Politická kaviareň
Diskusia 2 113 Krajina kabelárov Väčší formát
 • Rétorika a prax Medzinárodného menového fondu

  Komunisti ovládli Medzinárodný menový fond! Článok s týmto názvom vyšiel pred dvoma rokmi v americkom Washington Post. Zrejmá nadsádzka mala reálny základ v správach, ktoré fond publikoval v priebehu posledných rokov. Samotný článok vychádzal z dokumentu, ktorý hneď na prvej strane ozrejmuje, že nereprezentuje názor MMF, ale iba samotných autorov, zamestnancov fondu. Nič to však [...]

  Diskusia 4
 • Slovenské petrodoláre

  Ceny ropy sú na historickom minime. Napriek tomu neváha nadnárodná firma investovať už len v prípravnej fáze 25 miliónov dolárov do prieskumných vrtov na východnom Slovensku. V obciach Krivá Oľka, Ruská Poruba a Smilno to vrie. Organizujú sa protesty a pracovníci spoločnosti sa musia brániť pred rozzúreným davom. Ničoho sa vraj netreba obávať a investície prinesú do chudobných dolín [...]

  Diskusia 5
 • Psychika neoliberalizmu

  Pojem neoliberalizmus sa najčastejšie spája s politikou privatizácie, deregulácie, čo liberalizácie zahraničného obchodu. Hoci majú tieto nástroje oslabovania štátu značné dopady na životnú úroveň stredných a nižších vrstiev, nemenej dôležité je chápať neoliberalizmus ako spôsob nazerania na seba samého. Popri vládnych politikách teda v neoliberalizme existuje menej viditeľná premena ľudí ako spoločenských tvorov na jednotlivcov [...]

  Diskusia 527
 • Popieranie skutočnosti: Rakúsky „strop“ pre počet utečencov

  Rakúska vláda sa 20. januára rozhodla zaviesť „hornú hranicu“ (slovami konzervatívneho vicekancelára Reinholda Mitterlehnera) resp. „cieľový počet“ (citovaný sociálnodemokratický kancelár Werner Faymann) pre počet utečencov, ktorých je Rakúsko pripravené prijať v nasledujúcich rokoch. Do roku 2019 je tento limit stanovený na 127 500 – v porovnaní s 90 000 utečencami, ktorí prišli do krajiny v roku 2015. [...]

  Diskusia 286
 • Šesťhodinový pracovný deň ako pokrok?

  Svetovými médiami obehla mylná správa, že Švédsko zaviedlo šesťhodinový pracovný deň. V skutočnosti len niektoré regionálne vlády a firmy s touto možnosťou experimentujú. Mimo Švédska sa však hneď rozprúdila debata o pozitívach kratšieho pracovného dňa. Ako nazerať na tento údajný výdobytok švédskej sociálnej demokracie? Pre niektorých slovenských zamestnancov zvyknutých na nadčasy a nosenie si práce [...]

  Diskusia 9
 • Osobný bankrot – reforma pri ktorej zastal čas

  Slovenská legislatíva sa začala vážnejšie zaoberať bankrotom fyzických osôb, podnikateľov aj nepodnikateľov, od roku 2006, kedy vstúpil do účinnosti nový zákon o konkurze, zavádzajúci právny inštitút malého konkurzu. Malý konkurz, ktorý je v porovnaní so štandardným konkurzom administratívne menej náročný, sa vyhlasuje vždy ak úpadcom, t. j. dlžníkom v konkurze, je fyzická osoba nepodnikateľ. Za istých [...]

  Diskusia 504
 • Ľavica v Latinskej Amerike stráca pôdu pod nohami

  Počas uplynulých týždňov utrpeli latinskoamerické (stredo)ľavicové sily viacero strategických porážok. V Argentíne 22. novembra liberálno-konzervatívny kandidát Mauricio Macri so silnou orientáciou na USA tesne vyhral nad mierne stredoľavicovým Danielom Sciolim so ziskom 51,4 percenta. 6. decembra pravicové sily podporované USA získali dvojtretinovú väčšinu kresiel vo venezuelskom parlamente (ak sem započítame aj troch zástupcov pôvodného obyvateľstva). Z hľadiska [...]

  Diskusia 2
 • Dobré vládnutie bez ľudských práv

  Ťažko povedať, či úradníkom práve došla invencia alebo káva, keď sa rozhodli použiť termín „dobré vládnutie“. Obvykle majú byrokratické epitetá vedľa pozitívneho náboja aj konkrétny význam. Rozvoj je udržateľný, demokracia liberálna, plánovanie participatívne, vzdelávanie inkluzívne, len to vládnutie je jednoducho dobré. A ako sa dá vôbec oponovať niečomu, čo je z definície dobré? Dobré vládnutie predsa nemôže [...]

  Diskusia 101
 • Kultúra podvádzania

  Každý z nás je súčasťou nejakej kultúry. Tá ovplyvňuje naše správanie, ale my jej dokážeme vzdorovať a dokážeme ju meniť. Kultúry samotné sú plné rozporov, a tak napríklad Slováci dokážu byť pohostinní i lakomí zároveň. V rámci takýchto národných kultúr existujú najrôznejšie subkultúry. Nejde však len o rôzne skupiny hudobných či futbalových fanúšikov, ale napríklad [...]

  Diskusia 12
 • Marek Schmögner: Ako predchádzať a riešiť krízy v budúcnosti?

  Vyvolávanie hospodárskych kríz nie je náhodné a sleduje ciele a predstavy skupiny mocných, akým smerom by sa – podľa nich – mala uberať spoločenská zmena. Takáto zmena je totiž za normálnych okolností bez vyvolania vážnych celospoločenských kríz, či už fiktívnych alebo skutočných, takmer neuskutočniteľná. Peňažný systém a bankovníctvo sú mocenskými nástrojmi a s ekonomickou racionalitou majú, aj napriek zdaniu, len [...]

  Diskusia 3