznačné dva body: výrazný posun doprava a úplná fragmentácia pravicových hlasov. Podobné trendy možno pozorovať aj v mnohých ďalších európskych krajinách, na Slovensku však nadobudli silnejšie kontúry. Tieto trendy majú svoje korene v sociálnej atomizácii a fetišizácii súťaže, ktorú priniesol neoliberalizmus. Podfinancovanie verejného sektora je jednou z charakteristických [...]

  Diskusia 74
 • Skryté dimenzie nerovnosti

  Pred niekoľkými mesiacmi publikovalo americké Centrum pre výskum dôchodkov pri Boston College štúdiu o vzťahu medzi úmrtnosťou a socioekonomickým statusom (Sanzenbacher et al. 2015). Spomínaná štúdia poukázala na dátach zo Spojených štátov na jednu zo skrytých dimenzií nerovnosti, konkrétne na rozdiely v mortalite a s tým spojené rozdiely v strednej dĺžke života. Podľa záverov tohto výskumu ľudia s vyšším vzdelaním [1] žijú [...]

  Diskusia 525
 • “Oh peace? Shut up!”

  Na februárovej Európskej rade podpísal britský premiér David Cameron so svojimi európskymi partnermi politický „deal“: – Veľká Británia nim svojim partnerom dáva na vedomie, že sa už necíti zmluvne viazaná podieľať sa na hlbšej politickej integrácii EÚ, ale zároveň očakáva, že o nej bude spolurozhodovať tak, ako doteraz. (Nič nové – všetci sme to odjakživa [...]

  Diskusia 22
 • Rétorika a prax Medzinárodného menového fondu

  Komunisti ovládli Medzinárodný menový fond! Článok s týmto názvom vyšiel pred dvoma rokmi v americkom Washington Post. Zrejmá nadsádzka mala reálny základ v správach, ktoré fond publikoval v priebehu posledných rokov. Samotný článok vychádzal z dokumentu, ktorý hneď na prvej strane ozrejmuje, že nereprezentuje názor MMF, ale iba samotných autorov, zamestnancov fondu. Nič to však [...]

  Diskusia 2
 • Slovenské petrodoláre

  Ceny ropy sú na historickom minime. Napriek tomu neváha nadnárodná firma investovať už len v prípravnej fáze 25 miliónov dolárov do prieskumných vrtov na východnom Slovensku. V obciach Krivá Oľka, Ruská Poruba a Smilno to vrie. Organizujú sa protesty a pracovníci spoločnosti sa musia brániť pred rozzúreným davom. Ničoho sa vraj netreba obávať a investície prinesú do chudobných dolín [...]

  Diskusia 3